Dekkingsgraad, pensioenfonds vervoer

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer daalt naar 103,2%

De voorlopige dekkingsgraad van het Pensioenfonds Vervoer, waarbij ook alle taxichauffeurs in loondienst zijn aangesloten, is per eind juni 2013 uitgekomen op 103,2%. “Ten opzichte van de dekkingsgraad per eind mei 2013 (106,4%) is dat een flinke, maar niet onverwachte daling”, meldt het Pensioenfonds. “De lange rente is per saldo in juni 2013 opnieuw toegenomen. De waarde van de vastrentende beleggingen en de andere instrumenten voor het afdekken van het renterisico van Pensioenfonds Vervoer is daardoor afgenomen.”

De waarde van de pensioenverplichtingen is volgens het PF Vervoer echter relatief veel minder gedaald, doordat bij de rekenrente (UFR) die DNB voor het bepalen van de pensioenverplichtingen voorschrijft een driemaands middeling wordt toegepast.

Rendement

In de maand juni waren de volgende bewegingen te zien:

  • De lange rente is gestegen. Daardoor daalde de marktwaarde (zonder rentemiddeling) van de pensioenverplichtingen.
  • Het normrendement voor de beleggingen over de maand juni 2013 is uitgekomen op min 3,8%. De bijdragen aan dit normrendement per beleggingscategorie luiden als volgt: Vastrentende waarden: -1,6%, Aandelen: -0,8%, Rente afdekking: -1,4%

De dekkingsgraad is dus lager geworden zowel door de gestegen rente als door de gedaalde aandelenkoersen. De voorlopige dekkingsgraad per eind juli 2013 wordt naar verwachting op 14 augustus op de website gepubliceerd.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de huidige waarde van alle toekomstige reeds opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen) van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat.

De omvang van het vermogen wordt door een aantal factoren bepaald. Heel belangrijk is het rendement dat door het beleggen van het vermogen wordt behaald. Dit rendement kan zowel positief als negatief uitvallen. Naast het rendement op de beleggingen zijn uiteraard ook factoren zoals de premie en de pensioenuitkeringen van belang voor de omvang van het vermogen.

Pensioenaanspraken

De pensioenverplichtingen worden eveneens door diverse factoren bepaald. De belangrijkste daarvan is het niveau van de rente. Daarnaast speelt ook de opbouw van (nieuwe) pensioenaanspraken een belangrijke rol.

Voor de berekening van de pensioenverplichtingen moet gebruik worden gemaakt van rentepercentages die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voorgeschreven (de zogenaamde rentetermijnstructuur). Die percentages worden weer bepaald door de gemiddelde marktrente. Een daling dan wel stijging van deze rentepercentages leidt tot hogere respectievelijk lagere pensioenverplichtingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer daalt naar 103,2%”

John Janos|01.08.13|23:22

Bla bla bla… tegen de tijd dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, mag ik doorwerken tot ik er bij neerval…

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer daalt naar 103,2% | TaxiPro
Dekkingsgraad, pensioenfonds vervoer

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer daalt naar 103,2%

De voorlopige dekkingsgraad van het Pensioenfonds Vervoer, waarbij ook alle taxichauffeurs in loondienst zijn aangesloten, is per eind juni 2013 uitgekomen op 103,2%. “Ten opzichte van de dekkingsgraad per eind mei 2013 (106,4%) is dat een flinke, maar niet onverwachte daling”, meldt het Pensioenfonds. “De lange rente is per saldo in juni 2013 opnieuw toegenomen. De waarde van de vastrentende beleggingen en de andere instrumenten voor het afdekken van het renterisico van Pensioenfonds Vervoer is daardoor afgenomen.”

De waarde van de pensioenverplichtingen is volgens het PF Vervoer echter relatief veel minder gedaald, doordat bij de rekenrente (UFR) die DNB voor het bepalen van de pensioenverplichtingen voorschrijft een driemaands middeling wordt toegepast.

Rendement

In de maand juni waren de volgende bewegingen te zien:

  • De lange rente is gestegen. Daardoor daalde de marktwaarde (zonder rentemiddeling) van de pensioenverplichtingen.
  • Het normrendement voor de beleggingen over de maand juni 2013 is uitgekomen op min 3,8%. De bijdragen aan dit normrendement per beleggingscategorie luiden als volgt: Vastrentende waarden: -1,6%, Aandelen: -0,8%, Rente afdekking: -1,4%

De dekkingsgraad is dus lager geworden zowel door de gestegen rente als door de gedaalde aandelenkoersen. De voorlopige dekkingsgraad per eind juli 2013 wordt naar verwachting op 14 augustus op de website gepubliceerd.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de huidige waarde van alle toekomstige reeds opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen) van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat.

De omvang van het vermogen wordt door een aantal factoren bepaald. Heel belangrijk is het rendement dat door het beleggen van het vermogen wordt behaald. Dit rendement kan zowel positief als negatief uitvallen. Naast het rendement op de beleggingen zijn uiteraard ook factoren zoals de premie en de pensioenuitkeringen van belang voor de omvang van het vermogen.

Pensioenaanspraken

De pensioenverplichtingen worden eveneens door diverse factoren bepaald. De belangrijkste daarvan is het niveau van de rente. Daarnaast speelt ook de opbouw van (nieuwe) pensioenaanspraken een belangrijke rol.

Voor de berekening van de pensioenverplichtingen moet gebruik worden gemaakt van rentepercentages die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voorgeschreven (de zogenaamde rentetermijnstructuur). Die percentages worden weer bepaald door de gemiddelde marktrente. Een daling dan wel stijging van deze rentepercentages leidt tot hogere respectievelijk lagere pensioenverplichtingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer daalt naar 103,2%”

John Janos|01.08.13|23:22

Bla bla bla… tegen de tijd dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, mag ik doorwerken tot ik er bij neerval…