Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

Afwikkeling faillissement TCR Group blijkt zeer ingewikkeld

Foto ter illustratie.Foto: iStock/Wavebreakmedia

Het is inmiddels een half jaar geleden dat de TCR Group uit Zeeland failliet ging, maar de curatoren zijn nog volop bezig met de afwikkeling van het faillissement. Het vervoersbedrijf geeft zelf aan verlieslatend te zijn geworden door onder meer focus op omzet in plaats van rendement en gebrekkig financieel beleid. De curatoren vinden het nog te vroeg om oorzaken aan te wijzen. Vast staat wel dat meer dan 450 schuldeisers zo’n 19 miljoen euro willen zien van de TCR Group.

De TCR Group (niet te verwarren met de TCR Groep uit het oosten van Nederland) hield zich bezig met taxi- en zorgvervoer, touringcarvervoer en vervoer als onderaannemer van OV-bedrijven. Het bedrijf kwam begin dit jaar in de problemen en kon maar met moeite de salarissen in januari betalen. Kort daarna werd uitstel van betaling verkregen maar een week later werd het faillissement uitgesproken. Nu hebben de curatoren hun tweede verslag gepubliceerd. En daaruit blijkt dat er nog heel veel uitgezocht moet worden.

Wat de afwikkelingen van het faillissement zo complex maakt, is het feit dat TCR Group  uit 25 verschillende BV’s bestond. Die zijn echter onderling zodanig met elkaar verweven dat de faillissementen niet los van elkaar afgewikkeld kunnen worden. Zo waren de cijfers ten tijde van het uitstel van betaling begin 2020 slechts tot en met 2017 volledig bijgewerkt en voor de jaren daarna dus (nog) niet. Betalingen kwamen vooral via één van de BV’s in de vorm van voorschotten binnen, wat het lastig maakt om tot een goed overzicht van de inkomsten te komen. Daar zijn de curatoren dus voorlopig nog wel even mee zoet.

Schuldeisers

Vast staat dat ten tijde van het bankroet zo’n 1.100 mensen in dienst waren bij de TCR Group, aangevuld met ongeveer 200 uitzendkrachten. De afgelopen maanden zijn de curatoren onder meer bezig geweest de overgang van activiteiten, personeel en voertuigen naar andere partijen. Huurovereenkomsten van circa twintig panden werden opgezegd en de 950 voertuigen gingen terug naar de leasemaatschappijen of werden verkocht. Veel opdrachten gingen naar andere partijen, al dan niet tijdelijk.

De curatoren hebben zich ook gericht op het innen van betalingen aan de TCR-bedrijven. Ook hier geldt weer dat het een lastige klus is, waarbij lang niet met alle debiteuren overeenkomst kan worden bereikt. Tegelijk hebben zich 454 schuldeisers gemeld in totaal nog 19 miljoen euro van TCR willen zien. Uiteraard moet ook uitgezocht of en in welke mate deze vorderingen terecht zijn, voordat er uberhaupt van enige betaling sprake kan zijn. De Belastingdienst en banken hebben als schuldeisers in elk geval altijd voorrang bij faillissementen.

Nog geen oorzaak aanwijzen

Dat het een complexe zaak is, blijkt wel uit het feit dat er sindsdien een half jaar is verstreken, maar dat de curatoren het nog te vroeg vinden om een oorzaak voor het bankroet aan te wijzen. Wel had TCR in januari moeite om de salarissen te betalen, wat op de 29ste alsnog gebeurde. Twee dagen later werd er uitstel van betaling aangevraagd. Dat gebeurde omdat er te weinig geld was om de verzekeringspremies voor de voertuigen te betalen en om de onstane onrust over de salarisbetalingen weg te nemen.

TCR was onder meer verlieslatend geworden door een overname in 2018 en de focus op omzetverhoging, zonder daarbij oog voor rendement uit die omzet te hebben. Dat stond in de aanvraag die het bedrijf deed tot uitstel van betaling. Andere oorzaken voor de rode cijfers die daarin worden genoemd: onvoldoende kostenbeheersing, onvoldoende en niet adequaat financieel management en het niet doorboeken van kosten tussen de vennootschappen onderling. De curatoren onderzoeken zoals gezegd nog of dit inderdaad de dieperliggende oorzaken van het faillissement waren. Intussen hebben zij een kleine 2.800 uren aan de afwikkeling van het faillissement besteed.

Auteur: Vincent Krabbendam

1 reactie op “Afwikkeling faillissement TCR Group blijkt zeer ingewikkeld”

Mark Berentssen|13.08.20|12:29

De schuldige is de heer C.H. uit Zeeland…. Hoe moeilijk is dat. Één van de grootste boeven uit vervoersland. Stop maar met schrijven. Dit circus heeft al genoeg geld gekost.