Jan Zaaijer, KNV Taxi, voorzitter, Belastingdienst, Wim van Es

Afspraken KNV Taxi, Belastingdienst en fabrikanten BCT

KNV Taxi en de Belastingdienst gaan structureel overleg voeren om ervoor te zorgen dat de taxibranche correct alle fiscale verplichtingen naleeft. KNV wil hiermee bereiken dat er een eerlijk speelveld ontstaat voor alle taxi-ondernemers in Nederland. Daartoe is maandag een convenant gesloten.

Het overleg komt op verzoek van partijen minimaal één keer per jaar bijeen. Hierbij worden in de praktijk gesignaleerde discussiepunten besproken.

BPM en MRB

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de behandeling BPM en MRB, hoeveelheid (beladen) kilometers taxivervoer, behandeling privégebruik auto (bijtelling) en het indienen van losse brandstofbonnen.

De Belastindienst schrijft niet voor hoe een administratie gevoerd moet worden, dat mag bij wijze van spreken ook met kladblaadjes. Beide partijen achten het wel gewenst om de Boordcomputer Taxi te gebruiken voor fiscale doeleinden. Dat apparaat is verplicht vanaf 1 oktober 2013.

Rittenstaat

Op dit moment gebruikt een taxiondernemer nog vaak een papieren rittenstaat. Deze is vaak gebaseerd op de regels van de Wet personenvervoer en de Aanwijzing dagrittenstaat. Er bestaat geen voorgeschreven model, al is er wel een bepaalde vorm van eenduidigheid.

“De BCT en het protocol met de fabrikanten voorziet hier wel in: er komt een BCT die de ondernemer in staat stelt om op eenvoudige geautomatiseerde wijze te voldoen aan de regels voor zowel ILT als Belastingdienst”, licht een woordvoerder van de Belastingdienst toe.

Wet Personenvervoer 2000

Uitgangspunt is dat de BCT al het gebruik van het voertuig vastlegt. Dit zijn de beladen en onbeladen ritten (taxi gerelateerd) in de zin van de Wet Personenvervoer 2000. Deze registratie vindt binnen de BCT plaats in de operationele modus ‘Taxivervoer’.

De overige kilometers die niet als taxivervoer worden geregistreerd (in de operationele modus ‘Basis’ en ‘Arbeid’) zijn voor de ondernemer van belang om te voorzien in een volledige (sluitende) registratie van de overige zakelijke en privé-kilometers. Dat is nodig voor het bepalen van de teruggaaf BPM en vrijstelling MRB.

GPS-coördinaten

In de fiscale regelgeving wordt gesproken over een begin- en eindadres. Het is ook toegestaan om de locatie aan te duiden aan de hand van GPS-coördinaten. “Een aanvaardbare notatie is die op basis van de wettelijke functionele specificaties van de BCT”, meldt het convenant.

Om te garanderen dat een BCT voldoet aan alle fiscale eisen, hebben de fabrikanten van de Boordcomputer Taxi een protocol gesloten met KNV (Quipment, Cabman, Taxitronic en Taxamatic). Hierin zijn nadere afspraken vastgelegd om voor een uniforme en juiste wijze van vastlegging fiscale gegevens te komen. Deze gegevens worden voorzien van ee digitale handtekening, waarmee de betrouwbaarheid gewaarborgd wordt.

Werkmap

Voor taxi-ondernemers die nu al gebruik maken van geavanceerde digitale systemen en daarmee beschikken over een betrouwbare en sluitende (fiscale) kilometeradministratie/rittenregistratie zal de bewijspositie met de komst van de BCT niet veranderen. Voor hen is de BCT dan alleen vervanging van de rittenstaat en werkmap.

“Deze samenwerking is heel belangrijk voor onze vereniging en voor alle taxiondernemers. Wij zijn er blij mee. Iedereen moet belasting betalen volgens de regels, doe je dat niet dan krijg je valse concurrentie en prijsbederf”, aldus Jan Zaaijer, voorzitter van KNV Taxi. 

Bart Pals

Lees ook: Taxibranche positief over komst BCT, rol overheid kan beter

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

42 reacties op “Afspraken KNV Taxi, Belastingdienst en fabrikanten BCT”

A.Urban|25.04.12|14:01

Bart Pals, Ik ben het met je eens dat je schrijft:
Voor taxi-ondernemers die nu al gebruik maken van geavanceerde digitale systemen en daarmee beschikken over een betrouwbare en sluitende (fiscale) kilometeradministratie/rittenregistratie zal de bewijspositie met de komst van de BCT niet veranderen.
Daarna had er mijn inziens moeten staan: Voor hen is de BCT weggegooid geld.
De Rittenstaat zit al reeds in de gebruikte digitale systemen !

Erik|25.04.12|20:38

De bct moet voorzien zijn van een digitale handtekening , waardoor de bct alleen d.m.v. het 4 ogen systeem uitgelezen mag worden. Zie hiervoor C.B.P.
Dat mag dus alleen, wanneer een bedrijf verdacht is.
Hoe ga je dat uitvinden, of is de totale branche reeds als verdachte bestempeld bij de belastingdienst?
Valse concurrentie is ook bedrijven met onzinnige onkosten opzadelen en sorders lekker laten snorren met Iphones en hun taxi aps er op.
Wel te rusten,

Rodney|25.04.12|20:54

Wat een onzin allemaal, wordt ik door het KNV nu ook al als een beroepscrimineel gezien? Laten we wel wezen, het allergrootste deel van onze collega’s zijn eerlijke ondernemers en willen ook graag zo behandeld worden. Als nu zelfs de branche vertegenwoordiger gaat meewerken aan deze bullshit is het einde zoek. Ik word echt erg moe van die BCT en de wet/ regelgeving daarvan. Nu willen ze zelfs dat de belastingdienst via dat stomzinninge apparaat gaat controleren.

Peter.|26.04.12|10:39

DE grootste criminelen zitten achter het burau de hele dag deze onzin te bedenken.
En eerlijke afdracht van de belastingen laat me niet lachen.
Bij mij in de buurt wonen heel veel Polen, ze werken en wonen hier al meer dan twee jaar ,en ze rijden allemaal met een Pools kenteken.
Maar het ergste is als ik een andere auto koop betaal ik al vanaf de eerste dag mrtb.
En kijk eerst eens naar de eigen overheid bv het onrechtmatig gebruik van de dienst auto .
Wie is hier een crimineel.

Duco Douwstra|26.04.12|10:57

Hoezo gaat de BCT de beladen en onbeladen Km. registreren? komen er ook zitplaats contacten in alle taxi”s dan? De BCT registreert uitsluitend de gereden Km en routes. Waarom moeten de huidige reeds jaren bestaande systemen, die inmiddels nagenoeg zonder problemen functioneren en voldoen, worden vervangen door een zeer discutabele BCT. De meerwaarde van de digitale handtekening is nog steeds op geen enkele wijze aangetoond. Er worden convenanten gesloten, beloftes gedaan resultaten nul!

