Witboek doelgroepenvervoer FNV

OPOV op de schop: geen baanaanbod maar arbeidsovereenkomst

Bron: FNV

Als er groen licht komt voor het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Taxi, wordt de overgang van een groot deel van het personeel naar een eventuele nieuwe vervoerder verplicht. De huidige OPOV-regeling is een stuk vrijblijvender, omdat de verplichting beperkt blijft tot een baanaanbod aan 75 procent van het personeel. De herziening van de OPOV blijkt uit het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. De werknemers en werkgevers zelf moeten nog wel instemmen met de afspraken die hun vertegenwoordigers graag willen maken.

Vakbond FNV Taxi meldt het onderhandelingsresultaat te hebben gerealiseerd vanuit een gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers. Overlegsessies voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhandelen leidden tot vier centrale thema’s: werkingssfeer, werkgelegenheid, baanzekerheid en arbeidstijd. In het kader van de werkingssfeer is afgesproken dat de criteria zoals de Belastingdienst die hanteert worden opgenomen in de cao. Hiermee wil men schijnconstructies en oneerlijke concurrentie aanpakken.

De huidige OPOV-regeling (overgang van personeel bij overgang van vervoer) wordt drastisch herzien. Gerekend naar de contractwaarde van een opdracht wordt 60 procent (de personeelskosten) van die waarde teruggerekend naar het aantal uren inzet van personeel. Van dat aantal uren moet 75 procent van de betrokkenen verplicht over naar de nieuwe vervoerder. De overgang wordt verplicht. Mensen krijgen dus niet langer een baanaanbod, maar een arbeidsovereenkomst.

Iedereen kan baanaanbod afwijzen

Het doen van een baanaanbod zegt namelijk niets over het daadwerkelijke aantal mensen dat mee overgaat naar een nieuwe vervoerder. Dat kan iedereen zijn die zo’n aanbod krijgt, maar net zo goed kan iedereen het aanbod afwijzen. Met de herziening van de OPOV-regeling moet de baanzekerheid voor werknemers in het contractvervoer worden verbeterd.

FNV geeft in een toelichting aan dat er met deze nieuwe aanpak geen uitzonderingen meer mogelijk zijn. De vervoerder weet bij inschrijving op een aanbesteding exact welk personeel er over dient te worden genomen. Dat aspect moet ook mee worden berekend in de kostprijs waarmee wordt ingeschreven.

Hervorming loongebouw

Een ander belangrijk punt in het onderhandelingsresultaat is de hervorming van het loongebouw in de taxibranche. Het huidige loongebouw met twaalf treden zorgt voor veel doorloop van mensen in de onderste treden. Door de hervorming moet het verschil tussen mensen die nieuw in de sector zijn ten opzichte van mensen die er al langer werken, zijn verkleind. De hervorming vindt geleidelijk plaats gedurende de beoogde looptijd van de nieuwe cao: van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2021.

Doorgroeimogelijkheden

In de opzet voor de nieuwe cao is de ruimte voor loonsverhoging beperkt. Alleen voor mensen in trede 12 en in de hoogste trede onder het niet-rijdend personeel is er drie keer een eenmalige uitkering ter grootte van 1 procent en één keer een loonsverhoging van 1 procent. Voor de andere tredes zijn er geen loonsverhogingen, maar wel doorgroeimogelijkheden binnen de cao. De feestdagentoeslag komt in de nieuwe cao te vervallen.

De werkgevers en werknemers kunnen de komende weken het onderhandelingsresultaat van hun vakbonden en brancheorganisaties goedkeuren of afwijzen. Als dat eerste gebeurt, ligt er binnenkort een nieuwe cao Taxi voor de duur van vier jaar, met daarin onder meer de hiervoor genoemde afspraken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

20 reacties op “OPOV op de schop: geen baanaanbod maar arbeidsovereenkomst”

Ronald Liebregts|12.05.17|14:21

Waardeloze CAO er is geen 1 branche waar personeel niet extra beloond wordt met de feestdagen en wie zijn er dadelijk de dupe taxi branche met andere woorden is het een hoop inleveren ipv er op vooruit gaan

Ronald Liebregts|12.05.17|14:25

Waardeloze CAO er is geen 1branche waar personeel geen extra vergoeding krijgt als ze op wettelijke feestdagen moeten werken alleen dus dadelijk in de taxi wereld na het wegstrepen van de nacht toeslag en de weekend toeslag nu het volgende hoe krijg je de mensen nog gemotiveerd om in de taxi wereld te gaan werken , is gewoon belachelijk voor woorden .

