Daklicht taxi, foto: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte

Nog geen akkoord voor nieuwe taxi-cao

Bron: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte(bruikbaar in 2018 en 2019, daarna verboden te gebruiken)

De eerste onderhandelingsrondes voor een nieuwe taxi-cao hebben nog niet tot een akkoord geleid. Op verschillende vlakken verschillen werkgevers en werknemers nog behoorlijk van mening. De komende tijd wordt er verder onderhandeld.

FNV Taxi meldt dat de eerste gespreksrondes vooral zijn aangewend om wederzijds aanvullende en uitgewerkte voorstellen te doen. Belangrijk punt van aandacht is de OPOV-regeling voor overgang van personeel van overgang bij vervoer. Het is de bedoeling om deze regeling te herzien en daar is een werkgroep met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers voor in het leven geroepen.

De werkgroep heeft een mandaat gekregen en moet eind mei met een vormgegeven nieuwe OPOV-regeling komen. Die moet dan door de cao-partijen worden vastgesteld. Het is niet de bedoeling om eind mei nog een keer over de nieuw vormgegeven OPOV te gaan onderhandelen.

3,5 procent meer loon

“Op een aantal punten verschillen werkgevers en bonden nog behoorlijk in hun opvattingen”, zo meldt FNV Taxi. De punten in kwestie worden niet benoemd, maar het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van het loon een knelpunt is. De vakbonden willen er graag 3,5 procent loon bij, maar daar zien de werkgevers weinig tot geen ruimte voor. De komende gesprekken zullen onder meer gaan over het loon en de werkingssfeer van de cao.

Voorafgaand aan de eerste onderhandelingen werd al duidelijk dat alle partijen een herhaling van vorig jaar willen voorkomen. Toen kwam er een akkoord, maar ontstond er alsnog verdeeldheid over de uiteindelijke cao-tekst. Vervolgens werd de oude cao door het uitblijven van gesprekken verlengd, maar daar gingen de bonden niet mee akkoord. Zij eisten een loonsverhoging van 3 procent en dwongen die met stakingen ook af.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

1 reactie op “Nog geen akkoord voor nieuwe taxi-cao”

Peter Scherf|19.04.18|14:20

Zijn ze van het pad af bij de FNV ? weer 3 procent loonsverhoging. Waar moeten we dat van betalen. In geen enkele branche zijn de lonen zo hard gestegen als in het personenvervoer….