rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

Taxibedrijf krijgt boete voor niet leveren stukken aan SFT

Een taxibedrijf uit gemeente Langedijk dat weigerde stukken aan Sociaal Fonds Taxi aan te leveren, is door de rechter in Alkmaar veroordeeld tot het betalen van een dwangsom aan SFT. Die had diverse malen om de stukken verzocht voor een controle op naleving van de CAO Taxivervoer. Het taxibedrijf zei alles wel aangeleverd te hebben, maar kon dat niet aantonen. Volgens de kantonrechter heeft SFT voldoende gelegenheid geboden om de gevraagde stukken te overleggen. De forfetaire schadevergoeding bedraagt 2.000 euro. Ook moet het taxibedrijf zo’n 1.300 euro aan SFT betalen als vergoeding voor de proceskosten.

SFT had na een controle onder meer overtredingen geconstateerd ten aanzien van loon, verlof en arbeidstijdenadministratie. SFT heeft het taxibedrijf verzocht de overtredingen te corrigeren en tevens ontbrekende stukken te overleggen. Dat is nodig om de cao-controle te voltooien.

Schadevergoeding

Toen het taxibedrijf ondanks herhaaldelijke verzoeken de gevraagde bescheiden nog niet had toegezonden, maakte SFT aanspraak op een forfaitaire schadevergoeding. Volgens het taxibedrijf zijn de door SFT verzochte stukken reeds in januari 2013 verzonden en was hij niet in verzuim.

Volgens de rechter staat vast dat SFT bij brieven van 4 juli 2012, 3 oktober 2012, 18 oktober 2012 en 5 november 2012 aan het taxibedrijf heeft verzocht de benodigde stukken aan te leveren. Het taxibedrijf heeft op 18 februari 2013 een aantal stukken verstuurd.

Taxibedrijf

SFT heeft daarop bij brief van 4 maart 2013 het taxibedrijf verzocht een aantal ontbrekende stukken alsnog te overleggen. Op 12 juni 2013 heeft het taxibedrijf weer een aantal stukken verstuurd. Bij brief van 17 juni 2013 heeft SFT het taxibedrijf wederom aangeschreven en verzocht om de ontbrekende stukken te overleggen. Dit verzoek is door SFT herhaald bij brief van 28 augustus 2013.

“Het door het taxibedrijf gevoerde verweer dat zij alle stukken al in januari 2013 aan SFT zou hebben verstrekt, zal, gelet op het bovenstaande, als onvoldoende gemotiveerd en feitelijk onderbouwd worden gepasseerd”, vindt de kantonrechter. “Immers, gelet op de door SFT overgelegde brieven, mocht het taxibedrijf er naar het oordeel van de kantonrechter niet op vertrouwen dat zij alle benodigde bescheiden had verstrekt of dat SFT de stukken had ontvangen.”

Cao-controle

Door het taxibedrijf zijn ook geen stukken overgelegd waaruit zou kunnen blij ken dat de betreffende stukken in het bezit van SFT zijn gekomen. De kantonrechter is van oordeel dat SFT voldoende gelegenheid heeft geboden om de gevraagde stukken te overleggen. Ter zitting heeft SFT aangegeven dat er op 17 januari 2014 een controle heeft plaatsgevonden bij taxibedrijf en dat zij nu wel over alle door haar benodigde bescheiden beschikt en dat zij geen belang meer heeft bij afgifte van bescheiden. SFT heeft haar vordering op dit punt dan ook verminderd.

De kantonrechter ziet in de stellingen van partijen aanleiding om de forfaitaire schadevergoeding verder te matigen. De kantonrechter acht daarbij van belang dat de CAO correct is nageleefd en dat de administratie van het taxibedrijf in orde is. Er heeft slechts een beperkte correctie plaatsgevonden met betrekking tot pensioenafdrachten. “Mede gelet op de omvang van het bedrijf en voornoemde omstandigheden zal de kantonrechter de door SFT gevorderde vergoeding matigen tot een bedrag van € 2.000,00”, luidt zijn oordeel. Ook moet het taxibedrijf zo’n 1300  euro proceskosten betalen aan Sociaal Fonds Taxi.

Dwangsom

Sociaal Fonds Taxi kan taxibedrijven een dwangslom opleggen als de controles getraineerd worden of als een taxibedrijf structureel de CAO Taxivervoer niet wil naleven. Deze dwangsom is maximaal 0,6% van de loonsom per week (dat is normaliter de jaarpremie). Hiermee dwingt SFT naleving van de CAO en medewerking van de bedrijven aan controles af.

