Rechtbank

Taxi Geerets-de Leeuw start kort geding tegen franchisegever DVG 

Bron: utah778 via iStock (vrij te gebruiken)

Taxi Geerets-de Leeuw wil een kort geding aanspannen tegen De Vier Gewesten (DVG), de organisatie waar het bedrijf als franchisenemer bij is aangesloten. Door een conflict over de rol van kleinere franchisenemers binnen DVG zou Geerets-de Leeuw uit de Klankbordgroep verbannen zijn. Via de rechter wil het bedrijf weer toegelaten worden. DVG herkent zich niet in de geschetste gang van zaken.

DVG Personenvervoer werkt samen met tal van franchisenemers in heel Nederland, waaronder de afgelopen twintig jaar met Taxi Geerets-de Leeuw. Om gemakkelijk informatie tussen DVG en de franchisenemers uit te kunnen wisselen en gezamenlijk te overleggen over zaken die spelen binnen de branche en de onderneming, is de Klankbordgroep opgericht. Zes franchisenemers zijn onderdeel van deze groep, waaronder Geerets-de Leeuw. 

Per 1 januari 2021 is een nieuwe franchisewet van kracht geworden. John Geerets, directeur van Geerets-de Leeuw, zegt dat hij hier in november tijdens een overleg vragen over heeft gesteld. Inmiddels is de nieuwe wet ingegaan, maar heeft hij naar eigen zeggen nog steeds niet alle antwoorden. Het gaat volgens Geerets om een structureel probleem. “Wij worden niet gehoord.” 

Onderscheid tussen kleine en grote franchisenemers

Volgens Geerets spreken de leden tijdens de vergaderingen te veel vanuit het eigen belang, in plaats van het algemene belang. Ook meent hij dat er beslissingen genomen worden die niet altijd voordelig zijn voor franchisenemers. “Ik ben van mening dat er een groot verschil bestaat tussen kleine en grotere franchisenemers. In de Klankbordgroep wordt alleen aan grote ondernemers een stem gegeven. Wij denken dat het goed is om iedereen mee te nemen in de afspraken die worden gemaakt.” 

Daarom kwam hij met het idee om een onafhankelijke partij, De FranchiseAdviseur, in te schakelen die namens alle franchisenemers praat. Dit idee werd in een brief naar alle mede-franchisenemers geopperd. Geerets onderbouwde het idee met verschillende kritiekpunten op de huidige gang van zaken. Zo werd er gesteld dat zaken die wettelijk vastgelegd zijn op het gebied van franchise volgens hen niet in de contracten terug te zien zijn. Afsluitend werd er aangegeven dat franchisenemers zich tot uiterlijk 1 april 2021 konden aanmelden. 

Geen toegang meer

DVG meent dat de brief onwaarheden bevat. Toen zij er lucht van kregen dat deze was verstuurd, stuurde het bedrijf dan ook zelf een mail naar de franchisenemers. Hierin stelden zij dat de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen DVG en haar franchisenemers naar hun idee juist geïntensiveerd en verbeterd waren, mede door de input van de Klankbordgroep. Ook gaf de franchisegever aan mee te willen denken over en medewerking te willen verlenen aan nieuwe initiatieven die via de Klankbordgroep worden ingebracht. 

Naar aanleiding van de mail is de DVG ook in overleg gegaan met de andere leden van de Klankbordgroep. Volgens het bedrijf was de Klankbordgroep het juiste orgaan geweest om dit idee aan de orde te stellen. Bovendien stellen zij dat iedereen daar zijn opmerkingen, vragen of verbeterpunten kan inbrengen. Ook individuele franchisenemers. Omdat er volgens hen geen sprake meer kan zijn van een open en constructieve setting hebben zij gezamenlijk besloten om Geerets niet meer toe te laten tot het overleg. 

‘Jammer dat het zover moet komen’

Volgens DVG zijn nog geen franchisenemers geweest die zich bij hen hebben aangemeld voor de op te richten vereniging. Het bedrijf stelt juist reacties te ontvangen van franchisenemers dat zij zich niet kunnen vinden in het beeld dat er is geschetst. Volgens Geerets is dit te wijten aan het feit dat kleinere franchisenemers veelal afhankelijk zijn van DVG en daarom moeite hebben met het uiten van kritiek. 

