Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Hoe omgaan met vraag naar solo leerlingenvervoer bij chauffeurstekort?

Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki (onbeperkt gebruik)

Het is een trend die al een aantal jaar te zien is: de toename van de vraag naar individueel leerlingenvervoer. Maar met de huidige chauffeurstekorten is het bijna onmogelijk om aan die vraag te voldoen. Wat nu? Ronald Derks, senior adviseur contractbeheer bij Forseti, deelt zijn kijk op de zaak in een blog.

Een kind dat niet naar een stageplek of dagbesteding kan omdat er geen vervoer is. Het zou niet moeten kunnen, maar toch komt het helaas wel eens voor. Simpelweg omdat er niemand is om de taxi te besturen. Daar zijn twee oorzaken voor te noemen. Enerzijds zijn er meer complexe casussen. In dit soort gevallen spelen er vaak meerdere problemen in een gezin. Daardoor zijn er veel instanties en begeleiders bij betrokken, en is de neiging vaak groot om leerlingenvervoer in te zetten om de ouders te ontlasten. Een logische keuze, maar daar is leerlingenvervoer niet altijd voor bedoeld.

Voordat er een aanvraag leerlingenvervoer gedaan wordt, moeten alle alternatieve manieren van reizen bekeken zijn. De vraag is of dat in alle gevallen grondig gebeurt. Anderzijds neemt het individueel vervoer toe door maatwerk in het onderwijs. Leerlingen krijgen onderwijs dat op hun specifieke behoeftes aansluit. Een positief punt voor de kinderen natuurlijk, maar als dat gepaard gaat met afwijkende lestijden of een school op grote afstand van huis, dan heeft dat ook gevolgen voor het vervoer.

De makkelijkste oplossing

Het individueel vervoer wordt toegekend op basis van een indicatie die gegeven wordt uitgaande van een medisch advies. Als taxivervoer de enige oplossing is, dan gaan we het regelen. Maar soms wordt bijvoorbeeld om individueel vervoer gevraagd omdat een kind te veel last heeft van alle prikkels in de taxibus of omdat er onenigheid is tussen leerlingen tijdens het vervoer.

Mijn gevoel is dat er in sommige gevallen voor individueel vervoer wordt gekozen omdat het de makkelijkste oplossing is. Met de huidige druk op het taxivervoer is het echter niet de makkelijkste en ook niet de beste oplossing. Routes splitsen en individueel vervoer toekennen vanwege onenigheid in de bus levert voor andere leerlingen juist problemen op omdat er al te weinig chauffeurs zijn. Daarbij is het voor een leerling toch juist veel onrustiger als hij een uur op een taxi moet wachten omdat de planning niet gehaald wordt en het vervoer niet gaat zoals de leerling verwacht?

Hetzelfde doel, andere invalshoeken

Deze situatie vraagt er om dat we nog scherper naar de mogelijkheden kijken om individueel vervoer te vermijden. De bereidheid is er echt wel bij alle partijen. Maar vaak weten ze elkaar niet te vinden. Gemeenten, ouders en scholen hebben allemaal hetzelfde doel: leerlingen op een verantwoorde, veilige manier naar school laten reizen. Maar elke partij heeft een andere invalshoek.

Waar ouders hun kind voorop stellen, is het voor scholen ook belangrijk dat het vervoer niet de schooltijden beïnvloedt. Dat kinderen niet te lang hoeven wachten voordat de les begint of voordat ze opgehaald worden. Bij gemeenten speelt kostenbeheersing mee, en inefficiënt vervoer is een grote kostenpost. Op dit moment is de noodzaak om vervoer zo efficiënt mogelijk te regelen extreem. Want het tekort aan chauffeurs zorgt voor bijna ondoenlijke situaties in het doelgroepenvervoer. Niemand wil dat daar de leerlingen de dupe van worden.

Naar mogelijkheden kijken

Gelukkig heeft dat tot gevolg dat mensen creatief worden, in gesprek gaan en naar mogelijkheden kijken. In het contractbeheer dat wij doen, spreken we bijvoorbeeld met gemeenten af hoe om te gaan met onrust in de bus. De gemeente gaat met ouders in gesprek, en na zo’n gesprek blijkt vaak toch meer mogelijk dan vooraf gedacht.

Zo hadden we een tijdje geleden problemen met het vervoer van een leerling. Na een gesprek met de ouders en de gemeente kregen de ouders een brommobiel waarmee zij hun kind zelf naar school konden brengen. Bijkomend voordeel was dat moeder ook geen gebruik meer hoefde te maken van wmo-vervoer. Ook komt het wel eens voor dat blijkt dat een leerling na een periode van begeleiding zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Dat is niet alleen een pluspunt voor de vervoerssituatie, maar nog belangrijker: de leerling is zelfredzaam, iets waar hij de rest van zijn leven profijt van heeft.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk het is om ouders en scholen bij dit soort trajecten te betrekken. Gemeenten moeten openstaan voor alternatieven en daar op durven sturen. Ongeacht de verschillende invalshoeken is het belangrijk om elkaar te begrijpen. Mijn ervaring is echt: als je samen kijkt naar de mogelijkheden kom je zoveel verder.

