taxichauffeur

Taxichauffeurs mogen straks veel meer nachtdiensten draaien

De regels voor rij- en rusttijden van taxichauffeurs worden aan het einde van dit jaar flink versoepeld. Taxichauffeurs, zowel zzp als loondienstchauffeurs, mogen straks vrijwel onbeperkt nachtdiensten draaien. Zolang ze maar voldoen aan genoeg dagelijkse en wekelijkse rust. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dan alleen nog maar op pauze, dagelijkse rusttijd en wekelijkse rusttijd. Het begrip ‘rijtijd’ verdwijnt. Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert straks op naleving van de cao-afspraken over arbeidstijd. Dat heeft staatssecretaris Mansveld laten weten aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris verwacht de regels in het najaar aan de Kamer te kunnen voorleggen. De nieuwe regels zijn een uitwerking van Motie de Mos, die op verzoek van de taxibranche was ingediend om de rij- en rusttijden voor taxivervoer te vereenvoudigen.

Zzp-taxichauffeurs

“Zzp-taxichauffeurs moeten straks minimaal 10 uur per dag rust hebben. Eens in de 14 dagen mogen ze minimaal 8 uur rusten. Er wordt daarbij niet gekeken naar de hoeveelheid nachtdiensten. De werktijden mogen ze zelf bepalen”, legt Carlijn Donselaar, woordvoerster ministerie Infrastructuur en Milieu, uit. “Verder geldt minimaal 72 uur aaneengesloten rust in de 14 dagen. Ze mogen die zelf splitsen in perioden van elk minimaal 24 uur.”

Loondienschauffeurs vallen straks grotendeels onder de regels die gelden vanuit de reguliere Arbeidstijdenwet. Die is op vrijwel alle werknemers in Nederland van toepassing. Dat betekent maximaal gemiddeld 48 arbeidsuren per week over een lange periode. En een absoluut maximum van 60 uur per week en 12 uur arbeidstijd per dienst. En na een vijfdaagse werkweek, verplicht 36 uur rust. Een langere werkweek is ook mogelijk, mits in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt.

Nachtdiensten

Ook bij loondienstchauffeurs geldt grote vrijheid voor het bepalen van het aantal nachtdiensten. Donselaar: “Voor werknemers in loondienst geldt het voorbehoud dat het aantal nachtdiensten in de cao moet zijn vastgelegd en dat individuele werknemers daarmee instemmen.”

Motie de Mos werd al in 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. “Het heeft ruim twee jaar geduurd, voordat ik u het voorstel voor de uitvoering van de motie kan voorleggen”, schrijft Mansveld. “Deze tijd was nodig voor intensief overleg met KNV, FNV, CNV en ZZP Nederland om tot een breed gedragen voorstel te komen.”

KNV Taxi

“Wij zijn redelijk tevreden over de uitwerking”, licht KNV Taxi-secretaris Hubert Andela toe, die heeft deelgenomen aan de onderhandelingen. “Het gaat erom dat de regels zo zijn dat wat ‘normaal aanvaardbaar’ is. De huidige regels waren onwerkbaar. Met name de beperking van het aantal nachtdiensten leidt tot problemen bij zzp’ers. Zeker als alles wordt geregistreerd via de Boordcomputer Taxi. Gelukkig is dat straks opgelost en mogen taxichauffeurs, als ze dat willen, veel meer nachtdiensten draaien.”

Met het voorstel wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij werkgevers en werknemers. Het biedt ruime mogelijkheden tot onderhandelingen tussen hen, zowel op CAO- als op bedrijfsnveau. Hierbij geldt dat CAO-afspraken voorrang hebben. Maar daar hebben zzp’ers niets mee te maken.

Controle

De ILT controleert straks de wettelijke regels. SFT zal verantwoordelijk worden voor controle op naleving van de cao-afspraken over arbeidstijden. Die zijn bijvoorbeeld op het gebied van pauzeregelingen strenger dan de Arbeidstrijdenwet. En mochten vakbonden en werkgevers bijvoorbeeld in de cao afspreken dat loondienstchauffeurs een maximaal aantal nachtdiensten mogen draaien, dan zal dat bij reguliere SFT-controles meegenomen worden.