Karin Roest|12.05.17|18:07

Dit zijn geen onderhandelingen meer.De werkgever heeft alles op tafel gedonderd wat ze wilde en de fnv heeft overal mee ingestemd.

Het is te gek voor woorden de FNV is er zeker niet voor de taxichauffeur.
We gaan er zelf op achteruit met dank aan de FNV.

Volgens mij hebben de mensen van de FNV totaal niet in de gaten dat alles duurder word.
Weer 4 jaar lang een k.. CAO

BEDANKT FNV!!!! voor het niet opkomen van taxichauffeurs en het niets doen.

Jacques Wolff|12.05.17|21:00

Dat wordt niet meer rijden tijdens de feestdagen, in het weekend en in de nachtelijke uren. Dan gaat het management, tijdens deze dagen en nachturen. maar zelf achter het stuur zitten.

Karin Roest|13.05.17|09:18

Als het toch zo makkelijk ging Jacques.

Pierre van Aert|13.05.17|10:19

Zo makkelijk kan dat inderdaad, tenminste voor de Muppers met een vast contract.

Jacques Wolff|13.05.17|10:28

Het wordt dan tijd, als deze plannen worden doorgevoerd, om een eigen sectorale vakbond op te richten. Net zoals in het verleden gegaan is met het verplegend personeel, die hebben uit, terechte, onvrede een eigen kleine sectorale vakbond opgericht, die echt hun belangen behartig. En dat kun je van de FNV-taxi echt niet zeggen of zelfs vinden. Het enigste wat hun bint is het salaris en het pluche wat hun aan deze functie interessant vinden.

Juliette Lourdes|13.05.17|11:45

Ik mag op dit moment voor 9 euro bruto vrijdag en zaterdagnacht in het uitgaansleven werken op een nul uren contract. Op feestdagen kregen we nog wat extraś maar dat is in de toekomst dus ook al niet meer van toepassing. Meer motivatie om op dat soort dagen te werken kan je me niet geven

Jacques Wolff|16.05.17|09:48

De Hoge Raad heeft geoordeeld en uitgesproken, dat bij een overname van personeel – via de OPOV-regeling- alleen van vast contract naar vast contract kan plaatsvinden. In de OPOV-regeling beschrijft ook een quotum (75%) voor de overname van een vervoersregio, deze 75% zie ik namelijk niet terug in de uitspraak van de Hoge Raad. In hoeverre kan de FNV-taxi (samen met de CAO-partners) er voor zorgen dat dit percentage 100% wordt.

Jacques Wolff|16.05.17|09:48

En de volgende vraag wordt dan:
Er blijven altijd medewerkers (die binnen deze OPOV-regeling vallen) die niet meegaan (er mee stoppen of niet willen). Kan er dan aan plaatsvulling worden gedaan of is dan de baan/functie verdwenen. Gaarne antwoord.

Karin Roest|16.05.17|11:14

En ik zou graag willen weten hoe wij straks nog rond moeten komen??4 jaar lang geen verhogingen. Moeten wij straks als werkende ook al langs bij de voedselbank?
4 jaar lang geen loonsverhogingen maar in die 4 jaar gaan wel de lasten flink omhoog.

Nederlandse economie bloeit.Normaal profiteren werknemers daar dan ook van.Maar dit geld zeer zeker niet voor de taxichauffeur wij mogen fijn weer inleveren.Ik ben hier echt woest over hoe moet ik straks nog rond komen?

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:08

Vanuit de werkgeverskant zou ik moeten zeggen dat het afschaffen van de feestdagentoeslag prima is, daardoor werd het onrendabel om op feestdagen personeel in te zetten. Maar ik snap ook de kant van de werknemer. Dit is wat je krijgt wanneer je een complete beroepsgroep op kosten jaagt en als overheid de prijzen stelselmatig te laag vast stelt. Dan kan personeel niet meer eerlijk worden beloond, geen doorgroeimogelijkheden meer, geen loongebouw, geen loonsverhogingen, niks…. triest!