Peter.|26.04.12|11:04

En dan het volgende over eerlijk gesproken.
Maak alles openbaar vervoer ook alle taxi,s.
Want hier gaat alles om in de toekomst,STOPmet eerlijke mensen aan het lijntje te houden
Op onkosten te jagen ,want het wordt steeds erger voor ons.
Als je onderhand je onkosten niet meer betalen kan.
Door alle regeltjes en wetjes er vlug tussen te duwen.
Want als ik als ondrnemer alles netjes heb afbetaald ,sluit ik de tent.
En ga naar de sociale dienst, want dan heb ik meer.
Al vele zijn ons voor gegaanKNV

Erik|26.04.12|14:36

BCT registreerd beladen en onbeladen Maar een groot deel van onbeladen is tussen de ritten door dus geen privé Hoe registreerd de BCT dat dan en als je van je woonplaats naar je werkstad rijd dit is onbeladen geen privé , heb je ook nog de prijsafspraak van een rit Dus de papieren administratie in de taxi blijft bestaan.Dus heb je de BCT niet nodig.En voor € 750,= kan je een appararaat laten inbouwen die alles registreerd en dat gaat direct via internet dus geen mogelijke invloed

Erik|26.04.12|14:45

2e bericht Het systeem van € 750,= registreerd alles beladen of onbeladen Maar dat is een andere fabrikant en heeft geen afspraken met de overheid En wordt dan ook niet erkend en ook niet door de belastingdienst Veel bedrijven werken hier al mee en hebben geen problemen bij de belasting controle
En is veel goedkoper naast de rit registratie in de taxi Dit heb ik veel liever dan alle nieuwe regeltjes en wetten die weer ontstaan omdat de overheid zich moet indekken

Govri|26.04.12|17:31

Moeten we Nederland niet eens plat gooien voordat de overheid naar ons gaat luisteren, kijk eens naar Belgie en Frankrijk als daar een probleem is met de overheid gaan alle belangrijke snelwegen op slot.
Misschien moet dat hier ook maar eens.

Duco Douwstra|26.04.12|19:58

Het enige probleem is de WAARDELOZE DIGITALE HANDTEKENING. Er is niet 1 systeem dat op dit moment een digitale handtekening kan verwerken. Dat is bedacht, zodat alle, maar dan ook echt alle bestaande zeer moderne apparaten en systemen toch vervangen MOETEN worden. De leveranciers hebben zich daar zelf mee in de vingers gesneden, omdat de meeste bedrijven al ruim 6 jaar wachten op wat het gaat worden, daardoor houden ze de vooruitgang tegen, achteruit innoveren heet dat.Het einde is in zicht :-}}

Erik..|26.04.12|22:34

@Erik van 14:45 en 14:36.
Er zijn B.C.T.s vanaf plmns €700.- Een complete ingebouwd, gekeurd met alles er op en aan dus, met digi handtekening, die vergelijkbaar is met wat de Taxiterminals kunnen, zal €4500 gaan kosten . De basis BCT die hoeft slechts 3 dingen automatisch te doen van de wetgever, 1 akku spanning registreren 2,coordinaten vast leggen van de afgelegde weg, 3 tijden bijhouden. De rest moet handmatig ingevoerd worden, OOK of je beladen ben omdat dat niet vanzelf gaat.

Erik..|26.04.12|22:52

@ Erik
De gegevens in de BCT moet je ook iedere maand d.m.v.een kaart uitlezen en in je computer thuis met een speciale kaartlezer er op naar I.V.W. versturen.
Wil je al deze gegevens geautomatiseerd verwerken ? Dan moet je daar ook nog programma’s voor kopen.
Volgens de I.V.W. site, bespaart dit systeem ons tijd en geld.
Ik heb alles laten doorrekenen door een accountantskantoor, die komt tot tot hele andere conclusies, dat zal niemand verbazen.
Iemand noemde het een onzin kastje, is het ook!

CabKnowHow|27.04.12|08:57

@Erik, je hoeft de data helemaal niet naar het IVW te sturen en de BCT doet wel iets meer dan wat jij beschrijft.
Je gaat iets te kort door de bocht, de data moet beschikbaar zijn zodra je staande wordt gehouden door het IVW middels een USB poort wordt de data uitgelezen. Dit hoeft helemaal geen USB stick te zijn dit zou ook een speciaal systeem van het IVW kunnen zijn.
De coordinaten van de BCT mogen alleen uitgelezen worden als ook de ondernemerskaart wordt ingevoerd.

Duco Douwstra|27.04.12|09:33

Zucht, zucht. Beste Erik, wie heeft er een BCT te koop voor € 750,– die aan de overdreven eisen voldoet, zoals digitale handtekening enz. En dat we straks 4 keer langer bezig zijn om alle 3 dubbele registraties te verwerken dat klopt. Dus de totale kosten zullen straks omgerekend 10 X hoger uitvallen, door de aanschaf van nutteloze apparaten en de administratieve werkzaamheden zullen ook 4 X zo hoog zijn. Maar we laten het allemaal gebeuren, net zoals de printer, en dat snap ik niet !!!

Erik..|27.04.12|15:20

@CabKnowHow
De data uit de BCT moet wel na een bepaalde tijd naar I.V.W. of I.L. gestuurd worden. De BCT moet 3 dingen automatisch doen schrijf ik, hij kan wel meer maar dat moet bij een basis BCT handmatig ingevuld worden. De BCT mag volgens het College Bescherming Persoonsgegevens alleen uitgelezen worden volgens het 4 ogen principe en moet de chauffeur bovendien ook nog verdacht zijn, anders mag dit niet, kijk hiervoor op de site van CBP, of zet je vraag op hun Site, dan krijg je antwoord.

Erik..|27.04.12|18:18

@CabKnowHow
Dit is te lezen op site C.B.P.
”Uitsluitend indien sprake is van een vermoeden van overtreding van artikel 79 van het Besluit
kan op aangeven van een opsporingsambtenaar in de zin van de Wet op de economische
delicten inzage plaatsvinden in de positiegegevens. Daarbij wordt het zogenaamde vier-ogenprincipe
toegepast: uitsluitend de combinatie van een inspectiekaart met een keuringskaart
levert toegang tot de positiegegevens.”
Dus onderweg uitlezen, vergeet het maar!

