protest, UberPop, taxi, taxichauffeurs, Malieveld, Den Haag

Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop

ANALYSE – De evaluatie van de taxiwet heeft weliswaar zeer lang op zich laten wachten (het rapport van Rebel Group lag al sinds december in de la van staatssecretaris Wilma Mansveld), het schept in ieder geval duidelijkheid over initiatieven als UberPop. De UberPop-chauffeurs moeten aan dezelfde eisen voldoen als taxichauffeurs. De aangekondigde maatregelen maken de toetredingsdrempels weliswaar lager, maar van deze lagere kosten profiteert ook de taxibranche.

Het is toch bijzonder dat diverse maatregelen al jaren bepleit worden door de taxibranche (versoepeling printbon, fysiek vergunningbewijs, taxameterplicht, tariefkaart), maar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu pas écht in actie komt nadat die specifieke regels al jaren massaal worden overtreden door UberBlack en UberLux.

Vakbekwaamheid

De meest ingrijpende maatregel voor de taxibranche is het schrappen van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer. Zzp-chauffeurs hoeven straks alleen een VOG bij de gemeente en een ondernemersvergunning aan te vragen a 1500 euro bij KIWA (!), een chauffeurspas te halen bij het CBR, een taximeter en BCT inbouwen (al is dat maar de vraag) en ze kunnen aan de gang. De vakbekwaamheid zal vervallen per 1 januari 2016. Het is alleen jammer dat er geen overgangsregeling komt tot die tijd. Als je nu de markt op wil, zal je toch moeten investeren in de straks overbodige opleiding en examens.

Het is een wijs besluit van staatssecretaris Mansveld om de vakbekwaamheid taxi-ondernemer te schrappen. Het diploma was erg achterhaald en had vrijwel geen toegevoegde waarde in het beroep van taxi-ondernemer. Het werd vooral gebruikt als drempel voor nieuwe toetreders, en daar is een dergelijk diploma niet voor bedoeld. Het is begrijpelijk dat ondernemers die wel geïnvesteerd hebben in het diploma zich achtergesteld voelen. Maar dat is geen reden om nog meer mensen nodeloos te laten investeren in een nutteloos product.

Nieuwe toetreders

De vrees bestaat dat de straattaximarkt overspoeld wordt door nieuwe toetreders. Maar dat zal waarschijnlijk wel meevallen. Iedereen die als taxi-ondernemer aan de slag wilde, kon dat nu ook doen. Ofwel door de vakbekwaamheid te halen, ofwel door een VOF- of procuratiehouder-constructie. Waarbij mensen betaald worden voor niet geleverde diensten.

Het is algemeen bekend dat er een flinke overcapaciteit bestaat in de taxibranche. Zeker als het gaat om de daluren, is er geen droog brood te verdienen voor zzp-chauffeurs die alleen maar op het station staan. De kans is klein dat de huidige markt duizenden nieuwe toetreders aantrekt. Want de bestaande drempels kosten ook nog geld. En misschien komen er door de lagere drempels wel toetreders in plattelandsgebieden waar nu ’s nachts in het weekend vaak geen taxi te krijgen is. Dat zou winst betekenen voor de taxibranche in zijn geheel.

UberPop

Met de publicatie van de evaluatie heeft UberPop een gevoelige nederlaag geleden. UberPoppers moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als taxichauffeurs. Dat betekent: registratie bij de KvK, vergunning aanvragen en rijden op blauwe kentekenplaten. En hoewel ook UberPoppers heel makkelijk aan de eisen kunnen voldoen, is dat niet de filosofie van Uber. Die wil particulieren met gele platen inzetten voor betaald personenvervoer. Dat blijft verboden, is heel duidelijk de boodschap van Mansveld. Ook deze particulieren zullen taxi-ondernemer moeten worden om voor Pop te mogen rijden. Zo niet, worden ze hard aangepakt als ‘snorders’.

Dat betekent dat Uber zijn boodschap ‘de wet gaat veranderen, dus we mogen even illegaal zijn’ niet meer kan inzetten. Uber staat voor twee mogelijkheden: UberPop schrappen. Of UberPoppers een taxivergunning laten aanvragen, zodat ze herkenbaar en controleer zijn voor de Inspectie ILT. Net zoals gewone taxichauffeurs; gelijke monnikken, gelijke kappen.

Procuratiehouder

Ondertussen profiteert de taxibranche wel degelijk van de versoepelingen. Want er zijn duizenden zzp-chauffeurs die al jaren op de weg zitten, maar wel maandelijks geld betalen aan een procuratiehouder. Van die last zijn ze straks af, de vakbekwaamheid taxi-ondernemer is niet meer nodig. En een chauffeurskaart en auto met blauwe platen hebben ze al.

En de verplichte printbon, daar heeft de taxibranche nooit om gevraagd. Ook zorgt de versoepeling van de taxameterverplichting ervoor dat bedrijven actief in het contractvervoer (die vaak geen taxameter in de auto hebben) ook af en toe een contant ritje met een afgesproken prijs kunnen doen. Nou gebeurde dat al veel, maar als je betrapt werd kostte het een flinke boete.

Taximeter-app

Verder opent het de mogelijkheid om de ritprijs van tevoren te berekenen via een app, waardoor een taxameter niet meer nodig is in de auto. Dat is fors goedkoper dan de huidige taxameters, die jaarlijks geijkt dienen te worden. En met de evaluatie van de tariefstructuur in het vooruitzicht, kunnen taxi-ondernemers met een taximeter-app eenvoudig zich onderscheiden in het tarief, bijvoorbeeld door goedkoper te zijn in de daluren. Of vaste klanten korting te bieden. Of alleen nog maar met duidelijke vaste prijzen te werken, in plaats van de ondoorzichtige huidige tariefstructuur.

Het schrappen van de VOG voor reguliere taxichauffeurs is een hele simpele lastenverlichting. Want dankzij het continue screenen, was het aanvragen van de VOG overbodig geworden. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt zijn chauffeurskaart sowieso ingetrokken.