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:14

Ook die OPOV regeling is nietszeggend, in de nieuwe situatie zien we dat regiecentrales de contracten en aanbestedingen binnenhalen en die dan uitventen naar onderaannemers en ZZP-ers… Indien een andere regiecentrale de aanbesteding wint vallen de onderaannemers en ZZP-ers echt niet onder de OPOV regeling. Deze CAO werkt een scheiding tussen vervoerder en personeel in de hand, de vervoerder wordt opdrachtgever, de chauffeur ZZP-er en mag met zijn collega’s gaan concurreren… op prijs.

Harry van Essen|18.05.17|19:50

Als alle chauffeurs lid zou zijn van de bond zouden ze beter een vuist kunnen maken maar omdat veel chauffeurs terecht bang zijn om het (kleine) contract dat ze hebben niet verlengd te krijgen als ze actie zouden gaan voeren kunnen de werkgevers daar dankbaar gebruik van maken om hun wensen en eisen er door te drukken. Nog een punt wat hier onvermeld blijft: ziekengeld gaat voor het eerste jaar ook naar 85% en alleen vakbondsleden zouden geen wachtdagen meer hoeven inleveren.
Hoezo uitkleden!!

Gerhard Witteveen|18.05.17|20:18

Allereerst, dit is een minimum CAO, dus per bedrijf mogen er extra afspraken bovenop de CAO gemaakt worden. Die feestdagentoeslag is dus terug te krijgen als mensen zich organiseren.

Het zal tijd worden dat chauffeurs eens durven opkomen voor hun rechten!

Over het afschaffen van wachtdagen bij ziekte voor vakbondsleden lees ik vreemd genoeg niets?

Gerhard Witteveen|18.05.17|20:20

De OPOV zal verplicht worden in de nieuwe CAO, dat klopt, maar de OPOV geldt nu voor iedere aanbesteding die bij het SFT gemeld wordt door chauffeurs, aanbesteders en inschrijvers.

Daarnaast was de OPOV een baanaanbod voor 75% en daar werd grof de hand mee gelicht, met dank aan de werkgevers!

Waar ik wederom niemand over hoor is dat de OPOV nu ook gaat gelden bij overname bij faillissement!

Op deze manier wordt er geprobeerd om in ieder geval de mensen te behouden voor de sector.

Henk Mullem|19.05.17|15:18

inderdaad Gerhard in mijn ogen is dat ook wellicht de belangrijkste wijziging van de O.P.O.V
je bent niet meer vogelvrij verklaard als er weer eens tijdens de looptijd van een aanbesteding een partij (door wat voor oorzaak dan ook)de handdoek in de ring gegooid wordt.

Piet van der Made|19.05.17|19:45

Geweldig die negatieve reacties van de chauffeurs niets deugd het wordt tijd dat deze mensen zelf ondernemer worden dan kunnen ze het zoveel beter doen dan de huidige ondernemers. wacht met smart af op de verbeteringen

Karin Roest|21.05.17|22:57

Harry van Essen

Ik ben lid geweest van de FNV ik ben juist weggegaan omdat ze geen moer deden.
Die 4 jaar nul lijn die er nu aankomen zijn niet de eerst jaren dat wij er niet op voorruit gaan. Het is al jaren bezig.

Piet van der Made

Doe nou niet zo zielig zoveel is een loontje niet van een taxichauffeur en al zeker niet wat wij er allemaal voor moeten doen.

Dat sommige bedrijven onder de prijs gaan rijden worden wij nu de dupe van.

W!llem|15.06.17|23:45

Volgens mij heeft Paul Dijkhuizen het juiste antwoord. De OPOV regeling geldt ook volgens mij voor het personeel van de houder van de aanbesteding en/of contracten en niet voor de chauffeurs die via ondernemers worden ingehuurd.

