Farshad Bashir, SP, Kamerlid, Tweede Kamer

Kamervragen ingediend wegens belastingontduiking Uber

Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft sterke vermoedens dat Uber structureel de belasting ontduikt met UberPop. Het gaat dan met name om het niet afdragen van de BTW en het ontduiken van de sociale premies. Het Kamerlid vermoedt dat er sprake is van een verkapt dienstverband. UberPop maakt gebruik van particulieren. Zij kunnen niet als onderaannemer fungeren, ze hebben immers geen bedrijf. Bashir wil dat de minister van Financiën zo snel mogelijk de Belastingdienst een onderzoek laat instellen.

Want ook al is snorren een misdrijf in Nederland, de Belastingdienst kent geen onderscheid tussen legale en illegale activteiten. Ook over illegale activiteiten dient gewoon belasting betaald te worden.

Particulieren

Het gaat bij UberPop om particulieren die betaald krijgen om personenvervoer uit te voeren. Maar Uber fungeert hierbij niet als werkgever. En draagt ook geen werkgevers-belastingen af.

Eigenlijk zouden de particuliere chauffeurs zich moeten inschrijven bij de KvK en zo als onderaannemer van Uber fungeren. Maar dat is niet het geval. Volgens Uber geven de chauffeurs hun inkomsten op als ‘overige arbeid’ bij de Belastingdienst. Maar ook dan worden er nog altijd geen werkgevers-premies betaald.

Verkapt dienstverband

Bovendien is er geen arbeidscontract tussen Uber en UberPop-chauffeurs, zodat deze constructie fiscaal gezien zeer discutabel is. Daarbij geldt ook dat er volgens de Nederlandse wet eigenlijk wel een arbeidscontract zou moeten zijn. Er is immers sprake van een duidelijke machtsverhouding tussen Uber en zijn Pop-chauffeurs, zodat er sprake lijkt van verkapt dienstverband.

Zowel de UberPop-chauffeurs als Uber als organisatie lopen hierdoor het risico om achteraf met flinke kosten opgezadeld te worden, zoals verschuldigde loonbelasting en sociale premies. Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie. Naast het moeten voldoen aan de taxivergunning-eisen, betalen reguliere taxibedrijven immers wel gewoon de verplichte werkgevers-belastingen aan de overheid.

Kamervragen

Lees hieronder de Kamervragen die Bashir heeft ingediend bij de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het massaal
ontduiken van belastingen door UberPOP-chauffeurs.

1
Zou u de volgende vragen (op geaggregeerd niveau gesteld, dus zonder in te willen gaan op
ieder individuele UberPOP-chauffeur en dus niet in strijd bent met artikel 67 Algemene wet
inzake rijksbelastingen) uitgebreid en afzonderlijk willen beantwoorden?

2
Deelt u de mening dat u en de Belastingdienst het bestrijden van zwartwerken en fraude hoog
op uw/haar prioriteitenlijstje heeft staan en er iedere dag alles aan doet en wettelijk zou
moeten doen om dit zo efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken?

3
Kunt u bevestigen dat UberPOP-chauffeurs fiscale verplichtingen hebben, ook al handelen zij
in strijd met de Taxiwet?

4
Kunt u bevestigen dat alle UberPOP-chauffeurs hun fiscale verplichtingen nakomen en dat u
hierop maximaal toeziet?

5
Hoeveel UberPOP-chauffeurs hebben zich inmiddels als ondernemer gemeld bij de Kamer
van Koophandel en een btw-nummer aangevraagd? Hoeveel zijn in loondienst
(gezagsverhouding) bij Uber?

6
Hoeveel UberPOP-chauffeurs geven hun inkomsten aan in hun eigen IB-aangifte,
bijvoorbeeld als Resultaat uit Overige Werkzaamheden? Hoeveel UberPOP-chauffeurs geven
dit aan als Winst uit Onderneming?

7
Hoeveel UberPOP-chauffeurs betalen btw?

8
Kunt u bevestigen dat het niet opgeven van inkomsten door UberPOP-chauffeurs gevolgen
heeft voor uitkeringen, de bijstand en allerlei toeslagen? Vindt u dit eerlijk?

9
Is er al overwogen om door middel van een ‘derdenonderzoek’ of door het opmaken van
renseignementen tijdens een regulier boekenonderzoek alle voor de Belastingdienst relevante
gegevens op te vragen bij Uber? Kunt u bevestigen dat Uber mee moet werken aan zo’n
onderzoek?

