Witboek doelgroepenvervoer FNV

Overgang personeel voortaan bij startdatum vervoerscontract 

Bron: FNV

De toepassing van de regeling voor overgang van personeel bij overgang van vervoer (OPOV) verandert per 1 september. De datum waarop iemand in dienst treedt bij het bedrijf naar wie het vervoer gaat, wordt gelijk aan de datum waarop het vervoerscontract start. Nu wordt nog uitgegaan van overgang van personeel op het moment dat de nieuwe vervoerder daadwerkelijk aan de slag gaat, maar dat zorgt in de praktijk soms voor problemen.

De cao-partijen hebben in een recent overleg besloten tot deze andere benadering. Als het personeel pas overgaat op het moment dat het vervoer wordt overgenomen door een nieuwe partij, kan dit zorgen voor problemen. Met name in het leerlingenvervoer geldt dat voor de betrokken werknemers en de verliezende vervoerders. Als een contract aan een nieuwe vervoerder wordt gegund, is dat vaak per 1 augustus. Het daadwerkelijke vervoer vangt echter doorgaans later aan, soms zelfs diverse weken.

Verlof of ontslag

Mensen die mee overgaan naar een nieuwe vervoerder moeten dan een periode overbruggen waarin ze eigenlijk overbodig zijn. Volgens FNV Taxi kan dat verschillende gevolgen hebben: mensen moeten doorrijden in ander vervoer in een periode dat ze normaal vakantie hebben, maar het komt ook voor dat ze onbetaald verlof moeten opnemen of worden voorgedragen voor ontslag. Dat kost vakantie of inkomen, want over een dergelijk korte periode kan geen WW-uitkering worden aangevraagd.

De cao-partijen, waaronder FNV Taxi en Sociaal Fonds Taxi, hebben tijdens hun overleg van 12 juli besloten om de uitvoering van de OPOV-regeling per 1 september aanstaande te wijzigen. Deze nieuwe regeling geldt voor aanbestedingen die vanaf die datum worden gepubliceerd. Dit staat los van de vastgelopen gesprekken over de definitieve teksten voor de nieuwe cao.

De nieuwe cao Taxivervoer is ook onderwerp van een workshop tijdens Taxi Expo 2017. Schrijf je nu in en meld je aan voor de verschillende workshops.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.