TTO-systeem

Kortom: de evaluatie heeft lang op zich laten wachten. Maar Rebel Group heeft wel goed werk afgeleverd. Jammer is alleen wel dat het onderwerp waar het eigenlijk om ging (evaluatie van het TTO-systeem), helemaal is ondergesneeuwd in de UberPop-discussie. Het TTO-systeem is vooral een lastenverzwaring voor zowel overheid als taxibranche, blijkt uit de evaluatie. Daarom loopt IenM niet echt warm voor uitbreiding van het aantal TTO-steden. En dat is misschien maar goed ook. Want de taxibranche in diverse regionale steden wil zo’n systeem om de eigen markt te beschermen.

De beste manier om je eigen markt te beschermen is het afleveren van betrouwbare en goede kwaliteit. En niet door bij de overheid te pleiten voor extra regels om het zo anderen moeilijker te maken. Ondernemers zijn er om hun eigen klanten te verdienen. De overheid is er om met harde hand te zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen. En deze evaluatie van de taxiwet is daartoe een goede eerste stap.

Bart Pals

Lees ook: Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

85 reacties op “Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop”

Johan Zevenbergen|08.05.15|20:50

De meeste foute vof,s zullen uiteenvallen daar er geen vakbekwame meer nodig is,
Deze heren worden zzp,ers en sluiten zich aan bij de grote app,s en laten zich daar uitknijpen.
Verder zullen alle BV,s geen vakbekwame meer nodig hebben, dus kunnen de grote heren een pyramide aan ( plof )BV,s opzetten, met jl aan het roer, en het app je in een aparte BV ,aandeelhouders blijven zo lekker buiten schot. En het kan eeuwig doordraaien.

Duco Douwstra|09.05.15|19:53

Sorry hoor, maar op een uitzondering na heb ik zelden zoveel onzin achter elkaar gelezen.Wat zijn nou de evaluatie voorstellen,die nog door de Kamer moeten worden goedgekeurd?Afschaffen van de ondernemer vakbekwaamheid,daar kun tegen zijn of mee eens,ik ben van mening dat er dan minder toezicht is,maar dat is mijn mening.Dat de achterlijke printerverplichting afgeschaft wordt prima.Dat de VOG niet elke 5 jaar opnieuw hoeft te worden aangevraagd prima.Maar de hele brief is een wassen neus.

Duco Douwstra|09.05.15|20:05

Maar ze was heel duidelijk over Uberpop,dat is en blijft illegaal, dat is ook logische, het zijn zwartwerkers.En waar ik niemand over hoor, hoe zit het met de rij en rusttijden van deze snorders.Ik verdedig een taxichauffeur die bij AH werkt en ook op de taxi.Toen de ILT daar achter kwam kreeg hij € 4500,00 boete.Dus er is nog heel veel krom en het gefilosofeer over de BCT,snap ik helemaal niks.Als je denkt dat in beton gegoten digitalisering ooit gaat werken,dan denk je dat de aarde plat is

M. Martins.|09.05.15|20:38

Slaap lekker verder dat de brief van Mansveld een wassen neus is.
Als je logisch nadenkt weet je dat hoe meer er afgeschaft wordt hoe meer legale pop dichtbij komt.
Voor je vriendin Barbara visser gaat het niet ver genoeg. Als het aan haar ligt wordt alles afgeschaft en wordt pop meteen gewoon legaal. Punt.
Ondertussen rijden ze nog steeds door met het slappe opreden van de overheid.

Johan Zevenbergen|09.05.15|21:50

@ducco
Zo te zien denk 67,7% van u achterban anders over het afschaffen van het diploma vakbekwaamheid.
Wat een van de eisen is voor het verkrijgen van de ondernemersvergunning taxi en een drempel voor het eindeloos op kunnen zetten van BV,s en een tsunami aan zzp,ers.
Het bevreemdt mij dat u deze mening niet deelt of verdedigd.

Rodney Barten|10.05.15|05:08

Duco: De afschaffing van de vakbekwaamheid word geregeld via een ministeriële regeling, dit houd in dat deze zonder goedkeuring van de eerste en tweede kamer in werking treed. Het zijn dus geen voorstellen meer, het is al een feit! Uit uw opmerking maak ik op dat u in principe tegen de afschaffing bent, zijn er vanuit STN al plannen bedacht om dit tegen te gaan? Bent u bereid om uw leden te vragen of er actie gevoerd moet worden en bent u bereid dat dan vanuit STN te organiseren?

Johan Zevenbergen|10.05.15|09:10

Een ministeriële regeling wordt voorbereid op het departement van de betreffende minister. Dit betekent dat de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken zijn bij het opstellen van deze vorm van wetgeving, waardoor het besluitproces versnelt. Ministeriële regelingen worden ook niet ter stemming voorgelegd bij de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Vervolgens wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant[1], waarmee deze van kracht wordt.

Taxi Volendam|10.05.15|15:07

Het O.V. is gereguleerd d.m.v. aanbestedingen. Dit is mogelijk doordat er een O.V. wet is.
Vraag en aanbod zijn enigzins op elkaar afgestemd.
De taxiwet kent geen regulerende werking meer,waardoor er nu een overschot aan Taxi’s is.
Dit overschot los je niet op met een BCT, VOG, UberPop, Taximeter , Keuringen, Pas, of wat dan ook.
Het overschot los je ook niet op met moddergooien op deze site.
Door je commentaar te onderbouwen, of ideen, meedoen met Taxibelangen,kunnen we verder mee komen.

Rodney Barten|10.05.15|15:44

@ Taxi Volendam: Wie is er aan het modder gooien? Als er iemand aan het modder gooien is dan is het de voorzitter van de STN weer! Ook denkt hij dat het om een voorstel gaat terwijl dat niet meer zo is. Wederom is er een roep vanuit de achterban om een staking te organiseren, dit word wederom compleet genegeerd. Er is mij als lid nog nooit om mijn mening gevraagd. Het overschot is wel tegen te gaan door bv strengere eisen van een chauffeurspas, behoud van de ondernemersvergunning.