De controle op loondienstbedrijven zal hiermee toenemen. Want Sociaal Fonds Taxi controleert ieder taxibedrijf minimaal één keer per drie jaar. Gemiddeld worden taxibedrijven zelfs eens in de twee jaar gecontroleerd. De controle door ILT was heel wisselvallig, omdat die voornamelijk naar individuele chauffeurs op straat kijkt. En naar een werkboekje met arbeidstijden, dat niet altijd even eerlijk werd ingevuld.

Bart Pals

Lees de brief van de staatssecretaris.

Lees ook: Vóór zomer duidelijkheid over nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

21 reacties op “Taxichauffeurs mogen straks veel meer nachtdiensten draaien”

Danny Karssen|03.06.14|18:20

“Zzp-taxichauffeurs moeten straks minimaal 10 uur per dag rust hebben”

Is leuk, wil je een dienst van 8 uur draaien kom je op je werk moet je zelfs nog 2 uur langer pauze houden, wat een domme regel. Je staat meer stil dan dat je rijdt. Echt domme mensen die deze regels maken, geen verstand van taxi, laat ze zelf is meerijden paar weken lang.

Een dag heeft 24 uur, 10 uur rust is dus 14 uur werken per dag…
Dus het word een stuk spoepeler!

Marco Mens|03.06.14|19:39

Wil de volledige uitwerking wel zien. ipv een paar steken uit het geheel.. Zo lijkt het voor de ZZP-er/ondernemer wel een beter speelveld te worden..
De belachelijke 45 uur aaneengesloten is weg…

Rodney Barten|03.06.14|21:16

Erg vaag allemaal nog, is de verplichte dagelijkse rust van 10 uur aan één gesloten of mag dat in b.v 2 x 5 uur. Je mag straks dus 11 dagen werken in twee weken á 14 uur per dag, dat is 154 uur. Dat is wel een groot verschil met wat het nu is….

Belachelijk dat de motie ook niet in het geheel is overgenomen, in de motie stond dat er per week één periode van 24 uur aan één gesloten wekelijkse rust moest zijn. Elke zzp-er mag 7 dagen per week werken, behalve de taxichauffeurs.

Hans Landman|03.06.14|21:43

Zoals het in het artikel staat kan een loondienst chauffeur die van maandag t/m vrijdag niet op maandag werken (‘En na een vijfdaagse werkweek, verplicht 72 uur rust’)… 72 uur verplichte rust = 3 dagen. Dat zal toch niet kloppen want dan hebben alle vervoerders een groot probleem met het groepsvervoer.

William Maas|03.06.14|23:30

Ik geloof dat het om 72 uur rust in 14 dagen gaat. Dus 11 dagen (x 24 uur) arbeid en 3 dagen rust = 72 uur en deze 72 uur mag worden gesplitst in periodes van minimaal 24 uur dus 3 x 24 uur in 14 dagen of 2 x 36 uur.
In principe is dit ongeveer het zelfde zoals het nu is maar dan eenvoudiger en soepeler toe te passen.

Chand Malik|04.06.14|04:26

Dus als ik het goed begrijp mag een zzp’er straks 14 uur per dag werken en zonder een aantal maximum werk uren per week? Mits 72 uur rust per 2 weken natuurlijk
Voorheen was maximaal rijtijd per week dus 45 uur

Pierre van Aert|04.06.14|06:18

14 uur per dag werken, denk het niet.

De arbeidstijdenwet is leidend boven de rij- en rusttijdenwet.
Volgens de ATW mag je nooit meer dan 12 uur per dag werken.

