wintax, taxicentrale, planner

Aanbesteding Mobiliteitscentrale Flevoland: scheiding regie en uitvoering

Het bestek voor de aanbesteding van de nieuwe mobiliteitscentrale in de provincie Flevoland is bekendgemaakt. Deze mobiliteitscentrale moet zowel de aanname, planning als dispatching van het doelgroepenvervoer in de provincie gaan uitvoeren. En er is een scheiding tussen regie en uitvoering. De regiecentrale die deze aanbesteding wint, is uitgesloten voor de aanbesteding voor de uitvoering van het taxivervoer.

De provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde werken samen binnen Regiotaxi Flevoland. Dit contract is verlengd tot en met 31 december 2015.

Vervoer

“Nu gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen – en de kosten en baten meer in één hand komen te liggen – biedt dat mogelijkheden verschillende vormen van vervoer meer integraal te organiseren. De decentralisatie van het AWBZ-vervoer, noodzaak tot kostenbesparende maatregelen en het streven naar een inclusief beleid leiden tot een herbezinning op het collectief vervoer”, meldt het bestek.

Voor de nieuwe aanbesteding van Regiotaxi Flevoland hebben provincie en gemeenten ervoor gekozen een scheiding aan te brengen tussen de regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer, waarbij beide functies separaat op de markt worden ingekocht.

Regie

De regie wordt uitgevoerd door een mobiliteitscentrale. Dit is een zelfstandig opererend orgaan dat vervoeraanvragen voor meerdere vervoersystemen verzamelt, plant en uitzet bij één of meerdere vervoerders. Behalve regiotaxi kunnen ook andere vervoervormen aan de regiefunctie worden toegevoegd.

Een dergelijk model is vernieuwend in Nederland. Om het model zorgvuldig te implementeren wordt gekozen voor een groeimodel. Vanaf de start voert de mobiliteitscentrale regie over Regiotaxi Flevoland. Op termijn kunnen andere vormen van vervoer (AWBZ-, Wsw,-, leerlingen- en Valysvervoer) worden toegevoegd.

Mobiliteitscentrale

Provincie en gemeenten verwachten dat de mobiliteitscentrale zich ontwikkelt tot een partner die onafhankelijk van de uitvoering namens de opdrachtgever een actieve rol krijgt in uitvoeringstaken, zoals het dagelijks beheer, operationele regie, advisering over in te kopen vervoervolumes en mogelijk een deel van de tactische regie. Of en in welke mate de mobiliteitscentrale een rol krijgt bij de uitvoering van de tactische regie wordt gedurende de looptijd van het contract duidelijk.

De provincie en gemeenten wensen de regiefunctie volledig los te houden van de uitvoering. De aanbesteding van het vervoer staat daarom los van de aanbesteding van de centrale. De aanbesteding van het vervoer vindt plaats nadat de opdracht voor de mobiliteitscentrale is gegund.

Aanbesteding

Een inschrijver kan het contract verwerven van of de mobiliteitscentrale of (een deel van) het vervoer. Allebei is niet toegestaan. De partij die de aanbesteding van de mobiliteitscentrale wint, mag dus niet inschrijven op het vervoer.

De opdrachtnemer mag geen direct of indirect belang hebben in de betreffende organisaties die het vervoer gaan uitvoeren dat door de mobiliteitscentrale wordt aangestuurd. Evenmin mogen er anderszins juridische banden, franchiserelaties of andersoortige samenwerkingsverbanden zijn tussen de mobiliteitscentrale en de te contracteren vervoerders.

Inschrijvers

Bij de aanbesteding van het vervoer dienen de inschrijvers voor het vervoer aan te tonen dat er geen juridische banden, franchiserelaties of andersoortige samenwerkingsverbanden zijn tussen de inschrijver en de mobiliteitscentrale. Indien dit naar oordeel van de opdrachtgever onvoldoende is geborgd, wordt de inschrijver op het vervoer uitgesloten van deelname.

Het contract start na de definitieve gunning en loopt tot en met 31 december 2018. De werkzaamheden van de mobiliteitscentrale starten met het ondersteunen van de opdrachtgever bij de inkoop van vervoer. De exploitatie van Regiotaxi Flevoland via de mobiliteitscentrale start op 1 januari 2016.