V.Eck|28.04.12|10:23

1. Na een vonnis van een rechter kan een veroordeelde het dragen van een electr. enkelband opgelegd krijgen. De BCT is vergelijkbaar met een enkeband omdat deze de taxichauffeur volgt. 2.Gegevens in de BCT mogen alleen van de wetgever ingezien worden als er vermoeden van fraude is.Om dit vast te stellen,mag de BCT hiervoor alleen gebruikt worden (met tussenkomst van de rechter.) I.V.W. wil dit in een andere volgorde doen.
Dit kan alleen als alle taxichaufeurs veroordeelden zijn.

Cor van Tuil|29.04.12|15:53

@ v,Eck
Misschien worden of zijn wij verplicht een B.C.T. aan te schaffen die I.V.W.ons opdringt, maar of de B.C.T. gebruikt mag worden zoals I.V.W. dat wil , is heel erg onzeker, en als je de uitleg van het CBP
leest kan dat inderdaad niet. Het lijkt op de tunnel in de A.2 bij Utrecht, hij was gebouwd maar je mocht er niet door rijden.Misschien kan K.N.V. duidelijkheid verschaffen of met een proefproces, of een andere instantie die ons helpen kan. Nu aanschaffen is het domste wat je doen kan.

Mike.Rotterdam|02.05.12|18:47

De afspraak was een pilot van twee jaar voordat men verplicht is dit ding te gebruiken. Hoeveel tijd moet er verstrijken voordat zo,n wet vervalt omdat de BCT nog niet gemaakt,geleverd kan worden. Als de fabrikant van de kaarten weer gehackt word kan dit een lang vehaal worden en is de wet niet uitvoerbaar.

Peter 84|02.05.12|18:49

Alleen een door de rechter veroordeeld persoon kan verplicht worden een enkelband te dragen.De veroordeelde hoeft de enkelband niet zelf te betalen.IL/IVW wil nu dat iedere Taxichauffeur verplicht een enkelband of wel BCT moet gebruiken.BCTdoet zelfde als enkelband,volgen chauffeur,echter zonder dat chauffeur veroordeeld is, anders geen chauffeurspas en hij moet de BCT bovendien zelf betalen.
Hoe kan KNV,Vervoersbonden,Overheid hiermee akkoord gaan?
graag uitleg.Kan dit in een beschaafd land.

Onno de Vries|03.05.12|20:26

@Peter, Als we een bekeuring uit de boordcomputer oplopen kunnen we naar de rechter gaan en zijn de opgeslagen gegevens nu niet rechtmatig verkregen. Ik ga er hierbij van uit dat een chauffeur eerst veroordeeld of verdacht moet zijn alvorens I.V.V alle gegevens uit een BCT mag gaan gebruiken, en dat er na een veroordeling er b.v. 1 in zijn taxi ingebouwd en gebruikt mag worden.
Voor de belasting is een BCT niet verplicht.
Zou goed zijn wanneer K.N.V. hier duidelijkheid verschaft.

CabKnowHow|07.05.12|10:10

@Erik dit is onjuist je hoeft nimmer data naar het IVW te sturen.

Lees eens het gehele document van de BCT door daar staan deze gegevens duidelijk in beschreven.

Sandra|08.05.12|12:17

@CabKnowHow
Welk document heb je het over? En wanneer je de data niet hoeft te versturen , wat is dan nog het nut van de BCT, daar onderweg uitlezen niet zonder meer mag?

Cabknowhow|08.05.12|18:57

Onderweg uitlezen mag wel als je wordt aangehouden maar je hoeft de data niet te verzenden naar het IVW.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boordcomputer_taxi

hier kun je de links naar de documenten vinden alle documenten zijn toegankelijk je kunt hier exact in vinden wat wel en niet moet.
Het is een wat technisch verhaal maar misschien heb je er iets aan!

Sandra|09.05.12|10:14

@Cabknowhow
De link die jij aangeeft bevatten de techn. specifcaties waaraan de BCT moet voldoen. Hierin is niet beschreven hoe de BCT door I.V.W gebruikt gaat en mag worden,rekening houdende met voorwaarden van het C.B.P. waarop dit is toegestaan.
Dat de basis BCT handmatig uitgelezen moet worden en deze gegevens in je computer thuis ingevoerd moeten worden blijft overeind, hoe wil je anders gebruik maken van deze overigens digitale gegevens voor je administratie en IL.

CabKnowHow|09.05.12|11:52

Je hebt een wettelijke bewaar termijn deze dien je te respecteren dat moet je nu ook.

Dat betekend dat je de data wel veilig moet stellen middels bijvoorbeeld een USB stick, maar nogmaals deze gegevens hoef je dus niet naar het IVW te sturen.

Ik weet dat het IVW een apparaat/software aan het ontwikkelen is waarmee ze de data (XML) uit de BCT kunnen verwerken, er is daar ook een aanbesteding voor geweest.

Sandra|09.05.12|21:40

@CabKnowHow
Bedoel je de wettelijke bewaartermijn die voor de belastingdienst geldt? De belastingdienst stelt de BCT toch niet verplicht? De belastinggegevens hoef je niet naar IVW te sturen, deze gegevens mag je ook op kladbriefjes schrijven van de belastingdienst staat op deze site.
Onderweg uitlezen mag wel als je wordt aangehouden schrijf je , ja dat mag , maar….alleen als iemand verdacht is, niet zo maar iedere taxi aanhouden en uitlezen door de politie, dat verbiedt CBP.

Rodney|09.05.12|23:50

Ik word zo verschikkelijk moe van al die discussies over die BCT, niemand weet wat wel mag en niet. Zelfs het IVW, Belastingdienst of politiek. Schep is wat duidelijkheid. Pfff…..hopeloos!

CabKnowHow|10.05.12|09:34

Mag het IVW nu een rittenstaat inzage vragen als je wordt staande gehouden, Ja dan mag dat straks ook met de BCT, Mag het IVW een werkboekje inzien als je nu staande wordt gehouden Ja, dan mag dat straks ook.

Je hoeft dus helemaal niet verdacht te zijn, ik mag ook staande gehouden worden door de Politie met de vraag of ik een rijbewijs heb daar hoef ik ook nier verdacht voor te zijn.

Het gaat om de Coordinaten die kunnen niet zomaar uitgelezen worden daar hebben ze meer voor nodig.

A.Urban|10.05.12|10:31

@CabKnowHow
Juist ja, coordinaten, en die heb je nodig om vast te stellen of je omrijdt , maar die coordinaten geven niet aan waarom een klant een bepaalde route wil b.v, en of er een klant in de taxi zit, pauze, enz, enz.
Daar wil I.L. de digitale handtekening voor gebruiken waardoor de systemen zo duur worden. Het nut ervan
is er niet zolang je er mee kan sjoemelen, weggegooid geld! Nut taxi werkboekje nergens aangetoond, is geen werk voor politie, word nergens ter wereld toegepast, onzin dus.