Rodney Barten|04.06.14|07:38

Waarom is de motie niet in zijn geheel overgenomen?, daarin staat 24 uur rust in 1 week. Waarom 72 uur wekelijkse rust in 2 weken welke moeten worden opgenomen in een minimaal tijdsbestek van 24 uur. Dat blijft een hoop gepuzzel. Waarom mag je je dagelijks rust van minimaal 10 uur één keer in de twee weken verkorten naar 8 uur, wie heeft dat bedacht? Zijn die uren van dagelijkse rust verplicht om die aan een gesloten op te nemen?
@ Pierre: ATW is volgens mij niet van toepassing op ZZP-ers.

Taxi Volendam|04.06.14|09:01

De Taxisector zou kunnen overwegen de rijtijden wet helemaal te schrappen. Aanpassen aan de europese arbeidstijdswetgeving lijkt beter. Wel de Taxi C.A.O. in acht nemen zolang er loonchauffeurs zijn, wat moeilijk is en niet beter zal worden door verschil in loonkosten van zzpér en loonchauffeur. Een rijtijdenwet alleen voor Nederland is nutteloos daardoor overbodig. Die extra onkosten kunnen we missen.

Bart Pals|04.06.14|09:21

@Hans Landman: Excuus, het stond er verkeerd. Na 5-daagse werkweer loondienstchauffeur minimaal 36 uur rust. Dat schrijft de Arbeidstijdenwet voor.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:41

Er is 2 jaar nodig geweest om door mij opgestelde en voor iedereen begrijpelijke rij- en rusttijden toch nog ingewikkeld te maken.Maar dit resultaat is ook een grote overwinning waar ik trots op ben.Misschien kan TaxiPro het nog even beter uitleggen.Die eens in de 14 dagen 8 uur rust is denk ik bedacht voor bijzondere omstandigheden,in bovenstaande lees ik toch nog veel verwarring met het is simpel.Zolang de CAO niet is aangepast veranderd er daar niks.Het is dus meer mogen en minder moeten:-}}

Bram Alkemade|04.06.14|10:42

ATW is sowieso leidend, de motie stelt voor om de rigide bepalingen van het ATB niet meer op de taxisector toe te passen. Deze zijn immers opgesteld met het Vrachtvervoer over de weg als leidraad. Het fijne van dit voorstel is dat de ZZP’er de mogelijkheid krijgt meer te ondernemen, met inachtname van een aantal rustmomenten, die hebben te maken met de verkeersveiligheid.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|11:11

Dit resultaat geeft ook weer aan hoe belangrijk een breed gedragen belangenorganisatie.Er ontstaan steeds weer nieuwe problemen of conflicten die opgelost moeten worden, maar ook de bestaande problemen moeten worden aangepakt.Het is voor velen al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden.Als we dan ook nog dwarsgezeten worden door onzinnige wetten en regelgeving dan is het al helemaal niet leuk meer.Dus in jouw eigen belang, sluit of meld je nu aan bij de STN via http://www.taxibelangen.nl

Hans Landman|04.06.14|11:27

@ Taxibelangen: Mooi resultaat dat er nu aanpassingen komen!

Ton van Dalfsen|04.06.14|12:13

@ Taxibelangen nederland: Goed resultaat en precies zoals je zegt: TaxiPro zou het even goed duidelijk moeten uitleggen zonder veel bewoordingen. Ook met name pauzes vooral voor de ZZPer die soms veel pauzes heeft en/of gebroken werkt.

Rodney Barten|04.06.14|12:30

@ Taxi Belangen: Het is inderdaad een goed resultaat, alleen de 2-wekelijkse verplichte rust van 72 uur in periodes van minimaal 24 uur is niet zo zoals u dat in de motie van de Mos had beschreven. Blijft u hier wel mee bezig zodat dat alsnog word aangepast of vind u dit wel goed zo?

Hudson Taxi|07.06.14|22:02

Jullie zien het allemaal verkeerd hoor.
We moeten 24 uur achter elkaar kunnen werken om de boordcomputer te kunnen betalen en draaiende te houden en updates te te bekostigen. Die 3 miljoen woekerwinst van de kiwa moet toch ook betaald worden. Dat kan niet als wij gaan liggen slapen hoor. Je ziet maar weer , de tijden veranderen snel . Een beetje werken kan geen kwaad. Wanneer je aangehouden wordt , zeg je dat je dat je zo hard werkt voor ILT en Kiwa te betalen natuurlijk.

