Standplaats taxibord

Nieuwe cao-afspraken over inschaling werknemers en arbeidstijdenwet

Bron: TaxiPro (VK)

KNV Taxi en Zorgvervoer is het met de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen eens geworden over belangrijke wijzigingen van de cao Taxivervoer. Naast de drie procent loonsverhoging, die ze vorige maand overeenkwamen, zijn onder meer afspraken gemaakt over de vrijwillige aansluiting bij cao’s, een collectieve regeling Arbeidstijdenwet, de inschaling van nieuwe werknemers en de berekening van meeruren per kwartaal. Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2018 en lopen tot en met 31 december van dat jaar.

Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) heeft de aanmelding hiervan vorige week bevestigd, waardoor de beide cao’s nu rond zijn. Ook is er een verzoek ingediend de cao’s algemeen verbindend te verklaren (AVV) zodat beide cao’s voor alle bedrijven met personeel in loondienst gelden.

Vrijwillige aansluiting

Een van de wijzigingen in de nieuwe cao betreft de vrijwillige aansluiting. Uitzendbureaus konden tot 1 juli kiezen voor een vrijwillige aansluiting bij de cao taxi. Dat gold voor uitzendbureau’s die niet rechtstreeks onder de werkingssfeer van de cao taxi vielen. Dit is niet meer mogelijk. Of ze vallen er onder, of ze vallen er niet onder. Vrijwillig aansluiten kan dus niet meer.

Voor AOW-gerechtigden geldt een afwijkende regeling bij ziekte. Zij hebben recht op maximaal dertien weken loondoorbetaling bij ziekte. De omvang van het loon wordt ook anders, namelijk maximaal zeventig procent van het laatstverdiende loon. Voor deze categorie mogen ook wachtdagen toegepast worden.

Collectieve regeling

Verder is een collectieve regeling Atb-v/ATW (Arbeidstijdenwet) opgenomen in de nieuwe cao. Deze regeling gaat onder meer over de maximale dagelijkse rijtijden en de werktijden en -dagen. Sinds het in werking treden van de aangepaste Atb-v is het mogelijk om tot een minimaal niveau af te wijken van de standaard regels. Nu is er afgesproken dat het minimale niveau van regels uitgangspunt is.

Wel is het van belang dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hiermee instemt als er in eerste instantie andere afspraken zijn gemaakt. In geval van altijd werken op zondag en altijd werken in de nacht, moeten werknemers daar nog steeds mee instemmen.

Voor nieuwe werknemers kunnen werkgevers in overleg met de nieuwe werknemer zelf bepalen in welke loontrede deze terechtkomt. Werkgevers zijn niet meer verplicht om werknemers in te schalen in een minimale loontrede gekoppeld aan het aantal ervaringsjaren. Dit geldt niet voor werknemers die in het kader van de regeling  overgang personeel bij overgang vervoerscontracten (OPOV) overgaan, of als er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Verder is er afgesproken dat het aantal vakantiedagen voor nieuwe werknemers naar 23 gaat.

Cao Sociaal Fonds Taxi

KNV Taxi – en Zorgvervoer sloot ook met vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen een nieuwe cao Sociaal Fonds Taxi (SFT) af. De looptijd daarvan is 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. In deze cao zijn geen hele grote wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is dat de premie SFT niet per 1 januari 2018 al in gaat, maar met ingang van 1 mei 2018 tot en met 30 juni 2019. Het premiepercentage is voor deze periode 0,9 procent.

Lees ook: Loonsverhoging van 3 procent voor taxichauffeurs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is algemeen hoofdredacteur van van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuwe cao-afspraken over inschaling werknemers en arbeidstijdenwet | TaxiPro
Standplaats taxibord

Nieuwe cao-afspraken over inschaling werknemers en arbeidstijdenwet

Bron: TaxiPro (VK)

KNV Taxi en Zorgvervoer is het met de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen eens geworden over belangrijke wijzigingen van de cao Taxivervoer. Naast de drie procent loonsverhoging, die ze vorige maand overeenkwamen, zijn onder meer afspraken gemaakt over de vrijwillige aansluiting bij cao’s, een collectieve regeling Arbeidstijdenwet, de inschaling van nieuwe werknemers en de berekening van meeruren per kwartaal. Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2018 en lopen tot en met 31 december van dat jaar.

Het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) heeft de aanmelding hiervan vorige week bevestigd, waardoor de beide cao’s nu rond zijn. Ook is er een verzoek ingediend de cao’s algemeen verbindend te verklaren (AVV) zodat beide cao’s voor alle bedrijven met personeel in loondienst gelden.

Vrijwillige aansluiting

Een van de wijzigingen in de nieuwe cao betreft de vrijwillige aansluiting. Uitzendbureaus konden tot 1 juli kiezen voor een vrijwillige aansluiting bij de cao taxi. Dat gold voor uitzendbureau’s die niet rechtstreeks onder de werkingssfeer van de cao taxi vielen. Dit is niet meer mogelijk. Of ze vallen er onder, of ze vallen er niet onder. Vrijwillig aansluiten kan dus niet meer.

Voor AOW-gerechtigden geldt een afwijkende regeling bij ziekte. Zij hebben recht op maximaal dertien weken loondoorbetaling bij ziekte. De omvang van het loon wordt ook anders, namelijk maximaal zeventig procent van het laatstverdiende loon. Voor deze categorie mogen ook wachtdagen toegepast worden.

Collectieve regeling

Verder is een collectieve regeling Atb-v/ATW (Arbeidstijdenwet) opgenomen in de nieuwe cao. Deze regeling gaat onder meer over de maximale dagelijkse rijtijden en de werktijden en -dagen. Sinds het in werking treden van de aangepaste Atb-v is het mogelijk om tot een minimaal niveau af te wijken van de standaard regels. Nu is er afgesproken dat het minimale niveau van regels uitgangspunt is.

Wel is het van belang dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hiermee instemt als er in eerste instantie andere afspraken zijn gemaakt. In geval van altijd werken op zondag en altijd werken in de nacht, moeten werknemers daar nog steeds mee instemmen.

Voor nieuwe werknemers kunnen werkgevers in overleg met de nieuwe werknemer zelf bepalen in welke loontrede deze terechtkomt. Werkgevers zijn niet meer verplicht om werknemers in te schalen in een minimale loontrede gekoppeld aan het aantal ervaringsjaren. Dit geldt niet voor werknemers die in het kader van de regeling  overgang personeel bij overgang vervoerscontracten (OPOV) overgaan, of als er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Verder is er afgesproken dat het aantal vakantiedagen voor nieuwe werknemers naar 23 gaat.

Cao Sociaal Fonds Taxi

KNV Taxi – en Zorgvervoer sloot ook met vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen een nieuwe cao Sociaal Fonds Taxi (SFT) af. De looptijd daarvan is 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. In deze cao zijn geen hele grote wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging is dat de premie SFT niet per 1 januari 2018 al in gaat, maar met ingang van 1 mei 2018 tot en met 30 juni 2019. Het premiepercentage is voor deze periode 0,9 procent.

Lees ook: Loonsverhoging van 3 procent voor taxichauffeurs

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Marieke van Gompel

Marieke is algemeen hoofdredacteur van van ProMedia Group.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.