dekkingsgraad, Pensioenfonds Vervoer

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer snel achteruit

De financiële positie van Pensioenfonds Vervoer is in 2015 verslechterd. Daardoor is de aanwezige dekkingsgraad flink lager geworden. Die is gezakt van 111,7% aan het begin van 2015 naar 99,3% per eind september 2015. “Een groot deel van dit verschil komt door de verslechtering van de situatie op de financiële markten”, meldt het pensioenfonds. Alle taxichauffeurs die onder de CAO Taxivervoer vallen zijn bij dit pensioenfonds aangesloten. 

Een andere oorzaak is de lage rekenrente. Ongeveer 4%-punt van de achteruitgang is namelijk veroorzaakt doordat met ingang van 15 juli 2015 met deze lagere rente gerekend moet worden. Daar komt bij dat de regelgeving per 1 januari 2015 verder is aangescherpt, waardoor pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden.

Dekkingsgraad

“Door deze ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren zal plaatsvinden”, zegt het fonds. “Vooralsnog zijn er geen pensioenverlagingen te verwachten.”

Er is in 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank, omdat de dekkingsgraad lager is dan de (minimaal) vereiste dekkingsgraad. Het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan blijft van kracht, ook nu de dekkingsgraad onder de 100% is gekomen.

Buffers

De financiële gezondheid van het fonds zal weer moeten verbeteren. “Als de dekkingsgraad nog verder daalt kan er een situatie ontstaan waarbij het fonds niet meer binnen maximaal tien jaar voldoende buffers kan opbouwen. Dan wordt de kans op korten groot”, laat het fonds weten.

kerncijfers, Pensioenfonds Vervoer

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer snel achteruit”

Johan Zevenbergen|30.10.15|19:27

Met de huidige plannen is er straks geen taxi personeel meer, dus niemand die het pensioen potje nog aanvult.
Lijkt mij dus niet dat het ooit nog beter word.

Fraise Confiture|31.10.15|20:52

Misschien is het beter dat werknemers zelfstandig een geblokkeerde rekening bij de bank openen en bij de werkgever verzoeken om pensioengelden op die rekening te storten, dan kunnen pensioenfondsen niet meer met onze gelden speculeren en ophouden te bestaan. Tevens zouden pensioenfondsen met terugwerkende kracht opgebouwde pensioengelden op die rekening te storten en ben je baas over je eigen pensioengeld.
Nu ben je afhankelijk van de willekeur van de pensioenfondsen.

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer snel achteruit | TaxiPro
dekkingsgraad, Pensioenfonds Vervoer

Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer snel achteruit

De financiële positie van Pensioenfonds Vervoer is in 2015 verslechterd. Daardoor is de aanwezige dekkingsgraad flink lager geworden. Die is gezakt van 111,7% aan het begin van 2015 naar 99,3% per eind september 2015. “Een groot deel van dit verschil komt door de verslechtering van de situatie op de financiële markten”, meldt het pensioenfonds. Alle taxichauffeurs die onder de CAO Taxivervoer vallen zijn bij dit pensioenfonds aangesloten. 

Een andere oorzaak is de lage rekenrente. Ongeveer 4%-punt van de achteruitgang is namelijk veroorzaakt doordat met ingang van 15 juli 2015 met deze lagere rente gerekend moet worden. Daar komt bij dat de regelgeving per 1 januari 2015 verder is aangescherpt, waardoor pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden.

Dekkingsgraad

“Door deze ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat een verhoging van de pensioenuitkeringen of de pensioenaanspraken de komende jaren zal plaatsvinden”, zegt het fonds. “Vooralsnog zijn er geen pensioenverlagingen te verwachten.”

Er is in 2015 een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank, omdat de dekkingsgraad lager is dan de (minimaal) vereiste dekkingsgraad. Het herstelplan is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Dit herstelplan blijft van kracht, ook nu de dekkingsgraad onder de 100% is gekomen.

Buffers

De financiële gezondheid van het fonds zal weer moeten verbeteren. “Als de dekkingsgraad nog verder daalt kan er een situatie ontstaan waarbij het fonds niet meer binnen maximaal tien jaar voldoende buffers kan opbouwen. Dan wordt de kans op korten groot”, laat het fonds weten.

kerncijfers, Pensioenfonds Vervoer

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “Dekkingsgraad Pensioenfonds Vervoer snel achteruit”

Johan Zevenbergen|30.10.15|19:27

Met de huidige plannen is er straks geen taxi personeel meer, dus niemand die het pensioen potje nog aanvult.
Lijkt mij dus niet dat het ooit nog beter word.

Fraise Confiture|31.10.15|20:52

Misschien is het beter dat werknemers zelfstandig een geblokkeerde rekening bij de bank openen en bij de werkgever verzoeken om pensioengelden op die rekening te storten, dan kunnen pensioenfondsen niet meer met onze gelden speculeren en ophouden te bestaan. Tevens zouden pensioenfondsen met terugwerkende kracht opgebouwde pensioengelden op die rekening te storten en ben je baas over je eigen pensioengeld.
Nu ben je afhankelijk van de willekeur van de pensioenfondsen.