ilt, inspectie leefomgeving en transport, inspecteur, controle, handhaving

ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit

De ILT heeft de planning voor het aantal inspecties voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Door de vernieuwingen in de taxiregelgeving en ontwikkelingen in de markt kan het jaar 2016 voor het taxitoezicht beschouwd worden als een overgangsjaar. Voor de BCT bepalen de ontwikkelingen rond de verdere invoering ervan hoe het toezicht wordt vormgegeven. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport in zijn meerjarenplan voor de periode 2016-2021.

In het plan omschrijft ILT welke activiteiten er de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Daarnaast worden er enkele ambities over de manier van werken uitgesproken. De ILT wil het komende jaar onder meer inzetten op verdergaande efficiency, vermindering van lasten voor partijen die onder toezicht staan en consistentie in de handhaving; dat laatste in samenwerking met andere nationale en internationale inspecties.

Over de taxibranche schrijft ILT dat deze bestaat uit 6.100 bedrijven met 32.000 voertuigen en 52.000 chauffeurs. Een kwart van die bedrijven richt zich primair op de straattaximarkt. Ruim 30 procent houdt zich vrijwel uitsluitend met contractvervoer bezig. Ruim 2.000 bedrijven zijn actief in beide markten en de meeste bedrijven zijn actief in de vier grote steden. Over de naleving van wetten en regels door de taxibranche schrijft ILT het volgende.

Contractvervoer

“In de taximarkt is het veiligheidsbesef over het algemeen laag te noemen vanwege de lage toetredingsdrempel en de grote concurrentie, vooral in de vier grote steden. Het gemiddelde nalevingspercentage van de reguliere branche is ongeveer 50 tot 80 procent.” Flinke diversiteit en grote regionale verschillen binnen de taxisector vormen een belangrijke oorzaak voor deze ruime bandbreedte, legt ILT uit.

“Zo wordt wet- en regelgeving door het contractvervoer beter nageleefd dan door de straattaxi’s, waarbij de naleving in de vier grote steden nog weer slechter is in vergelijking met de rest van Nederland.” Fraude en het illegaal taxivervoer komen regelmatig voor.  “Het fenomeen snorders laat zich steeds vaker in verschillende hoedanigheden zien, al dan niet gepresenteerd als innovatie.”

Feit is ook dat in het taxivervoer sprake is van een technologisch gestuurde revolutie, waarbij nieuwe vormen van vervoer opkomen en de meer traditionele varianten onder druk staan. Dat gebeurt volgens ILT mede omdat zaken als de vraag naar vervoer op maat en een veranderende kijk op de prijs-kwaliteitverhouding hand in hand gaan met de ontwikkeling van technologie. Tot de belangrijkste ontwikkelingen binnen de taxiwereld rekent ILT de boordcomputer taxi (BCT), andere vormen van vervoer aanbieden en betalen, chauffeurloos vervoer, toenemende digitalisering en vervoer door vrijwilligers.

1.300 objectinspecties

Met betrekking tot de BCT zegt ILT dat de ontwikkelingen rond de invoering van dit systeem gaan bepalen hoe het toezicht op dat vlak wordt ingericht. De evaluatie van de BCT volgt later in 2016, waarbij de verwachting is dat het systeem nog dit jaar volledig operationeel zal zijn. De toezichthouder stelt verder dat een evaluatie van de taxiwetgeving aan heeft getoond dat deze volop ruimte laat voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties, en dat de huidige regelgeving niet onnodig belemmerend werkt. De ILT volgt de ontwikkelingen in de sector en stelt ook aanbieders van nieuwe vormen van taxivervoer actief te benaderen om ze op de wet-en regelgeving te wijzen.

Bij al deze en andere ontwikkelingen komt ook nog kijken dat de inspectie zelf dit jaar met de uitstroom van personeel en de instroom van vervangers te maken krijgt. Deze nieuwe medewerkers moeten opgeleid en ingewerkt worden. Voor 2016 stelt ILT om alle voornoemde redenen het aantal inspecties naar beneden bij in vergelijking met voorbije en toekomstige jaren. Het aantal objectinspecties wordt voor dit jaar op 1.300 ingeschat; de jaren daarna zal dat telkens 3.000 zijn. Daarnaast gaat men uit van tachtig administratiecontroles en evenveel bedrijfscontroles. Vanaf 2017 moet dat er weer 200 worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

9 reacties op “ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit”

Tjerk Vinckx|24.06.16|19:46

Zou de ILT het: Rapport van de Taskforce Toekomstvisie Taxi, onder voorzitterschap van prof.dr.Hugo B.Roos i.o.v.KNV Taxi-en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat met name blz 34 zijn kwijt geraakt of ligt het bewust onder in de la ? Tja je moet je eigen baantje natuurlijk veilig stellen, BANANENREPUBLIEK.