Auteur: Ronald Derks

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

3 reacties op “Hoe omgaan met vraag naar solo leerlingenvervoer bij chauffeurstekort?”

Pascal T|18.02.22|10:01

Wat een artikelen de laatste tijd van Ronald en Forseti.
Continu bezig om nieuwe dingen te introduceren waar niemand beter v wordt behalve henzelf
Zelf meer geld verdienen en vervoerders uitknijpen en boetes geven

En nu ineens zeggen dat individueel vervoer te makkelijk gegeven word
Hier hebben jullie zelf ook een groot aandeel in (gehad)

Vervoerders moeten financieel bloeden bij indv. vervoer
Gemeenten snappen het niet en Forseti kijkt de andere kant op, en als het kan nóg een boete erbij

Taxi Volendam|18.02.22|11:40

Wanneer je een auto of wat dan ook koopt, is het ongewenst en niet gebruikelijk dat iemand zijn neus tussen jou aankoop met de winkelier steekt, in dit geval tussen opdrachtgever en Taxi ondernemer.
Bedrijven kunnen dat best zelf, een intermediair is overbodig.
Aanbestedingen daarnaast zijn bepaald niet gratis en hebben een kaalslag in taxiland veroorzaakt.
Met alsgevolg dat nu allerlei belbussen, BETAALD door gemeentes het vervoer overnemen.
Illegaal vervoer dus.
Ronald verstoort de markt!

Ronald Derks|21.02.22|11:31

Beste Pascal T, Taxi Volendam,

Dank voor uw feedback en het lezen van de artikelen. Het geeft maar aan dat de thema’s die aangestipt worden de aandacht verdienen.

Ik zie uw reacties als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan om de juiste nuances en feitelijkheden te delen met elkaar. De kans is heel groot dat we elkaar veel beter begrijpen dan u nu denkt en mogelijk kunnen we daaruit ook weer nieuwe mooie dingen introduceren.

De uitnodiging staat!

vriendelijke groet,
Ronald Derks

Hoe omgaan met vraag naar solo leerlingenvervoer bij chauffeurstekort? | TaxiPro
Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki

Hoe omgaan met vraag naar solo leerlingenvervoer bij chauffeurstekort?

Leerling met rugzak. Foto: iStock / surasaki (onbeperkt gebruik)

Het is een trend die al een aantal jaar te zien is: de toename van de vraag naar individueel leerlingenvervoer. Maar met de huidige chauffeurstekorten is het bijna onmogelijk om aan die vraag te voldoen. Wat nu? Ronald Derks, senior adviseur contractbeheer bij Forseti, deelt zijn kijk op de zaak in een blog.

Een kind dat niet naar een stageplek of dagbesteding kan omdat er geen vervoer is. Het zou niet moeten kunnen, maar toch komt het helaas wel eens voor. Simpelweg omdat er niemand is om de taxi te besturen. Daar zijn twee oorzaken voor te noemen. Enerzijds zijn er meer complexe casussen. In dit soort gevallen spelen er vaak meerdere problemen in een gezin. Daardoor zijn er veel instanties en begeleiders bij betrokken, en is de neiging vaak groot om leerlingenvervoer in te zetten om de ouders te ontlasten. Een logische keuze, maar daar is leerlingenvervoer niet altijd voor bedoeld.

Voordat er een aanvraag leerlingenvervoer gedaan wordt, moeten alle alternatieve manieren van reizen bekeken zijn. De vraag is of dat in alle gevallen grondig gebeurt. Anderzijds neemt het individueel vervoer toe door maatwerk in het onderwijs. Leerlingen krijgen onderwijs dat op hun specifieke behoeftes aansluit. Een positief punt voor de kinderen natuurlijk, maar als dat gepaard gaat met afwijkende lestijden of een school op grote afstand van huis, dan heeft dat ook gevolgen voor het vervoer.

De makkelijkste oplossing

Het individueel vervoer wordt toegekend op basis van een indicatie die gegeven wordt uitgaande van een medisch advies. Als taxivervoer de enige oplossing is, dan gaan we het regelen. Maar soms wordt bijvoorbeeld om individueel vervoer gevraagd omdat een kind te veel last heeft van alle prikkels in de taxibus of omdat er onenigheid is tussen leerlingen tijdens het vervoer.

