arbeidsrecht, ontslag, werkgever, werknemer

Wat is er voor taxibedrijven veranderd op het gebied van arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en de taxibranche heeft daar volop mee te maken. KNV-jurist Patrick Mommers verzorgt tijdens Taxi Expo 2017 een workshop over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht.

Mommers zal onder meer een aantal aan de Wet Werk en Zekerheid gerelateerde zaken bespreken. “Die wet bracht de nodige wijzigingen met zich mee. Het was de vraag hoe bepaalde onderwerpen zouden uitkristalliseren. Vanzelfsprekend probeer ik te focussen op kwesties die bij het gemiddelde taxibedrijf spelen of kunnen spelen.”

Inmiddels zijn er immers twee jaar verstreken sinds de wet werd ingevoerd. En in die tijd is er ook de nodige jurisprudentie gevormd, geeft Mommers aan. Op basis daarvan diept hij in zijn workshop een aantal zaken uit. “Denk aan fenomenen als ketenregeling/opvolgend werkgeverschap, de ontslagroute als zodanig en natuurlijk de transitievergoeding. Ook onderwerpen als ontslag op staande voet, het verbetertraject en de vaststellingsovereenkomst zullen aan de orde komen.”

Arbeidsongeschikt

“Net na introductie van de WWZ trad de wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Die wet was welkom in de taxisector, omdat immers geregeld van AOW-gerechtigden gebruik wordt gemaakt. Ook ten aanzien van dit onderwerp zal ik ingaan op de ontwikkelingen in de jurisprudentie.”

Vervolgens zal Mommers stilstaan bij het onderwerp arbeidsongeschiktheid/re-integratie, en met name bij eventuele sanctiemogelijkheden en onmogelijkheden indien een werknemer de re-integratieverplichtingen niet goed nakomt. Ook dit wordt aan de hand van recente jurisprudentie gedaan. Indien mogelijk en relevant zal Patrick Mommers tot slot een paar woorden aan de plannen van een nieuw kabinet spenderen.

De workshop van Patrick Mommers vindt plaats van 13.30 tot 14.15 uur in workshopzaal 2 op de beursvloer van Taxi Expo 2017. Deelname aan dit evenement is gratis voor de taxibranche, dus schrijf je nu in en neem aanstaande donderdag deel in Expo Houten.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.