Wopke Hoekstra

Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet

Bron: Rijksoverheid

Volgens minster Wopke Hoekstra van Financiën is het geen probleem om als taxiondernemer je taxi verzekerd te krijgen. De praktijk laat echter al langere tijd een ander beeld zien: vooral voor zzp’ers in de Randstad is de taxi verzekerd krijgen soms niet of nauwelijks mogelijk. Vanuit de taxisector wordt dan ook met verbazing op de uitspraken van Hoekstra gereageerd. En volgens bemiddelaar Diks Verzekeringen is de problematiek nog net zo groot als eind vorig jaar.

Eind vorig jaar berichtte TaxiPro dat het met name voor individuele taxiondernemers in dichtbevolkte delen van Nederland steeds lastiger werd om hun taxi’s verzekerd te krijgen. Steeds minder verzekeraars boden taxiverzekeringen aan en zij die het nog wel deden, rekenden daar fors hogere premies voor. Het toegenomen aantal schades aan taxi’s zou het voor verzekeraars niet meer rendabel maken om nog met de sector te werken.

Enkele maanden terug meldde het FD dat er aan de situatie weinig was veranderd. Er zouden heel wat taxi’s onverzekerd of verkeerd verzekerd rondrijden, al dan niet bewust. Deze berichtgeving was aanleiding voor Kamervragen. Roald van der Linde van de VVD voelde de minister aan de tand en Mahir Alkaya van de SP deed dat eveneens.

‘Nog voldoende verzekeraars voor taxi’s’

“Het beeld dat vanaf 1 januari 2018 slechts een enkele verzekeraar nog verzekeringen verstrekt aan taxi’s herken ik niet”, schrijft minister Hoekstra in antwoord op de vragen van Van der Linde. “Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren.” De minister geeft aan dat zo’n 700 tot 800 chauffeurs nu een verzekering bij De Vereende hebben. Verder stelt hij dat de reguliere verzekeringsmarkt ruim 90 procent van de risico’s van de taximarkt dekt.

Deze reactie zorgt in de taxibranche voor enigszins opgetrokken wenkbrauwen. Dat er eigenlijk niets aan de hand zou zijn, klopt simpelweg niet. Eerdere artikelen over dit onderwerp op TaxiPro maakten de nodige reacties van mensen uit de sector los. Daaruit blijkt inderdaad dat een deel van de taxiondernemers met de omschreven problemen kampt. Tegelijk hebben anderen begrip voor verzekeraars die premies verhogen of helemaal van taxi’s verzekeren afzien. Namens Stichting Taxibelangen Nederland laat Paul Dijkhuizen weten dat er wel degelijk nog volop moeilijkheden zijn als het om taxiverzekeringen gaat.

Moeilijk verhaal

Ook Hubert Andela van KNV Taxi en Zorgvervoer geeft aan dat er een probleem is, al is dat geen probleem voor de hele taxibranche. “Als je een groot wagenpark en een beperkte schadehistorie hebt, dan lukt het wel om de taxi’s verzekerd te krijgen. Maar er zijn ook ondernemers met één of enkele taxi’s, nieuwkomers in de markt en mensen die wel vaker schade hebben geclaimd. En mensen uit die groep kunnen wél een probleem hebben als het op de taxiverzekering aankomt.”

KNV heeft heeft in juli een inventarisatie onder de leden uitgezet. De eerste bevindingen bevestigen het beeld dat Andela schetst. “De mate waarin je taxi verzekerd krijgen lastig is, hangt van je situatie af. Voor een startende zzp’er kan het een heel moeilijk verhaal worden.” Achter de schermen werkt KNV aan manieren om de situatie te verbeteren.

Buitenlandse verzekeraars

De antwoorden van minister Hoekstra noemt Andela “her en der wat koel, maar de feiten in zijn antwoorden kloppen met wat wij van onze leden horen. Met andere woorden, als je schadelast wat hoger dan gemiddeld is, krijg je te maken met enorme premiestijgingen. Heb je een behoorlijk groot wagenpark en had je de afgelopen jaren schadelast die lager of gemiddeld was, dan stijgen de premies ook wel, maar niet zo erg. Het is wel goed dat de Autoriteit Consument en Markt naar de markt blijft kijken. Intussen proberen we als KNV te bereiken dat buitenlandse verzekeraars naar de Nederlandse markt gaan komen. Dan houden we een frisse verzekeringsmarkt voor onze leden.”

