Rolstoelbus. Foto: iStock / Martin Bowra

Onderhandelingsresultaat nieuwe taxi-cao: 1,5 procent loonsverhoging

Een chauffeur helpt de inzittende. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Martin Bowra

De vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie KNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Taxivervoer. Er is afgesproken dat de lonen per 1 januari met 1,5 procent omhoog gaan. Ook wordt het artikel over loondoorbetaling bij ziekte aangepast. De leden van FNV, CNV en KNV mogen op korte termijn stemmen over de afspraken die aan de onderhandelingstafel zijn overeengekomen.

Als de leden in meerderheid met dat onderhandelingsresultaat instemmen, is een akkoord bereikt. De uitkomst van de onderhandelingen laat zien dat de sociale partners elkaar geen pijn hebben willen doen nu iedereen worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Het belang van de werknemers in de sector is vooropgesteld, met als achterliggende doel om de bedrijfstak overeind te houden. De loonsverhoging van 1,5 procent moet zorgen dat de werknemers in elk geval niets hoeven in te leveren. De nieuwe cao moet een looptijd van één jaar krijgen.

Een andere belangrijke uitkomst van de onderhandelingen betreft loondoorbetaling bij ziekte. In de huidige cao staat dat de eerste twee maanden 70 procent doorbetaald moet worden en daarna tot maximaal 104 weken 90 procent. In het onderhandelingsresultaat is die afspraak aangepast en gaat voor nieuwe ziektegevallen per 1 januari gelden dat de eerste twee weken van de ziekteperiode tegen 70 procent doorbetaald moeten worden. Van twee tot en met acht weken is dat 80 procent en daarna tot en met 104 weken (twee jaar) 90 procent.

Niet lijnrecht tegenover elkaar

De sociale partners geven aan samen hun verantwoordelijkheid te hebben genomen om te zorgen voor toekomstperspectief voor de sector als geheel. Nu is er immers minder vervoer, maar op enig moment is de coronacrisis uitgewoed en zal de vraag naar vervoer weer richting het oude peil gaan. Dan is het belangrijk dat er nog genoeg vervoerders met voldoende personeel zijn. Langlopende cao-onderhandelingen waarin de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan om het onderste uit de kan te halen, passen niet bij die realiteit.

Dat blijkt ook uit de toelichting van Theo Vegter, die namens KNV optrad als eerste onderhandelaar. “Door de coronacrisis is het een zeer onzekere tijd voor zowel werkgevers als werknemers. De bedrijven hebben het ook in financiële zin erg moeilijk. Toch vinden we het goed verdedigbaar om met ingang van 1 januari aanstaande de lonen iets te verhogen, om er in ieder geval voor te zorgen dat werknemers er niet op achteruit gaan.”

Nog lang niet uit de crisis

Minke Jansma, sectorhoofd vervoer bij FNV, legt uit dat er bij de onderhandelingen zowel naar de korte als de langere termijn is gekeken. “De vervoersvolumes zijn nog niet op het oude niveau en gelet op de persconferentie van afgelopen maandag zijn we nog lang niet uit de crisis. Omdat de volumes minder zijn, zien we dat werkgevers afscheid nemen van werknemers. Terwijl we na de crisis deze mensen weer hard nodig zullen hebben om het vervoer van kwetsbare groepen kwalitatief goed en professioneel te kunnen uitvoeren. We moeten voorkomen dat er nu werknemers in de WW terechtkomen, terwijl we ze voor de sector willen en moeten behouden.”

“Vanuit de overheid zijn er budgetten beschikbaar om werknemers van werk naar werk te begeleiden en wordt er nagedacht over verdere maatregelen om binnen sectoren werknemers aan de slag te houden”, vervolgt Jansma. “Met de afspraken over werkzekerheid die we nu in het onderhandelingsresultaat hebben gemaakt, willen we aanhaken bij hetgeen er op landelijk niveau gebeurt en passende afspraken maken voor de sector zorgvervoer en taxi. Als branche nemen we hierin onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Onwenselijke effecten

Agostino di Giacomo Russo geeft als bestuurder van CNV aan: “Wat we ook hebben afgesproken in het onderhandelingsresultaat, is dat we als partijen nog eens goed gaan kijken naar de huidige cao-afspraken over verloonde tijd en onderbrekingen. Wij horen van onze leden dat de huidige afspraken tot onwenselijke effecten leiden, waarbij Sociaal Fonds Mobiliteit niet goed kan controleren. Daar moeten we als partijen vanaf, want we willen geen van allen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. We gaan hierover gezamenlijk snel om tafel, zodat we voor een volgende cao tot nieuwe afspraken kunnen komen.”

