pensioen

Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer

Er zal de komende jaren waarschijnlijk geen verhoging van de pensioenuitkeringen of pensioenaanspraken plaatsvinden bij het Pensioenfonds Vervoer. Dat betekent dat deelnemers niet worden gecompenseerd voor de inflatie. Want hoewel het vermogen is gestegen, is dat ook gebeurd met de verplichtingen. Dat meldt het Pensioenfonds Vervoer in haar kwartaalbericht 2 over 2015.

In totaal heeft het pensioenfonds 635.500 deelnemers en beschikt over € 19,6 miljard aan belegd vermogen. Ook de taxibranche neemt via de CAO Taxivervoer verplicht deel aan het Pensioenfonds Vervoer.

Voorgeschreven rente

“Tegenover de stijging van het vermogen van de afgelopen jaren staat dat, door de enorme rentedaling, de marktwaarde van de pensioenverplichtingen berekend met de door DNB voorgeschreven rente (‘UFR’), ook zeer fors is gestegen”, meldt het fonds.

“Daar komt bij dat de regelgeving in 2015 verder is aangescherpt, waardoor pensioenfondsen nog hogere buffers moeten aanhouden. Door deze ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren zal plaatsvinden.”

Negatief rendement

Het Pensioenfonds Vervoer heeft het eerste halfjaar van 2015 een negatief rendement gemaakt. Er werd 1,13% verlies geleden op de beleggingen. Oorzaak daarvan is het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen. De UFR-dekkingsgraad bedroeg op 30 juni 108,3%. Aan het einde van 2014 bedroeg de dekkingsgraad nog 111,7 en aan het einde van het eerste kwartaal in 2015 was het 107,2%.

De tweede helft van het kwartaal keerde het sentiment op de aandelenbeurzen, door de vrije val van de Chinese aandelenbeurs en een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone. Ook de staatsobligatiemarkten in de eurozone kwamen in de greep van de discussies over Griekenland. “Onzekerheid, hoop en pessimisme wisselden elkaar af en leidden op dagbasis tot flinke marktbewegingen in aandelen en obligatiemarkten”, aldus het pensioenfonds in haar kwartaalverslag.

Schermafbeelding 2015-07-28 om 10.22.27

Beleggingen

Voor een goed pensioen is het nodig dat het pensioenfonds op langere termijn een positief beleggingsrendement haalt. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was het pensioen nu veel lager en de premie veel hoger.

“Pensioenfonds Vervoer heeft een defensief risicoprofiel”, licht het fonds toe. “Daarom hebben we ons verzekerd tegen dalende rentes. Dit heeft ons van 2009 tot en met 2012 en in het jaar 2014 hoge rendementen opgeleverd van tussen de 10 en 30%.”

Uitkeringen

In 2013 was het rendement echter negatief, namelijk -1,6%. Dat werd veroorzaakt door de in dat jaar gestegen rente. “Dankzij dit voorzichtige beleid heeft de dekkingsgraad zich, ondanks de per saldo in de afgelopen 6 jaar flink gedaalde rente, goed ontwikkeld. Daardoor heeft het pensioenfonds in het verleden niet hoeven korten op de pensioenuitkeringen of opgebouwde pensioenen.”

Het vermogen van Pensioenfonds Vervoer is in de eerste helft van 2015 per saldo licht gestegen. Het behaalde beleggingsrendement van minus 1,1% was weliswaar licht negatief, maar de ontvangen pensioenpremies waren (zoals gebruikelijk) hoger dan de pensioenuitkeringen en de kosten.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het financiële vermogen en het bedrag aan pensioenen dat tot de laatste nu bekende actieve of gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is overleden moet worden uitgekeerd. Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is in het tweede kwartaal van 2015 gestegen van 107,2% per eind maart 2015 naar 108,3% per eind juni.