Contract

Het contract kan twee maal verlengd worden met maximaal 24 maanden, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn aangeeft de samenwerking niet voort te willen zetten.

Bij de voorgenomen rolverdeling wordt de regiefunctie (ofwel de informatiefunctie en operationele regie bestaande uit ritaanname, planning en dispatch) van één of meerdere vormen van doelgroepenvervoer uitgevoerd door de mobiliteitscentrale.

Uitvoering

Bij het uitvoeren van een rit vinden de volgende stappen plaats:

  • informatie/OV-advies: Voorafgaand aan een rit verstrekt de centrale ook informatie aan reizigers en desgewenst kan zij reizigers een OV-advies geven die reizigers stimuleert gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer.
  • ritaanname: de mobiliteitscentrale neemt de ritaanvraag van de reiziger in ontvangst en voert deze in het plansysteem in;
  • planning: de mobiliteitscentrale plant de verschillende ritten en maakt daarbij combinaties, rekening houdend met de geldende spelregels;
  • dispatch: de mobiliteitscentrale zoekt voertuigen voor de uitvoering van de geplande ritten en stuurt de ritten zonder tussenkomst van een centrale van de vervoerder naar de voertuigen;
  • uitvoering: de voertuigen van de vervoerder(s) brengen de reizigers van A naar B. Tijdens dit proces kan de mobiliteitscentrale indien nodig bijsturen en/of nazorg verlenen.

Operationele regie

De operationele regie  wordt hierbij uitgevoerd door de mobiliteitscentrale. Dit betekent dat de ritaanname, planning en de dispatchfunctie bij de mobiliteitscentrale liggen, en dat zij ritten direct stuurt aan de beschikbare voertuigen in het systeem.

Naast deze operationele regiefunctie kan de mobiliteitscentrale ook een ondersteunende rol in de  tactische regie krijgen. Dit betreft bijvoorbeeld de afstemming tussen verschillende vervoervormen, de wijze waarop vervoerstromen slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden, afstemming over begin- en eindtijden van activiteiten en de terugkoppeling vanuit de mobiliteitscentrale richting beleidsafdelingen bijvoorbeeld over optimalisatie van (de kenmerken van) het vervoeraanbod. De opdrachtgever bepaalt gedurende het contract of en hoe de tactische regie wordt ingevuld. Zij kan hiervoor een beroep doen op de mobiliteitscentrale.

Vervoerders

Vervoerders beperken zich in dit model tot het rijden van ritten. Zij worden los van de regiefunctie gecontracteerd door de opdrachtgever, en staan in de uitvoering onder gedelegeerd opdrachtgeverschap van de mobiliteitscentrale.

Er is niet langer één partij die exclusief vervoert; meerdere vervoerders kunnen in de uitvoering een rol spelen. De mobiliteitscentrale stuurt de voertuigen van de vervoerder(s) direct aan zonder tussenkomst van de centrale van de betreffende vervoerder. De benodigde voertuigen worden door de mobiliteitscentrale ingepland.

Bart Pals 

Download het bestek van de aanbesteding van de mobiliteitscentrale Flevoland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Aanbesteding Mobiliteitscentrale Flevoland: scheiding regie en uitvoering”

Hans Landman|24.12.14|14:38

Het wordt tijd dat er informatie beschikbaar wordt gesteld over de resultaten van de regiecentrale in de Oosterschelde regio. Ik heb hier nog geen enkele analyse van gezien. Dit zou de markt wel helpen om een indruk te krijgen tot welke prestaties zo’n regiecentrale komt.

Duco Douwstra|24.12.14|16:33

Ik zou graag een analyse willen van het O.V. welke bussen rijden op welke lijnen en hoe is de bezetting.D.m.v. de O.V. kaarten kan dat allemaal in computers met intelligente software geanalyseerd worden.Er zijn natuurlijk wel rendabele lijnen, dus het zal wel tussen mijn oren zitten, maar in mijn beleving rijd 80% met minder dan 4 passagiers,dat zal wel niet zo zijn,maar volgens mij kan het efficiënter.En de arbeidsplaats verdringende aanbestedingen moeten vanaf vandaag per wet strafbaar worden

Aanbesteding Mobiliteitscentrale Flevoland: scheiding regie en uitvoering | TaxiPro
wintax, taxicentrale, planner

Aanbesteding Mobiliteitscentrale Flevoland: scheiding regie en uitvoering

Het bestek voor de aanbesteding van de nieuwe mobiliteitscentrale in de provincie Flevoland is bekendgemaakt. Deze mobiliteitscentrale moet zowel de aanname, planning als dispatching van het doelgroepenvervoer in de provincie gaan uitvoeren. En er is een scheiding tussen regie en uitvoering. De regiecentrale die deze aanbesteding wint, is uitgesloten voor de aanbesteding voor de uitvoering van het taxivervoer.

