contract, tekenen, verkoop, bedrijf

Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Een stappenplan

Als ondernemer wil je uiteindelijk een keer het taxibedrijf verkopen, bijvoorbeeld voor het pensioen. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Deze week deel 2 van Solid Finance Group: Het verkooptraject.

Verkoop klaar maken

Voordat wordt verkocht, moet de ondernemer eerst zijn bedrijf klaar maken voor de verkoop. Daarmee kan hij het beste al 5 jaar voor de uiteindelijke overdracht beginnen.

Is het bijvoorbeeld mogelijk het bedrijfspand in een aparte onderneming onder te brengen en hoe wordt de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder verminderd? De waardepaling is bij het verkoop klaar maken een goed hulpmiddel.

Bedrijfs- en marktanalyse

De tweede stap is het opstellen van een bedrijfs- en marktanalyse. Wat is de positie van de onderneming ten opzichte van toeleveranciers, afnemers en concurrenten?  Hoe weet zij zich te onderscheiden en wie zijn de belangrijkste spelers in haar specifieke markt? Deze informatie is van belang voor de ondernemer en een toekomstige koper.

Opstellen kopersprofiel

De derde stap is het opstellen van een kopersprofiel. Aan welke criteria moet een koper voldoen? Bekijk voor wie de onderneming de meeste toegevoegde waarde heeft en welke aspecten voor hem nog meer van belang zijn. Mogelijk is behoud van werkgelegenheid een attentiepunt.

Opstellen verkoopmemorandum

Een goede presentatie van uw onderneming om een juist inzicht te verschaffen in de activiteiten en de hiermee behaalde resultaten is noodzakelijk voor potentiële kopers. Naast informatie over de onderneming en de markt zal tevens de reden van verkoop en de verkoopprocedure uiteengezet worden.

Het verstrekken van een informatiememorandum zal niet eerder gebeuren dan nadat een geheimhoudingsverklaring is getekend door de verkoper en geïnteresseerden.

Aanvang gesprekken

Bij gebleken interesse worden initiërende gesprekken gevoerd met potentiële kopers. Nadere verklaring en onderbouwing van informatie opgenomen in het verkoopmemorandum kan nu gegeven worden. Er zal overeenstemming bereikt moeten worden over een overnamesom, de toekomst van de onderneming, de personele consequenties, tijdslijnen etc.

Opstelling intentieverklaring

Indien uit voorgaande gesprekken serieuze interesse is gebleken en op hoofdlijnen partijen elkaar kunnen vinden worden de afspraken uitgewerkt in een intentieverklaring. Deze garandeert vaak exclusiviteit voor de potentieel koper zodat overige gegadigden (tijdelijk) uit beeld zijn.

Verificatieonderzoek

De door de verkoper verstrekte informatie zal door een potentiele koper getoetst moeten kunnen worden. Klopt wat in een verkoopmemorandum is weergegeven, wordt er nog informatie achtergehouden of zijn er fouten opgetreden? De verkoper zal haar optimale medewerking moeten verlenen, mogelijk bijgestaan door haar accountant.

Eindonderhandeling en overdracht

Mogelijk worden onvolkomenheden of aanvullende informatie uit het verificatieonderzoek gebruikt om voorwaarden en prijs nader uit te onderhandelen. Deze vormen dan vervolgens de basis voor het definitieve koopcontract en de overdracht van de onderneming bij de notaris.

Belangrijk om te weten is dat de waarde van een onderneming  op papier vaak niet gelijk is aan de prijs waarvoor de onderneming  uiteindelijk wordt verkocht. Een potentiële koper kijkt onder meer hoe betrouwbaar toekomstige inkomsten zijn; het risicoprofiel. Zo tellen langlopende vervoerscontracten zwaarder mee dan kortlopende.

Financiering

Is er tijdsdruk waaronder verkocht moet worden; er is sprake van ernstige ziekte van de aandeelhouder of een bank heeft haar financiering opgezegd en heeft de verkoper geen andere keuze: dan gaat de prijs omlaag.

Ook belangrijk is in hoeverre de koper schaalvoordelen ziet bij het integreren van uw onderneming met zijn activiteiten. Kortom, factoren welke op korte termijn niet zelf te bepalen zijn, maar wel bepalend voor de prijs.

