fnv bondgenoten, kantoor, vakbond

Zware cao-onderhandelingen voor taxisector van start gegaan

Er zijn stevige cao-onderhandelingen van start gegaan in de taxibranche. Vakbond FNV Taxi wil een jaarlijkse inflatiecorrectie + 0,5% loonsverhoging voor taxipersoneel (dat is dus jaarlijks ongeveer 2,5%). Dat staat in haar voorstel voor de CAO Taxi 2014 en verder. Vanwege de slechte financiële situatie van de Nederlandse taxibedrijven en de forse cao-loonsverhogingen in de afgelopen jaren zetten de werkgevers vooralsnog in op twee jaar de nullijn.

Een dergelijke loonsverhoging zit er volgens KNV Taxi niet in, omdat bijna de helft van de taxibedrijven verlies lijdt. Overigens is ook FNV zich daar van bewust. Maar de taxichauffeur mag er niet de dupe van worden, vindt de vakbond. Zelfs als dat leidt een krimp van de werkgelegenheid in de taxisector.

Aanbestedingen

“De afgelopen jaren van aanbestedingen in de contractvervoermarkt hebben hun diepe sporen nagelaten. Van rendement is nauwelijks nog sprake . De werknemers betalen voor het andere deel de prijs voor de concurrentie: slechte naleving van de cao, afwentelen van bedrijfsrisico op die werknemers en veel onzekerheid met betrekking tot contractomvang en werkzekerheid”, schrijven de FNV-onderhandelaars in hun voorstellenbrief.

De aanbestedende partijen besteden aan op kosten en gaan voor de laagste prijs. Iets dat de sector zich laat gebeuren volgens FNV: de bedrijven concurreren, niet zelden op arbeidsvoorwaarden, elkaar de tent uit. Als de overheid bezuinigt is dat vooral heel vervelend voor de gebruikers, vindt FNV. Minder mensen kunnen gebruik maken van het voor hen zo broodnodige vervoer. Maar ook hebben bedrijven dan minder omzet en zijn er minder banden voor de werknemers.

Lagere kosten

“Om dit alles tegen te gaan willen de bedrijven hetzelfde vervoer blijven rijden tegen veel lagere kosten. Dat gaat ten koste van de werknemers. Volgens de werkgevers moeten de werknemers dus maar voor de bezuinigingen van de overheid gaan betalen”, schrijft FNV.

“Er is maar een manier om de crisis en het absurd laag inschrijven bij aanbestedingen het hoofd te bieden: accepteer dat er minder werkgelegenheid is, schrijf nu eens een keer tegen een normale prijs in en ga door met het van de taxisector voor de werknemers een redelijk goede sector te maken”, roept FNV de taxisector op.

Flexibilisering

FNV constateert steeds meer onzekerheid en afwentelen van bedrijfsrisico’s op werknemers door tijdelijke contracten, lage parttime of mup contracten, gesubsidieerde arbeid en externe inhuur. De vakbond vreest dat het vak van taxichauffeur steeds onaantrekkelijker wordt, waardoor het verloop groot blijft. “Het vakmanschap heeft geen kans en verdwijnt waardoor de sector weer meer een onderkant arbeidsmarktsector wordt.”

De huidige Cao Taxivervoer loopt eind 2013 af. Die is vijf jaar geleden afgesproken waarbij taxipersoneel een forse looninhaalslag heeft gemaakt. De komende maanden wordt er verder onderhandeld.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Zware cao-onderhandelingen voor taxisector van start gegaan”

Aart Vandepol|01.03.13|13:04

Een goed idee toch om alles af te wentelen,chauffeurs kunnen dat makkelijk opbrengen met zo,n topsalaris.Ook wat KNV taxi voorstelt 25% minder salaris geen probleem .

John van Hoogstraten|01.03.13|20:06

Dat hele inschrijf gebeuren maakt de hele Taxibranch kapot.Het is toch te triest voor woorden dat een Taxiondernemer zich zo laag inschrijft dat hij vervolgens met verlies zijn jaar afsluit!

John van Hoogstraten|01.03.13|20:07

Er moet gewoon(zoals op de taxameter)een minimum inschrijftarrief komen voor grote opdrachten voor gemeentes en instellingen(regiotaxi,valys,ect)
Dan zal de klant,gemeente of instelling een Taxibedrijf kiezen met kwaliteit.En niet een 1 of andere Taxiondernemer die de rekening bij de werknemer legt.
Dat betekent dan weer, dat de wat mindere Taxibedrijven wat meer aan kwaliteit gaan doen en dus de Nederlandse Taxibranche beter word!

Aart Vandepol|01.03.13|23:29

Was het maar zo simpel John ,de provincies(regiotaxi)zorgverzekeraars (zorgvervoer)Valys gaan alleen voor het goedkoopste.Kwaliteit komt voor hun op de laagste plaats.En de taxiondernemers gunnen elkaar het licht in de ogen niet helaas maar waar.

Maxwell Lindner|07.03.13|14:18

Inderdaad Aart, maar als je ziet dat de opdrachtgevers kwaliteit ook als eis stellen dan vraag ik mij af wat zij onder kwaliteit verstaan.