Boordcomputer Taxi, BCT, Taxitronic, Neone Nederland, BCT One, zonneklep

Subsidie voor nieuwe software Boordcomputer Taxi

Boordcomputer Taxi-fabrikanten krijgen ieder maximaal 165.000 euro subsidie om de nieuwe BCT-software te ontwikkelen en uit te rollen. Aan de toekenning van de subsidie is de voorwaarde verbonden dat de ontwikkeling en de certificering van de software voor 1 april 2016 is gerealiseerd. Vanaf 1 juli 2016 moeten alle BCT’s over software volgens de nieuwe specificaties beschikken, zodat de ILT de apparaten volledig kan uitlezen en de gegevens kan gebruiken voor de handhaving.

De subsidie bedraagt per fabrikant 50.000 euro als basisbedrag. Daarboven 40% van de kosten van ontwikkeling van de software. En 15.000 euro voor de certificering van de software-update bij de testhuizen. Dat meldt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu in de Staatscourant.

Staatssteun

Door een maximale grens van 165.000 euro vast te stellen is er geen sprake van staatssteun, meldt Mansveld. Deze drempel bedraagt namelijk 200.000 euro. Wanneer de BCT-ontwikkelaars echter gebruik hebben gemaakt van subsidie op de ontwikkeling van de BCT, bijvoorbeeld uit innovatiepotjes, dan wordt dat in mindering gebracht op het subsidie-plafond.

De software-update moet interpretatieruimte en kinderziektes wegnemen, zodat de ILT de apparaten kan gebruiken voor handhaving. Ook is het straks mogelijk om door de lucht te updaten, zodat taxi’s niet voor elke update weer terug naar een RDW-station hoeven. Dat brengt namelijk hoge kosten met zich mee. Voorwaarde daarvoor is wel dat een BCT beschikt over een modem, waarmee de update voortaan binnengehaald kan worden.

Bijdrage taxibranche

Omdat niet alle ontwikkelingskosten door IenM betaald worden, zullen fabrikanten ervoor kiezen een bijdrage van de taxi-ondernemers te vragen. “Voor vervoerders die geen BCT software-contract hebben afgesloten, zijn er kosten aan de update verbonden”, licht directeur Rob Doodkorte van Neone toe. “Over de hoogte van de vergoeding kunnen wij nu nog niets zeggen.”

Fabrikanten Neone (voorheen Taxitronic) verwacht de deadline van 1 april te halen. Net als fabrikant Cabman, die verwacht de software-update al vanaf januari 2016 uit te gaan rollen. Ook Quipment, die inmiddels de nieuwe typegoedkeuring weer binnen heeft, gaat van start met de ontwikkeling van de nieuwe software.

“De datum 1 april 2016 zou haalbaar moeten kunnen zijn”, zegt directeur Olof Dieckhaus. “We hebben alleen niet alles in eigen hand. We hebben ook te maken met externe factoren, zoals certificering van de software door testhuizen. We zijn blij met de subsidie, maar het is niet genoeg voor de ontwikkeling. Dus ook bij ons zullen de taxi-ondernemers moeten bijdragen in de kosten.”

Kosten

De kosten voor de taxibranche voor het uitvoeren van de update worden door IenM geschat op maximaal 100 euro per voertuig. Daarvoor wordt echter geen subsidie beschikbaar gesteld. Ook het potje van een paar miljoen dat over is gebleven omdat minder aanschaf-subsidies op een BCT zijn verstrekt dan begroot wordt niet aangesproken. “Het subsidiebedrag per BCT zou te laag zijn in verhouding met de overhead en met de administratieve lasten die met de aanvraag gepaard zouden gaan”, vindt Mansveld.

Een aantal maanden terug meldde Mansveld aan de Tweede Kamer dat de Inspectie Leefomgeving en Transport tot 1 juli 2016 geen boetes uit zal delen wegens het niet hebben van een Boordcomputer Taxi. Hoewel de wettelijke verplichting nog altijd geldt, krijgen taxi-ondernemers alleen een waarschuwing. Als het goed is beschikt de hele taxisector vanaf 1 juli 2016 over een BCT die voldoet aan de nieuwe specificaties, zodat de handhaving opgestart kan worden.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

19 reacties op “Subsidie voor nieuwe software Boordcomputer Taxi”

Rodney Barten|29.09.15|16:07

En daar gaan we weer!!!!

