ongeluk, taxibus, Connexxion, winterbanden

Eurlings: gebruik winterbanden moet in aanbesteding

DEN HAAG – Gemeenten worden voortaan aangespoord in aanbestedingscontracten het gebruik van winterbanden onder taxibusjes verplicht te stellen. Dat schrijft minister Camiel Eurlings aan de Tweede Kamer.

De eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van winterbanden ligt bij de vervoerder. Maar dat kan wel beïnvloed worden, vindt Eurlings. “Ik laat ik in de handboeken ‘professioneel aanbesteden’ opnemen dat het gebruik van winterbanden een belangrijk aspect van de veiligheid van het contractvervoer is. Opdrachtgevers (gemeenten, red.) krijgen het advies hiermee bij hun aanbestedingen goed rekening te houden.”

De brief van Eurlings is een antwoord op Kamervragen van de CDA-fractie over het gebruik van winterbanden in het leerlingenvervoer. Aanleiding was het ongeval met een Connexxion-bus op zomerbanden. Hierbij raakten vier leerlingen en de taxichauffeur gewond. Het vervoersbedrijf gebruikt geen winterbanden voor de taxibusjes omdat deze te duur zijn, en bovendien niet verplicht.

De minster kondigt eveneens aan komende winter met de ANWB en de RDW een algemene campagne te gaan voeren om het gebruik van winterbanden te stimuleren onder mensen die dagelijks onderweg zijn. Een verplichting ertoe staat niet op de planning.

Bart Pals

De brief van minister Camiel Eurlings:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum 20 april 2010 2010Z03603

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u mede namens mijn collega van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van de leden Ferrier, Willemse – Van der Ploeg en Mastwijk van uw Kamer over het gebruik van winterbanden onder schoolbussen.

1. Kent u het artikel “Schoolbussen Connexxion vaak geen winterbanden”?1

1. Ja.

2. Op welke wijze wordt in de contracten voor georganiseerd vervoer van kinderen vastgelegd dat aan de verplichting dient te worden voldaan dat kinderen in het kader van de leerplicht de school bezoeken? Op welke wijze dient de veiligheid van de kinderen gegarandeerd te zijn?

2. De contracten voor leerlingenvervoer worden gesloten door de gemeenten. Gemeenten sluiten deze contracten met het doel kinderen naar school te brengen. Op die manier worden ouders geholpen aan de verplichtingen van de Leerplichtwet 1969 te voldoen. De veiligheid van het vervoer is geregeld in de wegenverkeerswetgeving.

3. Is het waar dat aan het georganiseerd vervoer van kinderen in zijn algemeenheid geen eisen worden gesteld over het rijden op winterbanden? Gelden voor aanvullend openbaar vervoer aanvullende voertuigeisen ten opzichte van bijvoorbeeld de eisen die aan personenautos gesteld worden?

3. Voor personenvervoer per auto geldt geen verplichting tot het rijden op winterbanden. Ook aan aanvullend openbaar vervoer (contractvervoer) met taxivoertuigen worden op dit punt geen extra eisen gesteld. In het overleg met uw Kamer op 20 januari 2010 heb ik wel aangekondigd dat ik voor het volgende winterseizoen met een campagne kom om de voordelen van de winterband te benadrukken en het gebruik van winterbanden te stimuleren. Dat geldt vooral voor mensen die dagelijks op de weg zijn. Deze campagne voer ik samen met organisaties zoals de ANWB en de RDW. Van deze aanpak verwacht ik veel meer effect dan van een generieke verplichting voor alle weggebruikers.

4. Hoe kijkt u aan tegen de redenatie van Connexxion dat het bedrijf bij gladheid ritten moet schrappen omdat winterbanden, onder andere, te duur zijn en niet verplicht zijn? Acht u het verstandig dat vervoersbedrijven contractvervoer aanbieden op zomerbanden?

4. Contracten in de sector contractvervoer worden afgesloten tussen de opdrachtgever, meestal een gemeente, en een vervoerder. Daarin kunnen bepalingen over de uitvoering van het contract worden opgenomen, dus ook over bijvoorbeeld rijden op winterbanden. Om dit te stimuleren laat ik in de handboeken ,,professioneel aanbesteden, die samen met mijn collegas van OCW en VWS zijn opgesteld, opnemen dat het gebruik van winterbanden een belangrijk aspect van de veiligheid van het contractvervoer is. Opdrachtgevers krijgen het advies hiermee bij hun aanbestedingen goed rekening te houden. De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt bij de vervoerder/chauffeur, en dus ook het besluit om ­ al dan niet op winterbanden – te rijden bij bijzondere (weers)omstandigheden zoals sneeuwval.

5. Acht u het wenselijk met extra generieke voorschriften te komen, die voorschrijven dat het vervoer van personen dient te gebeuren met voertuigen die op de toestand van de weg zijn toegerust? Zo ja, welke? Bent u bereid een gesprek aan te gaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de vraag welke overheid hiertoe het initiatief zou kunnen nemen?

5. Ik vind het voor de verkeersveiligheid van groot belang dat ook voertuigen in het contractvervoer veilig de weg opgaan. Ik heb dat tijdens het Algemeen Overleg Taxi op 25 maart jl. nog eens benadrukt. Opdrachtgevers kunnen bij de aanbesteding van contractvervoer (extra) eisen stellen aan de voertuigen. Maar ik ga ook zelf actie ondernemen. Zoals hiervoor gemeld kom ik dit najaar met een brede campagne om het gebruik van winterbanden krachtig te bevorderen. Daarbij zal ik apart aandacht besteden aan de contractsector. Verder laat ik in de handboeken ,,professioneel aanbesteden opnemen dat opdrachtgevers het gebruik van winterbanden kunnen voorschrijven. Voorts zal ik in het Nationaal Mobiliteitsberaad het belang van goede voorlichting over dit onderwerp nadrukkelijk bij de VNG onder de aandacht brengen. Ook wordt de VNG geïnformeerd over en actief betrokken bij de campagne ter stimulering van winterbanden. Ik zal u over het resultaat van deze acties informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Eurlings: gebruik winterbanden moet in aanbesteding”

Gert-Jan|20.04.10|16:24

Zo’n absurde winter als dit jaar komt er voorlopig toch niet meer. En nu was er toevallig 1 ongeluk gebeurd. Het lijkt me onnodig om hiervoor de regeldruk nog meer te verzwaren. We rijden al tientallen jaren zonder winterbanden en dat gaat altijd goed.