Ton van Dalfsen|15.06.14|15:29

Zit ik net op internet een artikel te lezen over oost europeesche vrachtwagen chauffeurs die voor IKEA , Shell en Unilever rijden soms wekenlang in hun cabine bivakkeren. Je bent toch vrij om waar dan ook je vrije tijd door te brengen ook als taxichauffeur? De vrachtwagen chauffeurs hebben tenminste een bed in de cabine. Zelfs prive mag je in je auto wonen. Je leeft zonder woon of verblijfplaats.

Branco Bonn|19.05.17|20:00

Ook veel gevaarlijker. Wij zijn totaal niet beschermd tegen overvallers. In duitsland hebben ze een nieuwe Taxi alarm uitgevonden. zijn rode led lampen die knipperen gaan in het daklicht. omstanders zien het en bellen de politie. moeten ze in NL ook invoeren deze dak verlichting. Lees hier hoe het werkt: http://www.chip.de/news/Von-wegen-besetzt-Das-bedeuten-die-roten-Taxi-Lampen-wirklich_100006777.html

Branco Bonn|19.05.17|20:04

want aan onze veiligheid en risico’s tegen overvallers wordt niet na gedacht. wij zijn machteloos en kunnen ons niet verdedigen. ik vind dat alle taxi’s een stille alarm in de auto hebben moet die met de politie in verbinding zet of met de centrale. dat de centraler mee luisteren kan in de taxi en de politie bellen kan, of camara in de taxi etc. vorige maand is weer 2 taxi chauffeurs dood gestoken in limburg van overvallers. lekker veilig werken hoor. En dat betaald maar een hongers loontje

Taxichauffeurs mogen straks veel meer nachtdiensten draaien | TaxiPro
taxichauffeur

Taxichauffeurs mogen straks veel meer nachtdiensten draaien

De regels voor rij- en rusttijden van taxichauffeurs worden aan het einde van dit jaar flink versoepeld. Taxichauffeurs, zowel zzp als loondienstchauffeurs, mogen straks vrijwel onbeperkt nachtdiensten draaien. Zolang ze maar voldoen aan genoeg dagelijkse en wekelijkse rust. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dan alleen nog maar op pauze, dagelijkse rusttijd en wekelijkse rusttijd. Het begrip ‘rijtijd’ verdwijnt. Het Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert straks op naleving van de cao-afspraken over arbeidstijd. Dat heeft staatssecretaris Mansveld laten weten aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris verwacht de regels in het najaar aan de Kamer te kunnen voorleggen. De nieuwe regels zijn een uitwerking van Motie de Mos, die op verzoek van de taxibranche was ingediend om de rij- en rusttijden voor taxivervoer te vereenvoudigen.

Zzp-taxichauffeurs

“Zzp-taxichauffeurs moeten straks minimaal 10 uur per dag rust hebben. Eens in de 14 dagen mogen ze minimaal 8 uur rusten. Er wordt daarbij niet gekeken naar de hoeveelheid nachtdiensten. De werktijden mogen ze zelf bepalen”, legt Carlijn Donselaar, woordvoerster ministerie Infrastructuur en Milieu, uit. “Verder geldt minimaal 72 uur aaneengesloten rust in de 14 dagen. Ze mogen die zelf splitsen in perioden van elk minimaal 24 uur.”

Loondienschauffeurs vallen straks grotendeels onder de regels die gelden vanuit de reguliere Arbeidstijdenwet. Die is op vrijwel alle werknemers in Nederland van toepassing. Dat betekent maximaal gemiddeld 48 arbeidsuren per week over een lange periode. En een absoluut maximum van 60 uur per week en 12 uur arbeidstijd per dienst. En na een vijfdaagse werkweek, verplicht 36 uur rust. Een langere werkweek is ook mogelijk, mits in een periode van 14 dagen de werknemer minimaal 72 uur aaneengesloten niet werkt.