Heel weinig veranderd

Diks Verzekeringen, een intermediair met autoverzekeringen als specialisme, trok eind vorig jaar al aan de bel. Volgens Mark Diks werd het steeds lastiger om te bemiddelen tussen taxiondernemers en verzekeraars. En daar is volgens hem nog heel weinig in veranderd. “Het verbaast me wel dat de minister zegt dat het geen probleem moet zijn om een taxi te verzekeren. Ik ben erg benieuwd bij welke verzekeraar ze dan terechtkunnen. Want in de praktijk is er met name voor zzp’ers in de taxibranche heel weinig veranderd.”

Diks erkent dat er wel verzekeraars zijn waar deze groep in beginsel terecht kan. In de praktijk is er volgens Diks echter vrijwel niemand die kan voldoen aan alle voorwaarden die worden gesteld. “Dan moet iemand bijvoorbeeld minstens 50 zijn, of een hoog aantal schadevrije jaren hebben. Bij een grote verzekeraar kun je terecht voor een taxiverzekering, maar niet als je in de Randstad werkt. En daar rijdt nou net het overgrote deel van de straattaxi’s.”

Uitspraken minister kort door de bocht

Diks vervolgt: “Dus als de minister een taxiondernemer uit Meppel met tien schadevrije jaren als voorbeeld heeft genomen, kan het kloppen wat hij zegt. Maar ik vind zijn uitspraken te kort door de bocht. Het is en blijft voor taxiondernemers moeilijk om hun risico’s verzekerd te krijgen. Daarvoor kunnen ze eigenlijk nog steeds alleen bij De Vereende terecht. Deze partij is eigenlijk als een soort vangnet bedoeld, maar het is intussen nog zo’n beetje de enige aanbieder van taxiverzekeringen.”

Overigens speelt het probleem niet alleen in de taxisector. Verzekeraars moeten voldoen aan de richtlijn Solvabiliteit II, die onder meer winstgevendheid voorschrijft. En winst uit het verzekeren van de ene sector mag niet worden gebruikt om verlies in een andere bedrijfstak te compenseren. “Je ziet aan alle kanten dat verzekeraars de moeilijk verzekerbare risico’s er uitgooien. Dat is begrijpelijk, want ze worden er keihard op afgerekend als hun portefeuille niet winstgevend is. Maar in de taxibranche is het intussen voor velen nog steeds erg lastig om de taxi verzekerd te krijgen.”

Meer schades en ongevallen

In antwoord op de Kamervragen zegt minister Hoekstra nog het nodige meer over taxiverzekeringen. Zo zou een gebrek aan informatie over de aanvrager reden kunnen zijn om een hogere premie te vragen of meer voorwaarden te stellen. Sectoren zouden zelf een ratingssyteem in het leven kunnen roepen, zodat verzekeraars meer informatie hebben waar ze de premie of acceptatie op kunnen baseren. Sommige partijen eisen bijvoorbeeld dat er over TX-Keur wordt beschikt, omdat dit zich onder meer op veiligheid richt.

Hoekstra bevestigt verder het beeld dat er meer schadegevallen en ongelukken dan voorheen plaatsvinden in de taxibranche. De suggestie dat dit door nieuwe toetreders en Uber-chauffeurs komt, wijst hij echter van de hand. “Er zijn geen aanwijzingen dat recentelijk toegetreden taxibedrijven of bemiddelaars in taxidiensten hiervoor verantwoordelijk zijn.” Dat er nu taxiondernemers onverzekerd rondrijden vindt hij onacceptabel. Maar dan vooral “omdat deze chauffeurs bewust in strijd met de wet handelen.” Daarmee worden volgens hem “ook financiële  risico’s afgewenteld op anderen.”

