Taxiwerq, leerlingenvervoer

Taxiwerq na loon- en contractkritiek FNV: ‘Met beste bedoelingen gehandeld’

Foto aangeleverd door Taxiwerq

FNV Taxi verwijt Taxiwerq onder meer gebrekkige loondoorbetalingen en het op onjuiste wijze opzeggen van arbeidsovereenkomsten. Volgens Taxiwerq is er weinig aan de hand en is er weliswaar onhandig maar met de beste bedoelingen gehandeld, zonder de insteek om mensen onder druk te zetten.

De vakbond benoemt in een brief van 9 juni drie pijnpunten, gebaseerd op door werknemers ingediende klachten. Zo zou voor een deel van die werknemers nog steeds niet het volledige loon zijn betaald. Ook zou de contractophoging voor veel werknemers niet correct zijn doorgevoerd, waardoor de medewerkers geen doorbetaling van hun gemiddelde aantal gewerkte uren krijgen.

En het derde punt: “Sinds kort ontvangen wij vele signalen over het eerder beëindigen van arbeidsovereenkomsten.” Zo zou aan mensen met een tijdelijk contract worden voorgesteld om met terugwerkende kracht uit dienst te treden. “Ook wordt er aan diverse mensen met een vast dienstverband een vaststellingsovereenkomst met terugwerkende kracht aangeboden, zonder transitievergoeding.”

Werknemers onder druk

Van de twee eerste punten zegt FNV Taxi dat dit de werknemers van Taxiwerq benadeelt, maar het derde aspect wordt het meest schrijnend genoemd. “Door deze handelswijze vraagt u van werknemers valsheid in geschrifte te plegen.” Bovendien zou Taxiwerq haar werknemers onder druk zetten: “U geeft bij de werknemers aan dat zij nu WW moeten aanvragen, dat u geen NOW 2 gaat aanvragen, dat zij nu moeten tekenen, dat er anders faillissement volgt. En indien men niet direct akkoord gaat blijft u achter deze mensen aan bellen om toch maar uw zin te krijgen.” FNV vraagt Taxiwerq om zich als verantwoordelijk werkgever te gedragen en de werknemers niet onder druk te zetten om zaken te doen die ze niet verplicht zijn en die zelfs onwettig zijn.

Gezocht naar tijdelijke oplossing

Taxiwerq was nogal verbaasd door de brief en toon ervan, en over het feit dat deze zonder overleg of wederhoor is gepubliceerd. Enerzijds omdat de inhoud in haar ogen mijlenver verwijderd is van de werkelijkheid, maar ook omdat er doorgaans een goede verstandhouding en samenwerking met de bond is – ook om de huidige crisis samen goed door te komen. Het bedrijf zegt dat er weliswaar onhandig maar met de beste bedoelingen is gehandeld.

“Je kunt er grote ophef over maken en groteske termen gebruiken als ‘faillissement’ en ‘geen NOW-aanvraag’, zoals FNV doet. Wij hebben enkel naar een manier gezocht om in het belang van alle partijen een tijdelijke oplossing te realiseren. Wij hebben het voorstel willen doen waarbij ‘nee’ ook een prima antwoord zou zijn.” Het bedrijf zegt de werknemers “zeker nooit” onder druk te hebben willen zetten. “Blijkbaar werd dit door enkelen zo ervaren of wellicht hebben wij de boodschap niet altijd even goed vertaald. Dit betreuren wij ten zeerste en dat hebben we inmiddels weer rechtgezet.

Steunbetuigingen

Taxiwerq benadrukt dat “de geboden ‘oplossing’ een kleine groep werknemers betreft en dus zeker niet maatgevend is waar Taxiwerq voor staat. Wij zijn de grootste payrollorganisatie in de taxibranche en uiteraard zal niet iedere werknemer tevreden zijn, al is dat wel ons streven. Gelukkig hebben wij dan ook ontzettend veel steunbetuigingen ontvangen van zeer tevreden werknemers naar aanleiding van deze berichtgeving. Mochten werknemers zich benadeeld voelen, dan willen wij graag dat zij zich bij ons melden.”

De onderneming hoopt daarnaast dat FNV Taxi zijn pijlen meer zal richten op de opdrachtgevers, want juist die zouden door niet thuis te geven nu voor zoveel problemen in de sector zorgen. “Wanneer de financiële keten in de taxibranche op gang komt, behoudt deze sector haar bestaansrecht en kunnen werkgevers hun medewerkers blijven betalen. Ook voor niet gereden ritten. Sinds half maart hebben enkele opdrachtgevers zich gehouden aan hun morele verplichting, maar het overgrote deel niet of middels allerlei opwerpingen. En als iemand nog een keer zegt dat de NOW-subsidie toereikend is, dan mag diegene wat ons betreft terug naar de schoolbanken. Wij doen dan ook een dringende oproep aan FNV om opdrachtgevers in beweging te krijgen om te betalen. Al is het maar om ook FNV Taxi te kunnen laten voortbestaan.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Taxiwerq na loon- en contractkritiek FNV: ‘Met beste bedoelingen gehandeld’”

Peter van Beest|18.06.20|01:24

Ze hebben mij ook gebeld of ik mijn contract wilde beëindigen, toen ik zei dat ik zulke dingen niet via de telefoon wilde bespreken en of ze het verhaal wat er telefonisch gezegd werd via mail naar me wilde doorsturen om navraag te doen bij UWV en eventueel de vakbond kreeg ik als antwoord dat ze dat niet deden. Dit antwoord zei mij genoeg om direct het gesprek te beëindigen. Nu ik dit lees weet ik dat ik gelijk had.