10
Waarom is zo’n opdracht nog niet aan de Belastingdienst gegeven? Of moet een ieder zijn fair
share aan belastingen afdragen en hoeven UberPOP-chauffeurs dit niet te doen? Kunt u uw
antwoord toelichten?

11
Bent u bereid om, als blijkt dat UberPOP-chauffeurs op grote schaal de fiscale verplichtingen
niet zijn nagekomen, spontaan gegevens hierover uit te wisselen met Europese lidstaten waar
UberPOP actief is?

12
Kunt u uitleggen welke gegevens de Belastingdienst over UberPOP-chauffeurs mag delen met
andere toezichthouders, zoals de ILT, politie en gemeente (in het kader van de TTOregelgeving
of wegens overlast en openbare orde)?

13
Bent u bereid om maximaal mee te werken aan gegevensuitwisseling (uiteraard over nietfinanciële
en fiscale gegevens, maar wel de persoons- en voertuiggegevens) met alle relevante
toezichthouders?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “Kamervragen ingediend wegens belastingontduiking Uber”

Johan Zevenbergen|23.03.15|11:56

Benzeen benieuwt naar de antwoorden!

Rodney Barten|23.03.15|12:03

Wat mij betreft een pluim voor de heer Farshad Bashir!

Erik van Groen|23.03.15|12:45

In België heeft de fiscaledienst al een inval gepleegd. Waarom Nederland niet ???

Mustafa Aznou|23.03.15|12:47

De belastingdienst wordt nu bestuurd door Eric Wiebes(VVD ) net als Neeltje Kroes en Henk Kamp .
Zij zijn groot voorstanders van innovatie , lees Uber , dus dan laat het resultaat zich raden .

Bob Nijhof|23.03.15|15:14

Eindelijk!

Adil Butt|23.03.15|19:26

Sp! Goed bezig gelukkig dat wij niet allen staan tegen over illegale uber.

Taxibelangen Nederland|24.03.15|14:25

Het Kamp heeft gisteren op BNR gezegd dat bij innovatie geen wetsovertredingen toegestaan zijn.Uber roept bij Pauw dat hij regelmatig in gesprek is met de politiek en de inspectie en dat die steeds roepen dat ze het geweldig vinden wat Uber doet.Volgens Mansveld heeft het verbod op Uberpop een hoge prioriteit,maar de praktijk is anders,Uberpop geniet op alle fronten bescherming en als taxichauffeurs volkomen terecht boos worden,gooien we ze in de cel en de vergunningen in,VOLKSVERLAKKERIJ!!!!!

Johan Zevenbergen|24.03.15|16:38

Denk niet dat dit ongeloofwaardige kabinet nog lang zit, zal er dus straks wel stiekem een nieuwe taxiwet door een interim kabinet door onze strot worden gedouwd.

Mike van Wanum|24.03.15|18:51

leuk dat iemand wat zegt wat wij graag willen horen. Maar ook dat is politiek bedrijven. Ik zeg,geen woorden maar daden !

Paul Dijkhuizen|26.03.15|11:23

Ook als men illegaal bezig is moet men belasting afdragen… Het lijkt mij dat als iemand illegaal bezig is dat hier dan tegen dient te worden OPGETREDEN!!!

Appie Husqvarna|26.03.15|21:59

Vandaag inval geweest bij Uber…….eindelijk

Johan Zevenbergen|28.03.15|13:33

Vind de overheid het ook kunnen dat Uber gisteren bij de stroomstoring,
de rit prijzen verdrievoudigd, en daarmee 200% boven het vastgestelde wettelijk maximum komt?

Martin van der Plas|30.03.15|07:57

Uber Pop zit wekelijks over het maximum geldende landelijke tarief heen, maar geen haan die er naar kraait.
Kennelijk vinden de klanten van Uber het ook niet erg dat ze tot ruim het dubbele betalen dan bij een normale TTO in Amsterdam.

Rodney Barten|30.03.15|11:57

@ Martin: Oftewel de klant is echt superdom en laten zich graag oplichten, of…de klant is zo zwaar ontevreden over de dienstverlening die normale TTO’s leveren dat ze graag wat extra willen betalen. Weet jij trouwens of de tarieven van de legale versies van Uber ook evenredig stijgen met Pop?

Johan Zevenbergen|30.03.15|17:00

Denk dat het flesje water, en de gratis krant de doorslag geven om het drie dubbele te betalen.
Of zou het de aanhoudende negatieve berichtgeving door de overheid over de personenvervoerders zijn?