Geen reden om in te grijpen

Al met al ziet minister Hoekstra het probleem met taxiverzekeringen dus niet. Hoewel de sector het tegendeel beweert, moet het volgens Hoekstra ook voor zzp’ers geen probleem zijn om hun taxi’s verzekerd te krijgen. Op de vraag van Alkaya wat hij gaat doen om te zorgen dat de premies dalen en de professionaliteit van het vervoer op de weg toeneemt, is het antwoord dan ook als volgt: als de gestegen premies voortkomen uit ontwikkelingen in de markt, is er geen reden om in te grijpen. Dat zou alleen zo zijn als er sprake was van machtsmisbruik of prijsafspraken, maar daar lijken nu geen concrete aanwijzingen voor te zijn.

Intussen gaan we geleidelijk richting een nieuw jaar. Wordt het straks voor zzp’ers nog lastiger om hun taxi verzekerd te krijgen? Mark Diks denkt dat dit wel zal meevallen. “De grote klap hebben we vorig jaar gehad. De Vereende zal zich niet uit deze markt terugtrekken en andere verzekeraars hebben dat al gedaan, dus nog minder zal het aanbod niet worden. Er zijn ook geen signalen dat verzekeraars hun beleid voor taxiverzekeringen nog verder aanscherpen, al kan dat ook niet worden uitgesloten.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet”

Benno van Osenbruggen|30.08.18|14:43

het grootste probleem met de verzekeringen gaat nog komen, ik heb van mijn tussen persoon te horen gekregen tegen de tijd dat ik aan een nieuwe auto toe ben ik waarschijnlijk ook op zoek moet naar een andere verzekeringsmaatschappij met het risico dat ik dan waarschijnlijk een premie verhoging ga krijgen van meer dan 100%.
Ik ken nu chauffeurs die voor een Mercedes uit 2016 all-risk meer dan €700 moeten betalen en als ze dat bedrag naar beneden willen hebben een eigen risico hebben van €2000,-

€ 700.00 betalen per?

Appie Banti|30.08.18|19:54

ik heb een Mercedes uit 2016 voor taxi
betaal ik 480 euro per maand all-risk per maand met 1 schade vrij jaar
kom je uit op 1.440 euro per kwartaal met 1 schade vrij jaar
over 1 maand dan heb ik 2 schadevrije jaren
dan betaal ik 430 euro per maand en per kwartaal kom je uit op 1.260

Dit was goedkoopste wat ik kon vinden goedkoper was er niet
ik heb nog paar geprobeerd zoals diks en vereende on nog een
die kwamen uit op 700 en hoger per maand zelfs 1000 per maand zag ik voorbijkomen hahah

Benno van Osenbruggen|30.08.18|23:27

idd € 700 p mnd maar heb ook bedragen van meer dan € 1000,- per maand gehoord dat is nog meer dan wat je aan lease betaald het kan toch niet zo zijn dat je in 4 of 5 jaar je auto 2 keer betaald

Kemal Ozen|31.08.18|11:03

Wij zijn de taxichauffeurs hier in randstad de klos.
Ik betaalde met 5 schadevrije jaren vorig jaar nog maar 150 per maand maar vanaf begin dit jaar 272 euro per maand voor een Mercedes e klasse uit 2013. Dat is een stijging van 80% !!
Gaat minister Hoekstra het verschil betalen?
Die minister kan het toch niks schelen hij krijgt netjes zijn salaris elke maand. Het zijn toch onze belastingcenten.
Laat hem aub hier een oplossing voor vinden anders mag hij het verschil van mn polis zelf betalen !!

Jan van Vulpen|01.09.18|12:36

Problematiek speelt ook buiten de randstad!
Verzekeraar weigert taxi’s nog te verzekeren.
Gelukkig bij andere tussenpersoon cq verzekeraar wel gelukt.
Ergo het aantal aanbieders van taxiverzekering daalt, dus de alom geslaakte kreet: de markt doet haar werk wel komt hiermee in een bijzonder daglicht te staan!

