Kiwa, Register, hoofdkantoor

Mansveld: Kiwa moet nieuw kostprijsmodel opstellen

Kiwa maakt op dit moment op sommige tarieven winst, terwijl andere tarieven niet kostendekkend zouden zijn. Daarom moet Kiwa een verbeterd kostprijsmodel voor alle vergunningen opstellen. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Hoe het komt dat een simpele taxivergunning al jarenlang 1500 euro kost, een wijziging bestuurder bijna 1.000 euro en een chauffeurskaart taxi 125 euro, daar gaat ze echter niet op in.

Mansveld zou eigenlijk met een brief komen om de kosten van Kiwa te onderbouwen. Maar daar gaat ze slechts kort op in. “Op dit moment zijn sommige van de door Kiwa gehanteerde tarieven niet kostendekkend terwijl andere tarieven meer dan kostendekkend zijn”, meldt Mansveld.

Kiwa

Kiwa verstrekt namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vergunningen op het terrein van wegvervoer, binnenvaart, koopvaardij, visserij en luchtvaart. Daartoe heeft de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat (nu Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) in 2010 namens de minister een overeenkomst gesloten met Kiwa, waarbij onder andere afspraken zijn vastgelegd over de ontwikkeling van de tarieven.

De gebruikte tarieven zijn al jarenlang een doorn in het oog van de taxisector. Want 1500 euro om een formulier te beoordelen en vervolgens een taxivergunning op te sturen is niet te onderbouwen. en 125 euro voor een chauffeurskaart die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart, is eveneens absurd. Of 925 euro om een vennoot te wijzigen op de vergunning.

Tariefswijziging

Mansveld: “Ook is overeengekomen dat Kiwa de jaarlijkse tariefvoorstellen voor consultatie voorlegt aan de brancheorganisatie. Kiwa stelt jaarlijks voor elke sector een voorstel voor tariefswijziging op dat voldoet aan de contractuele afspraken. Kiwa consulteert vervolgens de betrokken brancheorganisaties, past eventueel zijn voorstel aan en dient dit in bij het ministerie van IenM. Vervolgens krijgen de minister en ik ter beoordeling en vaststelling het voorstel voor wijziging van de diverse tarieven, waarbij tarieven voor taxi onder mijn verantwoordelijkheid vallen.”

Na vaststelling door Mansveld van de tarieven voor (onder andere) taxidocumenten worden deze gepubliceerd in de Staatscourant (Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000).”Het rijksbeleid is om zo veel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren”, zegt Mansveld.

Kostprijsmodel

Omdat er op dit moment bepaalde sectoren betalen voor andere sectoren, moet Kiwa hier veranderingen in aanbrengen. “De ILT heeft Kiwa verzocht om met behulp van een verbeterd kostprijsmodel de kosten van alle vergunningen in beeld te brengen”, zegt Mansveld.

“De ILT heeft een vergelijkbare actie uitgevoerd voor zijn eigen tarieven. Het resultaat van deze exercitie zullen ILT en Kiwa de komende periode gezamenlijk bespreken met alle betrokken brancheorganisaties. Over de aanpassingsvoorstellen zijn meerdere consultaties met de diverse brancheorganisaties voorzien. Het doel van de besprekingen is te komen tot een plan waarbij de tarieven per sector kostendekkend zijn.”

Kostenverlaging

De minister zal de Kamer later dit jaar informeren over de resultaten van de besprekingen. “Daarnaast zijn naar aanleiding van de evaluatie van de taxiregelgeving enkele wijzigingen voorzien die mogelijk leiden tot kostenverlaging voor taxiondernemers”, aldus Mansveld in de brief.

De taxibranche zal voorlopig dus nog de torenhoge Kiwa-tarieven moeten ophoesten. Ook weigert het ministerie van Infrastructuur en Milieu al jarenlang om inzage te geven in het contract dat is gesloten met Kiwa. Zo is nog altijd onbekend hoe lang deze instantie nog het monopolie heeft op de uitgifte van vergunningen en kaarten voor de taxisector.