OPOV op de schop: geen baanaanbod maar arbeidsovereenkomst | TaxiPro
Witboek doelgroepenvervoer FNV

OPOV op de schop: geen baanaanbod maar arbeidsovereenkomst

Bron: FNV

Als er groen licht komt voor het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Taxi, wordt de overgang van een groot deel van het personeel naar een eventuele nieuwe vervoerder verplicht. De huidige OPOV-regeling is een stuk vrijblijvender, omdat de verplichting beperkt blijft tot een baanaanbod aan 75 procent van het personeel. De herziening van de OPOV blijkt uit het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao. De werknemers en werkgevers zelf moeten nog wel instemmen met de afspraken die hun vertegenwoordigers graag willen maken.

Vakbond FNV Taxi meldt het onderhandelingsresultaat te hebben gerealiseerd vanuit een gezamenlijke visie van werkgevers en werknemers. Overlegsessies voorafgaand aan het daadwerkelijke onderhandelen leidden tot vier centrale thema’s: werkingssfeer, werkgelegenheid, baanzekerheid en arbeidstijd. In het kader van de werkingssfeer is afgesproken dat de criteria zoals de Belastingdienst die hanteert worden opgenomen in de cao. Hiermee wil men schijnconstructies en oneerlijke concurrentie aanpakken.

De huidige OPOV-regeling (overgang van personeel bij overgang van vervoer) wordt drastisch herzien. Gerekend naar de contractwaarde van een opdracht wordt 60 procent (de personeelskosten) van die waarde teruggerekend naar het aantal uren inzet van personeel. Van dat aantal uren moet 75 procent van de betrokkenen verplicht over naar de nieuwe vervoerder. De overgang wordt verplicht. Mensen krijgen dus niet langer een baanaanbod, maar een arbeidsovereenkomst.

Iedereen kan baanaanbod afwijzen

Het doen van een baanaanbod zegt namelijk niets over het daadwerkelijke aantal mensen dat mee overgaat naar een nieuwe vervoerder. Dat kan iedereen zijn die zo’n aanbod krijgt, maar net zo goed kan iedereen het aanbod afwijzen. Met de herziening van de OPOV-regeling moet de baanzekerheid voor werknemers in het contractvervoer worden verbeterd.

FNV geeft in een toelichting aan dat er met deze nieuwe aanpak geen uitzonderingen meer mogelijk zijn. De vervoerder weet bij inschrijving op een aanbesteding exact welk personeel er over dient te worden genomen. Dat aspect moet ook mee worden berekend in de kostprijs waarmee wordt ingeschreven.

Hervorming loongebouw

Een ander belangrijk punt in het onderhandelingsresultaat is de hervorming van het loongebouw in de taxibranche. Het huidige loongebouw met twaalf treden zorgt voor veel doorloop van mensen in de onderste treden. Door de hervorming moet het verschil tussen mensen die nieuw in de sector zijn ten opzichte van mensen die er al langer werken, zijn verkleind. De hervorming vindt geleidelijk plaats gedurende de beoogde looptijd van de nieuwe cao: van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2021.

Doorgroeimogelijkheden

In de opzet voor de nieuwe cao is de ruimte voor loonsverhoging beperkt. Alleen voor mensen in trede 12 en in de hoogste trede onder het niet-rijdend personeel is er drie keer een eenmalige uitkering ter grootte van 1 procent en één keer een loonsverhoging van 1 procent. Voor de andere tredes zijn er geen loonsverhogingen, maar wel doorgroeimogelijkheden binnen de cao. De feestdagentoeslag komt in de nieuwe cao te vervallen.

De werkgevers en werknemers kunnen de komende weken het onderhandelingsresultaat van hun vakbonden en brancheorganisaties goedkeuren of afwijzen. Als dat eerste gebeurt, ligt er binnenkort een nieuwe cao Taxi voor de duur van vier jaar, met daarin onder meer de hiervoor genoemde afspraken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

20 reacties op “OPOV op de schop: geen baanaanbod maar arbeidsovereenkomst”

Ronald Liebregts|12.05.17|14:21

Waardeloze CAO er is geen 1 branche waar personeel niet extra beloond wordt met de feestdagen en wie zijn er dadelijk de dupe taxi branche met andere woorden is het een hoop inleveren ipv er op vooruit gaan

Ronald Liebregts|12.05.17|14:25

Waardeloze CAO er is geen 1branche waar personeel geen extra vergoeding krijgt als ze op wettelijke feestdagen moeten werken alleen dus dadelijk in de taxi wereld na het wegstrepen van de nacht toeslag en de weekend toeslag nu het volgende hoe krijg je de mensen nog gemotiveerd om in de taxi wereld te gaan werken , is gewoon belachelijk voor woorden .