Ruud Lagerwaard|02.09.18|01:05

Geachte excellentie, wij begrijpen best wel dat u iets niet recht kunt buigen wat al lang krom is gegroeid. Maar zet uzelf en uw partij niet zo voor schut door weg te kijken van wat er werkelijk aan de hand is. Maak eens een rondje langs de (taxi) assurandeuren. Of beter; praat eens met één van de taxi ondernemers bij voorkeur uit Amsterdam. Geen tijd om vanuit uw Haagse bolwerk langs te komen? Uw VVD coalitiegenoten kunnen misschien wel e.e.a.ophelderen MVGR Ruud Lagerwaard voorzitter TTO TAT

Albert Lasschuit|03.09.18|03:48

ruud helemaal mee eens, het speelde al voor uber`s komst, maar word sinds de U.W.V. werklozen uit hun systeem/kaartenbak, met wat subsidie kan verwijderen, de onervaren taxi chauffeurs herken je meteen de eerste tijd rijden die echt voorzichtig houden zich prima aan de regels, totdat ze erachter komen dat ze met dat uber inkomen niet uitkomen, dan halen ze de gekste dingen uit om maar wat te verdienen, maar gaan kopje onder. de U.W.V is ziende blind, ook de minister

Eric van Dulst|03.09.18|19:56

Wagens leasen denk ik. Die zijn al verzekerd. En ja, met het toenemende aantal jonge chauffeurs stijgt het aantal ongevallen. Eigen schuld dikke bult. Als je 1 tot 10 jaar rijervaring hebt moet je ook meer premie betalen. Logisch,dus niet zeuren taxibedrijven.

Jorg|03.09.18|23:11

Nou Eric kunnen ze ook wel minister maken, gelijk al de oplossing voor een ieder taxibranche die worsteld met verzekeren.(en het geld heeft voor een operational lease natuurlijk want bij een finiancial lease mag je het alsnog zelf uitzoeken) ei

Peter Vriens|14.09.18|13:44

Per gereden kilometers maken Taxi’s minder schade dan particulieren.
Aldus verzekering maatschappij!
Bij 70% no claim blijven de prijzen nog steeds idioot hoog en is het lastig je te verzekeren.
Ook buiten de randstad.

Jorg|30.10.18|14:10

Bijne eind van het jaar en daar gaan we weer :

Beste verzekerde,

Voor uw taxi met kenteken xx-xx-xx heeft u via uw adviseur x een verzekering afgesloten bij Avéro Achmea. Deze verzekering loopt via Voogd & Voogd Verzekeringen. Helaas heeft Avéro Achmea besloten om te stoppen met het verzekeren van taxi’s via Voogd & Voogd.

Jorg|30.10.18|14:11

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat uw verzekering met xxxxxxxxxxxxx per 01-01 2019 beëindigd wordt, waardoor uw taxi vanaf dat moment niet langer verzekerd is. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende dekkingen zoals een rechtsbijstand- of een inzittendenverzekering.

Uw adviseur helpt u graag verder

Binnenkort ontvangt u meer informatie van uw adviseur over de mogelijkheden voor een nieuwe verzekering en welke premie en voorwaarden daarbij horen.

Jorg|30.10.18|14:12

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat uw verzekering met xxxxxxxxxxxxx per 01-01 2019 beëindigd wordt, waardoor uw taxi vanaf dat moment niet langer verzekerd is. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende dekkingen zoals een rechtsbijstand- of een inzittendenverzekering.

Uw adviseur helpt u graag verder

Binnenkort ontvangt u meer informatie van uw adviseur over de mogelijkheden voor een nieuwe verzekering en welke premie en voorwaarden daarbij horen.

Johan Jacobs|29.11.18|18:28

Hoe kan het in dit land dat op zijn minst de wettelijke(!) W.A.-verzekering niet verplicht is. Wel als verzekerde, dan toch ook als verzekeraar? Veel mensen rijden 10.000-20.000 km per jaar. Wij rijden met onze taxi’s 180.000 km per jaar of nog meer. Dan loop je dus meer risico door “blootstelling” aan het verkeer. En de premie is ook al sowieso hoger bij meer kilometers en dan hebben we nog de bonus/malus-regeling, dus de verzekeringsmaatschappijen klagen volgens mij met gezonde benen

Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet | TaxiPro
Wopke Hoekstra

Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet

Bron: Rijksoverheid

Volgens minster Wopke Hoekstra van Financiën is het geen probleem om als taxiondernemer je taxi verzekerd te krijgen. De praktijk laat echter al langere tijd een ander beeld zien: vooral voor zzp’ers in de Randstad is de taxi verzekerd krijgen soms niet of nauwelijks mogelijk. Vanuit de taxisector wordt dan ook met verbazing op de uitspraken van Hoekstra gereageerd. En volgens bemiddelaar Diks Verzekeringen is de problematiek nog net zo groot als eind vorig jaar.