Solid Finance Group begeleidt en adviseert ondernemers bij de koop en verkoop van bedrijven, het aanvragen van financieringen, het maken van waardepalingen en het herstructureren van een onderneming als het niet goed gaat.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Een stappenplan | TaxiPro
contract, tekenen, verkoop, bedrijf

Hoe verkoop ik mijn bedrijf? Een stappenplan

Als ondernemer wil je uiteindelijk een keer het taxibedrijf verkopen, bijvoorbeeld voor het pensioen. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Deze week deel 2 van Solid Finance Group: Het verkooptraject.

Verkoop klaar maken

Voordat wordt verkocht, moet de ondernemer eerst zijn bedrijf klaar maken voor de verkoop. Daarmee kan hij het beste al 5 jaar voor de uiteindelijke overdracht beginnen.

Is het bijvoorbeeld mogelijk het bedrijfspand in een aparte onderneming onder te brengen en hoe wordt de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder verminderd? De waardepaling is bij het verkoop klaar maken een goed hulpmiddel.

Bedrijfs- en marktanalyse

De tweede stap is het opstellen van een bedrijfs- en marktanalyse. Wat is de positie van de onderneming ten opzichte van toeleveranciers, afnemers en concurrenten?  Hoe weet zij zich te onderscheiden en wie zijn de belangrijkste spelers in haar specifieke markt? Deze informatie is van belang voor de ondernemer en een toekomstige koper.

Opstellen kopersprofiel

De derde stap is het opstellen van een kopersprofiel. Aan welke criteria moet een koper voldoen? Bekijk voor wie de onderneming de meeste toegevoegde waarde heeft en welke aspecten voor hem nog meer van belang zijn. Mogelijk is behoud van werkgelegenheid een attentiepunt.

Opstellen verkoopmemorandum

Een goede presentatie van uw onderneming om een juist inzicht te verschaffen in de activiteiten en de hiermee behaalde resultaten is noodzakelijk voor potentiële kopers. Naast informatie over de onderneming en de markt zal tevens de reden van verkoop en de verkoopprocedure uiteengezet worden.

Het verstrekken van een informatiememorandum zal niet eerder gebeuren dan nadat een geheimhoudingsverklaring is getekend door de verkoper en geïnteresseerden.

Aanvang gesprekken

Bij gebleken interesse worden initiërende gesprekken gevoerd met potentiële kopers. Nadere verklaring en onderbouwing van informatie opgenomen in het verkoopmemorandum kan nu gegeven worden. Er zal overeenstemming bereikt moeten worden over een overnamesom, de toekomst van de onderneming, de personele consequenties, tijdslijnen etc.

Opstelling intentieverklaring

Indien uit voorgaande gesprekken serieuze interesse is gebleken en op hoofdlijnen partijen elkaar kunnen vinden worden de afspraken uitgewerkt in een intentieverklaring. Deze garandeert vaak exclusiviteit voor de potentieel koper zodat overige gegadigden (tijdelijk) uit beeld zijn.

Verificatieonderzoek

De door de verkoper verstrekte informatie zal door een potentiele koper getoetst moeten kunnen worden. Klopt wat in een verkoopmemorandum is weergegeven, wordt er nog informatie achtergehouden of zijn er fouten opgetreden? De verkoper zal haar optimale medewerking moeten verlenen, mogelijk bijgestaan door haar accountant.

Eindonderhandeling en overdracht

Mogelijk worden onvolkomenheden of aanvullende informatie uit het verificatieonderzoek gebruikt om voorwaarden en prijs nader uit te onderhandelen. Deze vormen dan vervolgens de basis voor het definitieve koopcontract en de overdracht van de onderneming bij de notaris.

Belangrijk om te weten is dat de waarde van een onderneming  op papier vaak niet gelijk is aan de prijs waarvoor de onderneming  uiteindelijk wordt verkocht. Een potentiële koper kijkt onder meer hoe betrouwbaar toekomstige inkomsten zijn; het risicoprofiel. Zo tellen langlopende vervoerscontracten zwaarder mee dan kortlopende.

Financiering

Is er tijdsdruk waaronder verkocht moet worden; er is sprake van ernstige ziekte van de aandeelhouder of een bank heeft haar financiering opgezegd en heeft de verkoper geen andere keuze: dan gaat de prijs omlaag.

Ook belangrijk is in hoeverre de koper schaalvoordelen ziet bij het integreren van uw onderneming met zijn activiteiten. Kortom, factoren welke op korte termijn niet zelf te bepalen zijn, maar wel bepalend voor de prijs.

Solid Finance Group begeleidt en adviseert ondernemers bij de koop en verkoop van bedrijven, het aanvragen van financieringen, het maken van waardepalingen en het herstructureren van een onderneming als het niet goed gaat.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.