Ton van Dalfsen|29.09.15|17:54

Hierbij dan van mij ook de oproep aan de fabrikanten om in overleg te gaan met de branche organisaties. Als je toch een software update wil maken ? doe het dan ook goed met de nodige input van de branche organisaties zoals STN en KNV

J.s. van Bochove|29.09.15|18:10

ik voel nu een ernstige maat van burgerlijke ongehoorzaamheid bij mij opkomen. het heeft ondertussen al meer dan voldoende gekost om goed werkende apparatuur te vervangen tegen nieuwe slecht werkende apparatuur en dat allemaal om Mansveld tevreden te houden. ze is niet of nauwelijks op de hoogte hoe de branche er voor staat en dat notabeen door mede haar schuld. ik ben er ondertussen wel klaar mee met proberen wat nu weer zal moeten. € 100,- per rijdende taxi in Nederland om haar weg te jagen.

Jan Pastoor|29.09.15|20:05

Ze staat op de wip,, om der uitgepiepelt te worden!!!

Ed Van Eecke|29.09.15|20:07

En alweer gaan de fabrikanten (je zou ondertussen toch wel denken dat ze er iets van geleerd hebben, blijkbaar niet!? Straks weer uithuilen?) mee met Mansveld en weer ten koste van de ondernemers. Een verhaal zonder einde. Weer 3 systemen en let op! Straks weer geen comptabiliteit. En dan gaan we toch nog een keer overdoen..
De fabrikanten Neone, Cabman en Quipment kunnen nu zeggen, dit doen wij nu niet nog eens! Dan is het einde project wat al veel te veel geld heeft gekost!
Dan toon je ballen!

Taxi Volendam|29.09.15|22:07

We bezitten een BCT die ondanks certificering en RDW keuring niet voldoet aan eisen en wensen van Taxi ondernemers. De bct is bovendien niet uit te lezen door ILT.
Zijn Taxiondernemers hier debet aan?
Dan ben ik benieuwd welke wet ons verplicht te gaan betalen voor een update t.b.v. I&M , die de bct niet uitlezen kan.
Er is product aansprakelijkheid of een garantie termijn, voor elk product dus ook een bct.
Daar zullen de fabrikanten het mee moeten doen!
Wij steken er geen cent meer in!

Hudson Taxi|30.09.15|09:46

Vragen van kamer leden aangaande de BCT zijn niet beantwoord. De taxibranche is niet betrokken bij de update’s.
De BCT kan niet voorzien worden van alle relevante gegevens benodigd voor een goede administratie waardoor dit achteraf handmatig moet plaatsvinden.
Het is een reeds 15 jaar oud wanproduct.
Fabrikanten proberen wederom de branche geld af te troggelen door de bct uitleesbaar te maken voor ILT op onze kosten.
Hoe lang gaat deze soap nog door ?

Duco Douwstra|01.10.15|00:59

De zaken hoe ze zijn:De leveranciers hebben vanaf dag 1 herhaaldelijk tegen mij gezegd dat de digitale handtekening waanzinnig is.Niemand wilde de BCT bouwen,alles bestond immers al.Maar de IVW wilde hoe dan ook de BCT die zo onmogelijk ingewikkeld is,dat er 200 pagina’s nodig waren om de specificatie eisen te omschrijven.Pas toen de IVW met de leveranciers een monsterverbond hadden gesloten van “wij zullen alle taxi’s,

Duco Douwstra|01.10.15|00:59

onder dwang van extreme boetes verplichten om een BCT bij jullie te kopen”maar dan moeten jullie ze nu gaan ontwikkelen.Met deze gegarandeerde verkoop durfden de 4 leveranciers dat wel aan. De 1e BCT moest in okt. 2009 ingebouwd zijn,daarna is de inbouwdatum steeds een halfjaar opgeschoven.Daardoor verkochten de leveranciers geen systemen meer, iedereen wachtte op de BCT.

Duco Douwstra|01.10.15|01:01

De leveranciers gingen de ILT dreigen dat ze de inbouwdatum vast moesten stellen om ze dreigden failliet te gaan.Maar er mankeerde steeds iets aan de BCT dus durfde de ILT de verplichting niet door te voeren,daardoor gingen 3 leveranciers failliet.Bochove roept terecht op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.Voor Uber willen ze de wetgeving verruimen en wij moeten onze eigen enkelband gaan betalen.Dan maar allemaal naar het binnenhof de politie heeft voorgedaan hoe het moet.

