Staatssecretaris, Veldhuijzen van Zanten, VWS

Inkoop Programma van Eisen voor Valys-vervoer bekend

Het concept-Programma van Eisen voor de nieuwe aanbesteding van het Valys-vervoer is door Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten aan de Tweede Kamer gestuurd. Dat is het rapport over het totaal aan eisen waaraan elke inschrijver voor de aanbesteding van het bovenregionaal, sociaalrecreatief vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking moet voldoen.

Het contract voor Valys-vervoer is een van de grootste qua omzet in de Nederlandse taxibranche. Om een kwalitatief goede uitvoering verder te borgen zal in de beoordeling van de offertes van inschrijvers extra gewicht worden toegekend aan kwaliteitscriteria, kondigt de VWS-Staatssecretaris aan.

Aanbestedingsproces

Het contract zal op 1 april 2013 starten. “Hoe meer tijd een nieuwe opdrachtnemer heeft voor implementatie, hoe groter de kans dat de overgang van de huidige naar de nieuwe opdrachtnemer soepel verloopt. Ik streef daarom naar een publicatiedatum van 6 juli 2012”, zegt Veldhuijzen van Zanten. Het is daarom de bedoeling dat de Tweede Kamer nog deze week haar goedkeuring eraan geeft.

“Ik geef uw Kamer in overweging mee dat indien uw Kamer niet vòòr 6 juli reageert en ik vervolgens niet overga tot publicatie op die datum, de termijn van voorbereiding voor de nieuwe opdrachtnemer, mede gelet op het aanstaande zomerreces, fors zal worden bekort. Dit kan een soepele overgang van de huidige naar de nieuwe opdrachtnemer onder druk zetten”, aldus de Staatssecretaris.

Bekijk hier het Inkoop Programma van Eisen.

Lees ook: VWS: nieuwe aanbesteding Valys start nog vóór de zomer

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.