Geerets stelt dat er een advocaat is ingeschakeld die DVG heeft gesommeerd om het taxibedrijf weer toe te laten als lid van de Klankbordgroep. Omdat hier volgens hen nog niet inhoudelijk op is gereageerd, worden er nu juridische stappen ondernomen. “Ik vind het heel jammer dat het zover moet komen. Het enige dat wij beoogden was om meer inspraak te krijgen voor alle franchisenemers.” 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Taxi Geerets-de Leeuw start kort geding tegen franchisegever DVG | TaxiPro
Rechtbank

Taxi Geerets-de Leeuw start kort geding tegen franchisegever DVG 

Bron: utah778 via iStock (vrij te gebruiken)

Taxi Geerets-de Leeuw wil een kort geding aanspannen tegen De Vier Gewesten (DVG), de organisatie waar het bedrijf als franchisenemer bij is aangesloten. Door een conflict over de rol van kleinere franchisenemers binnen DVG zou Geerets-de Leeuw uit de Klankbordgroep verbannen zijn. Via de rechter wil het bedrijf weer toegelaten worden. DVG herkent zich niet in de geschetste gang van zaken.

DVG Personenvervoer werkt samen met tal van franchisenemers in heel Nederland, waaronder de afgelopen twintig jaar met Taxi Geerets-de Leeuw. Om gemakkelijk informatie tussen DVG en de franchisenemers uit te kunnen wisselen en gezamenlijk te overleggen over zaken die spelen binnen de branche en de onderneming, is de Klankbordgroep opgericht. Zes franchisenemers zijn onderdeel van deze groep, waaronder Geerets-de Leeuw. 

Per 1 januari 2021 is een nieuwe franchisewet van kracht geworden. John Geerets, directeur van Geerets-de Leeuw, zegt dat hij hier in november tijdens een overleg vragen over heeft gesteld. Inmiddels is de nieuwe wet ingegaan, maar heeft hij naar eigen zeggen nog steeds niet alle antwoorden. Het gaat volgens Geerets om een structureel probleem. “Wij worden niet gehoord.” 

Onderscheid tussen kleine en grote franchisenemers

Volgens Geerets spreken de leden tijdens de vergaderingen te veel vanuit het eigen belang, in plaats van het algemene belang. Ook meent hij dat er beslissingen genomen worden die niet altijd voordelig zijn voor franchisenemers. “Ik ben van mening dat er een groot verschil bestaat tussen kleine en grotere franchisenemers. In de Klankbordgroep wordt alleen aan grote ondernemers een stem gegeven. Wij denken dat het goed is om iedereen mee te nemen in de afspraken die worden gemaakt.” 

Daarom kwam hij met het idee om een onafhankelijke partij, De FranchiseAdviseur, in te schakelen die namens alle franchisenemers praat. Dit idee werd in een brief naar alle mede-franchisenemers geopperd. Geerets onderbouwde het idee met verschillende kritiekpunten op de huidige gang van zaken. Zo werd er gesteld dat zaken die wettelijk vastgelegd zijn op het gebied van franchise volgens hen niet in de contracten terug te zien zijn. Afsluitend werd er aangegeven dat franchisenemers zich tot uiterlijk 1 april 2021 konden aanmelden. 

Geen toegang meer

DVG meent dat de brief onwaarheden bevat. Toen zij er lucht van kregen dat deze was verstuurd, stuurde het bedrijf dan ook zelf een mail naar de franchisenemers. Hierin stelden zij dat de informatie-uitwisseling en de samenwerking tussen DVG en haar franchisenemers naar hun idee juist geïntensiveerd en verbeterd waren, mede door de input van de Klankbordgroep. Ook gaf de franchisegever aan mee te willen denken over en medewerking te willen verlenen aan nieuwe initiatieven die via de Klankbordgroep worden ingebracht. 

Naar aanleiding van de mail is de DVG ook in overleg gegaan met de andere leden van de Klankbordgroep. Volgens het bedrijf was de Klankbordgroep het juiste orgaan geweest om dit idee aan de orde te stellen. Bovendien stellen zij dat iedereen daar zijn opmerkingen, vragen of verbeterpunten kan inbrengen. Ook individuele franchisenemers. Omdat er volgens hen geen sprake meer kan zijn van een open en constructieve setting hebben zij gezamenlijk besloten om Geerets niet meer toe te laten tot het overleg. 

‘Jammer dat het zover moet komen’

Volgens DVG zijn nog geen franchisenemers geweest die zich bij hen hebben aangemeld voor de op te richten vereniging. Het bedrijf stelt juist reacties te ontvangen van franchisenemers dat zij zich niet kunnen vinden in het beeld dat er is geschetst. Volgens Geerets is dit te wijten aan het feit dat kleinere franchisenemers veelal afhankelijk zijn van DVG en daarom moeite hebben met het uiten van kritiek. 

Geerets stelt dat er een advocaat is ingeschakeld die DVG heeft gesommeerd om het taxibedrijf weer toe te laten als lid van de Klankbordgroep. Omdat hier volgens hen nog niet inhoudelijk op is gereageerd, worden er nu juridische stappen ondernomen. “Ik vind het heel jammer dat het zover moet komen. Het enige dat wij beoogden was om meer inspraak te krijgen voor alle franchisenemers.” 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Elisabetta Santangelo

Elisabetta Santangelo is de vaste redacteur van TaxiPro.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.