Duco Douwstra|30.06.16|11:22

Het voornemen om alle taxi’s en busjes van een BCT te voorzien stamt uit 1996. Vanaf 2004 zijn er honderden vergaderingen geweest over de BCT, alle 4 de leveranciers riepen om het hardst,die mensen bij de IVW nu ILT zijn gestoord, wat zij willen hebben wij al lang en beter.Toen kwam de inspectie met de digitale handtekening,waardoor alle mooie grote systemen en uitgeteste systemen op schoothoop moesten belanden en worden vervangen door een super klein kastje vol met storingen en gebreken.

Duco Douwstra|30.06.16|11:37

Met een onbegrijpelijk specificatie rapport van 200 pagina’s.Tot op de dag van vandaag dus 12 jaar verder is de BCT nog steeds een ramp met veel uitval van voertuigen omslachtig en dure datakosten,extra abonnementen om de data te vertalen en andere oplichterstrucs.De inspectie controleert al ruim 2 jaar niet meer op de rij en rusttijden. En wat blijkt?het is nog nooit zo’n lange tijd rustig geweest.Jammer dat Staatssecretaris Dijksma zich ook zo voor laat liegen door de ILT.de leveranciers

Duco Douwstra|30.06.16|11:51

Kunnen rekenen wat ze willen voor update’s verkoop en installatie. Net als de Kiwa maken zij de dienst uit. Iedere taxi of busje moet voorzien zijn van een BCT en zijn nog maar 3 leveranciers met prijsafspraken. Wat een ongelofelijke bende, ik blijf mij dagelijks verbazen, dat we het BCT drama maar voort laten duren.De ILT en de politiek hebben altijd alleen maar de innovatie en de kwaliteitsverbetering gedwarsboomd.Bij de deregulering moet alles met een uitkering maar taxichauffeur worden.

Duco Douwstra|30.06.16|12:13

En om het nou eens zwart wit te stellen, als de leveranciers straks duizend euro voor een update gaan rekenen, wat moet je dan doen doen? Je bent verplicht om een ge-update BCT in je voertuig te hebben. ER ZIJN NOG GEEN UPDATES BESCHIKBAAR,MAAR TOCH IS IEDEREEN VERPLICHT OM MORGEN EEN GE-UPDATE BCT IN ZIJN VOERTUIG TE HEBBEN! Waanzinnig maar waar.De ultieme machtswellust van een inspectie die 200 controles p.j. gaan doen,dus elke 1 1/2 dag 1 en met hoeveel mensen? Zo dat is pas hard werken.

Ruben Brandenburg|30.06.16|14:23

bij ICR gonst het gerucht dat de update schrik niet 225.00 euro gaat kosten.
nou heren tel uit je winst weer

Duco Douwstra|01.07.16|10:39

Of € 1000,00 de leveranciers kunnen nu hun slag slaan, zeg mij maar wat je daar tegen kunt doen. Ik voorspel vanaf 2005 dat de BCT drama is,ik heb ng geen dag ongelijk gehad.Ook de Politiek is het met mij eens. Maar de Politiek heeft niks te vertellen, de IenM / ILT regeert, ILT moet ook hun afspraken met de leveranciers nakomen, die dreigen met schadeclaims,als de ILT de taxiondernemers niet genoeg onder druk zet, om BCT’s te kopen. De taxibranche komt steeds verder met zijn kop in een strop

Taxi Volendam|20.07.16|13:25

Wat zou de Stasi, de geheime dienst van de DDR ,en Securitate, Ceausescu’s geheime dienst blij geweest zijn met een dergelijke BCT.
Volgen en locaties vastleggen van wat mensen doen en verblijven.
Dat is namelijk wat de BCT doet.
Wij zijn de eerste bedrijfstak in de wereld waar een dergelijk BCT systeem verplicht is geworden.
Wat is in vredesnaam de noodzaak hiervan?
Waarom grijpen kamer leden of wij niet in?
Iedere werknemer heeft wettelijk recht op privacy tijdens het werk, waaronder wij.

Taxi Volendam|22.07.16|13:12

Aldus nieuwsbrief bct fabrikant Juli 2016 :
Hoe gaan SFT en de Belastingdienst om met mijn BCT-bestanden?
Het is een hardnekkig misverstand dat u verplicht bent om uw BCT-bestanden te overhandigen aan SFT en de Belastingdienst. Beide instanties kennen een vormvrije aanlevering van uw administratie. Dit kan ook op andere manieren. Registraties uit de BCT dienen eenduidig zijn waardoor discussies voorkomen kunnen worden.
Maar hoe doe je of werkt dat bij contractvervoer e.d.? Kosten update €270?

ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit | TaxiPro
ilt, inspectie leefomgeving en transport, inspecteur, controle, handhaving

ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit

De ILT heeft de planning voor het aantal inspecties voor dit jaar naar beneden bijgesteld. Door de vernieuwingen in de taxiregelgeving en ontwikkelingen in de markt kan het jaar 2016 voor het taxitoezicht beschouwd worden als een overgangsjaar. Voor de BCT bepalen de ontwikkelingen rond de verdere invoering ervan hoe het toezicht wordt vormgegeven. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport in zijn meerjarenplan voor de periode 2016-2021.

In het plan omschrijft ILT welke activiteiten er de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Daarnaast worden er enkele ambities over de manier van werken uitgesproken. De ILT wil het komende jaar onder meer inzetten op verdergaande efficiency, vermindering van lasten voor partijen die onder toezicht staan en consistentie in de handhaving; dat laatste in samenwerking met andere nationale en internationale inspecties.

Over de taxibranche schrijft ILT dat deze bestaat uit 6.100 bedrijven met 32.000 voertuigen en 52.000 chauffeurs. Een kwart van die bedrijven richt zich primair op de straattaximarkt. Ruim 30 procent houdt zich vrijwel uitsluitend met contractvervoer bezig. Ruim 2.000 bedrijven zijn actief in beide markten en de meeste bedrijven zijn actief in de vier grote steden. Over de naleving van wetten en regels door de taxibranche schrijft ILT het volgende.

Contractvervoer

“In de taximarkt is het veiligheidsbesef over het algemeen laag te noemen vanwege de lage toetredingsdrempel en de grote concurrentie, vooral in de vier grote steden. Het gemiddelde nalevingspercentage van de reguliere branche is ongeveer 50 tot 80 procent.” Flinke diversiteit en grote regionale verschillen binnen de taxisector vormen een belangrijke oorzaak voor deze ruime bandbreedte, legt ILT uit.

“Zo wordt wet- en regelgeving door het contractvervoer beter nageleefd dan door de straattaxi’s, waarbij de naleving in de vier grote steden nog weer slechter is in vergelijking met de rest van Nederland.” Fraude en het illegaal taxivervoer komen regelmatig voor.  “Het fenomeen snorders laat zich steeds vaker in verschillende hoedanigheden zien, al dan niet gepresenteerd als innovatie.”

Feit is ook dat in het taxivervoer sprake is van een technologisch gestuurde revolutie, waarbij nieuwe vormen van vervoer opkomen en de meer traditionele varianten onder druk staan. Dat gebeurt volgens ILT mede omdat zaken als de vraag naar vervoer op maat en een veranderende kijk op de prijs-kwaliteitverhouding hand in hand gaan met de ontwikkeling van technologie. Tot de belangrijkste ontwikkelingen binnen de taxiwereld rekent ILT de boordcomputer taxi (BCT), andere vormen van vervoer aanbieden en betalen, chauffeurloos vervoer, toenemende digitalisering en vervoer door vrijwilligers.

1.300 objectinspecties

Met betrekking tot de BCT zegt ILT dat de ontwikkelingen rond de invoering van dit systeem gaan bepalen hoe het toezicht op dat vlak wordt ingericht. De evaluatie van de BCT volgt later in 2016, waarbij de verwachting is dat het systeem nog dit jaar volledig operationeel zal zijn. De toezichthouder stelt verder dat een evaluatie van de taxiwetgeving aan heeft getoond dat deze volop ruimte laat voor toekomstige ontwikkelingen en innovaties, en dat de huidige regelgeving niet onnodig belemmerend werkt. De ILT volgt de ontwikkelingen in de sector en stelt ook aanbieders van nieuwe vormen van taxivervoer actief te benaderen om ze op de wet-en regelgeving te wijzen.

Bij al deze en andere ontwikkelingen komt ook nog kijken dat de inspectie zelf dit jaar met de uitstroom van personeel en de instroom van vervangers te maken krijgt. Deze nieuwe medewerkers moeten opgeleid en ingewerkt worden. Voor 2016 stelt ILT om alle voornoemde redenen het aantal inspecties naar beneden bij in vergelijking met voorbije en toekomstige jaren. Het aantal objectinspecties wordt voor dit jaar op 1.300 ingeschat; de jaren daarna zal dat telkens 3.000 zijn. Daarnaast gaat men uit van tachtig administratiecontroles en evenveel bedrijfscontroles. Vanaf 2017 moet dat er weer 200 worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

9 reacties op “ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit”

Tjerk Vinckx|24.06.16|19:46

Zou de ILT het: Rapport van de Taskforce Toekomstvisie Taxi, onder voorzitterschap van prof.dr.Hugo B.Roos i.o.v.KNV Taxi-en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat met name blz 34 zijn kwijt geraakt of ligt het bewust onder in de la ? Tja je moet je eigen baantje natuurlijk veilig stellen, BANANENREPUBLIEK.