Taxi Volendam|10.05.15|17:32

@ Rdney.
Sinds 2000 is er al veel geprobeerd om het falende taxibeleid te verbeteren.
Daarbij zijn: pasjes, vergunningen , tijd uit / in de taximeter, printer, bct, Taxi keurmerk, rijtijden, enz enz. uitgeprobeerd.
Niets heeft gewerkt.
Waar baseer je het op dat strengere eisen en behoud van vergunningen nu wel kunnen gaan werken?
Geef dat eens aan.
Idereen kan ideen naar http://www.taxibelangen.nl of KNV zenden.
Dat komt in ieder geval beter over dan hier een welles nietus spelletje te spelen.

Taxi Volendam|10.05.15|17:40

@ Rdney.
Sinds 2000 is er al veel geprobeerd om het falende taxibeleid te verbeteren.
Daarbij zijn: pasjes, vergunningen , tijd uit / in de taximeter, printer, bct, Taxi keurmerk, rijtijden, enz enz. uitgeprobeerd.
Niets heeft gewerkt.
Waar baseer je het op dat strengere eisen en behoud van vergunningen nu wel kunnen gaan werken?
Geef dat eens aan.
Idereen kan ideen naar Taxibelangen of KNV zenden.
Dat komt in ieder geval beter over dan hier een welles nietus spelletje te spelen.

Johan Zevenbergen|10.05.15|18:35

Het staat de overheid vrij om is te stoppen met subsidies te verstreken aan allerlei valselijk concurrerende vervoersprojecten zoals belbussen, regiotaxi,s, zonnetaxi,s enz
En te stoppen met allerlei kostenverhogende beperkingen en buitenproportionele boetes.
Te investeren in een behoorlijke opleiding, en een betrouwbare vog te bewerkstelligen.
Zodat de bezettingsgraad kan stijgen en de prijs kan dalen, en de taxi weer toegankelijk word voor iedereen.

Rodney Barten|10.05.15|19:37

@ Taxi Volendam: Zullen we de hele boel dan maar vrij geven, zodat werkelijk iedereen een taxibedrijfje kan gaan starten? Rij is een rondje door Amsterdam en zie wat daar aan een gajes door de stad rijdt. Maak de eisen strenger, verbied vof-jes etc etc etc. Ps: Het enige waar STN zich momenteel druk om maakt is de BCT, ik geloof dat er grotere problemen zijn. Het moet ook niet zijn dat ik naar STN ga mailen, maar STN haar leden raadpleegt.

Duco Douwstra|11.05.15|09:20

Ik lees hier uitsluiten reacties op elkaar van Rodney, Johan, Martins, Volendam en Duco. Van de 1e 3 krijgt STN nooit een mailtje en er is helemaal geen roep vanuit de achterban om demonstratie’s enz.We zijn als bestuur in overleg hoe we op de brief moeten reageren. Jammer dat deze site bijna alleen maar gebruikt wordt om te ageren. En inderdaad ik ben zo soms zo dom om daarin mee te gaan. In 2010 was het afschaffen van de ondernemers vakbekwaamheid ook fel ter discussie, de meesten waren tegen.

Taxi Volendam|11.05.15|10:43

@ Rodney,
De boel is vrij vanaf 2000.
Nogmaals, dat heeft niet gewerkt en nog meer regels zullen ook niet gaan werken.
Ik ben voorstander van reguleren zoals in de meeste landen gebruikelijk is. De overheid heeft iets vrijgegeven wat er niet voor geschikt is.
Daar zijn passagiers en wij taxibedrijven de dupe van.
STN is allemaal vrijwilligers werk. Waarom niet een goed idee naar STN mailen?

Rodney Barten|11.05.15|11:14

@ TV: Ik geloof niet dat mijn ideeen zo gewaardeerd worden door de bestuurder van STN, die heeft namelijk een enorme plaat voor….! De boel word alleen nog maar MEER vrijgeven door het afschaffen van de vakbekwaamheid en later wellicht ook de vergunning. Het zou beter zijn geweest als de vof constructies werden aangepakt en de eisen voor het behalen van de chauffeurspas verhoogd zouden worden.

Johan Zevenbergen|11.05.15|15:34

Duidelijk duco,
We wachten de inhoud van de reactie af.

Adil Butt|11.05.15|15:50

Mensen tot nou wat ik ook gezegd heeft blijk waar te zijn.en nu als ondernemer diploma vervalt gaan wij 100000 chauffeurs bij krijgen.want ondernemers kijken toch uit wie ze aan nemen.als er iemand is die dat kan stoppen graag.ik heb mij best gedaan betreft pop ik moest afgelopen dag naar politie Amsterdam.dus mensen doe er iets aan dat gaat niet goed af lopen.ondernemers die 20 lease auto’s hebben in de vof wie gaat lease betalen.want vennoot kan de lease niet over nemen door zware BKR.(denken)

Martin van der Plas|11.05.15|17:04

Het zwalken van de overheid en steeds maar met lapmiddelen komen moet stoppen.
15 jaar geleden gaven ze de markt vrij. Daarna hebben ze met allemaal wetjes en regeltjes het weer moeilijker gemaakt om toe te treden en nu laten ze dat ineens weer los op een wel heel toevallig moment dat Uberpop zich de markt in wringt.
Zo kan en mag je als overheid niet met burgers omgaan. De laatste 15 jaar hebben enorm veel mensen hun vakbekwaamheid behaald. Krijgen die dan ook allemaal een schadevergoeding?

Rodney Barten|11.05.15|19:04

@ Martin: Het is gewoon triest, ik voel me in eens een onopgeleid figuur, werkelijk iedere malloot kan nu een taxivergunning krijgen. Waarom was de vakbekwaamheid in eerste instantie wel verplicht? Het heeft iedereen een hoop geld en tijd gekost. En ja, zullen de voorstanders van afschaffing zeggen, de vof constructies en pachters zullen nu verdwijnen, maar wat komt er allemaal voor terug?

