Jan Zaaijer, Voorziter, KNV Taxi

KNV: Tel oordeel Sociaal Fonds Taxi mee bij aanbesteding

Taxibedrijven die zich niet aan de CAO Taxivervoer houden mogen geen kans meer maken om aanbestedingen te winnen. Het bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi moet daarom opgenomen worden als criterium bij het opstellen van een bestek. Daartoe gaat KNV Taxi pleiten bij opdrachtgevers in het contractvervoer.

Met dit standpunt hebben de leden van KNV Taxi dinsdag bij de algemene ledenvergadering ingestemd.

Sociaal Fonds Taxi

“Je zou bijvoorbeeld in het bestek kunnen opnemen dat een voldoende van Sociaal Fonds Taxi een voorwaarde is om mee te dingen. Of extra punten toekennen aan bedrijven die een voldoende hebben gescoord”, licht Jan Zaaijer, voorzitter KNV Taxi toe.

“We gaan nu bekijken hoe we bovenstaande aanbevelingen kunnen bereiken. Ze kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in de handboeken ‘Naar beter Contractvervoer’. Ook gaan wij ons sterk maken dat opdrachtgevers dit meenemen bij de beoordeling van een partij”, vertelt Zaaijer.

CAO Taxivervoer

Als alle taxibedrijven op een juiste manier de CAO Taxivervoer naleven leidt dat tot eerlijkere concurrentieverhoudingen, zo is de redenatie van KNV Taxi. “Bovendien weten we zo zeker dat de arbeidsverhoudingen en opleidingen bij de taxibedrijven die contractvervoer uitvoeren goed zijn”, zegt Zaaijer.

Omdat sommige kwesties in naleving van de CAO Taxivervoer niet altijd zwart-wit te beoordelen zijn, kan het voorkomen dat een bedrijf het oneens is met de beslissing een onvoldoende te geven. Om te voorkomen dat een personenvervoerder daardoor eventueel onterecht opdrachten kan mislopen, komt er een beroepsmogelijkheid.

Taxibranche

Zaaijer: “Hierbij oordeelt een onafhankelijke commissie binnen vier weken of de beoordeling correct is. Die commissie wordt samengesteld uit leden van vakbonden en werkgevers die niet rechtstreeks betrokken zijn in de taxiwereld.”

Taxibedrijven die na een onvoldoende orde op zaken hebben gesteld, kunnen vervolgens versneld binnen een half jaar een nieuwe beoordeling aanvragen. “In die tijd kunnen ze behoorlijk wat contracten mislopen”, weet Zaaijer. “Daarom zal deze maatregel een positieve preventieve werking hebben.”

Taxibedrijf

Ieder taxibedrijf krijgt tegenwoordig eens per twee jaar een controle van Sociaal Fonds Taxi. De afgelopen jaren scoorde ruim de helft van de gecontroleerde taxibedrijven ondermaats bij cao-controles van Sociaal Fonds Taxi. Omdat loonkosten tweederde van de kostprijs uitmaken, kunnen zij onterecht een concurrentievoordeel hebben.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KNV Taxi is ook kort gesproken over de nieuwe tariefstructuur. Hierbij wordt per 1 oktober naast de factor ‘afstand’ ook weer de factor ‘tijd’ ingevoerd in de taximeter. Ook moeten alle taxi’s die contante ritten uitvoeren dan binnen vier maanden een printbon met de prijsopbouw kunnen overleggen aan de klant.

Taxi tarieven

Zaaijer: “Welke nieuwe tarieven exact in het wetsvoorstel komen te staan, dat is aan de minister om te bepalen. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat de minister in voldoende mate aan onze wensen tegemoet komt om een redelijk uurtarief te kunnen rekenen.”

Overigens staat de invoering van de verplichte printbon los van de introductie van de Boordcomputer Taxi, zoals de minister onlangs meldde. “Taxichauffeurs die een printer aanschaffen, kunnen deze straks dan ook gewoon blijven gebruiken in combinatie met hun boordcomputer”, weet Zaaijer. 

Bart Pals

Lees ook:Naleving Cao Taxivervoer voorkomt oneerlijke concurrentie

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “KNV: Tel oordeel Sociaal Fonds Taxi mee bij aanbesteding”

Bollebas|26.05.11|10:33

Eindelijk gerechtigheid, het kan toch niet zo zijn dat een net en fatsoenlijk bedrijf die zijn personeel correct betaald en de materiaal in orde heeft moet lijden onder malafide bedrijven, dit is een begin van het opschonen van de taximarkt. Velen denken door geen Cao te betalen lekker laag in te schrijven om hun collega’s lekker de poten onder hun stoel weg te zagen. HULDE AAN DE KNV….

driver|26.05.11|10:36

Jammer, net te laat

rider|26.05.11|11:09

net te laat voor Witteveen deze wet, helaas

Taxi Hziko|26.05.11|11:23

nou nou dat moeten ze ook maar bij de straat taxi doen, alleen maar personeel mogen hebben als je CAO betaald, maar helaas dat is maar een droom……………..

A.Urban|26.05.11|11:38

Goed begin, maar ook even aandacht voor de onderaannemers !
Ook het eisenpakket zodanig maken dat niet alleen grote bedrijven en vervoersmakelaars een
kans maken om een aanbesteding te winnen.
Daarmee krijgen dan relatief kleine bedrijven een kans te overleven waardoor er taxi,s 24 uur beschikbaar kunnen komen in het hele land, niet alleen in grote steden.

deawoo|26.05.11|13:55

Ook jammer voor Waaksma Kootstertille dit had er 3 maanden eerder door heen moeten komen
Was er nu veel leed voorkomen

HHD|26.05.11|21:22

@rider en @deawoo Dat klopt idd :(

Journalist|26.05.11|23:23

De inspectie wordt dagelijks omzeild door oudere auto’s in een andere lokatie te plaatsen. Op de zaak klopt alles, chauffeurs worden heen en weer gereden, om oudere goedkope km auto’s te rijden met kapotte schokbrekers en remmen. Voorafgaande afkondiging van een inspectie niet doen. Inspecteurs moeten spontaan binnenkomen. Chauffeurs balen zelf ook van oude auto’s met veel herrie, lege accu’s, veel foutmeldingen. Doorgezakte stoelen. Aanbesteding: auto’s max 5 jaar met Tx keur. Niet dus.

Jos|26.05.11|23:32

Ook zou het goed zijn om een sociale norm op te nemen in het keurmerk. In de praktijk krijgen chauffeurs, pas 10-15 dagen na de maand zelf. Er zijn ook veel chauffeurs met minimum inkomen en priveschulden. Deze onvrede uiten ze op sociale media. Niet goed dus voor het imago van de taxi branche. De uren kloppen vaak niet en meeruren worden pas na 2-3 maanden uitbetaald. Een slechte zaak. Immers de overuren mogen na 3 maanden uitbetaald worden, maar de meeruren
in de maand zelf of de maand erop.