Taxibussen ziekenhuis

Sociaal Fonds Mobiliteit schrapt premie tweede kwartaal

Foto: TaxiPro (VK)

Het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM) zal over de maanden april, mei en juni geen premie innen van bedrijven in de taxibranche. Deze lastenverlichting moet eraan bijdragen dat de sector de coronacrisis doorstaat.

De taxibranche wordt zeer hard getroffen door de coronacrisis. Nog hooguit 10 procent van het normale vervoer wordt gereden en vaak zelfs dat niet eens. Er zijn diverse noodmaatregelen van kracht die bedrijven door deze periode heen moeten helpen, zoals de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De sector doet er bovendien alles aan om opdrachtgevers in het contractvervoer in elk geval 80 procent van het vervoer dat wegvalt te laten betalen.

Niet voldoende

Toch is dat voor veel bedrijven niet genoeg. “Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit is zich terdege bewust van de uitzonderlijke situatie waar onze bedrijfstak zich in bevindt. Door de coronacrisis valt heel veel omzet weg. Het door de branche bepleite doorbetalen van 80 procent van de bevoorschotting door de opdrachtgever en/of de NOW zal zeker helpen, maar is niet voldoende om de verliezen op te vangen. Het bestuur heeft daarom besloten om de SFM-premie over het tweede kwartaal, dus de maanden april, mei en juni, te laten vervallen. De premie zal niet worden geïnd.”

De premie die een bedrijf in de sector moet afdragen aan het SFM bedraagt 0,6 procent van de loonsom, waarbij 0,25 procent werkgeversdeel is en 0,35 procent werknemersdeel. Het sociaal fonds voert de komende tijd geen bedrijfscontroles uit in heel Nederland. Cao-controles worden verzet of omgezet naar schriftelijke controles.

Lees alles over de coronacrisis in de taxibranche in ons dossier op TaxiPro.

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Sociaal Fonds Mobiliteit schrapt premie tweede kwartaal”

Johan Zevenbergen|02.04.20|11:11

Een deel van het brede aanbod van vervoer financieel helpen klopt niet,
Deze groep zou dan bevoordeeld zijn van de andere vervoerders,
Dat lijkt mij ongeoorloofde steun, en kartelvorming.