Kamervragen ingediend wegens belastingontduiking Uber | TaxiPro
Farshad Bashir, SP, Kamerlid, Tweede Kamer

Kamervragen ingediend wegens belastingontduiking Uber

Kamerlid Farshad Bashir (SP) heeft sterke vermoedens dat Uber structureel de belasting ontduikt met UberPop. Het gaat dan met name om het niet afdragen van de BTW en het ontduiken van de sociale premies. Het Kamerlid vermoedt dat er sprake is van een verkapt dienstverband. UberPop maakt gebruik van particulieren. Zij kunnen niet als onderaannemer fungeren, ze hebben immers geen bedrijf. Bashir wil dat de minister van Financiën zo snel mogelijk de Belastingdienst een onderzoek laat instellen.

Want ook al is snorren een misdrijf in Nederland, de Belastingdienst kent geen onderscheid tussen legale en illegale activteiten. Ook over illegale activiteiten dient gewoon belasting betaald te worden.

Particulieren

Het gaat bij UberPop om particulieren die betaald krijgen om personenvervoer uit te voeren. Maar Uber fungeert hierbij niet als werkgever. En draagt ook geen werkgevers-belastingen af.

Eigenlijk zouden de particuliere chauffeurs zich moeten inschrijven bij de KvK en zo als onderaannemer van Uber fungeren. Maar dat is niet het geval. Volgens Uber geven de chauffeurs hun inkomsten op als ‘overige arbeid’ bij de Belastingdienst. Maar ook dan worden er nog altijd geen werkgevers-premies betaald.

Verkapt dienstverband

Bovendien is er geen arbeidscontract tussen Uber en UberPop-chauffeurs, zodat deze constructie fiscaal gezien zeer discutabel is. Daarbij geldt ook dat er volgens de Nederlandse wet eigenlijk wel een arbeidscontract zou moeten zijn. Er is immers sprake van een duidelijke machtsverhouding tussen Uber en zijn Pop-chauffeurs, zodat er sprake lijkt van verkapt dienstverband.

Zowel de UberPop-chauffeurs als Uber als organisatie lopen hierdoor het risico om achteraf met flinke kosten opgezadeld te worden, zoals verschuldigde loonbelasting en sociale premies. Ook is er sprake van oneerlijke concurrentie. Naast het moeten voldoen aan de taxivergunning-eisen, betalen reguliere taxibedrijven immers wel gewoon de verplichte werkgevers-belastingen aan de overheid.

Kamervragen

Lees hieronder de Kamervragen die Bashir heeft ingediend bij de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem.

Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het massaal
ontduiken van belastingen door UberPOP-chauffeurs.

1
Zou u de volgende vragen (op geaggregeerd niveau gesteld, dus zonder in te willen gaan op
ieder individuele UberPOP-chauffeur en dus niet in strijd bent met artikel 67 Algemene wet
inzake rijksbelastingen) uitgebreid en afzonderlijk willen beantwoorden?

2
Deelt u de mening dat u en de Belastingdienst het bestrijden van zwartwerken en fraude hoog
op uw/haar prioriteitenlijstje heeft staan en er iedere dag alles aan doet en wettelijk zou
moeten doen om dit zo efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken?

3
Kunt u bevestigen dat UberPOP-chauffeurs fiscale verplichtingen hebben, ook al handelen zij
in strijd met de Taxiwet?

4
Kunt u bevestigen dat alle UberPOP-chauffeurs hun fiscale verplichtingen nakomen en dat u
hierop maximaal toeziet?

5
Hoeveel UberPOP-chauffeurs hebben zich inmiddels als ondernemer gemeld bij de Kamer
van Koophandel en een btw-nummer aangevraagd? Hoeveel zijn in loondienst
(gezagsverhouding) bij Uber?

6
Hoeveel UberPOP-chauffeurs geven hun inkomsten aan in hun eigen IB-aangifte,
bijvoorbeeld als Resultaat uit Overige Werkzaamheden? Hoeveel UberPOP-chauffeurs geven
dit aan als Winst uit Onderneming?

7
Hoeveel UberPOP-chauffeurs betalen btw?

8
Kunt u bevestigen dat het niet opgeven van inkomsten door UberPOP-chauffeurs gevolgen
heeft voor uitkeringen, de bijstand en allerlei toeslagen? Vindt u dit eerlijk?

9
Is er al overwogen om door middel van een ‘derdenonderzoek’ of door het opmaken van
renseignementen tijdens een regulier boekenonderzoek alle voor de Belastingdienst relevante
gegevens op te vragen bij Uber? Kunt u bevestigen dat Uber mee moet werken aan zo’n
onderzoek?

