Schiphol taxi

SchipholTaxi verliest kort geding over smeergeldverhaal NRC

Foto: ProMedia

SchipholTaxi heeft het kort geding verloren dat was aangespannen tegen dagblad NRC. Aan de onthulling over smeergeldbetalingen inzake taxivervoer op Schiphol ging gedegen journalistiek werk vooraf, vindt de rechter. De directeur van SchipholTaxi is teleurgesteld in deze uitkomst en beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Journalisten van NRC brachten onlangs aan het licht dat taxichauffeurs smeergeld hadden betaald aan vertegenwoordigers van SchipholTaxi om gebruik te mogen maken van de meest aantrekkelijk plekken op de taxistandplaats bij Schiphol. Alle drie de concessiehouders zouden daarbij betrokken zijn geweest. Het artikel richtte zich met name op SchipholTaxi en diens directeur Gamis el Bouakili. Hij zou van de betalingen hebben geweten en was een tijdlang zowel politieagent als bestuurder van een taxiorganisatie, wat niet toegestaan zou zijn.

In het kort geding eisten SchipholTaxi en El Bouakili onder meer een rectificatie, het verwijderen van artikelen en bepaalde zoektermen en een verbod om de eerdere beschuldigingen te herhalen. Maar de voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Er is een zware beschuldiging gepubliceerd en daarbij mag een journalist niet over één nacht ijs gaan. En dat is volgens de rechter ook niet gebeurd.

Anonimiteit

Illegale transacties met contant geld zijn lastig achteraf vast te stellen. En het is logisch dat de chauffeurs in kwestie alleen wilden spreken op basis van anonimiteit. De journalisten hebben naar eigen zeggen gedurende vijf maanden gesproken met meer dan zestig mensen, van wie ruim dertig chauffeurs. Ze hebben er daarbij voor gezorgd dat het niet om één of enkele groepjes met dezelfde mening ging, maar zelf actief andere bronnen benaderd om de verhalen te bevestigen.

Uiteindelijk hebben volgens de journalisten zeven chauffeurs verklaard dat ze geld hebben betaald aan twee mannen die werkten voor SchipholTaxi. Dat geld betaalden ze om voor die organisatie te mogen rijden. Vier van de zeven hebben hun verklaring tussen de publicatie van het artikel en het kort geding ook bij de deurwaarder gedaan; de andere drie redden dat op die korte termijn niet. Uit alle andere gesprekken kwamen volgens de redacteuren steeds weer dezelfde details naar voren, die werden ondersteund met documenten en geluidsopnames. Die stukken hebben de journalisten niet gedeeld om zo hun bronnen te beschermen.

Gedegen werk

De rechter ziet geen reden om aan de juiste werkwijze van de journalisten te twijfelen. “Gezien de omvang van het onderzoek, de wijze waarop de bronnen zijn geselecteerd en de toetsing van de verschillende verklaringen aan elkaar en aan ander feitenmateriaal dat ter beschikking van de journalisten was gesteld, hebben ze gedegen werk verricht en zich voldoende vergewist van de betrouwbaarheid van hun bronnen.” Omdat andere chauffeurs eerder soortgelijke beschuldigingen hebben gedaan, vinden de beschuldigingen in het artikel voldoende steun in het feitenmateriaal dat ten tijde van de publicatie beschikbaar was, aldus de rechter.

Tijdens de zitting heeft El Bouakili benadrukt dat geen enkele chauffeur ooit beweerde contact geld aan hem te hebben betaald. Dat klopt, erkent de rechter, maar er zou wel zijn betaald aan twee bij de directeur bekende werknemers van SchipholTaxi. De enige logische tegenprestatie voor dat geld is mogen rijden voor SchipholTaxi, redeneert de rechter. En daar hebben de twee stromannen geen zeggenschap over, maar El Bouakili wel. Dat de twee mannen hun betrokkenheid hebben ontkend, vindt de rechter op zichzelf geen sterk argument.

Geen handige combinatie

Een ander punt betreft het feit dat El Bouakili jarenlang zowel agent als bestuurder van een taxiorganisatie was, terwijl dat niet zou mogen. Verklaringen van zijn leidinggevenden laten echter zien dat hij daar altijd toestemming voor had. Pas toen bij de politie het inzicht kwam dat zo’n combinatie wellicht niet handig is, koos El Bouakili ervoor zelf ontslag te nemen bij de politie. Daar is dus op zichzelf niets gebeurd wat niet mocht, maar volgens de rechter had El Bouakili zelf ook in moeten zien dat deze combinatie van werkzaamheden niet wenselijk was. 

Dat zijn dubbelfunctie in het verhaal wordt gemeld, vindt de rechter relevant: misstanden melden over iemand kan immers nog lastiger worden als je weet dat die persoon ook bij de politie werkt. Er is een aanvulling gepubliceerd door NRC om de zaken wat te nuanceren. Een rectificatie zou volgens de rechter waarschijnlijk alleen maar voor nog meer verwarring zorgen.

Teleurgesteld

Gamis el Bouakili voelt zich geraakt door de uitspraak, die hij wel zegt te moeten respecteren. “Ik voel teleurstelling omdat het in ons land mogelijk blijkt dat massamedia enkel op basis van anonimiteit zware beschuldigingen kunnen uiten en verspreiden. Ik voel me ook geraakt door de opmerking van de rechtbank dat ik me als ‘publiek figuur’ nu eenmaal meer kritiek moet laten welgevallen.

Ondanks de uitkomst staat El Bouakili achter zijn keuze voor een kort geding. “Hiermee is in ieder geval vast komen te staan dat ik niet zonder toestemming beide functies heb bekleed en dat er geen contante betalingen aan SchipholTaxi of aan mij persoonlijk zijn gedaan.” Hij bedankt verder iedereen die hem heeft gesteund en wil de uitspraak eerst goed op zich laten inwerken voor hij verdere stappen overweegt. Zijn werkzaamheden voor SchipholTaxi zet hij gewoon voort.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.