Nachtdiensten

Ook bij loondienstchauffeurs geldt grote vrijheid voor het bepalen van het aantal nachtdiensten. Donselaar: “Voor werknemers in loondienst geldt het voorbehoud dat het aantal nachtdiensten in de cao moet zijn vastgelegd en dat individuele werknemers daarmee instemmen.”

Motie de Mos werd al in 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. “Het heeft ruim twee jaar geduurd, voordat ik u het voorstel voor de uitvoering van de motie kan voorleggen”, schrijft Mansveld. “Deze tijd was nodig voor intensief overleg met KNV, FNV, CNV en ZZP Nederland om tot een breed gedragen voorstel te komen.”

KNV Taxi

“Wij zijn redelijk tevreden over de uitwerking”, licht KNV Taxi-secretaris Hubert Andela toe, die heeft deelgenomen aan de onderhandelingen. “Het gaat erom dat de regels zo zijn dat wat ‘normaal aanvaardbaar’ is. De huidige regels waren onwerkbaar. Met name de beperking van het aantal nachtdiensten leidt tot problemen bij zzp’ers. Zeker als alles wordt geregistreerd via de Boordcomputer Taxi. Gelukkig is dat straks opgelost en mogen taxichauffeurs, als ze dat willen, veel meer nachtdiensten draaien.”

Met het voorstel wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij werkgevers en werknemers. Het biedt ruime mogelijkheden tot onderhandelingen tussen hen, zowel op CAO- als op bedrijfsnveau. Hierbij geldt dat CAO-afspraken voorrang hebben. Maar daar hebben zzp’ers niets mee te maken.

Controle

De ILT controleert straks de wettelijke regels. SFT zal verantwoordelijk worden voor controle op naleving van de cao-afspraken over arbeidstijden. Die zijn bijvoorbeeld op het gebied van pauzeregelingen strenger dan de Arbeidstrijdenwet. En mochten vakbonden en werkgevers bijvoorbeeld in de cao afspreken dat loondienstchauffeurs een maximaal aantal nachtdiensten mogen draaien, dan zal dat bij reguliere SFT-controles meegenomen worden.

De controle op loondienstbedrijven zal hiermee toenemen. Want Sociaal Fonds Taxi controleert ieder taxibedrijf minimaal één keer per drie jaar. Gemiddeld worden taxibedrijven zelfs eens in de twee jaar gecontroleerd. De controle door ILT was heel wisselvallig, omdat die voornamelijk naar individuele chauffeurs op straat kijkt. En naar een werkboekje met arbeidstijden, dat niet altijd even eerlijk werd ingevuld.

Bart Pals

Lees de brief van de staatssecretaris.

Lees ook: Vóór zomer duidelijkheid over nieuwe rij- en rusttijden taxichauffeurs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

21 reacties op “Taxichauffeurs mogen straks veel meer nachtdiensten draaien”

Danny Karssen|03.06.14|18:20

“Zzp-taxichauffeurs moeten straks minimaal 10 uur per dag rust hebben”

Is leuk, wil je een dienst van 8 uur draaien kom je op je werk moet je zelfs nog 2 uur langer pauze houden, wat een domme regel. Je staat meer stil dan dat je rijdt. Echt domme mensen die deze regels maken, geen verstand van taxi, laat ze zelf is meerijden paar weken lang.

Een dag heeft 24 uur, 10 uur rust is dus 14 uur werken per dag…
Dus het word een stuk spoepeler!

Marco Mens|03.06.14|19:39

Wil de volledige uitwerking wel zien. ipv een paar steken uit het geheel.. Zo lijkt het voor de ZZP-er/ondernemer wel een beter speelveld te worden..
De belachelijke 45 uur aaneengesloten is weg…

Rodney Barten|03.06.14|21:16

Erg vaag allemaal nog, is de verplichte dagelijkse rust van 10 uur aan één gesloten of mag dat in b.v 2 x 5 uur. Je mag straks dus 11 dagen werken in twee weken á 14 uur per dag, dat is 154 uur. Dat is wel een groot verschil met wat het nu is….

