Gesprekken voor nieuwe en duidelijke taxi-cao van start

FNV Taxi, CNV en KNV Taxi hebben in juni van dit jaar een cao Taxivervoer afgesloten die loopt tot 1 juli 2017. Toch zijn de partijen alweer begonnen met de onderhandelingen voor de nieuwe cao, waarbij vernieuwing een speerpunt is. 

Het is vakbond FNV Taxi die bekend heeft gemaakt dat de onderhandelingen weer begonnen zijn. Het overleg moet wat de bond betreft zorgen voor duidelijkheid omtrent roosters en wat chauffeurs betaald krijgen. Alle partijen vinden het belangrijk dat het loongebouw, de arbeidstijden, OPOV-regeling voor overgang van personeel bij overgang van vervoer en de werkingssfeer (voor wie de cao geldt) goed geregeld zijn in de cao.

Geen overbodige teksten

“Op het gebied van werkingssfeer is gesproken over schijnzelfstandigheid, zzp’ers, schijnvrijwilligers en vrijwilligers”, vertelt FNV Taxi. “Hierbij hebben we de expertise ingeroepen van een advocaat. We willen dat de afspraken worden gevat in een heldere en duidelijke juridische tekst die niet voor meer dan één uitleg vatbaar is. Een duidelijke cao betekent ook: geen overbodige teksten in de cao. Alle partijen hebben een lijst gemaakt van artikelen die wel of niet terug komen in de nieuwe overeenkomst. Uiteindelijk moet dit leiden tot een dunner, maar duidelijker cao-boekje.”

Ruim op tijd klaar

Op 21 oktober gaan de partijen verder in gesprek. Het zal dan ook over andere dan de genoemde onderwerpen gaan, zoals arbeidstijd en loongebouw. “Het is ons doel om ruim op tijd klaar te zijn met de cao zodat we genoeg tijd hebben voor raadpleging van onze leden”, aldus de vakbond. De werkgevers willen op dit moment niet ingaan op de uitgangspunten voor en inhoud van de gesprekken.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is redacteur bij ProMedia, de uitgeverij van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.