touringcar, bus, besloten busvervoer

‘Busbaan openstellen voor touringcars levert forse winst op’

Touringcars toestaan om over de busbaan te rijden levert aanzienlijke tijd- én milieuwinst op. Dat is de uitkomst van een recente proef van Rijkswaterstaat en brancheorganisatie KNV Bus. Hoewel de touringcar in bepaalde gevallen dezelfde maatschappelijke functie vervult als een lijnbus, moeten – veelal volledig bezette – touringcars toch aansluiten in de file.

Zelfs als er sprake is van veelvoorkomende files, wordt het touringcars die worden ingezet als vervoermiddel voor schoolgaande kinderen, niet toegestaan om over de lijnbusbaan te rijden. De vrij liggende busbaan mag in veel gemeenten uitsluitend gebruikt worden door – vaak veel minder goed gevulde – openbaar vervoerbussen. De uitkomsten van het experiment op de N44/A44 wijzen uit dat wanneer touringcars de busbaan gebruiken, ze eerder op de plaats van bestemming zijn, zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. En dat is, behalve voor de leerlingen, ook goed nieuws voor het milieu.

Proef

De touringcarondernemers Beuk en Brouwer namen beiden deel aan de proef, die werd afgelegd op de drukke rijksweg van Den Haag naar Wassenaar. Hun touringcars vervoeren op dat traject leerlingen van diverse internationale scholen. Ze staan echter dagelijks in de file, en de leerlingen ondervinden daar hinder van. Monique Beuk van Koninklijke Beuk, ziet graag dat het medegebruik van de busbanen vaker toegepast wordt.

“Laten we wat betreft de busbaan niet langer denken in openbaar of besloten busvervoer, maar in collectief personenvervoer. Er is tijdswinst te behalen. Pas wanneer collectief reizen sneller kan dan individueel reizen, dienen we een veel groter doel, namelijk een enorme besparing in de uitstoot van voertuigen. In het kader van het programma ‘Beter benutten’ is het gedeeld gebruik van busbanen een eerste stap die daadwerkelijk en aantoonbaar invulling zou geven aan diezelfde kreet.”

Touringcarvervoer

Aantrekkelijk touringcarvervoer is zeer gunstig voor het milieu. De bezettingsgraad van een touringcar is namelijk altijd zeer hoog. Met één volle touringcar wordt de CO2-uitstoot van 30 personenauto’s bespaard. Touringcars kunnen daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van overheden leveren.

Momenteel staan wegbeheerders (provincies en gemeenten) het touringcars vrijwel nergens toe om gebruik te maken van de busbaan. Kilometers asfalt blijven onderbenut. Of een frequenter gebruik van de touringcar zelfs tot filevermindering kan leiden, is een stelling die door KNV nog nader zal worden onderzocht. De prominenter rol die de touringcar binnen het toekomstig mobiliteitsnetwerk zou moeten innemen, wordt beschreven in het beleidsplan van KNV Bus, ‘Groeiend over Grenzen’.

Vervolgstappen KNV

De branchevereniging noemt de resultaten van het verkennende onderzoek hoopgevend, en zal de proeven met de gedeelde busbaan ook op andere filegevoelige wegen gaan uitvoeren. KNV Bus secretaris Carlo Cahn: “Bij herinrichtingsplannen van gemeenten waarin voorzieningen worden opgenomen voor het openbaar vervoer, zouden touringcarbedrijven vroegtijdig moeten worden betrokken. Met lokaal maatwerk kunnen we op meerdere terreinen winst behalen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “‘Busbaan openstellen voor touringcars levert forse winst op’”

Albert van Kerkhoff|29.04.16|11:57

Touringcars zijn in de regel niet uitgerust met de benodigde stoplichten censor. Met als gevolg dat het stoplicht voor bus, de zogenaamde negerogen, niet reageren. Gevolg stilstand op de busbaan.