Rik de Swart|11.05.15|20:42

Ik heb laatst wel naar Duco geschreven, en ben zelfs naar de 2e kamer geweest(B.Visser) Maar zij snapt er niet veel van, had ik het idee. Het ondernemersdiploma moet juist veel strenger, voor iedereen die op de taxi zit en niet in loondienst is verplicht stellen! Dan is 75% vd problemen opgelost, en dan kun je de meeste andere regels afschaffen. Ook die chauffeurspas, want die werkt alleen maar averechts. Door zo,n stomme pas kun je amper aan goede weekendchauffeurs komen

Rik de Swart|11.05.15|20:48

ik ken echt niemand die door het behalen van een taxipas ineens een goede taxichauffeur is geworden. Het is allemaal geldklopperij, net als de maffia-kiwa. ze willen het ondernemersdiploma eraf halen, maar wel €1500 blijven cashen voor een dan nutteloos papiertje. etc….De overheid begint steeds meer te zeuren dat er teveel zzp-ers zijn, en er te weinig inkomstenbelasting binnenkomt, maar dan wel het ondernemersdiploma eraf halen?! Dat hadden ze nooit en in geen één branche moeten doen.

Rik de Swart|11.05.15|20:55

en dan nog iets, ze schaffen nu een aantal regels af, om er in de toekomst er weer 10 bij te gaan verzinnen. Want met deze maatregelen wordt het één grote chaos, en de volgende minister mag het dan weer op gaan lossen door allerlei nieuwe regels te gaan bedenken. Doe het toch in een keer goed, de taxibranche is al vrij, je moet alleen een ondernemersdiploma halen. Hoe krijg ik eigenlijk m,n geld terug als ze die stomme nieuwe wet er door heen hebben?

Adil Butt|12.05.15|03:52

Ze begrijpen alles maar ze doen net of dat ze niet begrijpen.door alles afschaffen uber de innovatie krijgen kans en daar na weer nieuwe regels en weer piraterij geld klopperij dat is alles wat ze heel de tijd doen veder interseert hun echt niks.maar ze hebben zelf geen problemen goed geld op bank rekeing mooi huis liefst chauffeur de bij die hun kinderen school breng en op haalt.en taxi ondernemer moet met 20 auto per bedrijf met lease gaan zitten maar dat is zijn probleem.

Johan Zevenbergen|12.05.15|11:35

Wellicht, moeten we ons meer zorgen gaan maken over de grote spelers,
deze kunnen vanaf 2016 nu iedereen die een taxipas heeft als leidinggevende in een BV zetten en een vergunning aanvragen.
aldus is het mogelijk om allerlei piramides aan BV,s op te bouwen waarin je alles, personeel, auto,s enz apart kunt weg zetten.
Nu kan een vergunning/ procuratie houder slechts twee taxibedrijven hebben.

Johan Zevenbergen|12.05.15|13:51

Ook zullen die genen die bijv nu in vof met een hele groep zitten, neiging uit de vof te stappen en voor zich zelf te beginnen, auto enz hebben ze al.
Plus een grote groep instroom van werklozen met een taxipas en bijv een financieel steuntje van de uitkeringsinstanties.
Zullen hun intrede doen in een markt die nu al overspannen is.
Deze sluiten zich waarschijnlijk tevens aan bij de app crimes, die dus steeds minder te verdelen hebben ,en de wachtrijen verlengen.

Johan Zevenbergen|12.05.15|14:02

Ook kan ik mij niet voorstellen dat de kwaliteit van ondernemen en de werkgelegenheid hier door toe neemt,
door al dit gedoe en het feit dat het overgrote deel geen boekhouder of belastingdeskundige is zal waarschijnlijk de prijzen eerder stijgen dan dalen.
En meer gebruikers kan ik mij niet voorstellen zelfs al zou de prijs iets dalen.

M. Martins.|13.05.15|11:16

Vreemd dat uber nog niet gereageerd heeft. Waarom zouden ze zich druk maken eigenlijk. Rijden gewoon nog steeds door alsof er niets aan de hand is.

Johan Zevenbergen|18.05.15|21:29

Maximale boete voor uber van €100.000,00 naar €1.000.000,00
Vraag mij af binnen hoeveel tijd deze limiet word bereikt.

M. Martins.|20.05.15|13:35

Dat zou binnen 2 dagen kunnen. Je besteld er 10 en klaar. Helaas kiest het ILT voor de moeilijke weg.

M. Martins.|20.05.15|13:36

Sorry, ik bedoel 20. Er zijn er +- 200 in Amsterdam.

leo Pcm|22.05.15|18:14

Rodney Barten: Jij verwoordt precies wat vele vergunninghouders ook vinden, ik ben het helemaal met je eens.
We hebben veel tijd en geld gestoken om een vergunning te verkrijgen en
nu wordt er zo mee omgesprongen, ik vind dit erg triest en komt de kwaliteit voor de branche niet ten goede, in tegendeel zelfs.
Het is heel simpel, Vof constructies afschaffen en de toelatingseisen verhogen en je zult zien dat de kwaliteit omhoog zal gaan.
Waarom begrijpen niet veel meer mensen dit?

M. Martins.|22.05.15|22:54

Dat systeem hadden we. Helaas hadden taxi’s het te goed en dat mocht niet. Daarom moest het veranderen in 2000.

Johan Zevenbergen|25.05.15|20:52

Duidelijk is dat dit bedrijf er alles aan gaat doen om de taxi branche om zeep te helpen, en de geld wolven uit den haag helpen ze wel ff.
Getuigen nu weer de ontwikkeling voor de zelf rijdende auto, en de opmerking er bij dat dit een aanval op de taxi branche is.
Dus vooral blijven rijden voor dit bedrijf collega,s, is in iedergeval zeker dat men zich straks moet laten omscholen en je zal maar 45 + zijn.

Vince Licolli|11.08.15|16:21

Is een chauffeursvergunning niet vakbekwaam genoeg? Wat heb je aan al die examens voor ondernemers papieren te behalen. Ondernemer ben je of ben je niet. Ik heb al een eigen zaak en ben dus ondernemer. Wil ik een eigen taxi bedrijf moet ik middels een examen aantonen dat ik kan ondernemen !! Dus heel verstandig dat dat weg valt. Ook een frietboer hoeft geen ondernemersdiploma te halen, toch? Diegene die niet met geld om kunnen gaan of weten wat ondernemen inhoudt vallen vanzelf door de mand.

Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop | TaxiPro
protest, UberPop, taxi, taxichauffeurs, Malieveld, Den Haag

Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop

ANALYSE – De evaluatie van de taxiwet heeft weliswaar zeer lang op zich laten wachten (het rapport van Rebel Group lag al sinds december in de la van staatssecretaris Wilma Mansveld), het schept in ieder geval duidelijkheid over initiatieven als UberPop. De UberPop-chauffeurs moeten aan dezelfde eisen voldoen als taxichauffeurs. De aangekondigde maatregelen maken de toetredingsdrempels weliswaar lager, maar van deze lagere kosten profiteert ook de taxibranche.

Het is toch bijzonder dat diverse maatregelen al jaren bepleit worden door de taxibranche (versoepeling printbon, fysiek vergunningbewijs, taxameterplicht, tariefkaart), maar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu pas écht in actie komt nadat die specifieke regels al jaren massaal worden overtreden door UberBlack en UberLux.

Vakbekwaamheid

De meest ingrijpende maatregel voor de taxibranche is het schrappen van de vakbekwaamheid taxi-ondernemer. Zzp-chauffeurs hoeven straks alleen een VOG bij de gemeente en een ondernemersvergunning aan te vragen a 1500 euro bij KIWA (!), een chauffeurspas te halen bij het CBR, een taximeter en BCT inbouwen (al is dat maar de vraag) en ze kunnen aan de gang. De vakbekwaamheid zal vervallen per 1 januari 2016. Het is alleen jammer dat er geen overgangsregeling komt tot die tijd. Als je nu de markt op wil, zal je toch moeten investeren in de straks overbodige opleiding en examens.

Het is een wijs besluit van staatssecretaris Mansveld om de vakbekwaamheid taxi-ondernemer te schrappen. Het diploma was erg achterhaald en had vrijwel geen toegevoegde waarde in het beroep van taxi-ondernemer. Het werd vooral gebruikt als drempel voor nieuwe toetreders, en daar is een dergelijk diploma niet voor bedoeld. Het is begrijpelijk dat ondernemers die wel geïnvesteerd hebben in het diploma zich achtergesteld voelen. Maar dat is geen reden om nog meer mensen nodeloos te laten investeren in een nutteloos product.

Nieuwe toetreders

De vrees bestaat dat de straattaximarkt overspoeld wordt door nieuwe toetreders. Maar dat zal waarschijnlijk wel meevallen. Iedereen die als taxi-ondernemer aan de slag wilde, kon dat nu ook doen. Ofwel door de vakbekwaamheid te halen, ofwel door een VOF- of procuratiehouder-constructie. Waarbij mensen betaald worden voor niet geleverde diensten.

Het is algemeen bekend dat er een flinke overcapaciteit bestaat in de taxibranche. Zeker als het gaat om de daluren, is er geen droog brood te verdienen voor zzp-chauffeurs die alleen maar op het station staan. De kans is klein dat de huidige markt duizenden nieuwe toetreders aantrekt. Want de bestaande drempels kosten ook nog geld. En misschien komen er door de lagere drempels wel toetreders in plattelandsgebieden waar nu ’s nachts in het weekend vaak geen taxi te krijgen is. Dat zou winst betekenen voor de taxibranche in zijn geheel.

UberPop

Met de publicatie van de evaluatie heeft UberPop een gevoelige nederlaag geleden. UberPoppers moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als taxichauffeurs. Dat betekent: registratie bij de KvK, vergunning aanvragen en rijden op blauwe kentekenplaten. En hoewel ook UberPoppers heel makkelijk aan de eisen kunnen voldoen, is dat niet de filosofie van Uber. Die wil particulieren met gele platen inzetten voor betaald personenvervoer. Dat blijft verboden, is heel duidelijk de boodschap van Mansveld. Ook deze particulieren zullen taxi-ondernemer moeten worden om voor Pop te mogen rijden. Zo niet, worden ze hard aangepakt als ‘snorders’.

Dat betekent dat Uber zijn boodschap ‘de wet gaat veranderen, dus we mogen even illegaal zijn’ niet meer kan inzetten. Uber staat voor twee mogelijkheden: UberPop schrappen. Of UberPoppers een taxivergunning laten aanvragen, zodat ze herkenbaar en controleer zijn voor de Inspectie ILT. Net zoals gewone taxichauffeurs; gelijke monnikken, gelijke kappen.

Procuratiehouder

Ondertussen profiteert de taxibranche wel degelijk van de versoepelingen. Want er zijn duizenden zzp-chauffeurs die al jaren op de weg zitten, maar wel maandelijks geld betalen aan een procuratiehouder. Van die last zijn ze straks af, de vakbekwaamheid taxi-ondernemer is niet meer nodig. En een chauffeurskaart en auto met blauwe platen hebben ze al.

En de verplichte printbon, daar heeft de taxibranche nooit om gevraagd. Ook zorgt de versoepeling van de taxameterverplichting ervoor dat bedrijven actief in het contractvervoer (die vaak geen taxameter in de auto hebben) ook af en toe een contant ritje met een afgesproken prijs kunnen doen. Nou gebeurde dat al veel, maar als je betrapt werd kostte het een flinke boete.

Taximeter-app

Verder opent het de mogelijkheid om de ritprijs van tevoren te berekenen via een app, waardoor een taxameter niet meer nodig is in de auto. Dat is fors goedkoper dan de huidige taxameters, die jaarlijks geijkt dienen te worden. En met de evaluatie van de tariefstructuur in het vooruitzicht, kunnen taxi-ondernemers met een taximeter-app eenvoudig zich onderscheiden in het tarief, bijvoorbeeld door goedkoper te zijn in de daluren. Of vaste klanten korting te bieden. Of alleen nog maar met duidelijke vaste prijzen te werken, in plaats van de ondoorzichtige huidige tariefstructuur.

Het schrappen van de VOG voor reguliere taxichauffeurs is een hele simpele lastenverlichting. Want dankzij het continue screenen, was het aanvragen van de VOG overbodig geworden. Als iemand een strafbaar feit pleegt, wordt zijn chauffeurskaart sowieso ingetrokken.

