Vertrekkend directeur Ad Toet blikt terug op tien jaar KNV

Vervoer als verbindende factor tussen mensen: dat was de afgelopen tien jaar de drijfveer van KNV-directeur Ad Toet. Hij vertrok per 1 januari, maar niet zonder eerst terug te blikken op wat er in dat decennium allemaal is gebeurd op het gebied van taxi, touringcar en mobiliteit in de steeds bredere zin van het woord. 

“Vervoer verbindt mensen. Het brengt hen naar hun werk en het brengt producten naar mensen, die daarvoor willen betalen. Vervoer geeft waarde aan arbeid. Als je op vervoer beknibbelt, dan beknibbel je op het verdienmodel van de maatschappij. Nederland is bij uitstek een aantrekkelijke vestigingsplaats, vanwege haar ligging aan de rand van het Europese continent, met van oudsher uitmuntende achterlandverbindingen. Daarom is het van groot belang om in de mobiliteit in ons land te investeren.”

De laatste mijlpaal waar Toet als KNV-directeur aan heeft bijgedragen is het regeerakkoord van Rutte III, waarin 0,7 miljard extra per jaar voor mobiliteit is gereserveerd. KNV maakt samen met onder meer ANWB, NS, stads- en streekvervoerders in het OV, TLN, Bovag en Rover deel uit van de Mobiliteitsalliantie die voorstellen heeft gedaan om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. De alliantie pleitte ervoor om jaarlijks één miljard extra voor mobiliteit te reserveren. 0,7 miljard extra is een mooi resultaat, vindt Toet.

“In het regeerakkoord zijn voldoende punten opgenomen waar we tevreden over kunnen zijn. Mobility as a Service heeft een goede plek gekregen, evenals lightrail in de steden en de nadruk die wordt gelegd op OV voor alle regio’s. Ook grensoverschrijdende verbindingen krijgen voldoende aandacht. Dit zijn allemaal punten waar KNV zich hard voor heeft gemaakt.”

Groene reisbladen

Naast OV en Spoor hield KNV zich onder leiding van Toet veel bezig met regulering. Met name de taxi- en touringcarsectoren liepen er tegenaan dat regelgeving vanuit Den Haag inefficiënt was en tot ongerechtvaardigde hoge kosten leidt. De KNV-leden begrijpen dat een vergunning geld kost, maar begrijpen niet dat de tarieven in Nederland veel hoger zijn dan in buurlanden. “Dit veroorzaakt boosheid bij onze leden en zal de aandacht blijven opeisen.”

De touringcarsector heeft bijvoorbeeld te maken met het groene reisblad, waarop de vervoerder voor elke reis de bestemming, de route en de gegevens van passagiers invult. De bladen worden uitgegeven door KIWA voor prijzen die de sector als absurd hoog ervaart. “Ieder jaar weer kregen deze ondernemers een rekening, waarvan ze denken: waar is dit voor nodig?”, aldus Toet. “Er zijn inmiddels ook andere, goedkopere aanbieders actief. Maar hun formulieren worden, hoewel ze identiek zijn, als illegaal beschouwd. Die strijd is nog niet gestreden.”

Boordcomputer taxi en TTO

Verder is er natuurlijk veel te doen geweest rondom de invoering van de Boordcomputer Taxi. De taxisector worstelde met de invoering van de registratieapparatuur, die vanuit het Rijk werd verplicht. KNV heeft bemiddeld om de invoering van de BCT soepeler te laten verlopen en de kosten met de overheid te delen.

Ook een mooie ontwikkeling is wat Toet betreft de invoering van de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) geweest. “Eerst begon Amsterdam hiermee. De chauffeurs moesten zich gaan organiseren in een TTO om gebruik te mogen blijven maken van bepaalde taxistandplaatsen.”

Daarna ondertekenden de gemeente Den Haag, Stichting Taxibelang Haaglanden (STH) en KNV Taxi het Haagse Taxiconvenant. In het convenant werd afgesproken dat de taxibranche criteria ontwikkelt voor een Haags taxikeurmerk, en chauffeurs gaat opleiden voor dit keurmerk. “We hebben voor straattaxi’s in Den Haag het HTx kwaliteitskeurmerk ontwikkeld en TTO’s geïntroduceerd. 750 Haagse taxichauffeurs volgden hiervoor een opleiding ’s avonds na kantooruren in de KNV-vergaderzaal.” Inmiddels kennen ook Rotterdam en Eindhoven een eigen TTO-systeem.

Ontschotten

Hubert Andela is Toet per 1 januari 2018 opgevolgd als directeur van KNV. Andela zal deze functie combineren met zijn werk als secretaris van KNV Taxi en Zorgvervoer.  “De belangrijkste uitdagingen voor mijn opvolger zijn om de schotten te slopen, die in de vorige eeuw zijn neergezet tussen de vervoerssectoren. Die schotten hinderen de modernisering van het beroepspersonenvervoer”, aldus Toet.