Eind vorig jaar berichtte TaxiPro dat het met name voor individuele taxiondernemers in dichtbevolkte delen van Nederland steeds lastiger werd om hun taxi’s verzekerd te krijgen. Steeds minder verzekeraars boden taxiverzekeringen aan en zij die het nog wel deden, rekenden daar fors hogere premies voor. Het toegenomen aantal schades aan taxi’s zou het voor verzekeraars niet meer rendabel maken om nog met de sector te werken.

Enkele maanden terug meldde het FD dat er aan de situatie weinig was veranderd. Er zouden heel wat taxi’s onverzekerd of verkeerd verzekerd rondrijden, al dan niet bewust. Deze berichtgeving was aanleiding voor Kamervragen. Roald van der Linde van de VVD voelde de minister aan de tand en Mahir Alkaya van de SP deed dat eveneens.

‘Nog voldoende verzekeraars voor taxi’s’

“Het beeld dat vanaf 1 januari 2018 slechts een enkele verzekeraar nog verzekeringen verstrekt aan taxi’s herken ik niet”, schrijft minister Hoekstra in antwoord op de vragen van Van der Linde. “Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren.” De minister geeft aan dat zo’n 700 tot 800 chauffeurs nu een verzekering bij De Vereende hebben. Verder stelt hij dat de reguliere verzekeringsmarkt ruim 90 procent van de risico’s van de taximarkt dekt.

Deze reactie zorgt in de taxibranche voor enigszins opgetrokken wenkbrauwen. Dat er eigenlijk niets aan de hand zou zijn, klopt simpelweg niet. Eerdere artikelen over dit onderwerp op TaxiPro maakten de nodige reacties van mensen uit de sector los. Daaruit blijkt inderdaad dat een deel van de taxiondernemers met de omschreven problemen kampt. Tegelijk hebben anderen begrip voor verzekeraars die premies verhogen of helemaal van taxi’s verzekeren afzien. Namens Stichting Taxibelangen Nederland laat Paul Dijkhuizen weten dat er wel degelijk nog volop moeilijkheden zijn als het om taxiverzekeringen gaat.

Moeilijk verhaal

Ook Hubert Andela van KNV Taxi en Zorgvervoer geeft aan dat er een probleem is, al is dat geen probleem voor de hele taxibranche. “Als je een groot wagenpark en een beperkte schadehistorie hebt, dan lukt het wel om de taxi’s verzekerd te krijgen. Maar er zijn ook ondernemers met één of enkele taxi’s, nieuwkomers in de markt en mensen die wel vaker schade hebben geclaimd. En mensen uit die groep kunnen wél een probleem hebben als het op de taxiverzekering aankomt.”

KNV heeft heeft in juli een inventarisatie onder de leden uitgezet. De eerste bevindingen bevestigen het beeld dat Andela schetst. “De mate waarin je taxi verzekerd krijgen lastig is, hangt van je situatie af. Voor een startende zzp’er kan het een heel moeilijk verhaal worden.” Achter de schermen werkt KNV aan manieren om de situatie te verbeteren.

Buitenlandse verzekeraars

De antwoorden van minister Hoekstra noemt Andela “her en der wat koel, maar de feiten in zijn antwoorden kloppen met wat wij van onze leden horen. Met andere woorden, als je schadelast wat hoger dan gemiddeld is, krijg je te maken met enorme premiestijgingen. Heb je een behoorlijk groot wagenpark en had je de afgelopen jaren schadelast die lager of gemiddeld was, dan stijgen de premies ook wel, maar niet zo erg. Het is wel goed dat de Autoriteit Consument en Markt naar de markt blijft kijken. Intussen proberen we als KNV te bereiken dat buitenlandse verzekeraars naar de Nederlandse markt gaan komen. Dan houden we een frisse verzekeringsmarkt voor onze leden.”