Belachelijk dat de motie ook niet in het geheel is overgenomen, in de motie stond dat er per week één periode van 24 uur aan één gesloten wekelijkse rust moest zijn. Elke zzp-er mag 7 dagen per week werken, behalve de taxichauffeurs.

Hans Landman|03.06.14|21:43

Zoals het in het artikel staat kan een loondienst chauffeur die van maandag t/m vrijdag niet op maandag werken (‘En na een vijfdaagse werkweek, verplicht 72 uur rust’)… 72 uur verplichte rust = 3 dagen. Dat zal toch niet kloppen want dan hebben alle vervoerders een groot probleem met het groepsvervoer.

William Maas|03.06.14|23:30

Ik geloof dat het om 72 uur rust in 14 dagen gaat. Dus 11 dagen (x 24 uur) arbeid en 3 dagen rust = 72 uur en deze 72 uur mag worden gesplitst in periodes van minimaal 24 uur dus 3 x 24 uur in 14 dagen of 2 x 36 uur.
In principe is dit ongeveer het zelfde zoals het nu is maar dan eenvoudiger en soepeler toe te passen.

Chand Malik|04.06.14|04:26

Dus als ik het goed begrijp mag een zzp’er straks 14 uur per dag werken en zonder een aantal maximum werk uren per week? Mits 72 uur rust per 2 weken natuurlijk
Voorheen was maximaal rijtijd per week dus 45 uur

Pierre van Aert|04.06.14|06:18

14 uur per dag werken, denk het niet.

De arbeidstijdenwet is leidend boven de rij- en rusttijdenwet.
Volgens de ATW mag je nooit meer dan 12 uur per dag werken.

Rodney Barten|04.06.14|07:38

Waarom is de motie niet in zijn geheel overgenomen?, daarin staat 24 uur rust in 1 week. Waarom 72 uur wekelijkse rust in 2 weken welke moeten worden opgenomen in een minimaal tijdsbestek van 24 uur. Dat blijft een hoop gepuzzel. Waarom mag je je dagelijks rust van minimaal 10 uur één keer in de twee weken verkorten naar 8 uur, wie heeft dat bedacht? Zijn die uren van dagelijkse rust verplicht om die aan een gesloten op te nemen?
@ Pierre: ATW is volgens mij niet van toepassing op ZZP-ers.

Taxi Volendam|04.06.14|09:01

De Taxisector zou kunnen overwegen de rijtijden wet helemaal te schrappen. Aanpassen aan de europese arbeidstijdswetgeving lijkt beter. Wel de Taxi C.A.O. in acht nemen zolang er loonchauffeurs zijn, wat moeilijk is en niet beter zal worden door verschil in loonkosten van zzpér en loonchauffeur. Een rijtijdenwet alleen voor Nederland is nutteloos daardoor overbodig. Die extra onkosten kunnen we missen.

Bart Pals|04.06.14|09:21

@Hans Landman: Excuus, het stond er verkeerd. Na 5-daagse werkweer loondienstchauffeur minimaal 36 uur rust. Dat schrijft de Arbeidstijdenwet voor.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|10:41

Er is 2 jaar nodig geweest om door mij opgestelde en voor iedereen begrijpelijke rij- en rusttijden toch nog ingewikkeld te maken.Maar dit resultaat is ook een grote overwinning waar ik trots op ben.Misschien kan TaxiPro het nog even beter uitleggen.Die eens in de 14 dagen 8 uur rust is denk ik bedacht voor bijzondere omstandigheden,in bovenstaande lees ik toch nog veel verwarring met het is simpel.Zolang de CAO niet is aangepast veranderd er daar niks.Het is dus meer mogen en minder moeten:-}}

Bram Alkemade|04.06.14|10:42

ATW is sowieso leidend, de motie stelt voor om de rigide bepalingen van het ATB niet meer op de taxisector toe te passen. Deze zijn immers opgesteld met het Vrachtvervoer over de weg als leidraad. Het fijne van dit voorstel is dat de ZZP’er de mogelijkheid krijgt meer te ondernemen, met inachtname van een aantal rustmomenten, die hebben te maken met de verkeersveiligheid.