10
Waarom is zo’n opdracht nog niet aan de Belastingdienst gegeven? Of moet een ieder zijn fair
share aan belastingen afdragen en hoeven UberPOP-chauffeurs dit niet te doen? Kunt u uw
antwoord toelichten?

11
Bent u bereid om, als blijkt dat UberPOP-chauffeurs op grote schaal de fiscale verplichtingen
niet zijn nagekomen, spontaan gegevens hierover uit te wisselen met Europese lidstaten waar
UberPOP actief is?

12
Kunt u uitleggen welke gegevens de Belastingdienst over UberPOP-chauffeurs mag delen met
andere toezichthouders, zoals de ILT, politie en gemeente (in het kader van de TTOregelgeving
of wegens overlast en openbare orde)?

13
Bent u bereid om maximaal mee te werken aan gegevensuitwisseling (uiteraard over nietfinanciële
en fiscale gegevens, maar wel de persoons- en voertuiggegevens) met alle relevante
toezichthouders?

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

16 reacties op “Kamervragen ingediend wegens belastingontduiking Uber”

Johan Zevenbergen|23.03.15|11:56

Benzeen benieuwt naar de antwoorden!

Rodney Barten|23.03.15|12:03

Wat mij betreft een pluim voor de heer Farshad Bashir!

Erik van Groen|23.03.15|12:45

In België heeft de fiscaledienst al een inval gepleegd. Waarom Nederland niet ???

Mustafa Aznou|23.03.15|12:47

De belastingdienst wordt nu bestuurd door Eric Wiebes(VVD ) net als Neeltje Kroes en Henk Kamp .
Zij zijn groot voorstanders van innovatie , lees Uber , dus dan laat het resultaat zich raden .

Bob Nijhof|23.03.15|15:14

Eindelijk!

Adil Butt|23.03.15|19:26

Sp! Goed bezig gelukkig dat wij niet allen staan tegen over illegale uber.

Taxibelangen Nederland|24.03.15|14:25

Het Kamp heeft gisteren op BNR gezegd dat bij innovatie geen wetsovertredingen toegestaan zijn.Uber roept bij Pauw dat hij regelmatig in gesprek is met de politiek en de inspectie en dat die steeds roepen dat ze het geweldig vinden wat Uber doet.Volgens Mansveld heeft het verbod op Uberpop een hoge prioriteit,maar de praktijk is anders,Uberpop geniet op alle fronten bescherming en als taxichauffeurs volkomen terecht boos worden,gooien we ze in de cel en de vergunningen in,VOLKSVERLAKKERIJ!!!!!

Johan Zevenbergen|24.03.15|16:38

Denk niet dat dit ongeloofwaardige kabinet nog lang zit, zal er dus straks wel stiekem een nieuwe taxiwet door een interim kabinet door onze strot worden gedouwd.

Mike van Wanum|24.03.15|18:51

leuk dat iemand wat zegt wat wij graag willen horen. Maar ook dat is politiek bedrijven. Ik zeg,geen woorden maar daden !

Paul Dijkhuizen|26.03.15|11:23

Ook als men illegaal bezig is moet men belasting afdragen… Het lijkt mij dat als iemand illegaal bezig is dat hier dan tegen dient te worden OPGETREDEN!!!

Appie Husqvarna|26.03.15|21:59

Vandaag inval geweest bij Uber…….eindelijk

Johan Zevenbergen|28.03.15|13:33

Vind de overheid het ook kunnen dat Uber gisteren bij de stroomstoring,
de rit prijzen verdrievoudigd, en daarmee 200% boven het vastgestelde wettelijk maximum komt?

Martin van der Plas|30.03.15|07:57

Uber Pop zit wekelijks over het maximum geldende landelijke tarief heen, maar geen haan die er naar kraait.
Kennelijk vinden de klanten van Uber het ook niet erg dat ze tot ruim het dubbele betalen dan bij een normale TTO in Amsterdam.

Rodney Barten|30.03.15|11:57

@ Martin: Oftewel de klant is echt superdom en laten zich graag oplichten, of…de klant is zo zwaar ontevreden over de dienstverlening die normale TTO’s leveren dat ze graag wat extra willen betalen. Weet jij trouwens of de tarieven van de legale versies van Uber ook evenredig stijgen met Pop?

Johan Zevenbergen|30.03.15|17:00

Denk dat het flesje water, en de gratis krant de doorslag geven om het drie dubbele te betalen.
Of zou het de aanhoudende negatieve berichtgeving door de overheid over de personenvervoerders zijn?