Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Alexstar

Ministerie moet coronasubsidie taxibedrijf opnieuw beoordelen

Rechter doet uitspraak. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Alexstar

Een taxibedrijf dat een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) had aangevraagd, is met succes naar de rechter gestapt om een nieuwe beoordeling van die aanvraag af te dwingen. In de verwerking was taxivervoer niet als hoofdactiviteit aangemerkt, waardoor de subsidie veel lager uitviel dan het geval had kunnen zijn. Het ministerie van Economische Zaken moet daarom het gebrek in haar besluit herstellen of een nieuw besluit nemen.

Dat blijkt uit een tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De TVL is een vorm van coronasteun voor kleine en middelgrote bedrijven die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf in deze zaak houdt zich bezig met reisbemiddeling, informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus en vervoer per taxi. Voor elk van deze activiteiten geldt een eigen SBI-code (wat staat voor Standaard Bedrijfsindeling). Bij de verwerking van de TVL-aanvraag werd door het minsterie de code voor reisbemiddeling gebruikt. Op basis daarvan werd de eenmalige subsidie op zo’n 3.700 euro vastgesteld.

Hogere subsidie

Daar was het bedrijf het niet mee eens. Bij de activiteit reisbemiddeling zijn de vaste lasten die met de TVL worden vergoed namelijk vastgesteld op 4 procent van de omzet. Bij de taxi-werkzaamheden van het bedrijf was dat maar liefst 33 procent. De subsidie zou dus veel hoger zijn uitgevallen als de zwaarst getroffen activiteit was beoordeeld.

Het gaat hier dan ook om de vraag wat de hoofdactiviteit is. De regeling was zo uitgelegd dat bij meerdere hoofdactiviteiten automatisch de meest gunstige zou worden gekozen. Ofwel: de activiteit waarmee de meeste schade is geleden en dus het hoogste bedrag aan subsidie kan worden verstrekt. Maar de Kamer van Koophandel gaat uit van één hoofdactiviteit. De rest wordt beschouwd als nevenactiviteit. Volgens het ministerie is de activiteit die als eerste van een bedrijf in het handelsregister staat de hoofdactiviteit. Dat is ook een praktische overweging, omdat het een grotendeels automatische uitvoering mogelijk maakt van een regeling waar zeer veel bedrijven een beroep op doen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt het op zich logisch dat bij TVL-aanvragen de eerste activiteit van een bedrijf in het handelsregister als hoofdactiviteit wordt aangemerkt. Bij veel bedrijven is dat namelijk het geval. En het helpt Economische Zaken om grote aantallen getroffen ondernemers snel te helpen.

Niet aan voorbijgaan

Maar de rechter vindt ook dat in sommige gevallen verder moet worden gekeken. Als een bedrijf stelt dat de eerst vermelde activiteit niet de enige hoofdactiviteit is, dan kan het ministerie daar niet zomaar aan voorbijgaan. Er had aanvullend moeten worden onderzocht of taxivervoer wel of geen hoofdactiviteit is van dit bedrijf. En de rechter bepaalt dat dit alsnog moet gebeuren. Gezien de omstandigheden moet het ministerie uiterlijk op 22 januari het gebrek in besluit hebben aangepast – ofwel beter onderbouwd – of een nieuw besluit hebben genomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Ministerie moet coronasubsidie taxibedrijf opnieuw beoordelen”

Salahuddin Obaid|07.01.21|13:11

Ik hoop dat het ministerie het gebrek in besluit zo efficiënt mogelijk aanpast. Sommige ondernemers hebben 2 kleine zaken en het bedrijf die weinig recht op TVL heefr, wordt meestal als hoofdactiviteit beoordeeld.