Karin Roest|12.05.17|18:07

Dit zijn geen onderhandelingen meer.De werkgever heeft alles op tafel gedonderd wat ze wilde en de fnv heeft overal mee ingestemd.

Het is te gek voor woorden de FNV is er zeker niet voor de taxichauffeur.
We gaan er zelf op achteruit met dank aan de FNV.

Volgens mij hebben de mensen van de FNV totaal niet in de gaten dat alles duurder word.
Weer 4 jaar lang een k.. CAO

BEDANKT FNV!!!! voor het niet opkomen van taxichauffeurs en het niets doen.

Jacques Wolff|12.05.17|21:00

Dat wordt niet meer rijden tijdens de feestdagen, in het weekend en in de nachtelijke uren. Dan gaat het management, tijdens deze dagen en nachturen. maar zelf achter het stuur zitten.

Karin Roest|13.05.17|09:18

Als het toch zo makkelijk ging Jacques.

Pierre van Aert|13.05.17|10:19

Zo makkelijk kan dat inderdaad, tenminste voor de Muppers met een vast contract.

Jacques Wolff|13.05.17|10:28

Het wordt dan tijd, als deze plannen worden doorgevoerd, om een eigen sectorale vakbond op te richten. Net zoals in het verleden gegaan is met het verplegend personeel, die hebben uit, terechte, onvrede een eigen kleine sectorale vakbond opgericht, die echt hun belangen behartig. En dat kun je van de FNV-taxi echt niet zeggen of zelfs vinden. Het enigste wat hun bint is het salaris en het pluche wat hun aan deze functie interessant vinden.

Juliette Lourdes|13.05.17|11:45

Ik mag op dit moment voor 9 euro bruto vrijdag en zaterdagnacht in het uitgaansleven werken op een nul uren contract. Op feestdagen kregen we nog wat extraś maar dat is in de toekomst dus ook al niet meer van toepassing. Meer motivatie om op dat soort dagen te werken kan je me niet geven

Jacques Wolff|16.05.17|09:48

De Hoge Raad heeft geoordeeld en uitgesproken, dat bij een overname van personeel – via de OPOV-regeling- alleen van vast contract naar vast contract kan plaatsvinden. In de OPOV-regeling beschrijft ook een quotum (75%) voor de overname van een vervoersregio, deze 75% zie ik namelijk niet terug in de uitspraak van de Hoge Raad. In hoeverre kan de FNV-taxi (samen met de CAO-partners) er voor zorgen dat dit percentage 100% wordt.

Jacques Wolff|16.05.17|09:48

En de volgende vraag wordt dan:
Er blijven altijd medewerkers (die binnen deze OPOV-regeling vallen) die niet meegaan (er mee stoppen of niet willen). Kan er dan aan plaatsvulling worden gedaan of is dan de baan/functie verdwenen. Gaarne antwoord.

Karin Roest|16.05.17|11:14

En ik zou graag willen weten hoe wij straks nog rond moeten komen??4 jaar lang geen verhogingen. Moeten wij straks als werkende ook al langs bij de voedselbank?
4 jaar lang geen loonsverhogingen maar in die 4 jaar gaan wel de lasten flink omhoog.

Nederlandse economie bloeit.Normaal profiteren werknemers daar dan ook van.Maar dit geld zeer zeker niet voor de taxichauffeur wij mogen fijn weer inleveren.Ik ben hier echt woest over hoe moet ik straks nog rond komen?

