Daklicht. Foto: ProMedia (VK)

Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld

Daklicht. Foto ter illustratie. Foto: ProMedia

De schorsing van ruim twintig chauffeurs van twee Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter besloten op basis van een kort geding dat afgelopen maandag diende.

De gemeente Amsterdam en de TTO’s Taxistad en Take a Taxi zijn het al een tijdje niet eens over het opleggen van sancties aan chauffeurs. De gemeente vindt dat bij bepaalde overtredingen minimale sancties horen, al is er wel ruimte voor individuele afwegingen. De TTO’s vinden bepaalde sancties echter te zwaar. Dat heeft al tot meerdere conflicten en rechtszaken geleid. Meest recent kregen de TTO’s een ultimatum: schors een aantal chauffeurs vóór 22 januari of betaal tienduizenden euro’s aan boetes.

Terugdraaien

De TTO’s besloten daar, met tegenzin en uit gebrek aan andere opties, gehoor aan te geven. In totaal 23 chauffeurs (tien van TAT en dertien van Taxistad) spanden een kort geding aan tegen de TTO’s om dat schorsingsbesluit terug te draaien. Dat diende afgelopen maandag. De taxichauffeurs willen dat de onderdelen met betrekking tot sancties van de Amsterdamse taxiverordening onverbindend verklaard of opgeschort worden. In de tussentijd moet de rechter dan in een bodemprocedure beoordelen of de artikelen in kwestie wel rechtmatig zijn.

De TTO’s hadden namelijk door een eerder bericht van de gemeente de indruk gekregen dat er ruimte is om af te wijken van voorgeschreven minimumsancties. Dat zij geen geldboete mogen opleggen in plaats van een schorsing, komt voor de chauffeurs die het treft dan ook als een onaangename verrassing. De TTO’s ervaren intussen zoveel dwang om tot schorsen over te gaan, dat zij van de ruimte voor individuele afwegingen weinig zeggen te merken.

Belang chauffeurs weegt het zwaarst

De beide partijen in het kort geding, de TTO’s en de chauffeurs, zijn het er over eens dat het niet tot schorsingen moet komen. De gemeente denkt daar anders over, maar die was geen partij in dit kort geding. De rechter weegt onder meer mee dat de TTO’s met een geldboete gemotiveerd zijn afgeweken van de voorgestelde schorsingen. Of dat terecht is, moet in een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) worden beoordeeld.

De chauffeurs krijgen van de rechter gelijk: de uitvoering van de schorsingen wordt opgeschort tot er een uitspraak is in de procedure die beide TTO’s aanspannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het belang van de chauffeurs weegt het zwaarst, omdat zij ook het hardst worden geraakt door schorsingen van enkele weken tot in sommige gevallen twee jaar. Bij zo’n impact is het volgens de rechter in het kort geding terecht om die uitgebreidere procedure af te wachten. Die moet dan wel op tijd worden aangevraagd, net zoals de TTO’s op korte termijn een bezwaar moeten indienen tegen het besluit van de gemeente dat er chauffeurs geschorst moeten worden.

Genadeloos en langdurig

Ruud Lagerwaard, directeur van Take a Taxi, vindt het besluit dat de chauffeurs voorlopig niet worden geschorst terecht. “Het gaat hier om verkeersovertredingen zoals het negeren van een stopverbod.” Taxichauffeurs krijgen net als andere weggebruikers sinds juli vorig jaar een boete van zulke vergrijpen. “De wethouders eist dat wij een groep chauffeurs, die dergelijke overtredingen voor 15 juli hebben begaan, alsnog genadeloos en langdurig schorsen. Dat zou betekenen dat sommige chauffeurs de komende twee jaar brodeloos worden.”

Zoals aangegeven was het kort geding van afgelopen maandag niet de eerste rechtszaak in deze kwestie. “Mogelijk volgen er nog meer rechtszaken”, oppert Lagerwaard, “Maar we hopen dat de wethouder dit vonnis aangrijpt om een punt te zetten achter deze zinloze heksenjacht. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de taximarkt.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

12 reacties op “Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld”

Hans de Koning|23.01.20|06:51

‘Ne bis in idem’ is het rechtsbeginsel dat een tweede straf voor hetzelfde vergrijp uitsluit. Zullen we gewoon met elkaar afspreken dat de wetgever handhaaft met boetes op verkeersovertredingen, al dan niet gevolgd door het niet meer verstrekken van een VOG, en dat de TTO’s handhaven op de overige zaken? Dan heb ik het over laden of inhalen net vóór de standplaats, weigeren, woekerprijzen, voordringen, kledingvoorschriften etc.

