taxichauffeur

CAO Taxivervoer wordt met half jaar verlengd, geen loonsverhoging

De sociale partners KNV, FNV en CNV willen de huidige CAO Taxivervoer met een half jaar ongewijzigd verlengen. Daardoor vallen taxichauffeurs per 1 januari nog steeds onder een cao, maar krijgen geen loonsverhoging. Eigenlijk was het de bedoeling dat de cao helemaal op de schop zou gaan, maar het ziet er niet naar uit dat er dit jaar daarover een akkoord wordt bereikt. Om te voorkomen dat de algemeen verbindend verklaarde cao verloopt, wordt de huidige verlengd. Begin volgende maand wordt hierover een definitief besluit genomen.

“Om op 31 december een AVV cao te hebben, zouden we de onderhandelingen over een nieuwe cao klaar moeten hebben vlak na de zomer. De procedure om bij de minister AVV aan te vragen neemt een aantal maanden in beslag”, licht Mirjam Pieters van CNV toe.

CAO Taxivervoer

De huidige cao Taxi loopt per 31 december 2015 af. De cao Taxi is een algemeen verbindend verklaarde cao (AVV). Dit betekent dat de cao geldt voor alle werknemers en alle werkgevers in de sector.

“Als we geen AVV cao zouden hebben, dan geldt de cao alleen voor bedrijven die lid zijn van KNV en diens werknemers”, weet Pieters. “De bedrijven die niet lid zijn van KNV kunnen bijvoorbeeld nieuwe medewerkers aannemen op het minimumloon gedurende de periode dat er geen AVV is. Dat is ongewenst, zowel voor de meeste werkgevers als werknemers.”

Cao-controles

“Daarnaast kan het SFT dan geen cao-controles meer doen bij deze bedrijven. Als we een eerlijk speelveld willen, dan is een AVV cao dus van groot belang voor werkgevers en werknemers.”

De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gewerkt aan een geheel vernieuwde cao die past bij de huidige tijd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar een manier waarop het huidige ‘draaideurbeleid’ kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door een andere indeling van de loonschalen.

Discussie

“Maar we willen vooral naar een cao die ook helder, duidelijk en goed leesbaar is”,  vindt Pieters. “Het nadenken over een nieuwe cao willen we zorgvuldig doen samen met de leden. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun input te leveren. Maar dit kost tijd om bijeenkomsten te organiseren, enquêtes uit te zetten en met elkaar discussie te voeren en meningen te vormen.”

De cao-commissie Taxi heeft aangegeven te denken dat het niet zal lukken op zo’n korte termijn het proces van cao-vernieuwing af te kunnen ronden. Pieters: “Het bedenken van en onderhandelen over een geheel nieuwe, beter leesbare cao is een tijdrovend proces, dat op een goede manier moet gebeuren en daar is nu onvoldoende tijd voor.”

Verlenging

CNV en FNV hebben daarom in gesprek met KNV aangegeven, dat ze graag een verlenging van de huidige cao willen met 1 jaar, om zo tijd te creëren voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe cao. Daarnaast wilden de vakbonden een loonsverhoging van 1,5%. Uiteindelijk zijn ze verlenging van 6 maanden zonder loonsverhoging overeengekomen.

“Het is nuttig dat we nu meer tijd hebben om met elkaar te bespreken hoe een nieuwe cao eruit moet komen te zien. Maar een loonsverhoging in deze zeer moeilijke tijd is echt niet op te brengen voor de taxibedrijven”, vertelt Hubert Andela van KNV Taxi.

Sociaal Akkoord

Ook willen de cao-partijen het nu gaan hebben over het uitwerken van een aantal afspraken uit het Sociaal Akkoord. Het gaat dan onder andere over een regeling met betrekking tot financiering van het derde jaar WW en afspraken voor doelgroepen vanuit de Participatiewet.

Op 1 december 2015 is een evaluatiemoment afgesproken over de inhoudelijke stand van zaken over de nieuwe CAO Taxivervoer. Op 1 maart 2016 zal definitief bepaald worden of het afspreken van een toekomstbestendige Cao Taxi kan van slagen heeft. Daartoe is alvast een visie opgesteld.

Prijsspiraal

“De branche wil zich hard maken voor het doorbreken van de neerwaartse prijsspiraal”, vertelt Minke Jansma van FNV. “De behoefte bestaat om de kwaliteit weer centraal te stellen in aanbestedingen en de relatie met de eindgebruiker te herstellen. We moeten opdrachtgevers duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van ervaren en gekwalificeerde taxichauffeurs is. Ook willen we de verdringing op prijs door vrijwilligers en social return indammen.”