De provincie Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder, Lelystad, Dronten en Zeewolde werken samen binnen Regiotaxi Flevoland. Dit contract is verlengd tot en met 31 december 2015.

Vervoer

“Nu gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen – en de kosten en baten meer in één hand komen te liggen – biedt dat mogelijkheden verschillende vormen van vervoer meer integraal te organiseren. De decentralisatie van het AWBZ-vervoer, noodzaak tot kostenbesparende maatregelen en het streven naar een inclusief beleid leiden tot een herbezinning op het collectief vervoer”, meldt het bestek.

Voor de nieuwe aanbesteding van Regiotaxi Flevoland hebben provincie en gemeenten ervoor gekozen een scheiding aan te brengen tussen de regie over het vervoer en uitvoering van het vervoer, waarbij beide functies separaat op de markt worden ingekocht.

Regie

De regie wordt uitgevoerd door een mobiliteitscentrale. Dit is een zelfstandig opererend orgaan dat vervoeraanvragen voor meerdere vervoersystemen verzamelt, plant en uitzet bij één of meerdere vervoerders. Behalve regiotaxi kunnen ook andere vervoervormen aan de regiefunctie worden toegevoegd.

Een dergelijk model is vernieuwend in Nederland. Om het model zorgvuldig te implementeren wordt gekozen voor een groeimodel. Vanaf de start voert de mobiliteitscentrale regie over Regiotaxi Flevoland. Op termijn kunnen andere vormen van vervoer (AWBZ-, Wsw,-, leerlingen- en Valysvervoer) worden toegevoegd.

Mobiliteitscentrale

Provincie en gemeenten verwachten dat de mobiliteitscentrale zich ontwikkelt tot een partner die onafhankelijk van de uitvoering namens de opdrachtgever een actieve rol krijgt in uitvoeringstaken, zoals het dagelijks beheer, operationele regie, advisering over in te kopen vervoervolumes en mogelijk een deel van de tactische regie. Of en in welke mate de mobiliteitscentrale een rol krijgt bij de uitvoering van de tactische regie wordt gedurende de looptijd van het contract duidelijk.

De provincie en gemeenten wensen de regiefunctie volledig los te houden van de uitvoering. De aanbesteding van het vervoer staat daarom los van de aanbesteding van de centrale. De aanbesteding van het vervoer vindt plaats nadat de opdracht voor de mobiliteitscentrale is gegund.

Aanbesteding

Een inschrijver kan het contract verwerven van of de mobiliteitscentrale of (een deel van) het vervoer. Allebei is niet toegestaan. De partij die de aanbesteding van de mobiliteitscentrale wint, mag dus niet inschrijven op het vervoer.

De opdrachtnemer mag geen direct of indirect belang hebben in de betreffende organisaties die het vervoer gaan uitvoeren dat door de mobiliteitscentrale wordt aangestuurd. Evenmin mogen er anderszins juridische banden, franchiserelaties of andersoortige samenwerkingsverbanden zijn tussen de mobiliteitscentrale en de te contracteren vervoerders.

Inschrijvers

Bij de aanbesteding van het vervoer dienen de inschrijvers voor het vervoer aan te tonen dat er geen juridische banden, franchiserelaties of andersoortige samenwerkingsverbanden zijn tussen de inschrijver en de mobiliteitscentrale. Indien dit naar oordeel van de opdrachtgever onvoldoende is geborgd, wordt de inschrijver op het vervoer uitgesloten van deelname.

Het contract start na de definitieve gunning en loopt tot en met 31 december 2018. De werkzaamheden van de mobiliteitscentrale starten met het ondersteunen van de opdrachtgever bij de inkoop van vervoer. De exploitatie van Regiotaxi Flevoland via de mobiliteitscentrale start op 1 januari 2016.

