chauffeurspas, taxi

KIWA wil tarief chauffeurspas taxi fors verhogen

Uitgifte-instantie KIWA wil de tarieven flink omhoog gooien. Zo zal de chauffeurspas voor taxichauffeurs met maar liefst 19,15% stijgen. Ook wil KIWA vergunningen, kaarten en digitale tachografen vrachtauto’s, touringcars en taxi’s zo’n 15-20% duurder maken. Het plan stuit op protest van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Sinds oktober 2010 is de uitgifte van vergunningen en digitachkaarten voor beroepschauffeurs bij KIWA ondergebracht. KIWA heeft deze taak overgenomen van IVW.

Prijsverhoging

Een forse prijsverhoging die het vervoerend bedrijfsleven veel geld gaat kosten. ‘Onbegrijpelijk’ stellen de twee organisaties. Zeker in een tijd waarin de marges op vervoer minimaal zijn en bedrijven moeite hebben om rendabel te vervoeren.

KNV en TLN roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op om te kijken hoe de tariefsverhogingen kunnen worden gecompenseerd en de aanbestedingvoorwaarden kunnen worden aangescherpt om toekomstige onredelijke prijsstijgingen te voorkomen.

IVW

TLN en KNV erkennen dat KIWA het tariefvoorstel voor 2011 heeft opgesteld binnen de randvoorwaarden zoals afgesproken met IVW. TLN en KNV wijzen echter op het feit dat de sector nog steeds herstellende is van de economische crisis.

Veel bedrijven hebben tot op heden moeite om het hoofd boven water te houden. De financiële reserves zijn op, de winstmarges zijn zeer laag en iedere kostenverhoging zet de marges nog verder onder druk.

Concurrentie

TLN en KNV zijn bovendien van mening dat KIWA een vergelijking moet maken met de prijzen voor dezelfde documenten in andere landen om ons heen. Wanneer in Nederland de tarieven immers fors worden verhoogd terwijl de prijzen in het buitenland veel minder stijgen, heeft dit een nadelig effect op de concurrentieverhoudingen voor Nederlandse bedrijven.

TLN en KNV willen daarom dat de minister ingrijpt met compenserende maatregelen en dat de buitensporige kostenstijgingen voor de vervoerssector worden verzacht. Volgens de verenigingen kan en mag het niet zo zijn, dat een partij met winstoogmerk een monopolie heeft op de uitgifte van documenten die een publiek doel dienen. Zoals uit de huidige aangekondigde stijging blijkt, werkt dit prijsstijging zonder oog voor de markt alleen maar in de hand.

Aanbestedingsvoorwaarden

Om onredelijke verhogingen in toekomst tegen te gaan, is het volgens KNV en TLN van groot belang dat de minister de aanbestedingsvoorwaarden waartegen KIWA nu de uitgifte verzorgt, aanscherpt. Deze aanpassing is mogelijk tijdens het eerste evaluatie moment, een jaar na uitplaatsing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “KIWA wil tarief chauffeurspas taxi fors verhogen”

A.Urban|01.07.11|12:01

We hebben de Heer Douwstra nog om marktwerking te bevorderen zoals bij het werkboekje!
Het lijkt er op dat de overheid z’n gang maar kan blijven gaan met prijsverhogingen en verplichten van onbetaalbare en onzinnige apparatuur voor taxibedrijven.
De chauffeurspas heeft geen enkele bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Taxi imago,
dus afschaffen lijkt zinvoller dan nog duurder maken.
Chauffeursdiensten doen hetzelfde werk als de taxi = personenvervoer tegen betaling, ook zonder pas!

karel|07.07.11|13:24

het begint er op telijken dat de KIWA ook zich bezig gaat houden met verkapte oplichting de prijs van de pas moet juist omlaag voor wat zij doen het lijkt nergensop.

Govri|07.07.11|19:46

Alweer genaaid worden met je broek aan

John Dierx|04.08.14|22:40

KIWA wil chauffeurspas verhogen, hebben ze nog niet genoeg verdiend aan de taxiwereld ?????

Duco Douwstra|16.08.14|12:51

Beste John, jij noemt verdienen, terwijl het gewoon gestolen is.Geen enkel argument rechtvaardigt de schandalige tarieven die monopolist Kiwa in rekening brengt voor de ook nog eens zeer slechte service.Chauffeur die vaak maanden werkeloos thuis moeten blijven zitten omdat bijna alles bij de Kiwa fout gaat.Ze zijn uitsluitend bezig met geld binnenharken en dat dan weer door te sluizen naar dubieuze rekeningen.Allemaal met steun van onze overheid.Het is een grote criminele bende.