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:08

Vanuit de werkgeverskant zou ik moeten zeggen dat het afschaffen van de feestdagentoeslag prima is, daardoor werd het onrendabel om op feestdagen personeel in te zetten. Maar ik snap ook de kant van de werknemer. Dit is wat je krijgt wanneer je een complete beroepsgroep op kosten jaagt en als overheid de prijzen stelselmatig te laag vast stelt. Dan kan personeel niet meer eerlijk worden beloond, geen doorgroeimogelijkheden meer, geen loongebouw, geen loonsverhogingen, niks…. triest!

Paul Dijkhuizen|16.05.17|12:14

Ook die OPOV regeling is nietszeggend, in de nieuwe situatie zien we dat regiecentrales de contracten en aanbestedingen binnenhalen en die dan uitventen naar onderaannemers en ZZP-ers… Indien een andere regiecentrale de aanbesteding wint vallen de onderaannemers en ZZP-ers echt niet onder de OPOV regeling. Deze CAO werkt een scheiding tussen vervoerder en personeel in de hand, de vervoerder wordt opdrachtgever, de chauffeur ZZP-er en mag met zijn collega’s gaan concurreren… op prijs.

Harry van Essen|18.05.17|19:50

Als alle chauffeurs lid zou zijn van de bond zouden ze beter een vuist kunnen maken maar omdat veel chauffeurs terecht bang zijn om het (kleine) contract dat ze hebben niet verlengd te krijgen als ze actie zouden gaan voeren kunnen de werkgevers daar dankbaar gebruik van maken om hun wensen en eisen er door te drukken. Nog een punt wat hier onvermeld blijft: ziekengeld gaat voor het eerste jaar ook naar 85% en alleen vakbondsleden zouden geen wachtdagen meer hoeven inleveren.
Hoezo uitkleden!!

Gerhard Witteveen|18.05.17|20:18

Allereerst, dit is een minimum CAO, dus per bedrijf mogen er extra afspraken bovenop de CAO gemaakt worden. Die feestdagentoeslag is dus terug te krijgen als mensen zich organiseren.

Het zal tijd worden dat chauffeurs eens durven opkomen voor hun rechten!

Over het afschaffen van wachtdagen bij ziekte voor vakbondsleden lees ik vreemd genoeg niets?

Gerhard Witteveen|18.05.17|20:20

De OPOV zal verplicht worden in de nieuwe CAO, dat klopt, maar de OPOV geldt nu voor iedere aanbesteding die bij het SFT gemeld wordt door chauffeurs, aanbesteders en inschrijvers.

Daarnaast was de OPOV een baanaanbod voor 75% en daar werd grof de hand mee gelicht, met dank aan de werkgevers!

Waar ik wederom niemand over hoor is dat de OPOV nu ook gaat gelden bij overname bij faillissement!

Op deze manier wordt er geprobeerd om in ieder geval de mensen te behouden voor de sector.

Henk Mullem|19.05.17|15:18

inderdaad Gerhard in mijn ogen is dat ook wellicht de belangrijkste wijziging van de O.P.O.V
je bent niet meer vogelvrij verklaard als er weer eens tijdens de looptijd van een aanbesteding een partij (door wat voor oorzaak dan ook)de handdoek in de ring gegooid wordt.

Piet van der Made|19.05.17|19:45

Geweldig die negatieve reacties van de chauffeurs niets deugd het wordt tijd dat deze mensen zelf ondernemer worden dan kunnen ze het zoveel beter doen dan de huidige ondernemers. wacht met smart af op de verbeteringen

Karin Roest|21.05.17|22:57

Harry van Essen

Ik ben lid geweest van de FNV ik ben juist weggegaan omdat ze geen moer deden.
Die 4 jaar nul lijn die er nu aankomen zijn niet de eerst jaren dat wij er niet op voorruit gaan. Het is al jaren bezig.

Piet van der Made

Doe nou niet zo zielig zoveel is een loontje niet van een taxichauffeur en al zeker niet wat wij er allemaal voor moeten doen.

Dat sommige bedrijven onder de prijs gaan rijden worden wij nu de dupe van.

W!llem|15.06.17|23:45

Volgens mij heeft Paul Dijkhuizen het juiste antwoord. De OPOV regeling geldt ook volgens mij voor het personeel van de houder van de aanbesteding en/of contracten en niet voor de chauffeurs die via ondernemers worden ingehuurd.