Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Wavebreakmedia

VOG-aanvraag taxichauffeur afgewezen om overtredingen

Een man die opnieuw als taxichauffeur wilde gaan werken, zag zijn aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgewezen worden. De voornaamste reden is een reeks relevante overtredingen die hij beging in het recente verleden, onder meer van de taxiregels in Amsterdam. Het belang dat de man had bij het ontvangen van de VOG woog volgens de rechter niet op tegen het risico voor de samenleving dat de man als taxichauffeur soortgelijke overtredingen zal begaan.

De man in kwestie werkte al eerder als taxichauffeur, maar is hier om onbekende redenen mee gestopt. Vervolgens heeft hij gebruik gemaakt van een Wajong-uitkering. Omdat hij toch weer aan de slag wilde gaan als taxichauffeur, vroeg hij in mei 2020 een nieuwe VOG aan. Dit verzoek werd afgewezen, waarna hij in bezwaar ging. Dit bezwaar werd als ongegrond beoordeeld, dus besloot de man in hoger beroep te gaan.

Daarnaast verzocht hij een voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Dat is een soort tussenuitspraak die vooruitloopt op de uitkomst van een rechtszaak of hoger beroep. Dit alles leverde hem niet het gewenste resultaat op. Zijn VOG-aanvraag werd alsnog afgewezen omdat er werd voldaan aan het objectieve criterium en omdat er niet voldoende aanleiding werd gezien om hem desondanks een VOG te geven.

Reeks overtredingen

Bij de aanvraag van een VOG is het gebruikelijk dat er vijf jaar wordt teruggekeken in de justitiële gegevens van de aanvrager. Bij aangetroffen veroordelingen die, indien herhaald en gelet op het risico voor de samenleving, een belemmering vormen voor het werk waarvoor de VOG wordt verleend, kan de aanvraag geweigerd worden. In het geval van deze man was hier duidelijk sprake van.

Allereerst is er driemaal een overtreding begaan van de Taxiverordening Amsterdam 2012. Daarnaast heeft de man een boete ontvangen voor onverzekerd rijden, een veroordeling voor het bezit van drugs en een voor het niet hanteren van de chauffeurskaart als taxibestuurder. Voor dit laatste zit hij nog in proeftijd tot november 2021. Al met al is hij in een kort tijdsbestek meerdere malen met justitie in aanraking gekomen voor overtredingen van aan de taxibranche gerelateerde regelgeving, en is er weinig tijd verstreken sinds de laatste keer dat dit gebeurde.

Inkomen versus risico samenleving

Het belang dat de man zou hebben bij de verstrekking van de VOG is dat hij op deze manier wel zijn eigen inkomen kan vergaren en hij kan voorkomen dat hij in sociaal isolement terecht komt. De rechtbank heeft echter beoordeeld dat deze persoonlijke en financiële belangen niet opwegen tegen de mogelijke risico’s die het aan hem verlenen van de VOG met zich meebrengt.

Verder stelde de man dat hij schulden heeft en niet in staat is om ander werk te doen. Hij gaf daarbij aan dat hij een tijd als vrachtwagenchauffeur heeft gewerkt, maar dat dit te zwaar was voor hem. Dit heeft hij volgens de rechtbank niet aannemelijk genoeg gemaakt om hem de VOG wel te verstrekken.

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.