Viptouringcar.nl|01.10.15|12:11

Ik investeer géén cent meer in de BCT voordat aangetoond is dat het apparaat naar behoren functioneert én ook daadwerkelijk voordelen voor een taxibedrijf behaalt (minder administratieve lasten etc.). Geef de leveranciers 100% subsidie en maak de update kosteloos voor taxibedrijven, anders doe ik niet mee!
ILenT spreekt over een extra €. 100,- per taxi, maar leveranciers heb ik al bedragen van €. 350,- horen noemen. (En dat is nog zonder het ‘modem’ dat updates door de lucht mogelijk maakt.)

frans ritzerfeld|01.10.15|13:01

Uber x hoeft geen BCT en wordt geaccepteerd, dus weer een bewijs dat er van discriminatoir handelen is, er wordt met verschillende maten gemeten,de taxibranche is en wordt gestigmatiseerd, wat nu, de overheid wil haar gezicht niet verliezen, daarom persen ze die soap er door, hoeveel faillissementen hebben ze nu al op hun geweten? Het wordt tijd om een landelijke staking, maar dan wel alles plat, de maat is vol

Taxi Volendam|01.10.15|14:03

Het wordt tijd de verantwoordelijken, (Fabrikanten – I%M) van dit BCT drama collectief aansprakelijk te stellen voor alle onkosten die onder dwang van I&M gemaakt zijn.
KNV of Taxibelangen kunnen wellicht hier het voortouw nemen.
Wanneer we dit niet doen lopen we kans voor nog veel meer onzinnige onkosten te staan.
De eis bct’s voor 1 juli t.b.v. ILT uitleesbaar te maken voor handhaving is voor taxiondernemers van geen enkel belang, in tegendeel.

Marcel Seben|01.10.15|20:51

Ik word zo moe van die taxi
weet iemand niet een leuke baan voor mij

frans ritzerfeld|02.10.15|08:27

Als men ziet hoe Wilma Mansveld onder vuur gezet wordt door iedereen, kan ik mij niet voorstellen dat deze rollen allemaal aan haar persoonlijk toe bedeeld kunnen worden, het hele kabinet zit hier achter, overal is er grote onvrede over onze politieke besluiten, maar eens zal de rekening betaald moeten worden, bij 80% is de Franse revolutie uit gebroken, we zitten al boven de 75% wat wij van iedere euro bestolen worden, politiek kom in godsnaam tot bezinning.

Peter Driessen|05.10.15|20:04

Ooit iemand mee gemaakt met een hardere kop als Mansveld .
Vorige week in de tweede kamer keek ze of dat ze achterlijk was en niet tot tien kon tellen.
Maar voor ons gaat ze stug door met treiteren en nee iets vrouwelijks zit er niet aan wel heel veel mannelijke en over menselijks al helemaal niet.
Wat had ik graag gezien dat ze eruit geflikkerd was maar helaas zij zal ook wel weer blijven zitten net als de rest .
Niets lost dit kabinet op maar wel stug door gaan met ons tegen te werken.

Peter Driessen|05.10.15|20:19

En dat gedreig over bpm afschaffen en wegenbelasting innen waarom niet .
Dan zijn we ook meteen van alle regeltjes en wetjes af Want onze klanten rijden toch al liever in een auto zonder taxi kenmerken en dan is alles op gelost.
Dit doen toch al vele want die geven service en kwaliteit waar alles om begonnen is .
En dan kunnen we ook weer normaal privé rijden .
Dus alles opgelost en iedereen blij.
En dan schaf je maar een auto minder aan.
Tel maar eens op wie allemaal mee vreet van ons geld.

M. Martins.|06.10.15|14:32

UberX moet wel een BCT, want is een taxi.

Altai Alttai|17.10.16|22:45

Maximaal 100 euro voor de update??? STELLETJE MISBRUIKERS VIEZE LEUGENAARS DIEVEN ZIJN HET ZE VRAGEN 250 EURO VOOR EEN SHIT UPDAT ALS JE GEEN CONTRACT HEBT, WAAROM ZO DUUR? WAAROM WORDEN TAXI CHAUFFEURS BEROOFS IEDRR KEER DOOR DEZE BOEVEN? DEGENE DIE DEZE SOFTWARE GRAAG WILT HEBBEN DIE MOET Eigenlijk DAN BETALEN