Heel weinig veranderd

Diks Verzekeringen, een intermediair met autoverzekeringen als specialisme, trok eind vorig jaar al aan de bel. Volgens Mark Diks werd het steeds lastiger om te bemiddelen tussen taxiondernemers en verzekeraars. En daar is volgens hem nog heel weinig in veranderd. “Het verbaast me wel dat de minister zegt dat het geen probleem moet zijn om een taxi te verzekeren. Ik ben erg benieuwd bij welke verzekeraar ze dan terechtkunnen. Want in de praktijk is er met name voor zzp’ers in de taxibranche heel weinig veranderd.”

Diks erkent dat er wel verzekeraars zijn waar deze groep in beginsel terecht kan. In de praktijk is er volgens Diks echter vrijwel niemand die kan voldoen aan alle voorwaarden die worden gesteld. “Dan moet iemand bijvoorbeeld minstens 50 zijn, of een hoog aantal schadevrije jaren hebben. Bij een grote verzekeraar kun je terecht voor een taxiverzekering, maar niet als je in de Randstad werkt. En daar rijdt nou net het overgrote deel van de straattaxi’s.”

Uitspraken minister kort door de bocht

Diks vervolgt: “Dus als de minister een taxiondernemer uit Meppel met tien schadevrije jaren als voorbeeld heeft genomen, kan het kloppen wat hij zegt. Maar ik vind zijn uitspraken te kort door de bocht. Het is en blijft voor taxiondernemers moeilijk om hun risico’s verzekerd te krijgen. Daarvoor kunnen ze eigenlijk nog steeds alleen bij De Vereende terecht. Deze partij is eigenlijk als een soort vangnet bedoeld, maar het is intussen nog zo’n beetje de enige aanbieder van taxiverzekeringen.”

Overigens speelt het probleem niet alleen in de taxisector. Verzekeraars moeten voldoen aan de richtlijn Solvabiliteit II, die onder meer winstgevendheid voorschrijft. En winst uit het verzekeren van de ene sector mag niet worden gebruikt om verlies in een andere bedrijfstak te compenseren. “Je ziet aan alle kanten dat verzekeraars de moeilijk verzekerbare risico’s er uitgooien. Dat is begrijpelijk, want ze worden er keihard op afgerekend als hun portefeuille niet winstgevend is. Maar in de taxibranche is het intussen voor velen nog steeds erg lastig om de taxi verzekerd te krijgen.”

Meer schades en ongevallen

In antwoord op de Kamervragen zegt minister Hoekstra nog het nodige meer over taxiverzekeringen. Zo zou een gebrek aan informatie over de aanvrager reden kunnen zijn om een hogere premie te vragen of meer voorwaarden te stellen. Sectoren zouden zelf een ratingssyteem in het leven kunnen roepen, zodat verzekeraars meer informatie hebben waar ze de premie of acceptatie op kunnen baseren. Sommige partijen eisen bijvoorbeeld dat er over TX-Keur wordt beschikt, omdat dit zich onder meer op veiligheid richt.

Hoekstra bevestigt verder het beeld dat er meer schadegevallen en ongelukken dan voorheen plaatsvinden in de taxibranche. De suggestie dat dit door nieuwe toetreders en Uber-chauffeurs komt, wijst hij echter van de hand. “Er zijn geen aanwijzingen dat recentelijk toegetreden taxibedrijven of bemiddelaars in taxidiensten hiervoor verantwoordelijk zijn.” Dat er nu taxiondernemers onverzekerd rondrijden vindt hij onacceptabel. Maar dan vooral “omdat deze chauffeurs bewust in strijd met de wet handelen.” Daarmee worden volgens hem “ook financiële  risico’s afgewenteld op anderen.”

