Opladen elektrische auto

Onderzoek brengt verduurzaming Amsterdamse taxi’s in kaart

Foto: ProMedia (Remco Nieuwenbroek)

De Hogeschool van Amsterdam deed van 2016 tot eind 2019 onderzoek naar het elektrificeren van taxi’s in de stad. Ter afsluiting van het onderzoek schreven Jan Dam, Robert van den Hoed en Milan Tamis twee artikelen over het onderwerp. De eerste daarvan legt uit hoe de taximonitor van de HvA de gemeente Amsterdam hielp om de verduurzaming van de Amsterdamse taxi’s te volgen.

De gemeente Amsterdam en de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) hebben een convenant voor het schoner maken van taxivervoer in de stad, met als doel om eind 2025 alleen nog met uitstootvrije taxi’s te rijden. De gemeente faciliteerde die overgang door voorrangsregelingen voor schone taxi’s in te stellen op de taxistandplaatsen bij het Centraal Station en op het Leidseplein en door te zorgen voor voldoende snelladers voor elektrische taxi’s in de stad. Daarnaast waren er aanschafsubsidies en werden oude dieseltaxi’s geweerd door het instellen van een milieuzone.

Bij de taxistandplaatsen Centraal Station en Leidseplein plaatste de gemeente slagbomen met scanners. Met de gegevens die beschikbaar kwamen, ontwierp de HvA een taximonitor. Hiermee analyseerde HvA de effecten van de gemeentelijke taximaatregelen. Doordat de meetgegevens wekelijks werden aangevuld, konden veranderingen van die effecten in de tijd worden gevolgd.

Van 220 naar 1.600 schone taxi’s

Eind 2015 waren er circa 200 elektrische taxi’s bekend bij de gemeente en werd een voorrangsregeling voor schone taxi’s (elektrisch en biogas) op de taxistandplaats bij het Centraal Station van kracht. De regeling hield in dat elke vierde taxi in de wachtrij een schone taxi was. Halverwege 2017 werd die regeling aangescherpt naar één op drie en vanaf januari 2018 mochten alleen nog maar schone taxi’s de taxistandplaats op. Blijkbaar anticipeerden de taxibedrijven op de maatregelen. De groei bleef en begin 2020 waren er ruim 1.600 schone TTO-taxi’s (elektrisch en groengas).

Handmatige tellingen in 2017 op de avonden en nachten van donderdag, vrijdag en zaterdag lieten zien dat er op piekmomenten tot wel 160 taxi’s per uur nodig waren op taxistandplaats Leidseplein. De vraag was of er voldoende schone taxi’s beschikbaar zouden zijn om aan de vervoersvraag te voldoen. Vanaf januari 2018 nam de gemeente de maatregel om alleen nog schone taxi’s op de taxistandplaats toe te staan, met uitzondering van een periode in de nacht. Dan mochten ook diesels de taxistandplaats op.

Voor en na middernacht

Vanaf begin 2018 werden de aantallen taxi’s gemonitord. In de eerste week van 2018 was de voorrangsregeling nog niet van kracht. Het merendeel was toen nog dieseltaxi. In week 2 is de regeling van kracht geworden en mochten diesels alleen nog na middernacht rijden. Voor middernacht meldden zich wel diesels bij de slagboom, maar die werden niet toegelaten. Na middernacht reed nog wel een flink aantal diesels de standplaats op.

In week 15 werd de regeling aangescherpt en mochten diesels pas vanaf 03:00 uur de taxistandplaats op. Ten opzichte van het begin van het jaar steeg het aandeel schone taxi’s en daalde het aandeel diesels. Vanaf week 30 van 2015 werden geen diesels meer toegelaten op taxistandplaats Leidseplein. Door met de taximonitor het aandeel schone taxi’s en diesels te volgen, werd duidelijk dat er meer schone taxi’s naar taxistandplaats Leidseplein begonnen te komen. En ook dat die schone taxi’s het gevraagde vervoer op piekmomenten konden leveren.

Voldoende snelladers?

De Hogeschool van Amsterdam beheert een database met alle laadtransacties op publieke laadpunten in Amsterdam. Ook de snelladers binnen de gemeente maken daar deel van uit. Najaar 2017 werd duidelijk dat het erg druk werd op de snelladers. Een van de vragen was welk deel van de laadtransacties afkomstig was van taxi’s.