“Onze samenleving wordt steeds meer een Europese samenleving. Wij hebben als mensen vaak de neiging om, als het een beetje moeilijk wordt, onze rug toe te keren naar de complexe buitenwereld en ons dan maar te beperken tot de nabije omgeving met korte termijn-problemen. Dat zie je op landelijk niveau, op Europees niveau maar ook op verenigingsniveau.”

Elektrificeren

De grootste uitdaging voor de sector is volgens Toet om de energietransitie die de sector doormaakt, voldoende te ondersteunen. “We zien op dit moment dat de taxi- en OV-sector druk bezig zijn met elektrificeren. Tien jaar geleden voorzagen deskundigen dat elektrificatie van OV-bussen vast wel ging gebeuren. Maar dat het zo snel zou gaan, is beter dan we hadden durven hopen. Je ziet nu dat gasbussen worden uitgefaseerd en elektrisch vervoer het werk overneemt. Dit geeft vertrouwen dat met taxi’s en personenauto’s hetzelfde gebeurt.”

Dit artikel verscheen eerder in iets uitgebreidere vorm in Nederlands Vervoer, het online tijdschrift over mobiliteit dat net als TaxiPro wordt uitgegeven door ProMedia. Wil je ook vier keer per jaar Nederlands Vervoer in je mailbox ontvangen? Klik dan hier en schrijf je in.

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is adjunct-hoofdredacteur van de vakwebsites van ProMedia Group.

8 reacties op “Vertrekkend directeur Ad Toet blikt terug op tien jaar KNV”

Tjerk Vinckx|11.01.18|04:04

Toch heerlijk hoe een pratende augurk zijn straatje wil schoonvegen na een nietszeggende ambtstermijn.
1.Waar blijft de toegezegde compensatie voor bestaande ondernemers i.v.m de deregulering WP 2000.
2.TTO maatregel is een maatregel i.v.m totale uit de hand gelopen deregulering WP 2000.
3.Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) niet toegepast inzake het KIWA contract.
4.BCT niet rechts geldig i.v.m privacy chauffeur / cliént.
5.Procedure aanbesteding overheid menig vervoersbedrijf een faillissement.

Tjerk Vinckx|11.01.18|04:14

6.Gekwalificeerde chauffeurs vervangen door gesubsidieerde UWV klunzen.
7.Het IPCC(het VN-panel dat de afgelopen decennia de klimaatverontrusting regisseerde)lezen.
8.Vakbekwaamheid i.v.m ondernemerschap volledig afschaffen.
Conclusie: Ga een kopje thee drinken met je Connexxion vriendjes, pffffffff.

Tjerk Vinckx|11.01.18|04:26

Nog een kleine toevoeging.
9.De verzekerings premie welk voor het voertuig ingezet als taxi onbetaalbaar wordt.
10.Afschaffing BPM maatregel taxi Rutte 3.

Man man man, ga je diep schamen !!!!!!

Peter Vriens|11.01.18|11:19

KNV lobbyt enkel voor de grote ondernemers.
De eigen rijders, familie bedrijven krijgen geen aandacht voor hun problemen van KNV.
Reden dat Taxibelangen is ontstaan.
Hr. Toet schrijft over de energietransitie.
Dat is niet meer als de uitstoot verplaatsen van je uitlaatpijp naar de energie centrale’s.
Fijn stof afkomstig van banden en remmen blijft, ook bij electr. rijden.
De aarde warmt zichzelf al miljoenen jaren op.
Er is behoefte aan de werkelijkheid , geen onzin door milieu maffia.

En de BCT noemt hij een mooie ontwikkeling, wat een leeghoofd.

Taxi Volendam|11.01.18|11:47

KNV heeft meegewerkt aan het verspillen van over de € 100 miljoen die de Taxibranche moet ophoesten voor een nog steeds ondeugdelijk en achterhaald product.
Dit drama is nog lang niet ten einde.
“Vanuit het Rijk” word nu aangehaald door Toet, echter het was fout van KNV om met de boordcomputer in zee te gaan doordat er een klein aantal leden voor de bct waren die er belang bij hadden.
Na inmiddels 10 jaar kan je niet anders dan toegeven dat de bct een erg dure mislukking is.

Paul Dijkhuizen|20.01.18|11:46

Blind staren op ‘vernieuwing’ terwijl men de door vroegere ‘vernieuwingen’ gerealiseerde puinhopen niet wil zien.

Bct Boordcomputer|01.02.18|18:13

“KNV heeft bemiddeld om de invoering van de BCT soepeler te laten verlopen en kosten met
overheid te delen”
Soepeler dan wat? Het kon en kan niet slechter.
kosten delen?
Belofte dat de complete en ingebouwde bct tussen de €500 en €1000 zou kosten is niet
waargemaakt, niet delen dus maar meer betalen!
Update’s nodig omdat het product bct niet deugd de ondernemers laten betalen?
Garantie heeft niemand gekregen terwijl er wettelijk product aansprakelijkheid is.
Het is belachelijk.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.