Stef Bouwhuis|23.01.20|10:52

Als straffen voor gewone verkeersovertredingen door taxi-chauffeurs in vergelijking tot gelijksoortige overtredingen voor gewone burgers kan leiden tot ‘broodroof’ in opdracht van de Gemeente, dan wordt er met 2 maten gemeten. Als straffen zo ingrijpend zijn dat er bedrijven door failliet gaan en personen in armoede geraken, dan moet dit niveau straffen in uiterste gevallen alleen door een rechter na hoor en wederhoor kunnen worden opgelegd. Een TTO moet zich kunnen beperken tot boetes.

Stef Bouwhuis|23.01.20|10:55

Dit onderdeel in door de Gemeente afgedwongen overeenkomsten met TTO’s is uiterst onredelijk. De Gemeente doet alsof de TTO’s de overeenkomst ‘na goed overleg’ willens en wetens hebben getekend, maar de realiteit is dat de overeenkomst is opgedrongen: “teken of je kan geen TTO vormen”.

Bertax Landsmeer|24.01.20|11:53

Hi Steff, ben jij Jurist?
Perfect verwoord kan het niet beter onder woorden brengen!

Ik kan niet wachten totdat de gemeente dit TTO contract moet ontbinden want het is wel heel eenzijdig opgesteld!
Dan kan ik een claim indien ivm gederfde inkomsten door 2 schorsingen totaal 6 weken voor lullige verkeersovertredingen!

De deregulering heeft met name in Amsterdam er een zooitje van gemaakt en 13 jaar later stonden zij met hun handen in het haar hoe ze de cowboy,s in het gareel konden krijgen,

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:04

Dus ging de gemeente eindelijk eens praten met de officiële Amsterdamse taxichauffeurs hoe we betere regels konden maken!
Eigenlijk is het TTO stelsel een idee geweest van de chauffeurs en centrales en een handreiking naar de gemeente Amsterdam om de markt onder controle te brengen!
Denk je nu echt dat dat een idee was van de Stopera?

Die hebben het simpele advies van ons, Haal de boeven uit de anonimiteit en geeft ze officiële daklichten met branchenaam en Tariefkaarten,met beide handen

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:19

aangegrepen om er een dik juridisch dichtgetimmerd contract van te maken met pervers strafprotocol daarin!

Als zij nou eens als tegenprestatie de brave chauffeurs in Amsterdam, uitzonderingen daar gelaten, die al 20 jaar door de deregulering in hun brood getroffen worden en nog steeds onbeperkt overspoeld worden door psychisch ongeschikte ZZPers met name Uberslaven, een tegenhandreiking doen door de markt te stabiliseren, schoon te maken, en een inkomen toekomstperspectief te verzorgen!

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:37

Nee, wat gebeurt hier,

Doordat Duivel Den Haag de Sluispoorten van de Taxihell wijd open zet en Amsterdam onbeperkt al 20 jaar wordt overspoeld wordt met nieuwe vergunningen door Kiwa Damian,
krijg je een onbeheersbare taximarkt!

Alle partijen worden gestressed,handhavers, politie, ik maak het dagelijks mee!
En dan de Taxichauffeurs nog, die braaf op hun dagelijkse 5 ritjes per dag niet ééns meer óp de trambaan durven rijden, om maar niet geschorst te worden bij het eerste foutje!

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:52

Dan stuurt deze gemeente onderwijl veel Duits pratende Mistery-Guests, deze BOA,s praten express Duits omdat dat de meest moeilijke taal is om te spreken in multiculti Taxiland!
Dus u begrijpt dat, omdat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat tussen Chauffeur en fake Duitse klant, er bv ritweigeringen ontstaan of geen bonnetje geven etc etc!

Kwaliteitscontrole is ook goed en bescherming van de klant!
Maar ook nu weer gaat de gemeente zijn boekje te buiten nl,

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:34

De betreffende TTO organisatie wordt gedwongen een overtredende Chauffeur of ZZPer te schorsen en nú totaal verbannen uit de Markt, te beginnen met een week!