Erik|13.05.12|20:35

@CabKnowHow
Ritstaten uit een basis BCT zijn niet leesbaar, doordat in en uitstap adressen, getallen,coordinaten zijn,onleesbaar!
Wat kan iemand die onderweg een kontrole uitvoert hiermee?Bovendien moet het meeste handmatig ingevuld worden.
In, uitstap, meter bedrag.
Ik zie hierdoor voor politie en chauffeurs geen voordeel in een BCT, in tegendeel zelfs. Duidelijkheid geeft ILT niet omdat ze daarmee met de billen bloot moeten.Een andere reden is niet
te bedenken. Door jou misschien.

CabKnowHow|14.05.12|10:05

@iedereen ik heb de BCT niet uitgevonden het lijk wel of ik hier nu de schuld van krijg, mijn kennis van de BCT is erg hoog omdat ik dit vanaf het begin al volg vooral veel kennis heb van de technische aspecten.
Middels een simpele applicatie kan middels coördinaten een route gemaakt worden waarschijnlijk kan dit via de applicatie van het IVW.
Ik stop hier nu de discussie over de BCT aangezien mijn commenteaar blijkbaar niet gerespecteerd en gewaardeerd wordt . (punt)

V.Eck|14.05.12|20:04

Stoppen met discussie lost niets op. I.L.T. zou er goed aan doen dudelijkheid te verschaffen aangaande de BCT. Schijnbaar lastig punt voor I.L.T.
Taxiondernemers kunnen kiezen voor een demonstratie om zodoende publiciteit te verkrijgen van de media. Dat zal beter werken I.P.V. je kop in het zand te steken.
Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht liggen er kansen om de invoering van de BCT aan te passen
danwel te stoppen.
De beerput gaat niet vanzelf open,aan het werk is m’n advies.

05 02 12 nico|15.05.12|16:25

Convenanten sluiten voor u,over u en zonder u en dat allemaal over de bct.De kleine ondernemer is weer de pisang.Eerst weer investeren en dan maar zien.Ze willen maar een ding””1groot connexxion””Geen kleine ondernemers meer.BullshitInderdaad een grote actie zou misschien wel helpen.Stop de bct.Niemand wordt hier wijzer van

SLVH|15.05.12|21:29

iedereen die denkt in aanmerking te komen voor de € 600 subsidie. kan wel eens van koude Taxirit thuis komen. Door alle uitstellen en opzetten in het spel komt het de overheid erg gelegen als de eerst gecertificeerde BCT pas ergens Maart volgend jaar ingebouwd gaat worden?! De subsidie komt alleen in aanmerking als de BCT is ingebouwd. Succes, gaat nooit lukken!!

A.Urban|15.05.12|23:34

Die € 600 subsidie per voertuig is eigenlijk niet het ergste. Voor de belastingbetaler, en dat is iedereen, wel natuurlijk.
Elke cent die in een fraudegevoelig, achterhaald systeem gestoken wordt, is onzin natuurlijk en de totale kosten van het complete BCT gebeuren, € 100 miljoen, is natuurlijk van de zotte.
I.V.W. , I.L.T, en K.N.V. zijn tot op heden doof voor commentaar of uitleg. Wanneer er geen uitleg van hen komt, is een demonstratie een optie, eens met v.Eck.

SLVH|16.05.12|07:41

@ Urban, subsidie moet niet het belangrijkste zijn. Maar alle bedrijven houden rekening bij aanschaf met dit bedrag. En dit bedrag gaat voor de meeste bedrijven niet in aanmerking komen, waardoor weer een snelle versmalling van de markt tot stand komt.
Demonstreren heeft in de taxibranche nog nooit iets gedaan, je moet met keiharde feiten komen. leg maar eens uit waarom iedereen ( overheid, andere opdrachtgevers, consument ) altijd een scheef beeld heeft van de taxi branche.

A.Urban|16.05.12|09:07

@SLVH
De Taxi branche is een makkelijke prooi voor de overheid en media.De meeste bedrijven doen gewoon hun best daar is niks mis mee. Deregulering door overheid is mislukt waardoor het Taxi imago slechter geworden is, Er zijn keiharde feiten genoeg in het BCT traject die ondeugdelijk zijn.
Wanneer we met deze feiten instemmen, krijgt de branche weer de zwarte piet. KNV, die de branche vertegenwoordigd is doof voor verbeteringen, waardoor scheef beeld niet verbeterd zal worden.hoe los je dit op?

SLVH|17.05.12|07:24

@ Urban. Voorpagina nieuws over de totale taxi branche. Uitleg waarom dit allemaal tot stand is gekomen.
Deregulering van de markt daardoor de eerste grote problemen in A’dam. Nooit uitleg geweest over het daadwerkelijke probleem, waarom die taxi chauffeurs zijn gaan slaan op het Leidseplein. (fl 300.000,= vergunning) hebben ze € 1500 voor retour gekregen. Daardoor opdrachtgevers en overheid een heel opzettelijk ander beeld hebben gekregen van de markt.

SLVH|17.05.12|07:32

@Urban. Leg maar eens uit aan de moeder die in de morgen haar meest dierbare afzet bij het schoolbusje. Zij denkt dat alles goed is geregeld, zij weet niets over de tarieven waar deze bus voor rijdt. Door de slechte tarieven is het ook niet meer mogelijk normaal personeel te laten rijden die begrijpt wat zijn verantwoordelijkheid is, hij heeft het belangrijkste van ons in zijn voertuig zitten. Met alle respect, sommige chauffeurs moeten soms ook achter in de bus..

A.Urban|17.05.12|11:28

@SLVH Ben het met je berichten eens.We halen echter wel dereguleren, aanbesteden, BCT, door elkaar.Door deregulering zijn alle taxi’s in ons land in opspraak.Dat los je niet op met een 100 miljoen kostend nutteloos BCT project,voornamelijk om de misstanden in de G4 op te lossen, in tegendeel, taxiondernemers kunnen dit geld beter in nuttige zaken stoppen zoals chauffeursloon en voertuigen.
Het schoolvervoer, doet het gezien de uitgemolken prijzen redelijk. Kan altijd beter, mee eens ja.

05 02 12 nico|18.05.12|16:08

Stop nu met praten,tijd voor actie.Laat de techneuten onder ons precies uitzoeken waar de manco’s van de bct liggen voeg dat samen met de wat meer bestuurlijke mensen onder ons en kom met een klip en klaar verhaal, waarmee we actie kunnen ondernemen voor de verkiezingen.En geen knv-taxi a.u.b..Jongens en meisjes,dit moet te doen zijn.Samen als ondernemers sterk staan.Ik ben de 1e die meegaat.Wie durft en volgt.