Dekkingsgraad, Pensioenfonds Vervoer_____________________

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer”

Peter Driessen|29.07.15|17:27

Ja mensen ik ben boos dat de bonden hier niets aan doen reken zelf maar eens uit wat jij over houd straks ik heb mijn hele leven weken gemaakt van ongeveer 50 60 en soms wel meer uur en soms wel 800 per jaar als tvt uitbetaald gekregen en ook nog eens in de slappe weken op moeten nemen en daar zie je niets van terug terwijl we daar ook belasting over betaald hebben.
En waar blijft het geld van die al die mensen die voor hun pensioen over leiden
Nog even en dan moeten de oudjes gaan stelen

Peter Driessen|29.07.15|17:41

Ze kunnen beter Griekenland iedere keer steunen met miljarden en eigen volk leeg zuigen want dat gebeurt op dit moment .
Zalm en zijn maatjes die zitten goed die zitten niet met kromme tenen te dubben wat ze straks over houden als ze met pensioen gaan .
En natuurlijk die mensen die met ons geld foute beslissingen hebben gemaakt wat het is immers lekker werken met andermans geld.
Gek hé dat de Nederlanders geen vertrouwen meer hebben.
En dit kabinet gaat lekker door wat een succes he Rutten.

Paul Dijkhuizen|29.07.15|21:25

Geen woord over de fraude van Goldman-Sachs met pensioengeld van pensioenfonds vervoer?
En de ‘geheime afkoopregeling daarvan’… Kijk eens de documentaire ‘Zwarte zwanen’ deel 2… Zeer verhelderend!

HansVanMeerten|30.07.15|12:44

Indexatie van de pensioenen is voorwaarde voor “solidariteit” volgens EU Hof http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44710&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=642880 … o.v. 109…

Floris Ooms|04.08.15|20:40

Ik heb voor zo’n 3 maanden geleden gebeld gehad met PVF en degene welke ik aan de telefoon had zei mij ook dat als we later pensioen zouden krijgen het niets meer voor zou stellen.
Ik denk zelf eerder dat men op pensioendatum overgaan tot afkoop van de pensioenuitkering omdat het dan nog slechts een zeer klein pensioen betreft ondanks het feit dat ik thans al 27 jaar deelnemer ben en nog minimaal 12 jaar deelnemer moet blijven.

Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer | TaxiPro
pensioen

Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer

Er zal de komende jaren waarschijnlijk geen verhoging van de pensioenuitkeringen of pensioenaanspraken plaatsvinden bij het Pensioenfonds Vervoer. Dat betekent dat deelnemers niet worden gecompenseerd voor de inflatie. Want hoewel het vermogen is gestegen, is dat ook gebeurd met de verplichtingen. Dat meldt het Pensioenfonds Vervoer in haar kwartaalbericht 2 over 2015.

In totaal heeft het pensioenfonds 635.500 deelnemers en beschikt over € 19,6 miljard aan belegd vermogen. Ook de taxibranche neemt via de CAO Taxivervoer verplicht deel aan het Pensioenfonds Vervoer.

Voorgeschreven rente

“Tegenover de stijging van het vermogen van de afgelopen jaren staat dat, door de enorme rentedaling, de marktwaarde van de pensioenverplichtingen berekend met de door DNB voorgeschreven rente (‘UFR’), ook zeer fors is gestegen”, meldt het fonds.

“Daar komt bij dat de regelgeving in 2015 verder is aangescherpt, waardoor pensioenfondsen nog hogere buffers moeten aanhouden. Door deze ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren zal plaatsvinden.”

Negatief rendement

Het Pensioenfonds Vervoer heeft het eerste halfjaar van 2015 een negatief rendement gemaakt. Er werd 1,13% verlies geleden op de beleggingen. Oorzaak daarvan is het negatieve sentiment op de aandelenbeurzen. De UFR-dekkingsgraad bedroeg op 30 juni 108,3%. Aan het einde van 2014 bedroeg de dekkingsgraad nog 111,7 en aan het einde van het eerste kwartaal in 2015 was het 107,2%.

De tweede helft van het kwartaal keerde het sentiment op de aandelenbeurzen, door de vrije val van de Chinese aandelenbeurs en een mogelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone. Ook de staatsobligatiemarkten in de eurozone kwamen in de greep van de discussies over Griekenland. “Onzekerheid, hoop en pessimisme wisselden elkaar af en leidden op dagbasis tot flinke marktbewegingen in aandelen en obligatiemarkten”, aldus het pensioenfonds in haar kwartaalverslag.

