Chauffeur, bestuurder

Rechtszaak over gebreken aan taxi pakt slecht uit voor taxiondernemer

Een taxiondernemer die meende verkeerd te zijn voorgelicht over de auto die hij als taxi aanschafte, wilde daarvoor geld zien. Het pakte echter anders uit: de rechter stelde de taxiondernemer niet alleen in het ongelijk, hij moet zelfs een schadevergoeding betalen aan een van de partijen die hij voor de rechter sleepte.

Deze zaak begint een kleine vier jaar geleden, als een taxiondernemer bij een autobedrijf een auto aanschaft met als doel er taxivervoer mee te rijden. Tussen de leverancier, een kredietverstrekker en de taxiondernemer wordt een leasovereenkomst gesloten. Daarin stonden afspraken over de aanbetaling en de maandelijkse aflossingen, alsmede over de voorwaarden van het contract.

Een half jaar later werd de auto tijdens de APK afgekeurd. Vervolgens bleven de maandelijkse betalingen uit, waarna de auto door de kredietverstrekker al snel in beslag werd genomen en de leaseovereenkomst werd ontbonden. De taxiondernemer betaalde daarna alsnog een deel van het openstaande bedrag. Maar de kredietverstrekker verkocht het voertuig enkele maanden later bij een online veiling.

16.000 euro geëist

Volgens de taxiondernemer heeft de leverancier hem verkeerde informatie verschaft over de auto en hem niet ingelicht over de gebreken aan het voertuig. Ook vindt hij dat de auto niet voldeed aan wat in de koopovereenkomst staat. De ondernemer wil dan ook dat de overeenkomst wordt ontbonden en daarbij wordt een vergoeding van bijna 16.000 euro geëist. Dan gaat het vooral om de aanbetaling en de al betaalde maandtermijnen, maar ook om geleden bedrijfsschade.

Volgens de leverancier van de auto klopt er niets van de beschuldigingen. Met de auto zou niets aan de hand zijn geweest, dus van bedrog of dwaling kan geen sprake zijn. De kredietverstrekker zegt op basis van de algemene voorwaarden van de gesloten overeenkomst niet verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor schade die de taxiondernemer zou hebben geleden. Ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk, omdat de financier dit zelf al heeft gedaan vanwege de betalingsachterstand.

De kredietverstrekker draait de rollen zelfs om: het bedrijf wil geld zien van de taxiondernemer, en wel een kleine 7.000 euro. Vanwege de betalingsachterstand zou de overeenkomst terecht zijn ontbonden en doordat het contract niet wordt uitgediend, loopt de financier inkomsten mis. Bovendien waren er kosten voor onder meer inbeslagname van het voertuig. Al die gemaakte kosten en gemiste inkomsten zijn verrekend met de opbrengst van de verkoop, met de genoemde 7.000 euro geëiste schadevergoeding als resultaat.

Geen bedrog

De rechter ziet geen bewijs voor de stelling dat de leverancier informatie achter heeft gehouden of bewust verkeerde gegevens heeft verstrekt. De taxiondernemer heeft verder zelf ingestemd met en getekend voor de algemene voorwaarden van de overeenkomst. Om die redenen krijgt hij ongelijk van de rechter. Het gaat dan niet zozeer om de vraag of er gebreken aan het voertuig zijn, maar in eerste instantie om het oordeel dat de leverancier zich niet schuldig heeft gemaak aan bedrog of dwaling.

Dan is er nog de tegeneis tot schadevergoeding van de kredietverstrekker. De rechter geeft het bedrijf daarin gelijk, want de taxiondernemer is zijn verplichtingen niet nagekomen. Volgens hem omdat de auto gebreken had die voor hem achtergehouden zijn, maar de rechter oordeelde al dat er geen sprake was van bedrog of dwaling.

Maar de volledige 7.000 euro schadevergoeding hoeft niet te worden betaald. De rechter vindt bijvoorbeeld niet dat er ‘vertragingsrente’ moet worden betaald. Bovendien is eerder een hoger bod op de auto afgewezen dan waarvoor deze uiteindelijk werd geveild; de schade had dus minder groot kunnen zijn. De taxiondernemer hoeft daarom geen 7.000 euro schadevergoeding te betalen, maar moet wel iets meer dan 2.200 euro neerleggen.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.