Miranda van Grondelle|07.01.21|14:59

Ik vind die tvl zowiezo krom als teweinig omzet heb gedraaid in het 4 de kwartaal om dat je ziek ben geweest krijg je niks maar alles gaat wel door kwa kosten en met je tozo red je het ook niet krommen regelingen wij kunnen straks vaarwel zegen naar ons eenmansbedrijf waar we hard voor hebben geknokt

Ministerie moet coronasubsidie taxibedrijf opnieuw beoordelen | TaxiPro
Rechter, rechtbank. Foto: iStock / Alexstar

Ministerie moet coronasubsidie taxibedrijf opnieuw beoordelen

Rechter doet uitspraak. Foto ter illustratie. Foto: iStock / Alexstar

Een taxibedrijf dat een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) had aangevraagd, is met succes naar de rechter gestapt om een nieuwe beoordeling van die aanvraag af te dwingen. In de verwerking was taxivervoer niet als hoofdactiviteit aangemerkt, waardoor de subsidie veel lager uitviel dan het geval had kunnen zijn. Het ministerie van Economische Zaken moet daarom het gebrek in haar besluit herstellen of een nieuw besluit nemen.

Dat blijkt uit een tussenuitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De TVL is een vorm van coronasteun voor kleine en middelgrote bedrijven die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf in deze zaak houdt zich bezig met reisbemiddeling, informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus en vervoer per taxi. Voor elk van deze activiteiten geldt een eigen SBI-code (wat staat voor Standaard Bedrijfsindeling). Bij de verwerking van de TVL-aanvraag werd door het minsterie de code voor reisbemiddeling gebruikt. Op basis daarvan werd de eenmalige subsidie op zo’n 3.700 euro vastgesteld.

Hogere subsidie

Daar was het bedrijf het niet mee eens. Bij de activiteit reisbemiddeling zijn de vaste lasten die met de TVL worden vergoed namelijk vastgesteld op 4 procent van de omzet. Bij de taxi-werkzaamheden van het bedrijf was dat maar liefst 33 procent. De subsidie zou dus veel hoger zijn uitgevallen als de zwaarst getroffen activiteit was beoordeeld.

Het gaat hier dan ook om de vraag wat de hoofdactiviteit is. De regeling was zo uitgelegd dat bij meerdere hoofdactiviteiten automatisch de meest gunstige zou worden gekozen. Ofwel: de activiteit waarmee de meeste schade is geleden en dus het hoogste bedrag aan subsidie kan worden verstrekt. Maar de Kamer van Koophandel gaat uit van één hoofdactiviteit. De rest wordt beschouwd als nevenactiviteit. Volgens het ministerie is de activiteit die als eerste van een bedrijf in het handelsregister staat de hoofdactiviteit. Dat is ook een praktische overweging, omdat het een grotendeels automatische uitvoering mogelijk maakt van een regeling waar zeer veel bedrijven een beroep op doen.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vindt het op zich logisch dat bij TVL-aanvragen de eerste activiteit van een bedrijf in het handelsregister als hoofdactiviteit wordt aangemerkt. Bij veel bedrijven is dat namelijk het geval. En het helpt Economische Zaken om grote aantallen getroffen ondernemers snel te helpen.

Niet aan voorbijgaan

Maar de rechter vindt ook dat in sommige gevallen verder moet worden gekeken. Als een bedrijf stelt dat de eerst vermelde activiteit niet de enige hoofdactiviteit is, dan kan het ministerie daar niet zomaar aan voorbijgaan. Er had aanvullend moeten worden onderzocht of taxivervoer wel of geen hoofdactiviteit is van dit bedrijf. En de rechter bepaalt dat dit alsnog moet gebeuren. Gezien de omstandigheden moet het ministerie uiterlijk op 22 januari het gebrek in besluit hebben aangepast – ofwel beter onderbouwd – of een nieuw besluit hebben genomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Vincent Krabbendam

2 reacties op “Ministerie moet coronasubsidie taxibedrijf opnieuw beoordelen”

Salahuddin Obaid|07.01.21|13:11

Ik hoop dat het ministerie het gebrek in besluit zo efficiënt mogelijk aanpast. Sommige ondernemers hebben 2 kleine zaken en het bedrijf die weinig recht op TVL heefr, wordt meestal als hoofdactiviteit beoordeeld.

Miranda van Grondelle|07.01.21|14:59

Ik vind die tvl zowiezo krom als teweinig omzet heb gedraaid in het 4 de kwartaal om dat je ziek ben geweest krijg je niks maar alles gaat wel door kwa kosten en met je tozo red je het ook niet krommen regelingen wij kunnen straks vaarwel zegen naar ons eenmansbedrijf waar we hard voor hebben geknokt