Touringcars

IRU en Europese steden gaan touringcar promoten

Zowel NS als FNV verwachten niet dat veel mensen hinder zullen ondervinden tijdens touringcarstaking.Foto: TaxiPro (VK)

De internationale vervoersorganisatie IRU gaat samen met het netwerk van Europese steden POLIS het gebruik van touringcars als vervoermiddel promoten. Daarbij worden de bussen neergezet als de meest duurzame en inclusieve vorm van vervoer in steden. Zo wil IRU de trend keren dat steeds meer Europese steden touringcars uit hun centrum weren.

Een van de steden die dat doet is Amsterdam. Daar is onlangs een nieuw beleid aangenomen waarmee touringcars de komende jaren steeds meer uit de binnenstad worden verbannen. De stad denkt daarmee, in combinatie met beleid op andere gebieden (waaronder taxi’s), een slag te slaan in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de verkeersdruk. Dit is een koers die steeds meer Europese steden varen. Tot afgrijzen van de touringcarsector, die juist betoogt dat de bussen veilig en duurzaam zijn.

Betrokken worden

Door nu samen stelling te nemen, hopen IRU en POLIS dat er ruimte ontstaat voor meer dialoog tussen touringcarbedrijven en Europese steden. “Touringcars moeten een onderdeel zijn van stedelijke mobiliteitsplannen en de sector moet betrokken worden bij het maken van die plannen”, zegt IRU daarover. En de transport- en vervoerkoepel wil ook dat de Europese documenten van de bussen geharmoniseerd worden, zodat alle lidstaten van de Europese Unie ze herkennen en erkennen.

Niet verbannen

Al met al gaat het er vooral om dat touringcars niet als het probleem worden gezien, maar als deel van de oplossing. “Samenwerking tussen steden en touringcarbedrijven is cruciaal voor de groene mobiliteit van morgen”, zegt Raluca Marian daar namens IRU over. “We zetten nu een belangrijke stap maar er is nog veel werk te doen. We moeten stoppen met het verbannen van touringcars uit steden, zodat het economische en sociale leven in die steden kan blijven floreren.” IRU roept alle belanghebbenden op om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Auteur: Vincent Krabbendam

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.