KNV mist nog altijd onderbouwing hoge Kiwa-tarieven

Kiwa Register past zoals elk jaar zijn tarieven voor taxi en touringcar aan, maar volgens KNV ontbreekt het ook ditmaal aan een goede onderbouwing van de kosten die aan de tarieven ten grondslag liggen. De tarieven voor zaken als vergunningen en BCT-kaarten veranderen nauwelijks, maar volgens KNV zijn ze al jaren veel te hoog in vergelijking met andere landen en organisaties.

Voorafgaand aan de tariefwijzigingen consulteert Kiwa de markt. De komende dagen wordt alle inbreng op die consultatie op de site van Kiwa gepubliceerd. Het gaat allemaal om de tarieven “vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek.” Voor de taxibranche betreft het onder meer de vergunning voor taxivervoer en alle BCT-kaarten. Inzake touringcar geeft Kiwa onder meer de verschillende tachograafkaarten en de reisbladen uit.

Ingrijpend zijn de voorgenomen tariefaanpassingen niet te noemen. Het ene product wordt duurder, het andere goedkoper. Gemiddeld nemen de tarieven met 2,6 procent af, al blijft daar na correctie voor inflatie een daling van 0,9 procent van over. Voor de touringcarbranche worden de meeste producten als het aan Kiwa ligt goedkoper. Voor de taxibranche geldt dat alleen voor de vergunning taxivervoer en de wijzigingen daarvan.

Oordeel onmogelijk

De hoogte van de tarieven is al jarenlang een punt van strijd tussen branche en Kiwa. De taxi- en touringcarondernemers vinden deze tarieven eigenlijk zonder uitzondering veel te hoog. Dat de markt jaarlijks wordt geconsulteerd over de voorgenomen tariefwijzigingen is in hun ogen dan ook niet zo veelzeggend. In 2008 ging een deel van de activiteiten van IVW (de voorganger van ILT) over naar Kiwa. Volgens KNV is daarbij geen vergelijking gemaakt tussen de verschillende aanbieders die deze activiteiten konden overnemen.

“Daardoor is het accent komen te liggen op de controle op kosten van de processen, die door Kiwa worden uitgevoerd, en welke kosten ten grondslag liggen aan de jaarlijks voorgestelde tarieven. De onvolledige transparantie van financiële cijfers aangaande deze kosten en het ontbrekende inzicht in de efficiëntie van processen maken het vrijwel onmogelijk om een oordeel te vormen over de voorgestelde tarieven”, aldus KNV in een brief aan Kiwa.

Veel goedkoper of gratis

Omdat bij de aanbesteding in 2008 geen goede vergelijking is gemaakt tussen aanbiedingen en omdat de kostenopbouw van de tarieven nog altijd niet inzichtelijk is, heeft KNV zelf een vergelijking met relevatie tarieven in België gemaakt. Dezelfde producten zijn daar doorgaans vele malen goedkoper of zelfs gratis. KNV wil graag weten waar die verschillen vandaan komen, ook omdat Nederlandse touringcarbedrijven in de grensstreken het door de grote verschillen in vergunningsprijzen vaak afleggen tegen Duitse en Belgische concurrenten.

Datzelfde geldt voor de vergelijking met NIWO. Deze organisatie levert vergunningen voor beroepsgoederenvervoer zoals Kiwa die voor het besloten busvervoer levert. Ook hier zijn de tarieven voor dezelfde of vergelijkbare producten bij NIWO veel lager dan bij Kiwa, of zelfs gratis. Verder wil KNV graag weten of er inderdaad in of rond 2018, tien jaar na de aanbesteding, een evaluatie van de diensten van Kiwa zal plaatsvinden. Het werk in kwestie is in 2008 voor maar liefst twintig jaar aan Kiwa gegund.

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij ProMedia. Binnen dat team is hij de vaste redacteur van Infrasite.nl.