Geen reden om in te grijpen

Al met al ziet minister Hoekstra het probleem met taxiverzekeringen dus niet. Hoewel de sector het tegendeel beweert, moet het volgens Hoekstra ook voor zzp’ers geen probleem zijn om hun taxi’s verzekerd te krijgen. Op de vraag van Alkaya wat hij gaat doen om te zorgen dat de premies dalen en de professionaliteit van het vervoer op de weg toeneemt, is het antwoord dan ook als volgt: als de gestegen premies voortkomen uit ontwikkelingen in de markt, is er geen reden om in te grijpen. Dat zou alleen zo zijn als er sprake was van machtsmisbruik of prijsafspraken, maar daar lijken nu geen concrete aanwijzingen voor te zijn.

Intussen gaan we geleidelijk richting een nieuw jaar. Wordt het straks voor zzp’ers nog lastiger om hun taxi verzekerd te krijgen? Mark Diks denkt dat dit wel zal meevallen. “De grote klap hebben we vorig jaar gehad. De Vereende zal zich niet uit deze markt terugtrekken en andere verzekeraars hebben dat al gedaan, dus nog minder zal het aanbod niet worden. Er zijn ook geen signalen dat verzekeraars hun beleid voor taxiverzekeringen nog verder aanscherpen, al kan dat ook niet worden uitgesloten.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

15 reacties op “Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet”

Benno van Osenbruggen|30.08.18|14:43

het grootste probleem met de verzekeringen gaat nog komen, ik heb van mijn tussen persoon te horen gekregen tegen de tijd dat ik aan een nieuwe auto toe ben ik waarschijnlijk ook op zoek moet naar een andere verzekeringsmaatschappij met het risico dat ik dan waarschijnlijk een premie verhoging ga krijgen van meer dan 100%.
Ik ken nu chauffeurs die voor een Mercedes uit 2016 all-risk meer dan €700 moeten betalen en als ze dat bedrag naar beneden willen hebben een eigen risico hebben van €2000,-

€ 700.00 betalen per?

Appie Banti|30.08.18|19:54

ik heb een Mercedes uit 2016 voor taxi
betaal ik 480 euro per maand all-risk per maand met 1 schade vrij jaar
kom je uit op 1.440 euro per kwartaal met 1 schade vrij jaar
over 1 maand dan heb ik 2 schadevrije jaren
dan betaal ik 430 euro per maand en per kwartaal kom je uit op 1.260

Dit was goedkoopste wat ik kon vinden goedkoper was er niet
ik heb nog paar geprobeerd zoals diks en vereende on nog een
die kwamen uit op 700 en hoger per maand zelfs 1000 per maand zag ik voorbijkomen hahah

Benno van Osenbruggen|30.08.18|23:27

idd € 700 p mnd maar heb ook bedragen van meer dan € 1000,- per maand gehoord dat is nog meer dan wat je aan lease betaald het kan toch niet zo zijn dat je in 4 of 5 jaar je auto 2 keer betaald

Kemal Ozen|31.08.18|11:03

Wij zijn de taxichauffeurs hier in randstad de klos.
Ik betaalde met 5 schadevrije jaren vorig jaar nog maar 150 per maand maar vanaf begin dit jaar 272 euro per maand voor een Mercedes e klasse uit 2013. Dat is een stijging van 80% !!
Gaat minister Hoekstra het verschil betalen?
Die minister kan het toch niks schelen hij krijgt netjes zijn salaris elke maand. Het zijn toch onze belastingcenten.
Laat hem aub hier een oplossing voor vinden anders mag hij het verschil van mn polis zelf betalen !!

Jan van Vulpen|01.09.18|12:36

Problematiek speelt ook buiten de randstad!
Verzekeraar weigert taxi’s nog te verzekeren.
Gelukkig bij andere tussenpersoon cq verzekeraar wel gelukt.
Ergo het aantal aanbieders van taxiverzekering daalt, dus de alom geslaakte kreet: de markt doet haar werk wel komt hiermee in een bijzonder daglicht te staan!