Contract

Het contract kan twee maal verlengd worden met maximaal 24 maanden, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn aangeeft de samenwerking niet voort te willen zetten.

Bij de voorgenomen rolverdeling wordt de regiefunctie (ofwel de informatiefunctie en operationele regie bestaande uit ritaanname, planning en dispatch) van één of meerdere vormen van doelgroepenvervoer uitgevoerd door de mobiliteitscentrale.

Uitvoering

Bij het uitvoeren van een rit vinden de volgende stappen plaats:

  • informatie/OV-advies: Voorafgaand aan een rit verstrekt de centrale ook informatie aan reizigers en desgewenst kan zij reizigers een OV-advies geven die reizigers stimuleert gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer.
  • ritaanname: de mobiliteitscentrale neemt de ritaanvraag van de reiziger in ontvangst en voert deze in het plansysteem in;
  • planning: de mobiliteitscentrale plant de verschillende ritten en maakt daarbij combinaties, rekening houdend met de geldende spelregels;
  • dispatch: de mobiliteitscentrale zoekt voertuigen voor de uitvoering van de geplande ritten en stuurt de ritten zonder tussenkomst van een centrale van de vervoerder naar de voertuigen;
  • uitvoering: de voertuigen van de vervoerder(s) brengen de reizigers van A naar B. Tijdens dit proces kan de mobiliteitscentrale indien nodig bijsturen en/of nazorg verlenen.

Operationele regie

De operationele regie  wordt hierbij uitgevoerd door de mobiliteitscentrale. Dit betekent dat de ritaanname, planning en de dispatchfunctie bij de mobiliteitscentrale liggen, en dat zij ritten direct stuurt aan de beschikbare voertuigen in het systeem.

Naast deze operationele regiefunctie kan de mobiliteitscentrale ook een ondersteunende rol in de  tactische regie krijgen. Dit betreft bijvoorbeeld de afstemming tussen verschillende vervoervormen, de wijze waarop vervoerstromen slim aan elkaar gekoppeld kunnen worden, afstemming over begin- en eindtijden van activiteiten en de terugkoppeling vanuit de mobiliteitscentrale richting beleidsafdelingen bijvoorbeeld over optimalisatie van (de kenmerken van) het vervoeraanbod. De opdrachtgever bepaalt gedurende het contract of en hoe de tactische regie wordt ingevuld. Zij kan hiervoor een beroep doen op de mobiliteitscentrale.

Vervoerders

Vervoerders beperken zich in dit model tot het rijden van ritten. Zij worden los van de regiefunctie gecontracteerd door de opdrachtgever, en staan in de uitvoering onder gedelegeerd opdrachtgeverschap van de mobiliteitscentrale.

Er is niet langer één partij die exclusief vervoert; meerdere vervoerders kunnen in de uitvoering een rol spelen. De mobiliteitscentrale stuurt de voertuigen van de vervoerder(s) direct aan zonder tussenkomst van de centrale van de betreffende vervoerder. De benodigde voertuigen worden door de mobiliteitscentrale ingepland.

Bart Pals 

Download het bestek van de aanbesteding van de mobiliteitscentrale Flevoland

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Aanbesteding Mobiliteitscentrale Flevoland: scheiding regie en uitvoering”

Hans Landman|24.12.14|14:38

Het wordt tijd dat er informatie beschikbaar wordt gesteld over de resultaten van de regiecentrale in de Oosterschelde regio. Ik heb hier nog geen enkele analyse van gezien. Dit zou de markt wel helpen om een indruk te krijgen tot welke prestaties zo’n regiecentrale komt.

Duco Douwstra|24.12.14|16:33

Ik zou graag een analyse willen van het O.V. welke bussen rijden op welke lijnen en hoe is de bezetting.D.m.v. de O.V. kaarten kan dat allemaal in computers met intelligente software geanalyseerd worden.Er zijn natuurlijk wel rendabele lijnen, dus het zal wel tussen mijn oren zitten, maar in mijn beleving rijd 80% met minder dan 4 passagiers,dat zal wel niet zo zijn,maar volgens mij kan het efficiënter.En de arbeidsplaats verdringende aanbestedingen moeten vanaf vandaag per wet strafbaar worden