Dus een nóg zwaardere straf dan die voor een trambaan verkeers overtreding omdat die laatste alleen uitstoting geeft van de Instapklanten, taxistandplaatsen en Trambaan!

Dus verordonneerd de Gemeente de TTO ( lees bv Taxicentrale) waar de chauffeur zijn broodnodige inkomsten van heeft, onder dwang van Totale uitsluiting van gehele TTO,

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:43

Zijn Chauffeur zijn Taxidaklicht af te pakken en zijn tariefkaarten in te laten leveren!
Maar nu komt het, de chauffeur mag nu, behalve buiten de grenzen van Amsterdam, geen enkele werkzaamheid meer verrichten als Amsterdamse Taxi!
Wel mag hij als een soort Uber rondrijden en gebeld worden!

Maar het vreemde is, Een taxicentrale geeft ook geen werk meer aan de betreffende chauffeur via zijn Dispatch bv TCA maar laat wel zijn contributie doorbetalen voor niks dus!
Dus ik vraag mij nu weer af

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:54

Heeft de gemeente hier nu wéér een rol in?

Dus gedwongen Oplegging van schorsing en daarbij het uitsluiten van inkomsten via een Taxicentrale
Ik weet nu echt niet meer wat het een en het ander verband is?
Is dit een beslissing van de TTO zelf?
Waarom de schorsing nóg erger maken en de chauffeur totaal uitsluiten van zijn inkomstenbron bv de Belklanten?

Welnu beste lezers, ik kan u zeggen, dit is zó illegaal van de partijen!
De gemeente lijkt wel een boven elke rechtsbeschermende wet te staan

Bertax Landsmeer|24.01.20|14:03

Een soort Eigen koninkrijkje met koning Stopera met eigen wetjes en regeltjes die bepalen of een ondernemer geld mag verdienen?

Ik hoop dat het nu tot een rechtszaak komt en dat we die TTO contracten kunnen verscheuren want dit klopt van geen kant!

Nog een ding,
De gemeente wil alles gelijktrekken en daar gaan zij 5 jaar over doen maar liefst?

35 pagina,s gezwets over Appjes etc!

Lees Taxi-Taxiagenda!

Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld | TaxiPro
Daklicht. Foto: ProMedia (VK)

Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld

Daklicht. Foto ter illustratie. Foto: ProMedia

De schorsing van ruim twintig chauffeurs van twee Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter besloten op basis van een kort geding dat afgelopen maandag diende.

De gemeente Amsterdam en de TTO’s Taxistad en Take a Taxi zijn het al een tijdje niet eens over het opleggen van sancties aan chauffeurs. De gemeente vindt dat bij bepaalde overtredingen minimale sancties horen, al is er wel ruimte voor individuele afwegingen. De TTO’s vinden bepaalde sancties echter te zwaar. Dat heeft al tot meerdere conflicten en rechtszaken geleid. Meest recent kregen de TTO’s een ultimatum: schors een aantal chauffeurs vóór 22 januari of betaal tienduizenden euro’s aan boetes.

Terugdraaien

De TTO’s besloten daar, met tegenzin en uit gebrek aan andere opties, gehoor aan te geven. In totaal 23 chauffeurs (tien van TAT en dertien van Taxistad) spanden een kort geding aan tegen de TTO’s om dat schorsingsbesluit terug te draaien. Dat diende afgelopen maandag. De taxichauffeurs willen dat de onderdelen met betrekking tot sancties van de Amsterdamse taxiverordening onverbindend verklaard of opgeschort worden. In de tussentijd moet de rechter dan in een bodemprocedure beoordelen of de artikelen in kwestie wel rechtmatig zijn.

De TTO’s hadden namelijk door een eerder bericht van de gemeente de indruk gekregen dat er ruimte is om af te wijken van voorgeschreven minimumsancties. Dat zij geen geldboete mogen opleggen in plaats van een schorsing, komt voor de chauffeurs die het treft dan ook als een onaangename verrassing. De TTO’s ervaren intussen zoveel dwang om tot schorsen over te gaan, dat zij van de ruimte voor individuele afwegingen weinig zeggen te merken.

Belang chauffeurs weegt het zwaarst

De beide partijen in het kort geding, de TTO’s en de chauffeurs, zijn het er over eens dat het niet tot schorsingen moet komen. De gemeente denkt daar anders over, maar die was geen partij in dit kort geding. De rechter weegt onder meer mee dat de TTO’s met een geldboete gemotiveerd zijn afgeweken van de voorgestelde schorsingen. Of dat terecht is, moet in een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) worden beoordeeld.