Bart Pals

Bekijk de volledige uitspraak.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Taxibedrijf krijgt boete voor niet leveren stukken aan SFT | TaxiPro
rechtbank, rechter, rechtszaal, uitspraak

Taxibedrijf krijgt boete voor niet leveren stukken aan SFT

Een taxibedrijf uit gemeente Langedijk dat weigerde stukken aan Sociaal Fonds Taxi aan te leveren, is door de rechter in Alkmaar veroordeeld tot het betalen van een dwangsom aan SFT. Die had diverse malen om de stukken verzocht voor een controle op naleving van de CAO Taxivervoer. Het taxibedrijf zei alles wel aangeleverd te hebben, maar kon dat niet aantonen. Volgens de kantonrechter heeft SFT voldoende gelegenheid geboden om de gevraagde stukken te overleggen. De forfetaire schadevergoeding bedraagt 2.000 euro. Ook moet het taxibedrijf zo’n 1.300 euro aan SFT betalen als vergoeding voor de proceskosten.

SFT had na een controle onder meer overtredingen geconstateerd ten aanzien van loon, verlof en arbeidstijdenadministratie. SFT heeft het taxibedrijf verzocht de overtredingen te corrigeren en tevens ontbrekende stukken te overleggen. Dat is nodig om de cao-controle te voltooien.

Schadevergoeding

Toen het taxibedrijf ondanks herhaaldelijke verzoeken de gevraagde bescheiden nog niet had toegezonden, maakte SFT aanspraak op een forfaitaire schadevergoeding. Volgens het taxibedrijf zijn de door SFT verzochte stukken reeds in januari 2013 verzonden en was hij niet in verzuim.

Volgens de rechter staat vast dat SFT bij brieven van 4 juli 2012, 3 oktober 2012, 18 oktober 2012 en 5 november 2012 aan het taxibedrijf heeft verzocht de benodigde stukken aan te leveren. Het taxibedrijf heeft op 18 februari 2013 een aantal stukken verstuurd.

Taxibedrijf

SFT heeft daarop bij brief van 4 maart 2013 het taxibedrijf verzocht een aantal ontbrekende stukken alsnog te overleggen. Op 12 juni 2013 heeft het taxibedrijf weer een aantal stukken verstuurd. Bij brief van 17 juni 2013 heeft SFT het taxibedrijf wederom aangeschreven en verzocht om de ontbrekende stukken te overleggen. Dit verzoek is door SFT herhaald bij brief van 28 augustus 2013.

“Het door het taxibedrijf gevoerde verweer dat zij alle stukken al in januari 2013 aan SFT zou hebben verstrekt, zal, gelet op het bovenstaande, als onvoldoende gemotiveerd en feitelijk onderbouwd worden gepasseerd”, vindt de kantonrechter. “Immers, gelet op de door SFT overgelegde brieven, mocht het taxibedrijf er naar het oordeel van de kantonrechter niet op vertrouwen dat zij alle benodigde bescheiden had verstrekt of dat SFT de stukken had ontvangen.”

Cao-controle

Door het taxibedrijf zijn ook geen stukken overgelegd waaruit zou kunnen blij ken dat de betreffende stukken in het bezit van SFT zijn gekomen. De kantonrechter is van oordeel dat SFT voldoende gelegenheid heeft geboden om de gevraagde stukken te overleggen. Ter zitting heeft SFT aangegeven dat er op 17 januari 2014 een controle heeft plaatsgevonden bij taxibedrijf en dat zij nu wel over alle door haar benodigde bescheiden beschikt en dat zij geen belang meer heeft bij afgifte van bescheiden. SFT heeft haar vordering op dit punt dan ook verminderd.

De kantonrechter ziet in de stellingen van partijen aanleiding om de forfaitaire schadevergoeding verder te matigen. De kantonrechter acht daarbij van belang dat de CAO correct is nageleefd en dat de administratie van het taxibedrijf in orde is. Er heeft slechts een beperkte correctie plaatsgevonden met betrekking tot pensioenafdrachten. “Mede gelet op de omvang van het bedrijf en voornoemde omstandigheden zal de kantonrechter de door SFT gevorderde vergoeding matigen tot een bedrag van € 2.000,00”, luidt zijn oordeel. Ook moet het taxibedrijf zo’n 1300  euro proceskosten betalen aan Sociaal Fonds Taxi.

Dwangsom

Sociaal Fonds Taxi kan taxibedrijven een dwangslom opleggen als de controles getraineerd worden of als een taxibedrijf structureel de CAO Taxivervoer niet wil naleven. Deze dwangsom is maximaal 0,6% van de loonsom per week (dat is normaliter de jaarpremie). Hiermee dwingt SFT naleving van de CAO en medewerking van de bedrijven aan controles af.

Bart Pals

Bekijk de volledige uitspraak.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.