taxichauffeur, nacht

Geen indexatie Pensioenfonds Vervoer door lage dekkingsgraad

Pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds Vervoer worden niet geïndexeerd in 2014. De financiële positie van het fonds is daarvoor niet goed genoeg. Dat betekent dat pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen niet aangepast worden aan de gemiddelde loonontwikkeling, zo meldt het pensioenfonds. De dekkingsgraad bedroeg eind november 112,3%. Alle loondienstmedewerkers in de taxibranche die onder de CAO Taxivervoer vallen, sparen pensioen bij het PF Vervoer. 

“De pensioenregeling wijzigt in 2014 niet”, meldt het pensioenfonds. Daarnaast zullen ook de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers betalen (als percentage van de pensioengrondslag) niet wijzigen.

Indexatie

Pensioenfonds Vervoer streeft ernaar de opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen ieder jaar te verhogen; de inflatie-correctie. Deze verhoging heet toeslag (voorheen indexatie). Maar de voorlopige dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is per eind november 2013 uitgekomen op 112,3%. Dat is gelijk aan de voorlopige dekkingsgraad per eind oktober 2013.

De Nederlandsche Bank verplicht pensioenfondsen om te rekenen met een over de laatste drie maanden gemiddelde rente. Zonder die rentemiddeling zou de dekkingsgraad per eind november 110,4% zijn geweest, ten opzichte van 110,3% als voorlopige dekkingsgraad zonder rentemiddeling per eind oktober.

Rendement

De veranderingen in zowel de rente als in de beleggingsrendementen waren in de maand november per saldo zeer bescheiden. De bijdragen per beleggingscategorie aan het normrendement voor de beleggingen over de maand november 2013 van totaal + 0,2% luiden als volgt

  • Vastrentende beleggingen: -0,2%
  • Aandelen: +0,2%
  • Afdekking valutarisico: +0,1%
  • Afdekking renterisico: +0,1%
  • Overige categorieën: vrijwel nihil.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de huidige waarde van alle toekomstige reeds opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen) van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat.

De omvang van het vermogen wordt door een aantal factoren bepaald. Heel belangrijk is het rendement dat door het beleggen van het vermogen wordt behaald. Dit rendement kan zowel positief als negatief uitvallen. Naast het rendement op de beleggingen zijn uiteraard ook factoren zoals de premie en de pensioenuitkeringen van belang voor de omvang van het vermogen.

Rente

De pensioenverplichtingen worden eveneens door diverse factoren bepaald. De belangrijkste daarvan is het niveau van de rente. Daarnaast speelt ook de opbouw van (nieuwe) pensioenaanspraken een belangrijke rol. Voor de berekening van de pensioenverplichtingen moet gebruik worden gemaakt van rentepercentages die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voorgeschreven (de zogenaamde rentetermijnstructuur). Een daling dan wel stijging van deze rentepercentages leidt tot hogere respectievelijk lagere pensioenverplichtingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Geen indexatie Pensioenfonds Vervoer door lage dekkingsgraad | TaxiPro
taxichauffeur, nacht

Geen indexatie Pensioenfonds Vervoer door lage dekkingsgraad

Pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioen bij het Pensioenfonds Vervoer worden niet geïndexeerd in 2014. De financiële positie van het fonds is daarvoor niet goed genoeg. Dat betekent dat pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen niet aangepast worden aan de gemiddelde loonontwikkeling, zo meldt het pensioenfonds. De dekkingsgraad bedroeg eind november 112,3%. Alle loondienstmedewerkers in de taxibranche die onder de CAO Taxivervoer vallen, sparen pensioen bij het PF Vervoer. 

“De pensioenregeling wijzigt in 2014 niet”, meldt het pensioenfonds. Daarnaast zullen ook de pensioenpremies die werkgevers en deelnemers betalen (als percentage van de pensioengrondslag) niet wijzigen.

Indexatie

Pensioenfonds Vervoer streeft ernaar de opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen ieder jaar te verhogen; de inflatie-correctie. Deze verhoging heet toeslag (voorheen indexatie). Maar de voorlopige dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is per eind november 2013 uitgekomen op 112,3%. Dat is gelijk aan de voorlopige dekkingsgraad per eind oktober 2013.

De Nederlandsche Bank verplicht pensioenfondsen om te rekenen met een over de laatste drie maanden gemiddelde rente. Zonder die rentemiddeling zou de dekkingsgraad per eind november 110,4% zijn geweest, ten opzichte van 110,3% als voorlopige dekkingsgraad zonder rentemiddeling per eind oktober.

Rendement

De veranderingen in zowel de rente als in de beleggingsrendementen waren in de maand november per saldo zeer bescheiden. De bijdragen per beleggingscategorie aan het normrendement voor de beleggingen over de maand november 2013 van totaal + 0,2% luiden als volgt

  • Vastrentende beleggingen: -0,2%
  • Aandelen: +0,2%
  • Afdekking valutarisico: +0,1%
  • Afdekking renterisico: +0,1%
  • Overige categorieën: vrijwel nihil.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële situatie van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de financiële middelen (het vermogen) en de pensioenverplichtingen (de huidige waarde van alle toekomstige reeds opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenuitkeringen) van het fonds. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat.

De omvang van het vermogen wordt door een aantal factoren bepaald. Heel belangrijk is het rendement dat door het beleggen van het vermogen wordt behaald. Dit rendement kan zowel positief als negatief uitvallen. Naast het rendement op de beleggingen zijn uiteraard ook factoren zoals de premie en de pensioenuitkeringen van belang voor de omvang van het vermogen.

Rente

De pensioenverplichtingen worden eveneens door diverse factoren bepaald. De belangrijkste daarvan is het niveau van de rente. Daarnaast speelt ook de opbouw van (nieuwe) pensioenaanspraken een belangrijke rol. Voor de berekening van de pensioenverplichtingen moet gebruik worden gemaakt van rentepercentages die door De Nederlandsche Bank (DNB) zijn voorgeschreven (de zogenaamde rentetermijnstructuur). Een daling dan wel stijging van deze rentepercentages leidt tot hogere respectievelijk lagere pensioenverplichtingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.