Taxiwerq na loon- en contractkritiek FNV: ‘Met beste bedoelingen gehandeld’ | TaxiPro
Taxiwerq, leerlingenvervoer

Taxiwerq na loon- en contractkritiek FNV: ‘Met beste bedoelingen gehandeld’

Foto aangeleverd door Taxiwerq

FNV Taxi verwijt Taxiwerq onder meer gebrekkige loondoorbetalingen en het op onjuiste wijze opzeggen van arbeidsovereenkomsten. Volgens Taxiwerq is er weinig aan de hand en is er weliswaar onhandig maar met de beste bedoelingen gehandeld, zonder de insteek om mensen onder druk te zetten.

De vakbond benoemt in een brief van 9 juni drie pijnpunten, gebaseerd op door werknemers ingediende klachten. Zo zou voor een deel van die werknemers nog steeds niet het volledige loon zijn betaald. Ook zou de contractophoging voor veel werknemers niet correct zijn doorgevoerd, waardoor de medewerkers geen doorbetaling van hun gemiddelde aantal gewerkte uren krijgen.

En het derde punt: “Sinds kort ontvangen wij vele signalen over het eerder beëindigen van arbeidsovereenkomsten.” Zo zou aan mensen met een tijdelijk contract worden voorgesteld om met terugwerkende kracht uit dienst te treden. “Ook wordt er aan diverse mensen met een vast dienstverband een vaststellingsovereenkomst met terugwerkende kracht aangeboden, zonder transitievergoeding.”

Werknemers onder druk

Van de twee eerste punten zegt FNV Taxi dat dit de werknemers van Taxiwerq benadeelt, maar het derde aspect wordt het meest schrijnend genoemd. “Door deze handelswijze vraagt u van werknemers valsheid in geschrifte te plegen.” Bovendien zou Taxiwerq haar werknemers onder druk zetten: “U geeft bij de werknemers aan dat zij nu WW moeten aanvragen, dat u geen NOW 2 gaat aanvragen, dat zij nu moeten tekenen, dat er anders faillissement volgt. En indien men niet direct akkoord gaat blijft u achter deze mensen aan bellen om toch maar uw zin te krijgen.” FNV vraagt Taxiwerq om zich als verantwoordelijk werkgever te gedragen en de werknemers niet onder druk te zetten om zaken te doen die ze niet verplicht zijn en die zelfs onwettig zijn.

Gezocht naar tijdelijke oplossing

Taxiwerq was nogal verbaasd door de brief en toon ervan, en over het feit dat deze zonder overleg of wederhoor is gepubliceerd. Enerzijds omdat de inhoud in haar ogen mijlenver verwijderd is van de werkelijkheid, maar ook omdat er doorgaans een goede verstandhouding en samenwerking met de bond is – ook om de huidige crisis samen goed door te komen. Het bedrijf zegt dat er weliswaar onhandig maar met de beste bedoelingen is gehandeld.

“Je kunt er grote ophef over maken en groteske termen gebruiken als ‘faillissement’ en ‘geen NOW-aanvraag’, zoals FNV doet. Wij hebben enkel naar een manier gezocht om in het belang van alle partijen een tijdelijke oplossing te realiseren. Wij hebben het voorstel willen doen waarbij ‘nee’ ook een prima antwoord zou zijn.” Het bedrijf zegt de werknemers “zeker nooit” onder druk te hebben willen zetten. “Blijkbaar werd dit door enkelen zo ervaren of wellicht hebben wij de boodschap niet altijd even goed vertaald. Dit betreuren wij ten zeerste en dat hebben we inmiddels weer rechtgezet.

Steunbetuigingen

Taxiwerq benadrukt dat “de geboden ‘oplossing’ een kleine groep werknemers betreft en dus zeker niet maatgevend is waar Taxiwerq voor staat. Wij zijn de grootste payrollorganisatie in de taxibranche en uiteraard zal niet iedere werknemer tevreden zijn, al is dat wel ons streven. Gelukkig hebben wij dan ook ontzettend veel steunbetuigingen ontvangen van zeer tevreden werknemers naar aanleiding van deze berichtgeving. Mochten werknemers zich benadeeld voelen, dan willen wij graag dat zij zich bij ons melden.”

De onderneming hoopt daarnaast dat FNV Taxi zijn pijlen meer zal richten op de opdrachtgevers, want juist die zouden door niet thuis te geven nu voor zoveel problemen in de sector zorgen. “Wanneer de financiële keten in de taxibranche op gang komt, behoudt deze sector haar bestaansrecht en kunnen werkgevers hun medewerkers blijven betalen. Ook voor niet gereden ritten. Sinds half maart hebben enkele opdrachtgevers zich gehouden aan hun morele verplichting, maar het overgrote deel niet of middels allerlei opwerpingen. En als iemand nog een keer zegt dat de NOW-subsidie toereikend is, dan mag diegene wat ons betreft terug naar de schoolbanken. Wij doen dan ook een dringende oproep aan FNV om opdrachtgevers in beweging te krijgen om te betalen. Al is het maar om ook FNV Taxi te kunnen laten voortbestaan.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Taxiwerq na loon- en contractkritiek FNV: ‘Met beste bedoelingen gehandeld’”

Peter van Beest|18.06.20|01:24

Ze hebben mij ook gebeld of ik mijn contract wilde beëindigen, toen ik zei dat ik zulke dingen niet via de telefoon wilde bespreken en of ze het verhaal wat er telefonisch gezegd werd via mail naar me wilde doorsturen om navraag te doen bij UWV en eventueel de vakbond kreeg ik als antwoord dat ze dat niet deden. Dit antwoord zei mij genoeg om direct het gesprek te beëindigen. Nu ik dit lees weet ik dat ik gelijk had.