Bart Pals

Tarieven Taxi Kiwa:

 • Ondernemersvergunning € 1465,31
 • Vergunningsbewijs € 54,45
 • Wijziging groot: vennoten, bestuurders of vakbekwame personen € 932,91
 • Wijziging klein: bedrijfsnaam of adres € 134,31
 • Erkenning van EG-beroepskwalificaties € 387,20
 • Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer € 387,20
 • Chauffeurskaart (beperkt en onbeperkt) € 129,47
 • Chauffeurskaart inclusief LWT-kaart € 188,76
 • Ondernemerskaart € 129,47
 • Keuringskaart € 129,47
 • Inspectiekaart € 129,47
 • Systeemkaart € 73,81
 • Set van 15 referentiekaarten € 1.107,15
 • Referentiekaart per stuk € 73,81

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Mansveld: Kiwa moet nieuw kostprijsmodel opstellen”

Johan Zevenbergen|22.06.15|10:55

Sorry heb er geen enkel vertrouwen meer in al dat gekonkel.

Hans Dekker|22.06.15|12:16

Goh !!!!

Alexander Rink|22.06.15|16:18

Goh wat verbaasd mij dit weer eens niet, hele KIWI is gewoon onzin. Alleen gaat het hier om andere belangen waardoor deze prijzen meer dan kostendekkend zijn. Misschien mag er eens openheid gegeven worden, kan me niet voorstellen dat administratie, watermerkpapiertjes en/of pasjes dit soort dragen kennen. Kiwi is volgens mij nog steeds een stichting? Dus waar gaat het geld heen?

Rodney Barten|22.06.15|20:53

@ Alexander: Als ik zo naar de foto kijk naar wat voor kantoorpand ze hebben, de salarissen van de bestuurders etc dan is het wel duidelijk. Je kan er van zeggen wat je wilt maar de tarieven de het Kiwa hanteert beschermd wellicht onze branche nog een klein beetje, 1500 euro is toch een drempel. Als straks de vakbekwaamheid word afgeschaft, de meterplicht etc dan is het nog maar een klein stapje voor beginnende ondernemers om te beginnen. Wat mij betreft mogen ze tarieven van Kiwa verhogen.

Hans Dekker|23.06.15|10:50

Wat mooi om al de discussies via Taxipro te mogen volgen. Daarnaast de reacties van al onze goede taxiondernemers die geen van allen nog maar iets verdienen en mogen verdienen. Dus binnenkort vallen er weer een paar.

KNV Die niets uitvoert:
ja reacties geeft, goh: Allemaal weer fijne ontwikkelingen, en in andere branches gaat het ook slecht. Auto’s die uit zich zelf binnenkort klanten gaan oppikken etc…..

Bladie baldie bla…

Zo nog veel meer…..

Duco Douwstra|23.06.15|15:13

De overeenkomsten met de met de ROVERSBENDE KIWA mogen van de rechter geheim blijven,een proces WOB bestuur werd niet gehonoreerd.Minister Schultz was zichtbaar opgelucht de ruim 3 miljoen waren immers al aan haar man uitbetaald.Eurlings heeft bedongen dat de KLM vergunningen goedkoop zouden blijven en dat de taxi en touringcar ondernemers daartegenover ongelimiteerd opgelicht mochten worden.Vergelijk de tarieven met die van de IVW deze zijn gelijk 3 x en meer over de kop gegaan.Ik kan al

Duco Douwstra|23.06.15|15:22

deze deze KIWA diensten ook leveren voor minder dan 25% van de KIWA prijzen en met 300% beteren kwaliteit,service en snelheid.En dan kan ik mij van de winst over 2 jaar rond laten vliegen in mijn privé helikopter.Het zijn dezelfde smoesjes als van de SDU,onze rovers lopen in schaapskleren, maar het blijven rovers.Dan heb ik nog respect voor Poetin,die komt er tenminste nog open en eerlijk vooruit.Walgelijk maarde bende is zo groot dat het niet meer opvalt.Neem nu het ROC debacle enz. enz. BCT?

Ton van Dalfsen|27.06.15|17:13

Gewoon de vergunningen weer gemeentelijk uit laten geven. Waarom niet , kan wel met paspoorten , rijbewijzen. Waarom dan niet met Taxivergunningen en chauffeurspassen. Denk dat het de helft goedkoper kan.

