Aethon

Flinke groei in uitzendwerk voor taxibranche

De werkgelegenheid in Nederland groeit, met name als het om uitzendbanen gaat. De taxibranche vormt op die trend bepaald geen uitzondering, zo merken ze bij Aethon.

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2016 met 38.000 toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het groeiende aantal banen komt vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent.

Eén aanbesteding

Bij Aethon uit Rijswijk herkennen ze deze ontwikkelingen. Op het gebied van taxipersoneel is de groei zelfs bovengemiddeld groot, stelt Koen Homminga. Hij wijst daar twee oorzaken voor aan. “Door de veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verschuiven budgetten van provincies naar gemeenten en zorgverzekeraars. Die gemeenten willen het vervoer doorgaans als één geheel aanbesteden. Omdat niet alle vervoerscontracten tegelijk aflopen, worden er veel aanbestedingen voor periodes van één of twee jaar uitgeschreven, zodat na afloop daarvan alles tegelijk kan worden aanbesteed.”

Deze ontwikkeling brengt voor de vervoerders veel onzekerheden met zich mee, legt Homminga uit. “Je neemt geen mensen aan voor één of twee jaar als je het risico loopt dat je de volgende aanbesteding niet wint. Als dan 75 procent zoals in de cao bepaald mee overgaat naar de nieuwe vervoerder, hou je zelf 25 procent van die groep over terwijl je daar eigenlijk geen werk voor hebt.”

Flexibel inzetten

Een andere factor die de groei van het uitzendwerk beïnvloedt, is de Wet werk en zekerheid. Die bepaalt onder meer dat een werknemer na maximaal drie tijdelijke contracten of twee jaar aanspraak kan maken op een vast contract. Ook kent de Wwz de bepaling over de transitievergoeding die moet worden bepaald als iemand na meer dan twee jaar in dienst te zijn geweest, ontslagen wordt. “Voor werkgevers is het aantrekkelijk om de risico’s die daar bij komen kijken te verschuiven naar uitzendpartijen, zodat ze hun medewerkers flexibel kunnen inzetten en van tevoren al weten waar ze aan toe zijn als het om tarifering gaat”, legt Homminga uit.

Aethon zet enerzijds veel studenten in voor de avond- en weekenddiensten. Daarnaast wordt er gewerkt met mensen die bewust voor het beroep van chauffeur hebben gekozen. Het is voor Aethon op dit moment geen probleem om aan de groeiende vraag naar onder meer taxichauffeurs op uitzendbasis te voldoen. “We doen veel aan marketing en hebben een landelijke overeenkomst op het gebied van werving voor taxichauffeurs met het UWV. Voor de vervoerders zelf wordt het ook steeds lastiger om de juiste mensen te vinden, terwijl wij ons daar dagelijks mee bezighouden.”

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.