‘Busbaan openstellen voor touringcars levert forse winst op’ | TaxiPro
touringcar, bus, besloten busvervoer

‘Busbaan openstellen voor touringcars levert forse winst op’

Touringcars toestaan om over de busbaan te rijden levert aanzienlijke tijd- én milieuwinst op. Dat is de uitkomst van een recente proef van Rijkswaterstaat en brancheorganisatie KNV Bus. Hoewel de touringcar in bepaalde gevallen dezelfde maatschappelijke functie vervult als een lijnbus, moeten – veelal volledig bezette – touringcars toch aansluiten in de file.

Zelfs als er sprake is van veelvoorkomende files, wordt het touringcars die worden ingezet als vervoermiddel voor schoolgaande kinderen, niet toegestaan om over de lijnbusbaan te rijden. De vrij liggende busbaan mag in veel gemeenten uitsluitend gebruikt worden door – vaak veel minder goed gevulde – openbaar vervoerbussen. De uitkomsten van het experiment op de N44/A44 wijzen uit dat wanneer touringcars de busbaan gebruiken, ze eerder op de plaats van bestemming zijn, zonder dat het overige verkeer daar hinder van ondervindt. En dat is, behalve voor de leerlingen, ook goed nieuws voor het milieu.

Proef

De touringcarondernemers Beuk en Brouwer namen beiden deel aan de proef, die werd afgelegd op de drukke rijksweg van Den Haag naar Wassenaar. Hun touringcars vervoeren op dat traject leerlingen van diverse internationale scholen. Ze staan echter dagelijks in de file, en de leerlingen ondervinden daar hinder van. Monique Beuk van Koninklijke Beuk, ziet graag dat het medegebruik van de busbanen vaker toegepast wordt.

“Laten we wat betreft de busbaan niet langer denken in openbaar of besloten busvervoer, maar in collectief personenvervoer. Er is tijdswinst te behalen. Pas wanneer collectief reizen sneller kan dan individueel reizen, dienen we een veel groter doel, namelijk een enorme besparing in de uitstoot van voertuigen. In het kader van het programma ‘Beter benutten’ is het gedeeld gebruik van busbanen een eerste stap die daadwerkelijk en aantoonbaar invulling zou geven aan diezelfde kreet.”

Touringcarvervoer

Aantrekkelijk touringcarvervoer is zeer gunstig voor het milieu. De bezettingsgraad van een touringcar is namelijk altijd zeer hoog. Met één volle touringcar wordt de CO2-uitstoot van 30 personenauto’s bespaard. Touringcars kunnen daarmee een belangrijke bijdrage aan de duurzame mobiliteitsdoelstellingen van overheden leveren.

Momenteel staan wegbeheerders (provincies en gemeenten) het touringcars vrijwel nergens toe om gebruik te maken van de busbaan. Kilometers asfalt blijven onderbenut. Of een frequenter gebruik van de touringcar zelfs tot filevermindering kan leiden, is een stelling die door KNV nog nader zal worden onderzocht. De prominenter rol die de touringcar binnen het toekomstig mobiliteitsnetwerk zou moeten innemen, wordt beschreven in het beleidsplan van KNV Bus, ‘Groeiend over Grenzen’.

Vervolgstappen KNV

De branchevereniging noemt de resultaten van het verkennende onderzoek hoopgevend, en zal de proeven met de gedeelde busbaan ook op andere filegevoelige wegen gaan uitvoeren. KNV Bus secretaris Carlo Cahn: “Bij herinrichtingsplannen van gemeenten waarin voorzieningen worden opgenomen voor het openbaar vervoer, zouden touringcarbedrijven vroegtijdig moeten worden betrokken. Met lokaal maatwerk kunnen we op meerdere terreinen winst behalen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “‘Busbaan openstellen voor touringcars levert forse winst op’”

Albert van Kerkhoff|29.04.16|11:57

Touringcars zijn in de regel niet uitgerust met de benodigde stoplichten censor. Met als gevolg dat het stoplicht voor bus, de zogenaamde negerogen, niet reageren. Gevolg stilstand op de busbaan.