Mansveld: Kiwa moet nieuw kostprijsmodel opstellen | TaxiPro
Kiwa, Register, hoofdkantoor

Mansveld: Kiwa moet nieuw kostprijsmodel opstellen

Kiwa maakt op dit moment op sommige tarieven winst, terwijl andere tarieven niet kostendekkend zouden zijn. Daarom moet Kiwa een verbeterd kostprijsmodel voor alle vergunningen opstellen. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer. Hoe het komt dat een simpele taxivergunning al jarenlang 1500 euro kost, een wijziging bestuurder bijna 1.000 euro en een chauffeurskaart taxi 125 euro, daar gaat ze echter niet op in.

Mansveld zou eigenlijk met een brief komen om de kosten van Kiwa te onderbouwen. Maar daar gaat ze slechts kort op in. “Op dit moment zijn sommige van de door Kiwa gehanteerde tarieven niet kostendekkend terwijl andere tarieven meer dan kostendekkend zijn”, meldt Mansveld.

Kiwa

Kiwa verstrekt namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vergunningen op het terrein van wegvervoer, binnenvaart, koopvaardij, visserij en luchtvaart. Daartoe heeft de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat (nu Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) in 2010 namens de minister een overeenkomst gesloten met Kiwa, waarbij onder andere afspraken zijn vastgelegd over de ontwikkeling van de tarieven.

De gebruikte tarieven zijn al jarenlang een doorn in het oog van de taxisector. Want 1500 euro om een formulier te beoordelen en vervolgens een taxivergunning op te sturen is niet te onderbouwen. en 125 euro voor een chauffeurskaart die technisch gelijk is aan een OV-chipkaart, is eveneens absurd. Of 925 euro om een vennoot te wijzigen op de vergunning.

Tariefswijziging

Mansveld: “Ook is overeengekomen dat Kiwa de jaarlijkse tariefvoorstellen voor consultatie voorlegt aan de brancheorganisatie. Kiwa stelt jaarlijks voor elke sector een voorstel voor tariefswijziging op dat voldoet aan de contractuele afspraken. Kiwa consulteert vervolgens de betrokken brancheorganisaties, past eventueel zijn voorstel aan en dient dit in bij het ministerie van IenM. Vervolgens krijgen de minister en ik ter beoordeling en vaststelling het voorstel voor wijziging van de diverse tarieven, waarbij tarieven voor taxi onder mijn verantwoordelijkheid vallen.”

Na vaststelling door Mansveld van de tarieven voor (onder andere) taxidocumenten worden deze gepubliceerd in de Staatscourant (Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000).”Het rijksbeleid is om zo veel mogelijk kostendekkende tarieven te hanteren”, zegt Mansveld.

Kostprijsmodel

Omdat er op dit moment bepaalde sectoren betalen voor andere sectoren, moet Kiwa hier veranderingen in aanbrengen. “De ILT heeft Kiwa verzocht om met behulp van een verbeterd kostprijsmodel de kosten van alle vergunningen in beeld te brengen”, zegt Mansveld.

“De ILT heeft een vergelijkbare actie uitgevoerd voor zijn eigen tarieven. Het resultaat van deze exercitie zullen ILT en Kiwa de komende periode gezamenlijk bespreken met alle betrokken brancheorganisaties. Over de aanpassingsvoorstellen zijn meerdere consultaties met de diverse brancheorganisaties voorzien. Het doel van de besprekingen is te komen tot een plan waarbij de tarieven per sector kostendekkend zijn.”

Kostenverlaging

De minister zal de Kamer later dit jaar informeren over de resultaten van de besprekingen. “Daarnaast zijn naar aanleiding van de evaluatie van de taxiregelgeving enkele wijzigingen voorzien die mogelijk leiden tot kostenverlaging voor taxiondernemers”, aldus Mansveld in de brief.

De taxibranche zal voorlopig dus nog de torenhoge Kiwa-tarieven moeten ophoesten. Ook weigert het ministerie van Infrastructuur en Milieu al jarenlang om inzage te geven in het contract dat is gesloten met Kiwa. Zo is nog altijd onbekend hoe lang deze instantie nog het monopolie heeft op de uitgifte van vergunningen en kaarten voor de taxisector.