Afspraken KNV Taxi, Belastingdienst en fabrikanten BCT | TaxiPro
Jan Zaaijer, KNV Taxi, voorzitter, Belastingdienst, Wim van Es

Afspraken KNV Taxi, Belastingdienst en fabrikanten BCT

KNV Taxi en de Belastingdienst gaan structureel overleg voeren om ervoor te zorgen dat de taxibranche correct alle fiscale verplichtingen naleeft. KNV wil hiermee bereiken dat er een eerlijk speelveld ontstaat voor alle taxi-ondernemers in Nederland. Daartoe is maandag een convenant gesloten.

Het overleg komt op verzoek van partijen minimaal één keer per jaar bijeen. Hierbij worden in de praktijk gesignaleerde discussiepunten besproken.

BPM en MRB

Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de behandeling BPM en MRB, hoeveelheid (beladen) kilometers taxivervoer, behandeling privégebruik auto (bijtelling) en het indienen van losse brandstofbonnen.

De Belastindienst schrijft niet voor hoe een administratie gevoerd moet worden, dat mag bij wijze van spreken ook met kladblaadjes. Beide partijen achten het wel gewenst om de Boordcomputer Taxi te gebruiken voor fiscale doeleinden. Dat apparaat is verplicht vanaf 1 oktober 2013.

Rittenstaat

Op dit moment gebruikt een taxiondernemer nog vaak een papieren rittenstaat. Deze is vaak gebaseerd op de regels van de Wet personenvervoer en de Aanwijzing dagrittenstaat. Er bestaat geen voorgeschreven model, al is er wel een bepaalde vorm van eenduidigheid.

“De BCT en het protocol met de fabrikanten voorziet hier wel in: er komt een BCT die de ondernemer in staat stelt om op eenvoudige geautomatiseerde wijze te voldoen aan de regels voor zowel ILT als Belastingdienst”, licht een woordvoerder van de Belastingdienst toe.

Wet Personenvervoer 2000

Uitgangspunt is dat de BCT al het gebruik van het voertuig vastlegt. Dit zijn de beladen en onbeladen ritten (taxi gerelateerd) in de zin van de Wet Personenvervoer 2000. Deze registratie vindt binnen de BCT plaats in de operationele modus ‘Taxivervoer’.

De overige kilometers die niet als taxivervoer worden geregistreerd (in de operationele modus ‘Basis’ en ‘Arbeid’) zijn voor de ondernemer van belang om te voorzien in een volledige (sluitende) registratie van de overige zakelijke en privé-kilometers. Dat is nodig voor het bepalen van de teruggaaf BPM en vrijstelling MRB.

GPS-coördinaten

In de fiscale regelgeving wordt gesproken over een begin- en eindadres. Het is ook toegestaan om de locatie aan te duiden aan de hand van GPS-coördinaten. “Een aanvaardbare notatie is die op basis van de wettelijke functionele specificaties van de BCT”, meldt het convenant.

Om te garanderen dat een BCT voldoet aan alle fiscale eisen, hebben de fabrikanten van de Boordcomputer Taxi een protocol gesloten met KNV (Quipment, Cabman, Taxitronic en Taxamatic). Hierin zijn nadere afspraken vastgelegd om voor een uniforme en juiste wijze van vastlegging fiscale gegevens te komen. Deze gegevens worden voorzien van ee digitale handtekening, waarmee de betrouwbaarheid gewaarborgd wordt.

Werkmap

Voor taxi-ondernemers die nu al gebruik maken van geavanceerde digitale systemen en daarmee beschikken over een betrouwbare en sluitende (fiscale) kilometeradministratie/rittenregistratie zal de bewijspositie met de komst van de BCT niet veranderen. Voor hen is de BCT dan alleen vervanging van de rittenstaat en werkmap.

“Deze samenwerking is heel belangrijk voor onze vereniging en voor alle taxiondernemers. Wij zijn er blij mee. Iedereen moet belasting betalen volgens de regels, doe je dat niet dan krijg je valse concurrentie en prijsbederf”, aldus Jan Zaaijer, voorzitter van KNV Taxi. 

Bart Pals

Lees ook: Taxibranche positief over komst BCT, rol overheid kan beter

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

42 reacties op “Afspraken KNV Taxi, Belastingdienst en fabrikanten BCT”

A.Urban|25.04.12|14:01

Bart Pals, Ik ben het met je eens dat je schrijft:
Voor taxi-ondernemers die nu al gebruik maken van geavanceerde digitale systemen en daarmee beschikken over een betrouwbare en sluitende (fiscale) kilometeradministratie/rittenregistratie zal de bewijspositie met de komst van de BCT niet veranderen.
Daarna had er mijn inziens moeten staan: Voor hen is de BCT weggegooid geld.
De Rittenstaat zit al reeds in de gebruikte digitale systemen !

Erik|25.04.12|20:38

De bct moet voorzien zijn van een digitale handtekening , waardoor de bct alleen d.m.v. het 4 ogen systeem uitgelezen mag worden. Zie hiervoor C.B.P.
Dat mag dus alleen, wanneer een bedrijf verdacht is.
Hoe ga je dat uitvinden, of is de totale branche reeds als verdachte bestempeld bij de belastingdienst?
Valse concurrentie is ook bedrijven met onzinnige onkosten opzadelen en sorders lekker laten snorren met Iphones en hun taxi aps er op.
Wel te rusten,

Rodney|25.04.12|20:54

Wat een onzin allemaal, wordt ik door het KNV nu ook al als een beroepscrimineel gezien? Laten we wel wezen, het allergrootste deel van onze collega’s zijn eerlijke ondernemers en willen ook graag zo behandeld worden. Als nu zelfs de branche vertegenwoordiger gaat meewerken aan deze bullshit is het einde zoek. Ik word echt erg moe van die BCT en de wet/ regelgeving daarvan. Nu willen ze zelfs dat de belastingdienst via dat stomzinninge apparaat gaat controleren.

Peter.|26.04.12|10:39

DE grootste criminelen zitten achter het burau de hele dag deze onzin te bedenken.
En eerlijke afdracht van de belastingen laat me niet lachen.
Bij mij in de buurt wonen heel veel Polen, ze werken en wonen hier al meer dan twee jaar ,en ze rijden allemaal met een Pools kenteken.
Maar het ergste is als ik een andere auto koop betaal ik al vanaf de eerste dag mrtb.
En kijk eerst eens naar de eigen overheid bv het onrechtmatig gebruik van de dienst auto .
Wie is hier een crimineel.