Schermafbeelding 2015-07-28 om 10.22.27

Beleggingen

Voor een goed pensioen is het nodig dat het pensioenfonds op langere termijn een positief beleggingsrendement haalt. Zonder de opbrengsten uit de beleggingen was het pensioen nu veel lager en de premie veel hoger.

“Pensioenfonds Vervoer heeft een defensief risicoprofiel”, licht het fonds toe. “Daarom hebben we ons verzekerd tegen dalende rentes. Dit heeft ons van 2009 tot en met 2012 en in het jaar 2014 hoge rendementen opgeleverd van tussen de 10 en 30%.”

Uitkeringen

In 2013 was het rendement echter negatief, namelijk -1,6%. Dat werd veroorzaakt door de in dat jaar gestegen rente. “Dankzij dit voorzichtige beleid heeft de dekkingsgraad zich, ondanks de per saldo in de afgelopen 6 jaar flink gedaalde rente, goed ontwikkeld. Daardoor heeft het pensioenfonds in het verleden niet hoeven korten op de pensioenuitkeringen of opgebouwde pensioenen.”

Het vermogen van Pensioenfonds Vervoer is in de eerste helft van 2015 per saldo licht gestegen. Het behaalde beleggingsrendement van minus 1,1% was weliswaar licht negatief, maar de ontvangen pensioenpremies waren (zoals gebruikelijk) hoger dan de pensioenuitkeringen en de kosten.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds is de verhouding tussen het financiële vermogen en het bedrag aan pensioenen dat tot de laatste nu bekende actieve of gewezen deelnemer of pensioengerechtigde is overleden moet worden uitgekeerd. Hoe hoger deze dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Vervoer is in het tweede kwartaal van 2015 gestegen van 107,2% per eind maart 2015 naar 108,3% per eind juni.

Dekkingsgraad, Pensioenfonds Vervoer_____________________

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Komende jaren geen verhogingen bij Pensioenfonds Vervoer”

Peter Driessen|29.07.15|17:27

Ja mensen ik ben boos dat de bonden hier niets aan doen reken zelf maar eens uit wat jij over houd straks ik heb mijn hele leven weken gemaakt van ongeveer 50 60 en soms wel meer uur en soms wel 800 per jaar als tvt uitbetaald gekregen en ook nog eens in de slappe weken op moeten nemen en daar zie je niets van terug terwijl we daar ook belasting over betaald hebben.
En waar blijft het geld van die al die mensen die voor hun pensioen over leiden
Nog even en dan moeten de oudjes gaan stelen

Peter Driessen|29.07.15|17:41

Ze kunnen beter Griekenland iedere keer steunen met miljarden en eigen volk leeg zuigen want dat gebeurt op dit moment .
Zalm en zijn maatjes die zitten goed die zitten niet met kromme tenen te dubben wat ze straks over houden als ze met pensioen gaan .
En natuurlijk die mensen die met ons geld foute beslissingen hebben gemaakt wat het is immers lekker werken met andermans geld.
Gek hé dat de Nederlanders geen vertrouwen meer hebben.
En dit kabinet gaat lekker door wat een succes he Rutten.

Paul Dijkhuizen|29.07.15|21:25

Geen woord over de fraude van Goldman-Sachs met pensioengeld van pensioenfonds vervoer?
En de ‘geheime afkoopregeling daarvan’… Kijk eens de documentaire ‘Zwarte zwanen’ deel 2… Zeer verhelderend!

HansVanMeerten|30.07.15|12:44

Indexatie van de pensioenen is voorwaarde voor “solidariteit” volgens EU Hof http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44710&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=642880 … o.v. 109…

Floris Ooms|04.08.15|20:40

Ik heb voor zo’n 3 maanden geleden gebeld gehad met PVF en degene welke ik aan de telefoon had zei mij ook dat als we later pensioen zouden krijgen het niets meer voor zou stellen.
Ik denk zelf eerder dat men op pensioendatum overgaan tot afkoop van de pensioenuitkering omdat het dan nog slechts een zeer klein pensioen betreft ondanks het feit dat ik thans al 27 jaar deelnemer ben en nog minimaal 12 jaar deelnemer moet blijven.