Bart Pals

Tarieven Taxi Kiwa:

 • Ondernemersvergunning € 1465,31
 • Vergunningsbewijs € 54,45
 • Wijziging groot: vennoten, bestuurders of vakbekwame personen € 932,91
 • Wijziging klein: bedrijfsnaam of adres € 134,31
 • Erkenning van EG-beroepskwalificaties € 387,20
 • Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer € 387,20
 • Chauffeurskaart (beperkt en onbeperkt) € 129,47
 • Chauffeurskaart inclusief LWT-kaart € 188,76
 • Ondernemerskaart € 129,47
 • Keuringskaart € 129,47
 • Inspectiekaart € 129,47
 • Systeemkaart € 73,81
 • Set van 15 referentiekaarten € 1.107,15
 • Referentiekaart per stuk € 73,81

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Mansveld: Kiwa moet nieuw kostprijsmodel opstellen”

Johan Zevenbergen|22.06.15|10:55

Sorry heb er geen enkel vertrouwen meer in al dat gekonkel.

Hans Dekker|22.06.15|12:16

Goh !!!!

Alexander Rink|22.06.15|16:18

Goh wat verbaasd mij dit weer eens niet, hele KIWI is gewoon onzin. Alleen gaat het hier om andere belangen waardoor deze prijzen meer dan kostendekkend zijn. Misschien mag er eens openheid gegeven worden, kan me niet voorstellen dat administratie, watermerkpapiertjes en/of pasjes dit soort dragen kennen. Kiwi is volgens mij nog steeds een stichting? Dus waar gaat het geld heen?

Rodney Barten|22.06.15|20:53

@ Alexander: Als ik zo naar de foto kijk naar wat voor kantoorpand ze hebben, de salarissen van de bestuurders etc dan is het wel duidelijk. Je kan er van zeggen wat je wilt maar de tarieven de het Kiwa hanteert beschermd wellicht onze branche nog een klein beetje, 1500 euro is toch een drempel. Als straks de vakbekwaamheid word afgeschaft, de meterplicht etc dan is het nog maar een klein stapje voor beginnende ondernemers om te beginnen. Wat mij betreft mogen ze tarieven van Kiwa verhogen.

Hans Dekker|23.06.15|10:50

Wat mooi om al de discussies via Taxipro te mogen volgen. Daarnaast de reacties van al onze goede taxiondernemers die geen van allen nog maar iets verdienen en mogen verdienen. Dus binnenkort vallen er weer een paar.

KNV Die niets uitvoert:
ja reacties geeft, goh: Allemaal weer fijne ontwikkelingen, en in andere branches gaat het ook slecht. Auto’s die uit zich zelf binnenkort klanten gaan oppikken etc…..

Bladie baldie bla…

Zo nog veel meer…..

Duco Douwstra|23.06.15|15:13

De overeenkomsten met de met de ROVERSBENDE KIWA mogen van de rechter geheim blijven,een proces WOB bestuur werd niet gehonoreerd.Minister Schultz was zichtbaar opgelucht de ruim 3 miljoen waren immers al aan haar man uitbetaald.Eurlings heeft bedongen dat de KLM vergunningen goedkoop zouden blijven en dat de taxi en touringcar ondernemers daartegenover ongelimiteerd opgelicht mochten worden.Vergelijk de tarieven met die van de IVW deze zijn gelijk 3 x en meer over de kop gegaan.Ik kan al

Duco Douwstra|23.06.15|15:22

deze deze KIWA diensten ook leveren voor minder dan 25% van de KIWA prijzen en met 300% beteren kwaliteit,service en snelheid.En dan kan ik mij van de winst over 2 jaar rond laten vliegen in mijn privé helikopter.Het zijn dezelfde smoesjes als van de SDU,onze rovers lopen in schaapskleren, maar het blijven rovers.Dan heb ik nog respect voor Poetin,die komt er tenminste nog open en eerlijk vooruit.Walgelijk maarde bende is zo groot dat het niet meer opvalt.Neem nu het ROC debacle enz. enz. BCT?

Ton van Dalfsen|27.06.15|17:13

Gewoon de vergunningen weer gemeentelijk uit laten geven. Waarom niet , kan wel met paspoorten , rijbewijzen. Waarom dan niet met Taxivergunningen en chauffeurspassen. Denk dat het de helft goedkoper kan.