Duco Douwstra|26.04.12|10:57

Hoezo gaat de BCT de beladen en onbeladen Km. registreren? komen er ook zitplaats contacten in alle taxi”s dan? De BCT registreert uitsluitend de gereden Km en routes. Waarom moeten de huidige reeds jaren bestaande systemen, die inmiddels nagenoeg zonder problemen functioneren en voldoen, worden vervangen door een zeer discutabele BCT. De meerwaarde van de digitale handtekening is nog steeds op geen enkele wijze aangetoond. Er worden convenanten gesloten, beloftes gedaan resultaten nul!

Peter.|26.04.12|11:04

En dan het volgende over eerlijk gesproken.
Maak alles openbaar vervoer ook alle taxi,s.
Want hier gaat alles om in de toekomst,STOPmet eerlijke mensen aan het lijntje te houden
Op onkosten te jagen ,want het wordt steeds erger voor ons.
Als je onderhand je onkosten niet meer betalen kan.
Door alle regeltjes en wetjes er vlug tussen te duwen.
Want als ik als ondrnemer alles netjes heb afbetaald ,sluit ik de tent.
En ga naar de sociale dienst, want dan heb ik meer.
Al vele zijn ons voor gegaanKNV

Erik|26.04.12|14:36

BCT registreerd beladen en onbeladen Maar een groot deel van onbeladen is tussen de ritten door dus geen privé Hoe registreerd de BCT dat dan en als je van je woonplaats naar je werkstad rijd dit is onbeladen geen privé , heb je ook nog de prijsafspraak van een rit Dus de papieren administratie in de taxi blijft bestaan.Dus heb je de BCT niet nodig.En voor € 750,= kan je een appararaat laten inbouwen die alles registreerd en dat gaat direct via internet dus geen mogelijke invloed

Erik|26.04.12|14:45

2e bericht Het systeem van € 750,= registreerd alles beladen of onbeladen Maar dat is een andere fabrikant en heeft geen afspraken met de overheid En wordt dan ook niet erkend en ook niet door de belastingdienst Veel bedrijven werken hier al mee en hebben geen problemen bij de belasting controle
En is veel goedkoper naast de rit registratie in de taxi Dit heb ik veel liever dan alle nieuwe regeltjes en wetten die weer ontstaan omdat de overheid zich moet indekken

Govri|26.04.12|17:31

Moeten we Nederland niet eens plat gooien voordat de overheid naar ons gaat luisteren, kijk eens naar Belgie en Frankrijk als daar een probleem is met de overheid gaan alle belangrijke snelwegen op slot.
Misschien moet dat hier ook maar eens.

Duco Douwstra|26.04.12|19:58

Het enige probleem is de WAARDELOZE DIGITALE HANDTEKENING. Er is niet 1 systeem dat op dit moment een digitale handtekening kan verwerken. Dat is bedacht, zodat alle, maar dan ook echt alle bestaande zeer moderne apparaten en systemen toch vervangen MOETEN worden. De leveranciers hebben zich daar zelf mee in de vingers gesneden, omdat de meeste bedrijven al ruim 6 jaar wachten op wat het gaat worden, daardoor houden ze de vooruitgang tegen, achteruit innoveren heet dat.Het einde is in zicht :-}}

Erik..|26.04.12|22:34

@Erik van 14:45 en 14:36.
Er zijn B.C.T.s vanaf plmns €700.- Een complete ingebouwd, gekeurd met alles er op en aan dus, met digi handtekening, die vergelijkbaar is met wat de Taxiterminals kunnen, zal €4500 gaan kosten . De basis BCT die hoeft slechts 3 dingen automatisch te doen van de wetgever, 1 akku spanning registreren 2,coordinaten vast leggen van de afgelegde weg, 3 tijden bijhouden. De rest moet handmatig ingevoerd worden, OOK of je beladen ben omdat dat niet vanzelf gaat.

Erik..|26.04.12|22:52

@ Erik
De gegevens in de BCT moet je ook iedere maand d.m.v.een kaart uitlezen en in je computer thuis met een speciale kaartlezer er op naar I.V.W. versturen.
Wil je al deze gegevens geautomatiseerd verwerken ? Dan moet je daar ook nog programma’s voor kopen.
Volgens de I.V.W. site, bespaart dit systeem ons tijd en geld.
Ik heb alles laten doorrekenen door een accountantskantoor, die komt tot tot hele andere conclusies, dat zal niemand verbazen.
Iemand noemde het een onzin kastje, is het ook!

CabKnowHow|27.04.12|08:57

@Erik, je hoeft de data helemaal niet naar het IVW te sturen en de BCT doet wel iets meer dan wat jij beschrijft.
Je gaat iets te kort door de bocht, de data moet beschikbaar zijn zodra je staande wordt gehouden door het IVW middels een USB poort wordt de data uitgelezen. Dit hoeft helemaal geen USB stick te zijn dit zou ook een speciaal systeem van het IVW kunnen zijn.
De coordinaten van de BCT mogen alleen uitgelezen worden als ook de ondernemerskaart wordt ingevoerd.

Duco Douwstra|27.04.12|09:33

Zucht, zucht. Beste Erik, wie heeft er een BCT te koop voor € 750,– die aan de overdreven eisen voldoet, zoals digitale handtekening enz. En dat we straks 4 keer langer bezig zijn om alle 3 dubbele registraties te verwerken dat klopt. Dus de totale kosten zullen straks omgerekend 10 X hoger uitvallen, door de aanschaf van nutteloze apparaten en de administratieve werkzaamheden zullen ook 4 X zo hoog zijn. Maar we laten het allemaal gebeuren, net zoals de printer, en dat snap ik niet !!!

Erik..|27.04.12|15:20

@CabKnowHow
De data uit de BCT moet wel na een bepaalde tijd naar I.V.W. of I.L. gestuurd worden. De BCT moet 3 dingen automatisch doen schrijf ik, hij kan wel meer maar dat moet bij een basis BCT handmatig ingevuld worden. De BCT mag volgens het College Bescherming Persoonsgegevens alleen uitgelezen worden volgens het 4 ogen principe en moet de chauffeur bovendien ook nog verdacht zijn, anders mag dit niet, kijk hiervoor op de site van CBP, of zet je vraag op hun Site, dan krijg je antwoord.

Erik..|27.04.12|18:18

@CabKnowHow
Dit is te lezen op site C.B.P.
”Uitsluitend indien sprake is van een vermoeden van overtreding van artikel 79 van het Besluit
kan op aangeven van een opsporingsambtenaar in de zin van de Wet op de economische
delicten inzage plaatsvinden in de positiegegevens. Daarbij wordt het zogenaamde vier-ogenprincipe
toegepast: uitsluitend de combinatie van een inspectiekaart met een keuringskaart
levert toegang tot de positiegegevens.”
Dus onderweg uitlezen, vergeet het maar!