Op de taxistandplaats van het Centraal Station staan ook snelladers. Hiervan kunnen alleen taxi’s gebruik maken omdat alleen zij toegang hebben tot die standplaats. Met dit gegeven kon worden bepaald welke, geanonimiseerde, laadtransacties in ieder geval van taxi’s afkomstig zijn en welke waarschijnlijk niet. Vanaf eind 2017 groeide het aantal snellaadsessies sterk. Ook werd duidelijk dat tenminste tweederde van die laadsessies afkomstig was van taxi’s.

Met de laadtransactiegegevens in de HvA- database werd kwantitatief duidelijk dat de taxisector behoefte had aan meer snelladers in Amsterdam. Inmiddels zijn er meer snelladers bijgeplaatst en er zullen er nog meer volgen.

Goed voor gemeente en taxisector

De beschikbaarheid van data uit de scanners op taxistandplaatsen en de laadtransactiegegevens van de snelladers in Amsterdam maakten het voor de Hogeschool van Amsterdam mogelijk om de effecten van de taximaatregelen van de gemeente Amsterdam te analyseren. Dat was goed voor de gemeente: hiermee kreeg zij een betrouwbare terugkoppeling van de maatregelen in handen. Omdat de data wekelijks werd ververst, kon zij ook de maatregelen aanpassen op basis van actuele kennis. Het was ook goed voor de taxisector, omdat de analyses duidelijk maakten dat meer snelladers voor elektrische taxi’s nodig waren. En die werden en worden geplaatst.

Auteurs: Jan Dam, Robert van den Hoed en Milan Tamis, Hogeschool van Amsterdam

Auteur: Steven Don

5 reacties op “Onderzoek brengt verduurzaming Amsterdamse taxi’s in kaart”

Taxi Volendam|16.07.20|10:46

Is het verplaatsen van uitstoot van je Taxi naar de schoorsteen van de elektriciteit centrale wel duurzaam te noemen? Want dat is wat er gebeurt met elektrisch rijden.
Waarom geen rekening houden met schone zuinige diesels rijdend op schone en fossielvrije dieselbrandstoffen die er toch echt wel zijn.
De nadelen van b.v. (biomassa) centrale’s en kosten voor het rijden / aanschaffen Taxi en aanleggen infrastructuur worden niet genoemd.
Een incompleet, niet duurzaam rapport helaas.

Johannes Albertz|16.07.20|11:04

Fossielvrije diesel bestaat niet, alle brandstoffen komen voort uit fossielen, in de vorm van olie.
Ik weet niet hoe ver Amsterdam inmiddels is, maar in de Haarlemmermeer bijvoorbeeld wordt alle stroom voor elektrisch laden opgewekt door zonnepanelen en windmolens. Amsterdam gaat ook die kant op, maar dat kan niet van de een op de andere dag. Diesels zijn wel schoner geworden, maar het uitgestote micro-fijnstof is nog steeds enorm, en zeer schadelijk voor de gezondheid.

Peter Vriens|16.07.20|13:53

@Johannes Albertz:
Nieuw: drie soorten schone en fossielvrije dieselbrandstoffen er bij!
https://www.gvgoliehandel.nl/nl-nl/Nieuws/Artikel/nieuw-drie

Fossielvrije diesel brandstof bestaat wel degelijk en verkrijgbaar.

Henry van der Aa|16.07.20|14:25

Er is nog plek voor nascholing Johannes Albertz ….
Is echt de moeite waard ook voor U ….

Taxi Volendam|23.07.20|00:32

@ johannes: Misschien nog nooit van b.v. Ssynfuel + of Neste dieselbrandstof gehoord ?
fossielvrije brandstof is echt wel te koop.
Mooi voordeel is dat deze dieselolie in bestaande diesels gebruikt kan worden.
90% minder Co uitstoot.
De hele stad hoeft dan ook niet op zijn kop om laadpaalen te plaatsen. Oudere diesels hoeven niet op de schroothoop.
Maar ja, in het onderzoek geen woord er over
Een blunder, net zoals biomassa centrale maakt de milieu maffia hopenlijk waķker.