Passagiers touringcar. Foto: iStock / acambium64

Touringcars nauwelijks nog welkom in centrum Amsterdam

Diverse touringcarbedrijven vrezen de oproep van FNV niet. Foto: iStock / acambium64

Amsterdam pakt door met het bestrijden van de vermeende overlast door touringcars in de stad. De bussen moeten steeds vaker aan de randen van de stad blijven en zijn alleen welkom in het centrum als ze aan strenge eisen voldoen. Dat blijkt uit de Agenda Touringcar 2020-2025.

Amsterdam vindt het nodig om gerichte maatregelen tegen touringcars te nemen om “de overlast verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en onze kwetsbare bruggen en kades te beschermen.” In de Agenda wordt gesproken van een ‘restrictieve aanpak van touringcaroverlast’. De bussen worden zoveel mogelijk aan de randen van Amsterdam opgevangen en komen alleen als dat past en onder strenge voorwaarden verder de stad in. Het ‘eindbeeld’ is een touringcarvrij stadshart en een maximaal touringcarluw centrum in 2022, en een touringcarluw gebied tussen de sS100 en de ring A10 in 2025.

Straatparkeren wordt ontmoedigd

In totaal zijn daarvoor acht maatregelen genomen. Zo wil men het aantal touringcarroutes in het centrum inperken en moeten er langs die routes haltes komen, die over het algemeen dicht bij de meeste populaire bestemmingen liggen. Ook komen er overstaplocaties nabij OV-locaties. Er worden ambities voor uitstootvrije bussen uitgewerkt en straatparkeren wordt ontmoedigd. Verder wordt er onder meer ingezet op informatiegestuurde en intelligente handhaving. De maatregelen worden ingevoerd op zo’n tempo dat de betrokkenen er aan kunnen wennen, terwijl stadsbewoners vrij snel concrete resultaten zullen zien.

Het weren van touringcars in de Amsterdamse binnenstad is niet nieuw, maar gaat hiermee wel een volgende fase in. Door het bestaande beleid is het aantal bussen in de stad al verminderd. Maar onder normale omstandigheden rijden er per dag gemiddeld zo’n 625 touringcars het gebied binnen de weg S100 in, ofwel zo’n 220.000 voertuigbewegingen per jaar. Toch is dit slechts 0,3 van het totale verkeer in de stad.

Bussen zijn relatief schoon

Maar dat neemt niet weg dat de bussen voor overlast zorgen, stelt de gemeente. Door hun omvang, gewicht en uitstoot is de impact van de voertuigen relatief groot. Dat vertaalt zich in schadelijke uitstoot, ook omdat van veel bussen de motoren stationair draaien als ze stilstaan op haltes en parkeerplaatsen. Amsterdam erkent dat touringcars relatief schoon zijn, maar stelt dat ze toch voor circa 5 procent bijdragen aan de concentraties stikstofdioxide en fijnstof in de stad.

Vanwege hun omvang en gewicht worden de touringcars ook gezien als (te) belastend voor de kades, bruggen, smalle straten en parkeerplaatsen in de stad. Ook ervaren veel stadsbewoners omgevingsoverlast van parkerende en langsrijdende voertuigen en de toeristen die in en uit de bussen stappen. En omdat veel bestemmingen van die toeristen nu eenmaal in het centrum liggen, worden al die vormen van overlast in de binnenstad het sterkst ervaren.

‘Welkom onder onze voorwaarden’

Vandaar dus de Agenda Touringcar 2020-2025, die het merendeel van de touringcars en de overlast die ze veroorzaken uit het centrum moet gaan weren. Daarbij wordt ook de link gelegd met andere beleidsplannen voor onder meer schone lucht, behoud van bruggen en kademuren en de autoluwe stad. Het maatregelenpakket wordt samengevat met een duidelijke boodschap: ’touringcars zijn welkom onder onze voorwaarden’, aldus de gemeente.

Om er één maatregel uit te lichten: Amsterdam heeft al een kwart eeuw een 7,5 ton-zone. De straten zijn daar smal en de bruggen en kademuren kwetsbaar, dus voertuigen die meer dan 7.500 kilo wegen zijn er niet welkom – waaronder dus ook veel touringcars. Maar, zo erkent de gemeente Amsterdam: er is veel onduidelijkheid over deze regel en hij wordt dan ook vaak overtreden. Die onduidelijkheid wordt middels de Agenda Touringcar 2020-2025 aangepakt. Het aantal routes voor touringcars in het centrum wordt beperkt, er wordt een verkeersbesluit genomen en er komt specifieke bebording. En er wordt ook meer werk gemaakt van handhaving.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Touringcars nauwelijks nog welkom in centrum Amsterdam | TaxiPro
Passagiers touringcar. Foto: iStock / acambium64

Touringcars nauwelijks nog welkom in centrum Amsterdam

Diverse touringcarbedrijven vrezen de oproep van FNV niet. Foto: iStock / acambium64

Amsterdam pakt door met het bestrijden van de vermeende overlast door touringcars in de stad. De bussen moeten steeds vaker aan de randen van de stad blijven en zijn alleen welkom in het centrum als ze aan strenge eisen voldoen. Dat blijkt uit de Agenda Touringcar 2020-2025.

