tweede kamer, Lodewijk Asscher, minister, Sociale Zaken

Overheid blind voor verdringing tijdelijke werknemers bij social return

Gemeentes zijn er zelf voor verantwoordelijk te bekijken wat eventuele negatieve gevolgen zijn van social return bij taxi-aanbestedingen. Indien een werkgever van plan is om werk door uitkeringsgerechtigden te laten invullen, zal het UWV niet overgaan tot het verstrekken van een ontslagvergunning. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer. Hieruit blijkt dat er geen enkele belemmering is voor werkgevers om mensen met een tijdelijke contract eruit te gooien ter faveure van een UWV’er om te voldoen aan de social return-eis bij aanbestedingen.

Als het gaat om de effectiviteit van social return, daar heeft de minister geen zicht op zegt hij. “Social return wordt door gemeenten, provincies en het Rijk toegepast. Dit kan op diverse manieren en met diverse doelen. Er zijn geen cijfers op centraal niveau met betrekking tot de duurzaamheid van de plaatsingen”, aldus de PvdA-minister.

Social return

Het principe ‘social return’ bij inkoop en aanbestedingen houdt in dat sociale voorwaarden worden gesteld aan bedrijven die een opdracht van een gemeente, een provincie of de rijksoverheid krijgen. Een sociale voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaald percentage van de waarde van de opdracht besteed moet worden aan het inzetten ven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij bestaat een groot risico op verdringing van bestaande arbeiders.

Asscher: “In algemene zin ondersteunt het kabinet de inzet van gemeenten om bij aanbestedingen ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden op werk. Deze groep heeft immers vaak extra moeite om werk te vinden. Daar waar dat echter ten koste gaat van de bestaanszekerheid van mensen mét een baan, schiet het zijn doel voorbij. Social return is immers niet gericht op het vervangen van een deel van het vaste personeel door werklozen.”

UWV

De minister spreekt hierbij echter alleen over vast personeel. En dat het UWV een ontslagaanvraag niet zal goedkeuren als er sprake is van verdringing. Er wordt echter met geen woord gesproken over de nadelige gevolgen voor mensen met tijdelijke contracten. Die worden vaak niet verlengd, waardoor deze werknemers plaats moeten maken voor de uitkeringsgerechtigden. Zodat het flexibele personeel vervolgens zelf in de ww terecht komt.

Gestreefd wordt naar 5% social return per aanbesteding, meldt Asscher. “Wanneer verdringing toch op dreigt te treden is bij de rijksoverheid de afspraak dat het percentage wordt aangepast of geheel wordt afgezien van social return.”

Bonus

Maar zeker in de taxibranche zijn percentages van 20% geen uitzondering. Bovendien krijgen werkgevers ook nog eens een bonus van duizenden euro’s op de werkgeverspremie als ze oudere werknemers aannemen die recent een uitkering hebben genoten. Hierdoor zijn zij veel interessanter dan veel huidige werknemers die nooit in de ww hebben gezeten. Dat leidt tot een verdere neerwaartse prijsspiraal in de taxibranche, waar bedrijven met veel vast personeel niet tegen kunnen concurreren.

FNV Bondgenoten luidde daarom onlangs de noodklok over social return in de taxisector. De vakbond signaleert dat UWV en gemeenten zorgen voor een oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, waar ook sommige werkgevers last van hebben.

Loonkosten

Vakbondsbestuurder Minke Jansma: “Taxibedrijven zetten het liefst oudere werklozen aan het werk, uit de kaartenbak van het UWV, om aanspraak te maken op loonkostensubsidies. Dit mag, maar het probleem wordt verschoven, want anderen raken erdoor in de WW.”

In de taxibranche is al jaren een flinke sanering gaande. Er is veel minder behoefte aan taxichauffeurs door de bezuinigingen op het contractvervoer. Dat heeft geleid tot een enorm overschot aan taxichauffeurs. Toch eisen gemeenten nog altijd dat taxibedrijven mensen uit de kaartenbak van het UWV aannemen, zoals bijstandsgerechtigden. Dat leidt ertoe dat duizenden taxichauffeurs jaarlijks hun baan kwijtraken.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Overheid blind voor verdringing tijdelijke werknemers bij social return”

Hans Landman|24.11.14|10:48

Ik denk dat het goed is om wel duidelijk een scheidslijn te trekken tussen bedrijven die Social Return (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) inzetten om daarmee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen waarbij deze mensen een jarenlange baan tegemoet kunnen zien en bedrijven die Social Return inzetten als een soort subsidiecarrousel.