8 reacties op “KNV mist nog altijd onderbouwing hoge Kiwa-tarieven”

Duco Douwstra|28.09.17|10:18

De Kiwa heeft in 2010 gratis de uitermate winstgevend activiteiten van IenM / ILT verkregen.De verantwoordelijke minister Schutz van Heagen,heeft in samenspel met Eurlings,deze voor de Kiwa uitemate lucratieve deal gereld.De man van Schultz was aandeelhouder van Kiwa en kreeg na het totstandkomen van de deal 3 miljoen € van Kiwa op zijn rekening bijgeschreven en Eurlings kreeg een baan bij de KLM en gematigde Kiwa tarieven.Waarom were de werkmaptaxi wel vrijgegeven en de Reisbladenboekjes niet?

Duco Douwstra|28.09.17|18:43

De op extreme winst beluste Kiwa kreeg het contract voor de absurde termijn van 20 plus de optie voor nog eens 20 jaar.Er is geen enkele aanbesteding in de wereld die voor 40 jaar word gegund.Een commercieel bedrijf die voor 40 jaar de monopolie krijgt over documenten die wettelijk verplicht zijn.Gedwongen winkelnering met exorbitante tarieven.Die met behulp van de ILT worden afgedwongen,het zijn criminele organisaties.Waarom wordt ik niet aangeklaagd voor deze herhaaldelijke beschuldigingen?

Tjerk Vinckx|28.09.17|23:14

Een ministerie waarvan de minister ongegeneerd 3 miljoen in haar BHtje kan stoppen, die de Fyra hogesnelheidslijn aléén op papier keurde waardoor de stukken er van af vlogen, die bijna luchtvaart aanvaringen niet goed onderzoeken, die verantwoordelijke zijn voor de totale chaos t.a.v de taximarkt en daarnaast nog elke taxi hebben verplicht ranzige BCT apparatuur te laten installeren, tja de zijn muis stil, ambtelijk uitschot !!!

Dik van Dalen|30.09.17|09:31

Ik sluit mij geheel bij mijn voorgangers aan. Wij zijn een van de meest corrupte landen ter wereld!

Ton van Dalfsen|30.09.17|20:24

Ik sluit mij ook geheel bij mijn voorgangers aan. Wisten jullie dat Translink Systems de OV chip kaart voor maar rond de € 8,00 maakt. Waarom kan het daar wel goedkoper?

Taxi Volendam|02.10.17|08:36

Een onderbouwing van een deugdelijke BCT door KNV missen we helaas ook, niet alleen de Kiwa kaart.
Werkelijk niets klopt aan hetgeen wat dit project tot stand heeft gebracht.
Binnenkort verloopt het PKI certificaat van de inmiddels 18 jarige BCT .
Nieuwe kaarten en BCT ???
Gaan we nog eens 100 miljoen steken in dit mislukte project ?
Het wordt tijd dat KNV duidelijkheid geeft niet alleen over de Kaart kosten, maar de haalbaarheid en zin van het hele drama.

Fikret Göçen|02.10.17|12:32

KNV-taxi heeft eindelijk gesproken in belangen van zijn achterban, zou het mischien te maken hebben omdat ze weer moeten verschijnen bij Taxi-Expo?!!
Ik snap nog steeds niet dat er nog steeds ondernemers lid zijn van deze achterhaalde organisatie.

Paul Dijkhuizen|02.10.17|12:39

Door de verkoop van de uitgifte van de lucratieve vergunning aan de KIWA bleef de ILT met de verlening van de minder lucratieve vergunningen zitten waarvan de kosten door de ontstane inefficiëntie nog hoger opliepen. Minister Schultz heeft geprobeerd via een omweg deze opgelopen kosten bij de ondernemers neer te leggen. STN heeft tijdens gesprekken over deze tarieven vorig jaar al opmerkingen gemaakt over de onderbouwing van de tarieven van zowel KIWA als ILT, goed dat KNV dat nu ook inziet!