Amsterdam vindt het nodig om gerichte maatregelen tegen touringcars te nemen om “de overlast verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en onze kwetsbare bruggen en kades te beschermen.” In de Agenda wordt gesproken van een ‘restrictieve aanpak van touringcaroverlast’. De bussen worden zoveel mogelijk aan de randen van Amsterdam opgevangen en komen alleen als dat past en onder strenge voorwaarden verder de stad in. Het ‘eindbeeld’ is een touringcarvrij stadshart en een maximaal touringcarluw centrum in 2022, en een touringcarluw gebied tussen de sS100 en de ring A10 in 2025.

Straatparkeren wordt ontmoedigd

In totaal zijn daarvoor acht maatregelen genomen. Zo wil men het aantal touringcarroutes in het centrum inperken en moeten er langs die routes haltes komen, die over het algemeen dicht bij de meeste populaire bestemmingen liggen. Ook komen er overstaplocaties nabij OV-locaties. Er worden ambities voor uitstootvrije bussen uitgewerkt en straatparkeren wordt ontmoedigd. Verder wordt er onder meer ingezet op informatiegestuurde en intelligente handhaving. De maatregelen worden ingevoerd op zo’n tempo dat de betrokkenen er aan kunnen wennen, terwijl stadsbewoners vrij snel concrete resultaten zullen zien.

Het weren van touringcars in de Amsterdamse binnenstad is niet nieuw, maar gaat hiermee wel een volgende fase in. Door het bestaande beleid is het aantal bussen in de stad al verminderd. Maar onder normale omstandigheden rijden er per dag gemiddeld zo’n 625 touringcars het gebied binnen de weg S100 in, ofwel zo’n 220.000 voertuigbewegingen per jaar. Toch is dit slechts 0,3 van het totale verkeer in de stad.

Bussen zijn relatief schoon

Maar dat neemt niet weg dat de bussen voor overlast zorgen, stelt de gemeente. Door hun omvang, gewicht en uitstoot is de impact van de voertuigen relatief groot. Dat vertaalt zich in schadelijke uitstoot, ook omdat van veel bussen de motoren stationair draaien als ze stilstaan op haltes en parkeerplaatsen. Amsterdam erkent dat touringcars relatief schoon zijn, maar stelt dat ze toch voor circa 5 procent bijdragen aan de concentraties stikstofdioxide en fijnstof in de stad.

Vanwege hun omvang en gewicht worden de touringcars ook gezien als (te) belastend voor de kades, bruggen, smalle straten en parkeerplaatsen in de stad. Ook ervaren veel stadsbewoners omgevingsoverlast van parkerende en langsrijdende voertuigen en de toeristen die in en uit de bussen stappen. En omdat veel bestemmingen van die toeristen nu eenmaal in het centrum liggen, worden al die vormen van overlast in de binnenstad het sterkst ervaren.

‘Welkom onder onze voorwaarden’

Vandaar dus de Agenda Touringcar 2020-2025, die het merendeel van de touringcars en de overlast die ze veroorzaken uit het centrum moet gaan weren. Daarbij wordt ook de link gelegd met andere beleidsplannen voor onder meer schone lucht, behoud van bruggen en kademuren en de autoluwe stad. Het maatregelenpakket wordt samengevat met een duidelijke boodschap: ’touringcars zijn welkom onder onze voorwaarden’, aldus de gemeente.

Om er één maatregel uit te lichten: Amsterdam heeft al een kwart eeuw een 7,5 ton-zone. De straten zijn daar smal en de bruggen en kademuren kwetsbaar, dus voertuigen die meer dan 7.500 kilo wegen zijn er niet welkom – waaronder dus ook veel touringcars. Maar, zo erkent de gemeente Amsterdam: er is veel onduidelijkheid over deze regel en hij wordt dan ook vaak overtreden. Die onduidelijkheid wordt middels de Agenda Touringcar 2020-2025 aangepakt. Het aantal routes voor touringcars in het centrum wordt beperkt, er wordt een verkeersbesluit genomen en er komt specifieke bebording. En er wordt ook meer werk gemaakt van handhaving.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.