TTO-systeem

Kortom: de evaluatie heeft lang op zich laten wachten. Maar Rebel Group heeft wel goed werk afgeleverd. Jammer is alleen wel dat het onderwerp waar het eigenlijk om ging (evaluatie van het TTO-systeem), helemaal is ondergesneeuwd in de UberPop-discussie. Het TTO-systeem is vooral een lastenverzwaring voor zowel overheid als taxibranche, blijkt uit de evaluatie. Daarom loopt IenM niet echt warm voor uitbreiding van het aantal TTO-steden. En dat is misschien maar goed ook. Want de taxibranche in diverse regionale steden wil zo’n systeem om de eigen markt te beschermen.

De beste manier om je eigen markt te beschermen is het afleveren van betrouwbare en goede kwaliteit. En niet door bij de overheid te pleiten voor extra regels om het zo anderen moeilijker te maken. Ondernemers zijn er om hun eigen klanten te verdienen. De overheid is er om met harde hand te zorgen voor een gelijk speelveld voor iedereen. En deze evaluatie van de taxiwet is daartoe een goede eerste stap.

Bart Pals

Lees ook: Evaluatie Taxiwet: ondernemersvergunning taxi verdwijnt

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

85 reacties op “Evaluatie taxiwet is gevoelige nederlaag voor UberPop”

Johan Zevenbergen|08.05.15|20:50

De meeste foute vof,s zullen uiteenvallen daar er geen vakbekwame meer nodig is,
Deze heren worden zzp,ers en sluiten zich aan bij de grote app,s en laten zich daar uitknijpen.
Verder zullen alle BV,s geen vakbekwame meer nodig hebben, dus kunnen de grote heren een pyramide aan ( plof )BV,s opzetten, met jl aan het roer, en het app je in een aparte BV ,aandeelhouders blijven zo lekker buiten schot. En het kan eeuwig doordraaien.

Duco Douwstra|09.05.15|19:53

Sorry hoor, maar op een uitzondering na heb ik zelden zoveel onzin achter elkaar gelezen.Wat zijn nou de evaluatie voorstellen,die nog door de Kamer moeten worden goedgekeurd?Afschaffen van de ondernemer vakbekwaamheid,daar kun tegen zijn of mee eens,ik ben van mening dat er dan minder toezicht is,maar dat is mijn mening.Dat de achterlijke printerverplichting afgeschaft wordt prima.Dat de VOG niet elke 5 jaar opnieuw hoeft te worden aangevraagd prima.Maar de hele brief is een wassen neus.

Duco Douwstra|09.05.15|20:05

Maar ze was heel duidelijk over Uberpop,dat is en blijft illegaal, dat is ook logische, het zijn zwartwerkers.En waar ik niemand over hoor, hoe zit het met de rij en rusttijden van deze snorders.Ik verdedig een taxichauffeur die bij AH werkt en ook op de taxi.Toen de ILT daar achter kwam kreeg hij € 4500,00 boete.Dus er is nog heel veel krom en het gefilosofeer over de BCT,snap ik helemaal niks.Als je denkt dat in beton gegoten digitalisering ooit gaat werken,dan denk je dat de aarde plat is

M. Martins.|09.05.15|20:38

Slaap lekker verder dat de brief van Mansveld een wassen neus is.
Als je logisch nadenkt weet je dat hoe meer er afgeschaft wordt hoe meer legale pop dichtbij komt.
Voor je vriendin Barbara visser gaat het niet ver genoeg. Als het aan haar ligt wordt alles afgeschaft en wordt pop meteen gewoon legaal. Punt.
Ondertussen rijden ze nog steeds door met het slappe opreden van de overheid.

Johan Zevenbergen|09.05.15|21:50

@ducco
Zo te zien denk 67,7% van u achterban anders over het afschaffen van het diploma vakbekwaamheid.
Wat een van de eisen is voor het verkrijgen van de ondernemersvergunning taxi en een drempel voor het eindeloos op kunnen zetten van BV,s en een tsunami aan zzp,ers.
Het bevreemdt mij dat u deze mening niet deelt of verdedigd.

Rodney Barten|10.05.15|05:08

Duco: De afschaffing van de vakbekwaamheid word geregeld via een ministeriële regeling, dit houd in dat deze zonder goedkeuring van de eerste en tweede kamer in werking treed. Het zijn dus geen voorstellen meer, het is al een feit! Uit uw opmerking maak ik op dat u in principe tegen de afschaffing bent, zijn er vanuit STN al plannen bedacht om dit tegen te gaan? Bent u bereid om uw leden te vragen of er actie gevoerd moet worden en bent u bereid dat dan vanuit STN te organiseren?

Johan Zevenbergen|10.05.15|09:10

Een ministeriële regeling wordt voorbereid op het departement van de betreffende minister. Dit betekent dat de ministerraad en de Eerste en Tweede Kamer niet betrokken zijn bij het opstellen van deze vorm van wetgeving, waardoor het besluitproces versnelt. Ministeriële regelingen worden ook niet ter stemming voorgelegd bij de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Vervolgens wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant[1], waarmee deze van kracht wordt.

Taxi Volendam|10.05.15|15:07

Het O.V. is gereguleerd d.m.v. aanbestedingen. Dit is mogelijk doordat er een O.V. wet is.
Vraag en aanbod zijn enigzins op elkaar afgestemd.
De taxiwet kent geen regulerende werking meer,waardoor er nu een overschot aan Taxi’s is.
Dit overschot los je niet op met een BCT, VOG, UberPop, Taximeter , Keuringen, Pas, of wat dan ook.
Het overschot los je ook niet op met moddergooien op deze site.
Door je commentaar te onderbouwen, of ideen, meedoen met Taxibelangen,kunnen we verder mee komen.

Rodney Barten|10.05.15|15:44

@ Taxi Volendam: Wie is er aan het modder gooien? Als er iemand aan het modder gooien is dan is het de voorzitter van de STN weer! Ook denkt hij dat het om een voorstel gaat terwijl dat niet meer zo is. Wederom is er een roep vanuit de achterban om een staking te organiseren, dit word wederom compleet genegeerd. Er is mij als lid nog nooit om mijn mening gevraagd. Het overschot is wel tegen te gaan door bv strengere eisen van een chauffeurspas, behoud van de ondernemersvergunning.

