taxibord, daklicht, taxi

KNV: naleving CAO Taxivervoer door taxibranche is 99,5%

Sociaal Fonds Taxi legde de afgelopen jaren gemiddeld € 2,4 miljoen aan nabetalingen op aan taxi-ondernemingen. Als gevolg van verscherpte controle op pensioenpremieafdracht in de boekjaren 2009-2010 was dit in 2011 iets meer. “Op de totale loonsom in de taxisector van € 550 miljoen gaat het dus om minder dan 0,5 %. In geld uitgedrukt is het nalevingspercentage zo bezien 99,5%”, zegt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela in reactie op de Zembla-uitzending.

“Als vereniging van taxiondernemers, en werkgeverspartij in de Cao Taxi, betreuren wij iedere euro die onterecht niet is uitbetaald in loon of pensioenpremie”, zegt Andela. “Maar het beeld dat allerlei media afgelopen vrijdag neerzetten over ‘miljoenenfraude’, is gewoon niet terecht.”

Aanbestedingsbeleid

Zembla behandelde het onderwerp ‘slecht aanbestedingsbeleid door gemeenten, provincies  en  zorgverzekeraars leidt tot verschraling van taxivervoer voor ouderen en gehandicapten’. In de berichtgeving die daarop volgde benadruktken sommige media vooral ‘miljoenenfraude met lonen, sociale premies en pensioenen door taxibedrijven’.

KNV Taxi heeft samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen het Sociaal Fonds Taxi (SFT) opgericht. Het SFT controleert met 12 medewerkers bij taxibedrijven of de Cao Taxi wordt nageleefd. Goede bedrijven krijgen iedere drie jaar controle, slechte bedrijven ieder jaar. SFT kijkt steeds terug tot aan de laatste controledatum.

Intensieve cao-controle

Andela: “Wij durven de stelling aan dat in geen enkele andere sector van de Nederlandse economie zo intensief op naleving van de bedrijfstak-cao wordt gecontroleerd. Ons doel is 100% naleving, want de leden willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”

Vier jaar geleden is SFT gestart om ook de afdracht van pensioenpremies te laten controleren. Dat hoorde eigenlijk het toenmalige pensioen administratiebedrijf te doen, maar die maakte er een potje van.

Loon en premies

“Veel pensioencontrole dossiers zijn in de jaren 2008-2010 door het SFT onderzocht en in 2011 afgesloten, in samenwerking met de nieuwe pensioenadministrateur TKP”, vertelt Andela. “Zo ontstond in 2011 het extra hoge totaalbedrag van € 3,4 miljoen aan niet afgedragen loon en premies. In 2009 legde het SFT namelijk € 2,4 miljoen aan nabetalingen aan taxiondernemingen op en in 2010 € 1,4 miljoen.

Sinds november vorig jaar geeft Sociaal Fonds Taxi na een Cao-controle aan ondernemers de kwalificatie ‘voldoende’of ‘onvoldoende’. Opdrachtgevers kunnen nu dus bij hun (potentiële) vervoerder naar die verklaring vragen. “Wij adviseren hen inmiddels actief om uitsluitend in zee te gaan met vervoerders die een ‘voldoende’ scoren”, aldus Andela.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “KNV: naleving CAO Taxivervoer door taxibranche is 99,5%”

henk van mullem|14.04.12|18:08

ja het bovenstaande klinkt prachtig,maar zolang de tendens in aanbestedingen land (gaan voor de goedkoopste) zal men steeds minder in plaats van meer het predikaat voldoende in het pakket van eissen op nemen,omdat de aanbestedende partijen provincie en gemeente het met steeds kleinere butgetten moeten doen,en ja er hangt een prijskaartje aan het predikaat voldoende,waardoor de goede bedrijven steeds vaker naast de pot …… en de patjepejers de aanbestedingen wegl kapen dus
ik had een droom.