Dat betreft dus de onderhandelingen voor een volgende cao. Op de nu afgesloten gesprekken volgt zoals gezegd het stemmen van de leden van KNV, FNV en CNV. Indien zij hun akkoord geven, kan de nieuwe cao definitief worden ondertekend door de betrokken partijen en in dat geval wordt deze op 1 januari 2021 van kracht voor de periode van één jaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Onderhandelingsresultaat nieuwe taxi-cao: 1,5 procent loonsverhoging | TaxiPro
Rolstoelbus. Foto: iStock / Martin Bowra

Onderhandelingsresultaat nieuwe taxi-cao: 1,5 procent loonsverhoging

Een chauffeur helpt de inzittende. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Martin Bowra

De vakbonden FNV en CNV en brancheorganisatie KNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Taxivervoer. Er is afgesproken dat de lonen per 1 januari met 1,5 procent omhoog gaan. Ook wordt het artikel over loondoorbetaling bij ziekte aangepast. De leden van FNV, CNV en KNV mogen op korte termijn stemmen over de afspraken die aan de onderhandelingstafel zijn overeengekomen.

Als de leden in meerderheid met dat onderhandelingsresultaat instemmen, is een akkoord bereikt. De uitkomst van de onderhandelingen laat zien dat de sociale partners elkaar geen pijn hebben willen doen nu iedereen worstelt met de gevolgen van de coronacrisis. Het belang van de werknemers in de sector is vooropgesteld, met als achterliggende doel om de bedrijfstak overeind te houden. De loonsverhoging van 1,5 procent moet zorgen dat de werknemers in elk geval niets hoeven in te leveren. De nieuwe cao moet een looptijd van één jaar krijgen.

Een andere belangrijke uitkomst van de onderhandelingen betreft loondoorbetaling bij ziekte. In de huidige cao staat dat de eerste twee maanden 70 procent doorbetaald moet worden en daarna tot maximaal 104 weken 90 procent. In het onderhandelingsresultaat is die afspraak aangepast en gaat voor nieuwe ziektegevallen per 1 januari gelden dat de eerste twee weken van de ziekteperiode tegen 70 procent doorbetaald moeten worden. Van twee tot en met acht weken is dat 80 procent en daarna tot en met 104 weken (twee jaar) 90 procent.

Niet lijnrecht tegenover elkaar

De sociale partners geven aan samen hun verantwoordelijkheid te hebben genomen om te zorgen voor toekomstperspectief voor de sector als geheel. Nu is er immers minder vervoer, maar op enig moment is de coronacrisis uitgewoed en zal de vraag naar vervoer weer richting het oude peil gaan. Dan is het belangrijk dat er nog genoeg vervoerders met voldoende personeel zijn. Langlopende cao-onderhandelingen waarin de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan om het onderste uit de kan te halen, passen niet bij die realiteit.

Dat blijkt ook uit de toelichting van Theo Vegter, die namens KNV optrad als eerste onderhandelaar. “Door de coronacrisis is het een zeer onzekere tijd voor zowel werkgevers als werknemers. De bedrijven hebben het ook in financiële zin erg moeilijk. Toch vinden we het goed verdedigbaar om met ingang van 1 januari aanstaande de lonen iets te verhogen, om er in ieder geval voor te zorgen dat werknemers er niet op achteruit gaan.”

Nog lang niet uit de crisis

Minke Jansma, sectorhoofd vervoer bij FNV, legt uit dat er bij de onderhandelingen zowel naar de korte als de langere termijn is gekeken. “De vervoersvolumes zijn nog niet op het oude niveau en gelet op de persconferentie van afgelopen maandag zijn we nog lang niet uit de crisis. Omdat de volumes minder zijn, zien we dat werkgevers afscheid nemen van werknemers. Terwijl we na de crisis deze mensen weer hard nodig zullen hebben om het vervoer van kwetsbare groepen kwalitatief goed en professioneel te kunnen uitvoeren. We moeten voorkomen dat er nu werknemers in de WW terechtkomen, terwijl we ze voor de sector willen en moeten behouden.”

“Vanuit de overheid zijn er budgetten beschikbaar om werknemers van werk naar werk te begeleiden en wordt er nagedacht over verdere maatregelen om binnen sectoren werknemers aan de slag te houden”, vervolgt Jansma. “Met de afspraken over werkzekerheid die we nu in het onderhandelingsresultaat hebben gemaakt, willen we aanhaken bij hetgeen er op landelijk niveau gebeurt en passende afspraken maken voor de sector zorgvervoer en taxi. Als branche nemen we hierin onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Onwenselijke effecten

Agostino di Giacomo Russo geeft als bestuurder van CNV aan: “Wat we ook hebben afgesproken in het onderhandelingsresultaat, is dat we als partijen nog eens goed gaan kijken naar de huidige cao-afspraken over verloonde tijd en onderbrekingen. Wij horen van onze leden dat de huidige afspraken tot onwenselijke effecten leiden, waarbij Sociaal Fonds Mobiliteit niet goed kan controleren. Daar moeten we als partijen vanaf, want we willen geen van allen concurrentie op arbeidsvoorwaarden. We gaan hierover gezamenlijk snel om tafel, zodat we voor een volgende cao tot nieuwe afspraken kunnen komen.”

Dat betreft dus de onderhandelingen voor een volgende cao. Op de nu afgesloten gesprekken volgt zoals gezegd het stemmen van de leden van KNV, FNV en CNV. Indien zij hun akkoord geven, kan de nieuwe cao definitief worden ondertekend door de betrokken partijen en in dat geval wordt deze op 1 januari 2021 van kracht voor de periode van één jaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.