Taxi Volendam|10.05.15|17:32

@ Rdney.
Sinds 2000 is er al veel geprobeerd om het falende taxibeleid te verbeteren.
Daarbij zijn: pasjes, vergunningen , tijd uit / in de taximeter, printer, bct, Taxi keurmerk, rijtijden, enz enz. uitgeprobeerd.
Niets heeft gewerkt.
Waar baseer je het op dat strengere eisen en behoud van vergunningen nu wel kunnen gaan werken?
Geef dat eens aan.
Idereen kan ideen naar http://www.taxibelangen.nl of KNV zenden.
Dat komt in ieder geval beter over dan hier een welles nietus spelletje te spelen.

Taxi Volendam|10.05.15|17:40

@ Rdney.
Sinds 2000 is er al veel geprobeerd om het falende taxibeleid te verbeteren.
Daarbij zijn: pasjes, vergunningen , tijd uit / in de taximeter, printer, bct, Taxi keurmerk, rijtijden, enz enz. uitgeprobeerd.
Niets heeft gewerkt.
Waar baseer je het op dat strengere eisen en behoud van vergunningen nu wel kunnen gaan werken?
Geef dat eens aan.
Idereen kan ideen naar Taxibelangen of KNV zenden.
Dat komt in ieder geval beter over dan hier een welles nietus spelletje te spelen.

Johan Zevenbergen|10.05.15|18:35

Het staat de overheid vrij om is te stoppen met subsidies te verstreken aan allerlei valselijk concurrerende vervoersprojecten zoals belbussen, regiotaxi,s, zonnetaxi,s enz
En te stoppen met allerlei kostenverhogende beperkingen en buitenproportionele boetes.
Te investeren in een behoorlijke opleiding, en een betrouwbare vog te bewerkstelligen.
Zodat de bezettingsgraad kan stijgen en de prijs kan dalen, en de taxi weer toegankelijk word voor iedereen.

Rodney Barten|10.05.15|19:37

@ Taxi Volendam: Zullen we de hele boel dan maar vrij geven, zodat werkelijk iedereen een taxibedrijfje kan gaan starten? Rij is een rondje door Amsterdam en zie wat daar aan een gajes door de stad rijdt. Maak de eisen strenger, verbied vof-jes etc etc etc. Ps: Het enige waar STN zich momenteel druk om maakt is de BCT, ik geloof dat er grotere problemen zijn. Het moet ook niet zijn dat ik naar STN ga mailen, maar STN haar leden raadpleegt.

Duco Douwstra|11.05.15|09:20

Ik lees hier uitsluiten reacties op elkaar van Rodney, Johan, Martins, Volendam en Duco. Van de 1e 3 krijgt STN nooit een mailtje en er is helemaal geen roep vanuit de achterban om demonstratie’s enz.We zijn als bestuur in overleg hoe we op de brief moeten reageren. Jammer dat deze site bijna alleen maar gebruikt wordt om te ageren. En inderdaad ik ben zo soms zo dom om daarin mee te gaan. In 2010 was het afschaffen van de ondernemers vakbekwaamheid ook fel ter discussie, de meesten waren tegen.

Taxi Volendam|11.05.15|10:43

@ Rodney,
De boel is vrij vanaf 2000.
Nogmaals, dat heeft niet gewerkt en nog meer regels zullen ook niet gaan werken.
Ik ben voorstander van reguleren zoals in de meeste landen gebruikelijk is. De overheid heeft iets vrijgegeven wat er niet voor geschikt is.
Daar zijn passagiers en wij taxibedrijven de dupe van.
STN is allemaal vrijwilligers werk. Waarom niet een goed idee naar STN mailen?

Rodney Barten|11.05.15|11:14

@ TV: Ik geloof niet dat mijn ideeen zo gewaardeerd worden door de bestuurder van STN, die heeft namelijk een enorme plaat voor….! De boel word alleen nog maar MEER vrijgeven door het afschaffen van de vakbekwaamheid en later wellicht ook de vergunning. Het zou beter zijn geweest als de vof constructies werden aangepakt en de eisen voor het behalen van de chauffeurspas verhoogd zouden worden.

Johan Zevenbergen|11.05.15|15:34

Duidelijk duco,
We wachten de inhoud van de reactie af.

Adil Butt|11.05.15|15:50

Mensen tot nou wat ik ook gezegd heeft blijk waar te zijn.en nu als ondernemer diploma vervalt gaan wij 100000 chauffeurs bij krijgen.want ondernemers kijken toch uit wie ze aan nemen.als er iemand is die dat kan stoppen graag.ik heb mij best gedaan betreft pop ik moest afgelopen dag naar politie Amsterdam.dus mensen doe er iets aan dat gaat niet goed af lopen.ondernemers die 20 lease auto’s hebben in de vof wie gaat lease betalen.want vennoot kan de lease niet over nemen door zware BKR.(denken)

Martin van der Plas|11.05.15|17:04

Het zwalken van de overheid en steeds maar met lapmiddelen komen moet stoppen.
15 jaar geleden gaven ze de markt vrij. Daarna hebben ze met allemaal wetjes en regeltjes het weer moeilijker gemaakt om toe te treden en nu laten ze dat ineens weer los op een wel heel toevallig moment dat Uberpop zich de markt in wringt.
Zo kan en mag je als overheid niet met burgers omgaan. De laatste 15 jaar hebben enorm veel mensen hun vakbekwaamheid behaald. Krijgen die dan ook allemaal een schadevergoeding?

Rodney Barten|11.05.15|19:04

@ Martin: Het is gewoon triest, ik voel me in eens een onopgeleid figuur, werkelijk iedere malloot kan nu een taxivergunning krijgen. Waarom was de vakbekwaamheid in eerste instantie wel verplicht? Het heeft iedereen een hoop geld en tijd gekost. En ja, zullen de voorstanders van afschaffing zeggen, de vof constructies en pachters zullen nu verdwijnen, maar wat komt er allemaal voor terug?