V.Eck|28.04.12|10:23

1. Na een vonnis van een rechter kan een veroordeelde het dragen van een electr. enkelband opgelegd krijgen. De BCT is vergelijkbaar met een enkeband omdat deze de taxichauffeur volgt. 2.Gegevens in de BCT mogen alleen van de wetgever ingezien worden als er vermoeden van fraude is.Om dit vast te stellen,mag de BCT hiervoor alleen gebruikt worden (met tussenkomst van de rechter.) I.V.W. wil dit in een andere volgorde doen.
Dit kan alleen als alle taxichaufeurs veroordeelden zijn.

Cor van Tuil|29.04.12|15:53

@ v,Eck
Misschien worden of zijn wij verplicht een B.C.T. aan te schaffen die I.V.W.ons opdringt, maar of de B.C.T. gebruikt mag worden zoals I.V.W. dat wil , is heel erg onzeker, en als je de uitleg van het CBP
leest kan dat inderdaad niet. Het lijkt op de tunnel in de A.2 bij Utrecht, hij was gebouwd maar je mocht er niet door rijden.Misschien kan K.N.V. duidelijkheid verschaffen of met een proefproces, of een andere instantie die ons helpen kan. Nu aanschaffen is het domste wat je doen kan.

Mike.Rotterdam|02.05.12|18:47

De afspraak was een pilot van twee jaar voordat men verplicht is dit ding te gebruiken. Hoeveel tijd moet er verstrijken voordat zo,n wet vervalt omdat de BCT nog niet gemaakt,geleverd kan worden. Als de fabrikant van de kaarten weer gehackt word kan dit een lang vehaal worden en is de wet niet uitvoerbaar.

Peter 84|02.05.12|18:49

Alleen een door de rechter veroordeeld persoon kan verplicht worden een enkelband te dragen.De veroordeelde hoeft de enkelband niet zelf te betalen.IL/IVW wil nu dat iedere Taxichauffeur verplicht een enkelband of wel BCT moet gebruiken.BCTdoet zelfde als enkelband,volgen chauffeur,echter zonder dat chauffeur veroordeeld is, anders geen chauffeurspas en hij moet de BCT bovendien zelf betalen.
Hoe kan KNV,Vervoersbonden,Overheid hiermee akkoord gaan?
graag uitleg.Kan dit in een beschaafd land.

Onno de Vries|03.05.12|20:26

@Peter, Als we een bekeuring uit de boordcomputer oplopen kunnen we naar de rechter gaan en zijn de opgeslagen gegevens nu niet rechtmatig verkregen. Ik ga er hierbij van uit dat een chauffeur eerst veroordeeld of verdacht moet zijn alvorens I.V.V alle gegevens uit een BCT mag gaan gebruiken, en dat er na een veroordeling er b.v. 1 in zijn taxi ingebouwd en gebruikt mag worden.
Voor de belasting is een BCT niet verplicht.
Zou goed zijn wanneer K.N.V. hier duidelijkheid verschaft.

CabKnowHow|07.05.12|10:10

@Erik dit is onjuist je hoeft nimmer data naar het IVW te sturen.

Lees eens het gehele document van de BCT door daar staan deze gegevens duidelijk in beschreven.

Sandra|08.05.12|12:17

@CabKnowHow
Welk document heb je het over? En wanneer je de data niet hoeft te versturen , wat is dan nog het nut van de BCT, daar onderweg uitlezen niet zonder meer mag?

Cabknowhow|08.05.12|18:57

Onderweg uitlezen mag wel als je wordt aangehouden maar je hoeft de data niet te verzenden naar het IVW.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boordcomputer_taxi

hier kun je de links naar de documenten vinden alle documenten zijn toegankelijk je kunt hier exact in vinden wat wel en niet moet.
Het is een wat technisch verhaal maar misschien heb je er iets aan!

Sandra|09.05.12|10:14

@Cabknowhow
De link die jij aangeeft bevatten de techn. specifcaties waaraan de BCT moet voldoen. Hierin is niet beschreven hoe de BCT door I.V.W gebruikt gaat en mag worden,rekening houdende met voorwaarden van het C.B.P. waarop dit is toegestaan.
Dat de basis BCT handmatig uitgelezen moet worden en deze gegevens in je computer thuis ingevoerd moeten worden blijft overeind, hoe wil je anders gebruik maken van deze overigens digitale gegevens voor je administratie en IL.

CabKnowHow|09.05.12|11:52

Je hebt een wettelijke bewaar termijn deze dien je te respecteren dat moet je nu ook.

Dat betekend dat je de data wel veilig moet stellen middels bijvoorbeeld een USB stick, maar nogmaals deze gegevens hoef je dus niet naar het IVW te sturen.

Ik weet dat het IVW een apparaat/software aan het ontwikkelen is waarmee ze de data (XML) uit de BCT kunnen verwerken, er is daar ook een aanbesteding voor geweest.

Sandra|09.05.12|21:40

@CabKnowHow
Bedoel je de wettelijke bewaartermijn die voor de belastingdienst geldt? De belastingdienst stelt de BCT toch niet verplicht? De belastinggegevens hoef je niet naar IVW te sturen, deze gegevens mag je ook op kladbriefjes schrijven van de belastingdienst staat op deze site.
Onderweg uitlezen mag wel als je wordt aangehouden schrijf je , ja dat mag , maar….alleen als iemand verdacht is, niet zo maar iedere taxi aanhouden en uitlezen door de politie, dat verbiedt CBP.

Rodney|09.05.12|23:50

Ik word zo verschikkelijk moe van al die discussies over die BCT, niemand weet wat wel mag en niet. Zelfs het IVW, Belastingdienst of politiek. Schep is wat duidelijkheid. Pfff…..hopeloos!

CabKnowHow|10.05.12|09:34

Mag het IVW nu een rittenstaat inzage vragen als je wordt staande gehouden, Ja dan mag dat straks ook met de BCT, Mag het IVW een werkboekje inzien als je nu staande wordt gehouden Ja, dan mag dat straks ook.

Je hoeft dus helemaal niet verdacht te zijn, ik mag ook staande gehouden worden door de Politie met de vraag of ik een rijbewijs heb daar hoef ik ook nier verdacht voor te zijn.

Het gaat om de Coordinaten die kunnen niet zomaar uitgelezen worden daar hebben ze meer voor nodig.

A.Urban|10.05.12|10:31

@CabKnowHow
Juist ja, coordinaten, en die heb je nodig om vast te stellen of je omrijdt , maar die coordinaten geven niet aan waarom een klant een bepaalde route wil b.v, en of er een klant in de taxi zit, pauze, enz, enz.
Daar wil I.L. de digitale handtekening voor gebruiken waardoor de systemen zo duur worden. Het nut ervan
is er niet zolang je er mee kan sjoemelen, weggegooid geld! Nut taxi werkboekje nergens aangetoond, is geen werk voor politie, word nergens ter wereld toegepast, onzin dus.