De overeenkomst tussen KNV, CNV en FNV om de huidige CAO met een half jaar te verlengen wordt nu voorgelegd aan de betreffende achterbannen. Daar zal begin juli een besluit op worden genomen. Onderdeel van de overeenkomst is de SFT cao met dezelfde duur te verlengen als de cao Taxi, om zo de controle op de cao te waarborgen.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

12 reacties op “CAO Taxivervoer wordt met half jaar verlengd, geen loonsverhoging”

Duco Douwstra|04.06.15|10:45

Voor hoe lang nog?Ik hoor niemand over afschaffen ondernemers vakbekwaamheid.Dan gaat voor m.n. de grote bedrijven een droom uitkomen,alle loondienstchauffeurs eruit en vervolgens inhuren als Zzp-er die een auto van het bedrijf huurt en nagenoeg nul premie’s en sociale lasten gaat betalen,zoals de pakketbezorgers.Negens voor verzekerd geen enkel vangnet en de ellende is toekomst,daar hebben we het even niet over.Hoe hoger de ambtenaar hoe dommer hij is zegt Zalm volgens Thunnissen Telegraaf 4/6

Duco Douwstra|04.06.15|11:10

Bijgaand een artikel over de inspectie ILT en IenM (waar de taxibranche zo enorm onder moet lijden. De hoogste baas ILT zegt onder het kopje “Citaat” Zalm zegt over hoge ambtenaren “Hoe hoger hoe dommer” voor wie het nieuws volgt is deze uitspraak “zo waar als een koe” https://docs.google.com/document/d/1uaIWw8QZKyxCDf3Cf6cg8N0pgdGUQWqLQnwISA05Ewk/edit?usp=sharing

Paul Dijkhuizen|04.06.15|12:46

Het ‘draaideurbeleid’ heeft vooral als oorzaak dat personeelskosten veel te hoog zijn in verhouding tot de gegenereerde omzet per uur, zolang we niet van de juiste cijfers uitgaan gaat dit niet goed, op geen enkele wijze! Óf de personeelskosten moeten omlaag (vrij onhaalbaar gezien het feit dat een taxichauffeur al niet heel veel verdiend), óf de omzetcijfers moeten omhoog (loslaten maximum tarieven, vervangen voor minimumtarieven misschien?). Zolang dit niet veranderd zal het nooit werken!

Gekke Henkie|04.06.15|20:17

De Nederlandse Spoorwegen maken er altijd een zooitje van, maar het personeel krijgt wel een nieuwe CAO met een looptijd van 2 1/2 jaar en een verhoging van 5%!!!!!
En ze verdienen sowieso al stukken meer dan een chauffeur….. Kromme wereld.

Gerhard Witteveen|04.06.15|20:17

Er moet een CAO komen die alle concurrentie op arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk uitsluit, dit vergt enige creativiteit daar het in de branche gebruikelijk is om de gaatjes in de regelgeving op te zoeken.
Een chauffeur moet werkzekerheid krijgen, de branche is gebaat bij een gedegen opgeleide en vakbekwaam chauffeur en die krijg je niet door iedere keer een nieuwe chauffeur uit de kaartenbak van het UWV of de Sociale Dienst te halen. En dan heb ik het niet eens over de opleidingskosten.

Duco Douwstra|05.06.15|20:02

Beste Gerhard,CAO en gelijke concurrentie,dat zal met het afschaffen van de ondernemers vakbekwaamheid verleden tijd zijn.Loondienstchauffeurs krijgen massaal ontslag en laten zich heel trots bij de KvK inschrijven als Zzp-er.En dan kunnen ze bij hun oude werkgever een taxi of busje huren,waarmee ze dan voor een paar euro per uur of % van de rit-opbrengst het werk voor hun oude baas kunnen gaan rijden.Zonder enig vangnet,sociale premie afdracht enz.Kassa voor de ondernemers gewoon verpachten.

Tjerk Vinckx|06.06.15|10:05

Ik denk dat dit doemscenario reuze meevalt, de oude werkgever wordt een rittenfabriek en de werknemers worden als zelfstandige chauffeurs ambassadeurs voor het bedrijf. Dit is de enige manier om te overleven in deze branche, het aantal faillissementen en zg doorstart zijn hier het bewijs van. De verzorgingsstaat is failliet!!
Door meer verantwoordelijkheid / loopbaanplanning creëer een andere (positieve) individu, rijgedrag kastjes zijn verleden tijd en het ziekte verzuim giert omlaag.

Gekke Henkie|06.06.15|14:17

@Tjerk: hier spreekt de ware VVDer! Ga zo door! Er zijn nog veel te veel mensen met een vaste baan….

Paul Dijkhuizen|12.06.15|17:24

Zou het niet mogelijk zijn om een soort van ‘basis’ CAO te regelen, gewoon, voor alle beroepen? per beroepsgroep kan daar dan in positieve zin van afgeweken worden. Dan hoeven de bonden en de overheid niet om de zoveel jaar met elkaar in ‘gesprek’ en kunnen ze doen wat ze moeten doen. Iedere werknemer weet dan ook gelijk waar hij minimaal aan toe is.

Johan Zevenbergen|17.06.15|23:49

We stevenen af op een nieuwe wp 2000 catastrofe.

Henk Mullem|20.06.15|11:41

Beste Paul,die basis cao is er eigenlijk al alleen noemen we dat het wettelijk minimumloon,wat dan wel een paar honderd euro omhoog zou moeten.
maar op zich geen verkeerde gedachtegang.nu nog dat ieder voor zich en god voor ons allen beleid van dit kabinet tot het verleden laten behoren,en we kunnen weer vooruit.en als iedereen maar alles moet kunnen doen zonder aan allerlei eisen te voldoen,mogen we we allemaal voor dokter gaan spelen voor de klas gaan staan –

Henk Mullem|20.06.15|11:46

machinist worden,en oja als we iedere nederlander een wapen geven kunnen we de krijgsmacht ook opheffen wat gaat het mooi worden in dit land iedereen happy,o wat een natte droom of eerder een nachtmerrie??????????????????????
groetjes Henk van Mullem