Rik de Swart|11.05.15|20:42

Ik heb laatst wel naar Duco geschreven, en ben zelfs naar de 2e kamer geweest(B.Visser) Maar zij snapt er niet veel van, had ik het idee. Het ondernemersdiploma moet juist veel strenger, voor iedereen die op de taxi zit en niet in loondienst is verplicht stellen! Dan is 75% vd problemen opgelost, en dan kun je de meeste andere regels afschaffen. Ook die chauffeurspas, want die werkt alleen maar averechts. Door zo,n stomme pas kun je amper aan goede weekendchauffeurs komen

Rik de Swart|11.05.15|20:48

ik ken echt niemand die door het behalen van een taxipas ineens een goede taxichauffeur is geworden. Het is allemaal geldklopperij, net als de maffia-kiwa. ze willen het ondernemersdiploma eraf halen, maar wel €1500 blijven cashen voor een dan nutteloos papiertje. etc….De overheid begint steeds meer te zeuren dat er teveel zzp-ers zijn, en er te weinig inkomstenbelasting binnenkomt, maar dan wel het ondernemersdiploma eraf halen?! Dat hadden ze nooit en in geen één branche moeten doen.

Rik de Swart|11.05.15|20:55

en dan nog iets, ze schaffen nu een aantal regels af, om er in de toekomst er weer 10 bij te gaan verzinnen. Want met deze maatregelen wordt het één grote chaos, en de volgende minister mag het dan weer op gaan lossen door allerlei nieuwe regels te gaan bedenken. Doe het toch in een keer goed, de taxibranche is al vrij, je moet alleen een ondernemersdiploma halen. Hoe krijg ik eigenlijk m,n geld terug als ze die stomme nieuwe wet er door heen hebben?

Adil Butt|12.05.15|03:52

Ze begrijpen alles maar ze doen net of dat ze niet begrijpen.door alles afschaffen uber de innovatie krijgen kans en daar na weer nieuwe regels en weer piraterij geld klopperij dat is alles wat ze heel de tijd doen veder interseert hun echt niks.maar ze hebben zelf geen problemen goed geld op bank rekeing mooi huis liefst chauffeur de bij die hun kinderen school breng en op haalt.en taxi ondernemer moet met 20 auto per bedrijf met lease gaan zitten maar dat is zijn probleem.

Johan Zevenbergen|12.05.15|11:35

Wellicht, moeten we ons meer zorgen gaan maken over de grote spelers,
deze kunnen vanaf 2016 nu iedereen die een taxipas heeft als leidinggevende in een BV zetten en een vergunning aanvragen.
aldus is het mogelijk om allerlei piramides aan BV,s op te bouwen waarin je alles, personeel, auto,s enz apart kunt weg zetten.
Nu kan een vergunning/ procuratie houder slechts twee taxibedrijven hebben.

Johan Zevenbergen|12.05.15|13:51

Ook zullen die genen die bijv nu in vof met een hele groep zitten, neiging uit de vof te stappen en voor zich zelf te beginnen, auto enz hebben ze al.
Plus een grote groep instroom van werklozen met een taxipas en bijv een financieel steuntje van de uitkeringsinstanties.
Zullen hun intrede doen in een markt die nu al overspannen is.
Deze sluiten zich waarschijnlijk tevens aan bij de app crimes, die dus steeds minder te verdelen hebben ,en de wachtrijen verlengen.

Johan Zevenbergen|12.05.15|14:02

Ook kan ik mij niet voorstellen dat de kwaliteit van ondernemen en de werkgelegenheid hier door toe neemt,
door al dit gedoe en het feit dat het overgrote deel geen boekhouder of belastingdeskundige is zal waarschijnlijk de prijzen eerder stijgen dan dalen.
En meer gebruikers kan ik mij niet voorstellen zelfs al zou de prijs iets dalen.

M. Martins.|13.05.15|11:16

Vreemd dat uber nog niet gereageerd heeft. Waarom zouden ze zich druk maken eigenlijk. Rijden gewoon nog steeds door alsof er niets aan de hand is.

Johan Zevenbergen|18.05.15|21:29

Maximale boete voor uber van €100.000,00 naar €1.000.000,00
Vraag mij af binnen hoeveel tijd deze limiet word bereikt.

M. Martins.|20.05.15|13:35

Dat zou binnen 2 dagen kunnen. Je besteld er 10 en klaar. Helaas kiest het ILT voor de moeilijke weg.

M. Martins.|20.05.15|13:36

Sorry, ik bedoel 20. Er zijn er +- 200 in Amsterdam.

leo Pcm|22.05.15|18:14

Rodney Barten: Jij verwoordt precies wat vele vergunninghouders ook vinden, ik ben het helemaal met je eens.
We hebben veel tijd en geld gestoken om een vergunning te verkrijgen en
nu wordt er zo mee omgesprongen, ik vind dit erg triest en komt de kwaliteit voor de branche niet ten goede, in tegendeel zelfs.
Het is heel simpel, Vof constructies afschaffen en de toelatingseisen verhogen en je zult zien dat de kwaliteit omhoog zal gaan.
Waarom begrijpen niet veel meer mensen dit?

M. Martins.|22.05.15|22:54

Dat systeem hadden we. Helaas hadden taxi’s het te goed en dat mocht niet. Daarom moest het veranderen in 2000.

Johan Zevenbergen|25.05.15|20:52

Duidelijk is dat dit bedrijf er alles aan gaat doen om de taxi branche om zeep te helpen, en de geld wolven uit den haag helpen ze wel ff.
Getuigen nu weer de ontwikkeling voor de zelf rijdende auto, en de opmerking er bij dat dit een aanval op de taxi branche is.
Dus vooral blijven rijden voor dit bedrijf collega,s, is in iedergeval zeker dat men zich straks moet laten omscholen en je zal maar 45 + zijn.

Vince Licolli|11.08.15|16:21

Is een chauffeursvergunning niet vakbekwaam genoeg? Wat heb je aan al die examens voor ondernemers papieren te behalen. Ondernemer ben je of ben je niet. Ik heb al een eigen zaak en ben dus ondernemer. Wil ik een eigen taxi bedrijf moet ik middels een examen aantonen dat ik kan ondernemen !! Dus heel verstandig dat dat weg valt. Ook een frietboer hoeft geen ondernemersdiploma te halen, toch? Diegene die niet met geld om kunnen gaan of weten wat ondernemen inhoudt vallen vanzelf door de mand.