Erik|13.05.12|20:35

@CabKnowHow
Ritstaten uit een basis BCT zijn niet leesbaar, doordat in en uitstap adressen, getallen,coordinaten zijn,onleesbaar!
Wat kan iemand die onderweg een kontrole uitvoert hiermee?Bovendien moet het meeste handmatig ingevuld worden.
In, uitstap, meter bedrag.
Ik zie hierdoor voor politie en chauffeurs geen voordeel in een BCT, in tegendeel zelfs. Duidelijkheid geeft ILT niet omdat ze daarmee met de billen bloot moeten.Een andere reden is niet
te bedenken. Door jou misschien.

CabKnowHow|14.05.12|10:05

@iedereen ik heb de BCT niet uitgevonden het lijk wel of ik hier nu de schuld van krijg, mijn kennis van de BCT is erg hoog omdat ik dit vanaf het begin al volg vooral veel kennis heb van de technische aspecten.
Middels een simpele applicatie kan middels coördinaten een route gemaakt worden waarschijnlijk kan dit via de applicatie van het IVW.
Ik stop hier nu de discussie over de BCT aangezien mijn commenteaar blijkbaar niet gerespecteerd en gewaardeerd wordt . (punt)

V.Eck|14.05.12|20:04

Stoppen met discussie lost niets op. I.L.T. zou er goed aan doen dudelijkheid te verschaffen aangaande de BCT. Schijnbaar lastig punt voor I.L.T.
Taxiondernemers kunnen kiezen voor een demonstratie om zodoende publiciteit te verkrijgen van de media. Dat zal beter werken I.P.V. je kop in het zand te steken.
Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht liggen er kansen om de invoering van de BCT aan te passen
danwel te stoppen.
De beerput gaat niet vanzelf open,aan het werk is m’n advies.

05 02 12 nico|15.05.12|16:25

Convenanten sluiten voor u,over u en zonder u en dat allemaal over de bct.De kleine ondernemer is weer de pisang.Eerst weer investeren en dan maar zien.Ze willen maar een ding””1groot connexxion””Geen kleine ondernemers meer.BullshitInderdaad een grote actie zou misschien wel helpen.Stop de bct.Niemand wordt hier wijzer van

SLVH|15.05.12|21:29

iedereen die denkt in aanmerking te komen voor de € 600 subsidie. kan wel eens van koude Taxirit thuis komen. Door alle uitstellen en opzetten in het spel komt het de overheid erg gelegen als de eerst gecertificeerde BCT pas ergens Maart volgend jaar ingebouwd gaat worden?! De subsidie komt alleen in aanmerking als de BCT is ingebouwd. Succes, gaat nooit lukken!!

A.Urban|15.05.12|23:34

Die € 600 subsidie per voertuig is eigenlijk niet het ergste. Voor de belastingbetaler, en dat is iedereen, wel natuurlijk.
Elke cent die in een fraudegevoelig, achterhaald systeem gestoken wordt, is onzin natuurlijk en de totale kosten van het complete BCT gebeuren, € 100 miljoen, is natuurlijk van de zotte.
I.V.W. , I.L.T, en K.N.V. zijn tot op heden doof voor commentaar of uitleg. Wanneer er geen uitleg van hen komt, is een demonstratie een optie, eens met v.Eck.

SLVH|16.05.12|07:41

@ Urban, subsidie moet niet het belangrijkste zijn. Maar alle bedrijven houden rekening bij aanschaf met dit bedrag. En dit bedrag gaat voor de meeste bedrijven niet in aanmerking komen, waardoor weer een snelle versmalling van de markt tot stand komt.
Demonstreren heeft in de taxibranche nog nooit iets gedaan, je moet met keiharde feiten komen. leg maar eens uit waarom iedereen ( overheid, andere opdrachtgevers, consument ) altijd een scheef beeld heeft van de taxi branche.

A.Urban|16.05.12|09:07

@SLVH
De Taxi branche is een makkelijke prooi voor de overheid en media.De meeste bedrijven doen gewoon hun best daar is niks mis mee. Deregulering door overheid is mislukt waardoor het Taxi imago slechter geworden is, Er zijn keiharde feiten genoeg in het BCT traject die ondeugdelijk zijn.
Wanneer we met deze feiten instemmen, krijgt de branche weer de zwarte piet. KNV, die de branche vertegenwoordigd is doof voor verbeteringen, waardoor scheef beeld niet verbeterd zal worden.hoe los je dit op?

SLVH|17.05.12|07:24

@ Urban. Voorpagina nieuws over de totale taxi branche. Uitleg waarom dit allemaal tot stand is gekomen.
Deregulering van de markt daardoor de eerste grote problemen in A’dam. Nooit uitleg geweest over het daadwerkelijke probleem, waarom die taxi chauffeurs zijn gaan slaan op het Leidseplein. (fl 300.000,= vergunning) hebben ze € 1500 voor retour gekregen. Daardoor opdrachtgevers en overheid een heel opzettelijk ander beeld hebben gekregen van de markt.

SLVH|17.05.12|07:32

@Urban. Leg maar eens uit aan de moeder die in de morgen haar meest dierbare afzet bij het schoolbusje. Zij denkt dat alles goed is geregeld, zij weet niets over de tarieven waar deze bus voor rijdt. Door de slechte tarieven is het ook niet meer mogelijk normaal personeel te laten rijden die begrijpt wat zijn verantwoordelijkheid is, hij heeft het belangrijkste van ons in zijn voertuig zitten. Met alle respect, sommige chauffeurs moeten soms ook achter in de bus..

A.Urban|17.05.12|11:28

@SLVH Ben het met je berichten eens.We halen echter wel dereguleren, aanbesteden, BCT, door elkaar.Door deregulering zijn alle taxi’s in ons land in opspraak.Dat los je niet op met een 100 miljoen kostend nutteloos BCT project,voornamelijk om de misstanden in de G4 op te lossen, in tegendeel, taxiondernemers kunnen dit geld beter in nuttige zaken stoppen zoals chauffeursloon en voertuigen.
Het schoolvervoer, doet het gezien de uitgemolken prijzen redelijk. Kan altijd beter, mee eens ja.

05 02 12 nico|18.05.12|16:08

Stop nu met praten,tijd voor actie.Laat de techneuten onder ons precies uitzoeken waar de manco’s van de bct liggen voeg dat samen met de wat meer bestuurlijke mensen onder ons en kom met een klip en klaar verhaal, waarmee we actie kunnen ondernemen voor de verkiezingen.En geen knv-taxi a.u.b..Jongens en meisjes,dit moet te doen zijn.Samen als ondernemers sterk staan.Ik ben de 1e die meegaat.Wie durft en volgt.