Het idee dat Social Return een soort extra verdienmodel is klopt ook simpelweg niet en is te makkelijk.

Hans Landman|24.11.14|10:51

Ten eerste is de subsidie die verstrekt wordt een subsidie per gewerkt uur die dus pas wordt gegeven wanneer een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt (WWB, WIA, Wajong, 56+, 27-) ook echt uren werkt. Deze zogenaamde premiekorting moet worden gezien als een stuk compensatie voor een lagere arbeidsproductiviteit en als tegemoetkoming in extra begeleidingskosten. Bedrijven binnen de taxibranche die vervolgens ook nog eens stellen dat vast personeel ontslagen moet worden om een 5%

Hans Landman|24.11.14|10:53

van Social Return bij een nieuw contract te kunnen halen moeten zich zelf eens goed in de spiegel aankijken of hun neus niet een stuk langer is geworden. Elke middelgroot en groot taxibedrijf heeft een verloop van tussen de 10% en 20% per jaar. Binnen die 10 en 20% verloop elk jaar kan makkelijk de social return verlichting worden behaald van 5% die regulier gevraagd wordt. Het is daarnaast ook niet zo dat die social Return verplichting vanaf dag 1 gerealiseerd moet zijn.

Hans Landman|24.11.14|10:56

Het is goed dat er heel kritisch gekeken wordt naar misstanden die kunnen voortkomen uit het toepassen van Social Return maar ook hier geld dat de bedrijven met goede bedoelingen niet onder de kwade mogen lijden. Die kan gaat het wel op met de manier waarop de huidige discussie wordt gevoerd. En daarmee word ernstig tekort gedaan aan bedrijven die werknemers met gecompliceerde achtergronden een plaats proberen te bieden.

Henk Schilperoort|24.11.14|20:35

Dat is dan wel weer leuk, dat de werknemers een subsidie krijgen van een paar duizend €€’s op de werkgeverspremie. Dat verzacht toch enigszins.

Jan Knotter|25.11.14|10:49

Het ergste vind ik dus dat een bedrijf als http://www.smartcab.nl alleen mensen werft -27 en dus de oudere werklozen die een een afstand tot de arbeidsmarkt hebben GEEN kans biedt.
Gemeentes zouden hier ook een s naar moeten kijken , en dit soort graaiers eens moeten aanpakken.
Smartcab discrimineert dus ook op leeftijd, misschien moet dit een aangekaart worden bij het Europees hof voor de rechten van de mens.

Hans Landman|26.11.14|14:03

Beste Jan, als jij het over graaiers hebt dan heb je het dus onder andere over mij. Apart, want jij weet dat wij dit project budgetneutraal doen, veel zelf hebben geïnvesteerd, er heel veel tijd in steken en heel misschien over een aantal jaren dit kosten neutraal kunnen afsluiten. Ik heb je inmiddels nu twee keer uitgenodigd om eens langs te komen voor een bak koffie. Dat wijs je pertinent af met de boodschap dat je nog liever vrijwillig een gifpil slikt dan bij Brookhuis langs te komen.

Hans Landman|26.11.14|14:06

Maar laat ik je dit mee geven. Brookhuis is mede initiatief nemer van SmartCab, bij ons is iedereen van welke achtergrond, leeftijd of overtuiging van harte welkom als je de juiste motivatie en werklust mee brengt. Brookhuis voert al 3 jaar een duidelijk beleid dat ook oudere medewerkers veel kansen krijgen om in te stromen en dit doen wij nog steeds. En als jouw harde afspraken bedoeld zijn om onder onze aandacht te komen dan nodig harte uit om je sollicitatie nog vandaag bij ons in te dienen.

Paul Dijkhuizen|27.11.14|14:29

Werk is werk, een bedrijf zou hiervoor de meest geschikte kandidaat aan moeten nemen, door het inzetten van dit soort reguleringspremies zorgt de overheid ervoor dat hier van afgeweken wordt. Dit creëert echt geen extra banen, 2 chauffeurs kunnen niet dezelfde rit rijden… Zinloze, onrechtvaardige initiatieven waarmee jaarlijks weer miljoenen overheidsgeld verdwijnt.