Taxibelangen Nederland|04.06.14|11:11

Dit resultaat geeft ook weer aan hoe belangrijk een breed gedragen belangenorganisatie.Er ontstaan steeds weer nieuwe problemen of conflicten die opgelost moeten worden, maar ook de bestaande problemen moeten worden aangepakt.Het is voor velen al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te houden.Als we dan ook nog dwarsgezeten worden door onzinnige wetten en regelgeving dan is het al helemaal niet leuk meer.Dus in jouw eigen belang, sluit of meld je nu aan bij de STN via http://www.taxibelangen.nl

Hans Landman|04.06.14|11:27

@ Taxibelangen: Mooi resultaat dat er nu aanpassingen komen!

Ton van Dalfsen|04.06.14|12:13

@ Taxibelangen nederland: Goed resultaat en precies zoals je zegt: TaxiPro zou het even goed duidelijk moeten uitleggen zonder veel bewoordingen. Ook met name pauzes vooral voor de ZZPer die soms veel pauzes heeft en/of gebroken werkt.

Rodney Barten|04.06.14|12:30

@ Taxi Belangen: Het is inderdaad een goed resultaat, alleen de 2-wekelijkse verplichte rust van 72 uur in periodes van minimaal 24 uur is niet zo zoals u dat in de motie van de Mos had beschreven. Blijft u hier wel mee bezig zodat dat alsnog word aangepast of vind u dit wel goed zo?

Hudson Taxi|07.06.14|22:02

Jullie zien het allemaal verkeerd hoor.
We moeten 24 uur achter elkaar kunnen werken om de boordcomputer te kunnen betalen en draaiende te houden en updates te te bekostigen. Die 3 miljoen woekerwinst van de kiwa moet toch ook betaald worden. Dat kan niet als wij gaan liggen slapen hoor. Je ziet maar weer , de tijden veranderen snel . Een beetje werken kan geen kwaad. Wanneer je aangehouden wordt , zeg je dat je dat je zo hard werkt voor ILT en Kiwa te betalen natuurlijk.

Ton van Dalfsen|15.06.14|15:29

Zit ik net op internet een artikel te lezen over oost europeesche vrachtwagen chauffeurs die voor IKEA , Shell en Unilever rijden soms wekenlang in hun cabine bivakkeren. Je bent toch vrij om waar dan ook je vrije tijd door te brengen ook als taxichauffeur? De vrachtwagen chauffeurs hebben tenminste een bed in de cabine. Zelfs prive mag je in je auto wonen. Je leeft zonder woon of verblijfplaats.

Branco Bonn|19.05.17|20:00

Ook veel gevaarlijker. Wij zijn totaal niet beschermd tegen overvallers. In duitsland hebben ze een nieuwe Taxi alarm uitgevonden. zijn rode led lampen die knipperen gaan in het daklicht. omstanders zien het en bellen de politie. moeten ze in NL ook invoeren deze dak verlichting. Lees hier hoe het werkt: http://www.chip.de/news/Von-wegen-besetzt-Das-bedeuten-die-roten-Taxi-Lampen-wirklich_100006777.html

Branco Bonn|19.05.17|20:04

want aan onze veiligheid en risico’s tegen overvallers wordt niet na gedacht. wij zijn machteloos en kunnen ons niet verdedigen. ik vind dat alle taxi’s een stille alarm in de auto hebben moet die met de politie in verbinding zet of met de centrale. dat de centraler mee luisteren kan in de taxi en de politie bellen kan, of camara in de taxi etc. vorige maand is weer 2 taxi chauffeurs dood gestoken in limburg van overvallers. lekker veilig werken hoor. En dat betaald maar een hongers loontje