Mijn gevoel is dat er in sommige gevallen voor individueel vervoer wordt gekozen omdat het de makkelijkste oplossing is. Met de huidige druk op het taxivervoer is het echter niet de makkelijkste en ook niet de beste oplossing. Routes splitsen en individueel vervoer toekennen vanwege onenigheid in de bus levert voor andere leerlingen juist problemen op omdat er al te weinig chauffeurs zijn. Daarbij is het voor een leerling toch juist veel onrustiger als hij een uur op een taxi moet wachten omdat de planning niet gehaald wordt en het vervoer niet gaat zoals de leerling verwacht?

Hetzelfde doel, andere invalshoeken

Deze situatie vraagt er om dat we nog scherper naar de mogelijkheden kijken om individueel vervoer te vermijden. De bereidheid is er echt wel bij alle partijen. Maar vaak weten ze elkaar niet te vinden. Gemeenten, ouders en scholen hebben allemaal hetzelfde doel: leerlingen op een verantwoorde, veilige manier naar school laten reizen. Maar elke partij heeft een andere invalshoek.

Waar ouders hun kind voorop stellen, is het voor scholen ook belangrijk dat het vervoer niet de schooltijden beïnvloedt. Dat kinderen niet te lang hoeven wachten voordat de les begint of voordat ze opgehaald worden. Bij gemeenten speelt kostenbeheersing mee, en inefficiënt vervoer is een grote kostenpost. Op dit moment is de noodzaak om vervoer zo efficiënt mogelijk te regelen extreem. Want het tekort aan chauffeurs zorgt voor bijna ondoenlijke situaties in het doelgroepenvervoer. Niemand wil dat daar de leerlingen de dupe van worden.

Naar mogelijkheden kijken

Gelukkig heeft dat tot gevolg dat mensen creatief worden, in gesprek gaan en naar mogelijkheden kijken. In het contractbeheer dat wij doen, spreken we bijvoorbeeld met gemeenten af hoe om te gaan met onrust in de bus. De gemeente gaat met ouders in gesprek, en na zo’n gesprek blijkt vaak toch meer mogelijk dan vooraf gedacht.

Zo hadden we een tijdje geleden problemen met het vervoer van een leerling. Na een gesprek met de ouders en de gemeente kregen de ouders een brommobiel waarmee zij hun kind zelf naar school konden brengen. Bijkomend voordeel was dat moeder ook geen gebruik meer hoefde te maken van wmo-vervoer. Ook komt het wel eens voor dat blijkt dat een leerling na een periode van begeleiding zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Dat is niet alleen een pluspunt voor de vervoerssituatie, maar nog belangrijker: de leerling is zelfredzaam, iets waar hij de rest van zijn leven profijt van heeft.

Uit deze voorbeelden blijkt hoe belangrijk het is om ouders en scholen bij dit soort trajecten te betrekken. Gemeenten moeten openstaan voor alternatieven en daar op durven sturen. Ongeacht de verschillende invalshoeken is het belangrijk om elkaar te begrijpen. Mijn ervaring is echt: als je samen kijkt naar de mogelijkheden kom je zoveel verder.

Auteur: Ronald Derks

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

3 reacties op “Hoe omgaan met vraag naar solo leerlingenvervoer bij chauffeurstekort?”

Pascal T|18.02.22|10:01

Wat een artikelen de laatste tijd van Ronald en Forseti.
Continu bezig om nieuwe dingen te introduceren waar niemand beter v wordt behalve henzelf
Zelf meer geld verdienen en vervoerders uitknijpen en boetes geven

En nu ineens zeggen dat individueel vervoer te makkelijk gegeven word
Hier hebben jullie zelf ook een groot aandeel in (gehad)

Vervoerders moeten financieel bloeden bij indv. vervoer
Gemeenten snappen het niet en Forseti kijkt de andere kant op, en als het kan nóg een boete erbij

Taxi Volendam|18.02.22|11:40

Wanneer je een auto of wat dan ook koopt, is het ongewenst en niet gebruikelijk dat iemand zijn neus tussen jou aankoop met de winkelier steekt, in dit geval tussen opdrachtgever en Taxi ondernemer.
Bedrijven kunnen dat best zelf, een intermediair is overbodig.
Aanbestedingen daarnaast zijn bepaald niet gratis en hebben een kaalslag in taxiland veroorzaakt.
Met alsgevolg dat nu allerlei belbussen, BETAALD door gemeentes het vervoer overnemen.
Illegaal vervoer dus.
Ronald verstoort de markt!

Ronald Derks|21.02.22|11:31

Beste Pascal T, Taxi Volendam,

Dank voor uw feedback en het lezen van de artikelen. Het geeft maar aan dat de thema’s die aangestipt worden de aandacht verdienen.

Ik zie uw reacties als uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan om de juiste nuances en feitelijkheden te delen met elkaar. De kans is heel groot dat we elkaar veel beter begrijpen dan u nu denkt en mogelijk kunnen we daaruit ook weer nieuwe mooie dingen introduceren.

De uitnodiging staat!

vriendelijke groet,
Ronald Derks