De chauffeurs krijgen van de rechter gelijk: de uitvoering van de schorsingen wordt opgeschort tot er een uitspraak is in de procedure die beide TTO’s aanspannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het belang van de chauffeurs weegt het zwaarst, omdat zij ook het hardst worden geraakt door schorsingen van enkele weken tot in sommige gevallen twee jaar. Bij zo’n impact is het volgens de rechter in het kort geding terecht om die uitgebreidere procedure af te wachten. Die moet dan wel op tijd worden aangevraagd, net zoals de TTO’s op korte termijn een bezwaar moeten indienen tegen het besluit van de gemeente dat er chauffeurs geschorst moeten worden.

Genadeloos en langdurig

Ruud Lagerwaard, directeur van Take a Taxi, vindt het besluit dat de chauffeurs voorlopig niet worden geschorst terecht. “Het gaat hier om verkeersovertredingen zoals het negeren van een stopverbod.” Taxichauffeurs krijgen net als andere weggebruikers sinds juli vorig jaar een boete van zulke vergrijpen. “De wethouders eist dat wij een groep chauffeurs, die dergelijke overtredingen voor 15 juli hebben begaan, alsnog genadeloos en langdurig schorsen. Dat zou betekenen dat sommige chauffeurs de komende twee jaar brodeloos worden.”

Zoals aangegeven was het kort geding van afgelopen maandag niet de eerste rechtszaak in deze kwestie. “Mogelijk volgen er nog meer rechtszaken”, oppert Lagerwaard, “Maar we hopen dat de wethouder dit vonnis aangrijpt om een punt te zetten achter deze zinloze heksenjacht. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de taximarkt.”

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

12 reacties op “Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld”

Hans de Koning|23.01.20|06:51

‘Ne bis in idem’ is het rechtsbeginsel dat een tweede straf voor hetzelfde vergrijp uitsluit. Zullen we gewoon met elkaar afspreken dat de wetgever handhaaft met boetes op verkeersovertredingen, al dan niet gevolgd door het niet meer verstrekken van een VOG, en dat de TTO’s handhaven op de overige zaken? Dan heb ik het over laden of inhalen net vóór de standplaats, weigeren, woekerprijzen, voordringen, kledingvoorschriften etc.

Stef Bouwhuis|23.01.20|10:52

Als straffen voor gewone verkeersovertredingen door taxi-chauffeurs in vergelijking tot gelijksoortige overtredingen voor gewone burgers kan leiden tot ‘broodroof’ in opdracht van de Gemeente, dan wordt er met 2 maten gemeten. Als straffen zo ingrijpend zijn dat er bedrijven door failliet gaan en personen in armoede geraken, dan moet dit niveau straffen in uiterste gevallen alleen door een rechter na hoor en wederhoor kunnen worden opgelegd. Een TTO moet zich kunnen beperken tot boetes.

Stef Bouwhuis|23.01.20|10:55

Dit onderdeel in door de Gemeente afgedwongen overeenkomsten met TTO’s is uiterst onredelijk. De Gemeente doet alsof de TTO’s de overeenkomst ‘na goed overleg’ willens en wetens hebben getekend, maar de realiteit is dat de overeenkomst is opgedrongen: “teken of je kan geen TTO vormen”.

Bertax Landsmeer|24.01.20|11:53

Hi Steff, ben jij Jurist?
Perfect verwoord kan het niet beter onder woorden brengen!

Ik kan niet wachten totdat de gemeente dit TTO contract moet ontbinden want het is wel heel eenzijdig opgesteld!
Dan kan ik een claim indien ivm gederfde inkomsten door 2 schorsingen totaal 6 weken voor lullige verkeersovertredingen!

De deregulering heeft met name in Amsterdam er een zooitje van gemaakt en 13 jaar later stonden zij met hun handen in het haar hoe ze de cowboy,s in het gareel konden krijgen,

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:04

Dus ging de gemeente eindelijk eens praten met de officiële Amsterdamse taxichauffeurs hoe we betere regels konden maken!
Eigenlijk is het TTO stelsel een idee geweest van de chauffeurs en centrales en een handreiking naar de gemeente Amsterdam om de markt onder controle te brengen!
Denk je nu echt dat dat een idee was van de Stopera?