Ruud Lagerwaard|02.09.18|01:05

Geachte excellentie, wij begrijpen best wel dat u iets niet recht kunt buigen wat al lang krom is gegroeid. Maar zet uzelf en uw partij niet zo voor schut door weg te kijken van wat er werkelijk aan de hand is. Maak eens een rondje langs de (taxi) assurandeuren. Of beter; praat eens met één van de taxi ondernemers bij voorkeur uit Amsterdam. Geen tijd om vanuit uw Haagse bolwerk langs te komen? Uw VVD coalitiegenoten kunnen misschien wel e.e.a.ophelderen MVGR Ruud Lagerwaard voorzitter TTO TAT

Albert Lasschuit|03.09.18|03:48

ruud helemaal mee eens, het speelde al voor uber`s komst, maar word sinds de U.W.V. werklozen uit hun systeem/kaartenbak, met wat subsidie kan verwijderen, de onervaren taxi chauffeurs herken je meteen de eerste tijd rijden die echt voorzichtig houden zich prima aan de regels, totdat ze erachter komen dat ze met dat uber inkomen niet uitkomen, dan halen ze de gekste dingen uit om maar wat te verdienen, maar gaan kopje onder. de U.W.V is ziende blind, ook de minister

Eric van Dulst|03.09.18|19:56

Wagens leasen denk ik. Die zijn al verzekerd. En ja, met het toenemende aantal jonge chauffeurs stijgt het aantal ongevallen. Eigen schuld dikke bult. Als je 1 tot 10 jaar rijervaring hebt moet je ook meer premie betalen. Logisch,dus niet zeuren taxibedrijven.

Jorg|03.09.18|23:11

Nou Eric kunnen ze ook wel minister maken, gelijk al de oplossing voor een ieder taxibranche die worsteld met verzekeren.(en het geld heeft voor een operational lease natuurlijk want bij een finiancial lease mag je het alsnog zelf uitzoeken) ei

Peter Vriens|14.09.18|13:44

Per gereden kilometers maken Taxi’s minder schade dan particulieren.
Aldus verzekering maatschappij!
Bij 70% no claim blijven de prijzen nog steeds idioot hoog en is het lastig je te verzekeren.
Ook buiten de randstad.

Jorg|30.10.18|14:10

Bijne eind van het jaar en daar gaan we weer :

Beste verzekerde,

Voor uw taxi met kenteken xx-xx-xx heeft u via uw adviseur x een verzekering afgesloten bij Avéro Achmea. Deze verzekering loopt via Voogd & Voogd Verzekeringen. Helaas heeft Avéro Achmea besloten om te stoppen met het verzekeren van taxi’s via Voogd & Voogd.

Jorg|30.10.18|14:11

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat uw verzekering met xxxxxxxxxxxxx per 01-01 2019 beëindigd wordt, waardoor uw taxi vanaf dat moment niet langer verzekerd is. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende dekkingen zoals een rechtsbijstand- of een inzittendenverzekering.

Uw adviseur helpt u graag verder

Binnenkort ontvangt u meer informatie van uw adviseur over de mogelijkheden voor een nieuwe verzekering en welke premie en voorwaarden daarbij horen.

Jorg|30.10.18|14:12

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat uw verzekering met xxxxxxxxxxxxx per 01-01 2019 beëindigd wordt, waardoor uw taxi vanaf dat moment niet langer verzekerd is. Dit geldt ook voor eventuele aanvullende dekkingen zoals een rechtsbijstand- of een inzittendenverzekering.

Uw adviseur helpt u graag verder

Binnenkort ontvangt u meer informatie van uw adviseur over de mogelijkheden voor een nieuwe verzekering en welke premie en voorwaarden daarbij horen.

Johan Jacobs|29.11.18|18:28

Hoe kan het in dit land dat op zijn minst de wettelijke(!) W.A.-verzekering niet verplicht is. Wel als verzekerde, dan toch ook als verzekeraar? Veel mensen rijden 10.000-20.000 km per jaar. Wij rijden met onze taxi’s 180.000 km per jaar of nog meer. Dan loop je dus meer risico door “blootstelling” aan het verkeer. En de premie is ook al sowieso hoger bij meer kilometers en dan hebben we nog de bonus/malus-regeling, dus de verzekeringsmaatschappijen klagen volgens mij met gezonde benen