KIWA wil tarief chauffeurspas taxi fors verhogen | TaxiPro
chauffeurspas, taxi

KIWA wil tarief chauffeurspas taxi fors verhogen

Uitgifte-instantie KIWA wil de tarieven flink omhoog gooien. Zo zal de chauffeurspas voor taxichauffeurs met maar liefst 19,15% stijgen. Ook wil KIWA vergunningen, kaarten en digitale tachografen vrachtauto’s, touringcars en taxi’s zo’n 15-20% duurder maken. Het plan stuit op protest van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Sinds oktober 2010 is de uitgifte van vergunningen en digitachkaarten voor beroepschauffeurs bij KIWA ondergebracht. KIWA heeft deze taak overgenomen van IVW.

Prijsverhoging

Een forse prijsverhoging die het vervoerend bedrijfsleven veel geld gaat kosten. ‘Onbegrijpelijk’ stellen de twee organisaties. Zeker in een tijd waarin de marges op vervoer minimaal zijn en bedrijven moeite hebben om rendabel te vervoeren.

KNV en TLN roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op om te kijken hoe de tariefsverhogingen kunnen worden gecompenseerd en de aanbestedingvoorwaarden kunnen worden aangescherpt om toekomstige onredelijke prijsstijgingen te voorkomen.

IVW

TLN en KNV erkennen dat KIWA het tariefvoorstel voor 2011 heeft opgesteld binnen de randvoorwaarden zoals afgesproken met IVW. TLN en KNV wijzen echter op het feit dat de sector nog steeds herstellende is van de economische crisis.

Veel bedrijven hebben tot op heden moeite om het hoofd boven water te houden. De financiële reserves zijn op, de winstmarges zijn zeer laag en iedere kostenverhoging zet de marges nog verder onder druk.

Concurrentie

TLN en KNV zijn bovendien van mening dat KIWA een vergelijking moet maken met de prijzen voor dezelfde documenten in andere landen om ons heen. Wanneer in Nederland de tarieven immers fors worden verhoogd terwijl de prijzen in het buitenland veel minder stijgen, heeft dit een nadelig effect op de concurrentieverhoudingen voor Nederlandse bedrijven.

TLN en KNV willen daarom dat de minister ingrijpt met compenserende maatregelen en dat de buitensporige kostenstijgingen voor de vervoerssector worden verzacht. Volgens de verenigingen kan en mag het niet zo zijn, dat een partij met winstoogmerk een monopolie heeft op de uitgifte van documenten die een publiek doel dienen. Zoals uit de huidige aangekondigde stijging blijkt, werkt dit prijsstijging zonder oog voor de markt alleen maar in de hand.

Aanbestedingsvoorwaarden

Om onredelijke verhogingen in toekomst tegen te gaan, is het volgens KNV en TLN van groot belang dat de minister de aanbestedingsvoorwaarden waartegen KIWA nu de uitgifte verzorgt, aanscherpt. Deze aanpassing is mogelijk tijdens het eerste evaluatie moment, een jaar na uitplaatsing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “KIWA wil tarief chauffeurspas taxi fors verhogen”

A.Urban|01.07.11|12:01

We hebben de Heer Douwstra nog om marktwerking te bevorderen zoals bij het werkboekje!
Het lijkt er op dat de overheid z’n gang maar kan blijven gaan met prijsverhogingen en verplichten van onbetaalbare en onzinnige apparatuur voor taxibedrijven.
De chauffeurspas heeft geen enkele bijdrage geleverd aan het verbeteren van het Taxi imago,
dus afschaffen lijkt zinvoller dan nog duurder maken.
Chauffeursdiensten doen hetzelfde werk als de taxi = personenvervoer tegen betaling, ook zonder pas!

karel|07.07.11|13:24

het begint er op telijken dat de KIWA ook zich bezig gaat houden met verkapte oplichting de prijs van de pas moet juist omlaag voor wat zij doen het lijkt nergensop.

Govri|07.07.11|19:46

Alweer genaaid worden met je broek aan

John Dierx|04.08.14|22:40

KIWA wil chauffeurspas verhogen, hebben ze nog niet genoeg verdiend aan de taxiwereld ?????

Duco Douwstra|16.08.14|12:51

Beste John, jij noemt verdienen, terwijl het gewoon gestolen is.Geen enkel argument rechtvaardigt de schandalige tarieven die monopolist Kiwa in rekening brengt voor de ook nog eens zeer slechte service.Chauffeur die vaak maanden werkeloos thuis moeten blijven zitten omdat bijna alles bij de Kiwa fout gaat.Ze zijn uitsluitend bezig met geld binnenharken en dat dan weer door te sluizen naar dubieuze rekeningen.Allemaal met steun van onze overheid.Het is een grote criminele bende.