Duco Douwstra|30.06.16|11:22

Het voornemen om alle taxi’s en busjes van een BCT te voorzien stamt uit 1996. Vanaf 2004 zijn er honderden vergaderingen geweest over de BCT, alle 4 de leveranciers riepen om het hardst,die mensen bij de IVW nu ILT zijn gestoord, wat zij willen hebben wij al lang en beter.Toen kwam de inspectie met de digitale handtekening,waardoor alle mooie grote systemen en uitgeteste systemen op schoothoop moesten belanden en worden vervangen door een super klein kastje vol met storingen en gebreken.

Duco Douwstra|30.06.16|11:37

Met een onbegrijpelijk specificatie rapport van 200 pagina’s.Tot op de dag van vandaag dus 12 jaar verder is de BCT nog steeds een ramp met veel uitval van voertuigen omslachtig en dure datakosten,extra abonnementen om de data te vertalen en andere oplichterstrucs.De inspectie controleert al ruim 2 jaar niet meer op de rij en rusttijden. En wat blijkt?het is nog nooit zo’n lange tijd rustig geweest.Jammer dat Staatssecretaris Dijksma zich ook zo voor laat liegen door de ILT.de leveranciers

Duco Douwstra|30.06.16|11:51

Kunnen rekenen wat ze willen voor update’s verkoop en installatie. Net als de Kiwa maken zij de dienst uit. Iedere taxi of busje moet voorzien zijn van een BCT en zijn nog maar 3 leveranciers met prijsafspraken. Wat een ongelofelijke bende, ik blijf mij dagelijks verbazen, dat we het BCT drama maar voort laten duren.De ILT en de politiek hebben altijd alleen maar de innovatie en de kwaliteitsverbetering gedwarsboomd.Bij de deregulering moet alles met een uitkering maar taxichauffeur worden.

Duco Douwstra|30.06.16|12:13

En om het nou eens zwart wit te stellen, als de leveranciers straks duizend euro voor een update gaan rekenen, wat moet je dan doen doen? Je bent verplicht om een ge-update BCT in je voertuig te hebben. ER ZIJN NOG GEEN UPDATES BESCHIKBAAR,MAAR TOCH IS IEDEREEN VERPLICHT OM MORGEN EEN GE-UPDATE BCT IN ZIJN VOERTUIG TE HEBBEN! Waanzinnig maar waar.De ultieme machtswellust van een inspectie die 200 controles p.j. gaan doen,dus elke 1 1/2 dag 1 en met hoeveel mensen? Zo dat is pas hard werken.

Ruben Brandenburg|30.06.16|14:23

bij ICR gonst het gerucht dat de update schrik niet 225.00 euro gaat kosten.
nou heren tel uit je winst weer

Duco Douwstra|01.07.16|10:39

Of € 1000,00 de leveranciers kunnen nu hun slag slaan, zeg mij maar wat je daar tegen kunt doen. Ik voorspel vanaf 2005 dat de BCT drama is,ik heb ng geen dag ongelijk gehad.Ook de Politiek is het met mij eens. Maar de Politiek heeft niks te vertellen, de IenM / ILT regeert, ILT moet ook hun afspraken met de leveranciers nakomen, die dreigen met schadeclaims,als de ILT de taxiondernemers niet genoeg onder druk zet, om BCT’s te kopen. De taxibranche komt steeds verder met zijn kop in een strop

Taxi Volendam|20.07.16|13:25

Wat zou de Stasi, de geheime dienst van de DDR ,en Securitate, Ceausescu’s geheime dienst blij geweest zijn met een dergelijke BCT.
Volgen en locaties vastleggen van wat mensen doen en verblijven.
Dat is namelijk wat de BCT doet.
Wij zijn de eerste bedrijfstak in de wereld waar een dergelijk BCT systeem verplicht is geworden.
Wat is in vredesnaam de noodzaak hiervan?
Waarom grijpen kamer leden of wij niet in?
Iedere werknemer heeft wettelijk recht op privacy tijdens het werk, waaronder wij.

Taxi Volendam|22.07.16|13:12

Aldus nieuwsbrief bct fabrikant Juli 2016 :
Hoe gaan SFT en de Belastingdienst om met mijn BCT-bestanden?
Het is een hardnekkig misverstand dat u verplicht bent om uw BCT-bestanden te overhandigen aan SFT en de Belastingdienst. Beide instanties kennen een vormvrije aanlevering van uw administratie. Dit kan ook op andere manieren. Registraties uit de BCT dienen eenduidig zijn waardoor discussies voorkomen kunnen worden.
Maar hoe doe je of werkt dat bij contractvervoer e.d.? Kosten update €270?