Die hebben het simpele advies van ons, Haal de boeven uit de anonimiteit en geeft ze officiële daklichten met branchenaam en Tariefkaarten,met beide handen

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:19

aangegrepen om er een dik juridisch dichtgetimmerd contract van te maken met pervers strafprotocol daarin!

Als zij nou eens als tegenprestatie de brave chauffeurs in Amsterdam, uitzonderingen daar gelaten, die al 20 jaar door de deregulering in hun brood getroffen worden en nog steeds onbeperkt overspoeld worden door psychisch ongeschikte ZZPers met name Uberslaven, een tegenhandreiking doen door de markt te stabiliseren, schoon te maken, en een inkomen toekomstperspectief te verzorgen!

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:37

Nee, wat gebeurt hier,

Doordat Duivel Den Haag de Sluispoorten van de Taxihell wijd open zet en Amsterdam onbeperkt al 20 jaar wordt overspoeld wordt met nieuwe vergunningen door Kiwa Damian,
krijg je een onbeheersbare taximarkt!

Alle partijen worden gestressed,handhavers, politie, ik maak het dagelijks mee!
En dan de Taxichauffeurs nog, die braaf op hun dagelijkse 5 ritjes per dag niet ééns meer óp de trambaan durven rijden, om maar niet geschorst te worden bij het eerste foutje!

Bertax Landsmeer|24.01.20|12:52

Dan stuurt deze gemeente onderwijl veel Duits pratende Mistery-Guests, deze BOA,s praten express Duits omdat dat de meest moeilijke taal is om te spreken in multiculti Taxiland!
Dus u begrijpt dat, omdat er een Babylonische spraakverwarring ontstaat tussen Chauffeur en fake Duitse klant, er bv ritweigeringen ontstaan of geen bonnetje geven etc etc!

Kwaliteitscontrole is ook goed en bescherming van de klant!
Maar ook nu weer gaat de gemeente zijn boekje te buiten nl,

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:34

De betreffende TTO organisatie wordt gedwongen een overtredende Chauffeur of ZZPer te schorsen en nú totaal verbannen uit de Markt, te beginnen met een week!

Dus een nóg zwaardere straf dan die voor een trambaan verkeers overtreding omdat die laatste alleen uitstoting geeft van de Instapklanten, taxistandplaatsen en Trambaan!

Dus verordonneerd de Gemeente de TTO ( lees bv Taxicentrale) waar de chauffeur zijn broodnodige inkomsten van heeft, onder dwang van Totale uitsluiting van gehele TTO,

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:43

Zijn Chauffeur zijn Taxidaklicht af te pakken en zijn tariefkaarten in te laten leveren!
Maar nu komt het, de chauffeur mag nu, behalve buiten de grenzen van Amsterdam, geen enkele werkzaamheid meer verrichten als Amsterdamse Taxi!
Wel mag hij als een soort Uber rondrijden en gebeld worden!

Maar het vreemde is, Een taxicentrale geeft ook geen werk meer aan de betreffende chauffeur via zijn Dispatch bv TCA maar laat wel zijn contributie doorbetalen voor niks dus!
Dus ik vraag mij nu weer af

Bertax Landsmeer|24.01.20|13:54

Heeft de gemeente hier nu wéér een rol in?

Dus gedwongen Oplegging van schorsing en daarbij het uitsluiten van inkomsten via een Taxicentrale
Ik weet nu echt niet meer wat het een en het ander verband is?
Is dit een beslissing van de TTO zelf?
Waarom de schorsing nóg erger maken en de chauffeur totaal uitsluiten van zijn inkomstenbron bv de Belklanten?

Welnu beste lezers, ik kan u zeggen, dit is zó illegaal van de partijen!
De gemeente lijkt wel een boven elke rechtsbeschermende wet te staan

Bertax Landsmeer|24.01.20|14:03

Een soort Eigen koninkrijkje met koning Stopera met eigen wetjes en regeltjes die bepalen of een ondernemer geld mag verdienen?

Ik hoop dat het nu tot een rechtszaak komt en dat we die TTO contracten kunnen verscheuren want dit klopt van geen kant!

Nog een ding,
De gemeente wil alles gelijktrekken en daar gaan zij 5 jaar over doen maar liefst?

35 pagina,s gezwets over Appjes etc!

Lees Taxi-Taxiagenda!