GreenCab, Prestige, elektrische taxi, energie, zuinig

Eis van twee jaar cel tegen voormalig directeur Prestige GreenCab

Is er sprake van verduistering als je 1,6 miljoen euro overgemaakt krijgt van de Nederlandse overheid om te experimenteren met elektrisch taxivervoer, maar achteraf kun je niet aantonen dat je het geld daar daadwerkelijk voor hebt gebruikt? Over die vraag zal de rechtbank Utrecht zich de komende weken buigen. Volgens het Openbaar Ministerie is het antwoord ‘ja’. Die eiste deze week maar liefst 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen de voormalig directeur G. J. van Prestige GreenCab uit Nieuwegein wegens leiding geven aan verduistering en valsheid in geschrifte.

Volgens de advocaat van J. kán er echter simpelweg geen sprake zijn van verduistering. “Vanaf moment van ontvangst behoorden de subsidiegelden rechtmatig toe aan Prestige en konden dus niet verduisterd worden.”

Bewijzen

Prestige zou volgens hem strafrechtelijk niet verplicht zijn om de gelden te besteden op de wijze zoals beloofd aan AgentschapNL (nu RVO). En als dat wel zo zou zijn, dan zou het Openbaar Ministerie eerst maar eens moeten bewijzen dat de gelden niet besteed zijn aan de doelstellingen van het project. Volgens hem is vrijspraak dan ook de enige mogelijkheid in deze strafzaak.

J. herkent zich niet in de beschuldigingen van het OM. “Hij heeft zijn ziel en zaligheid in het Greencab-project gelegd en beschouwde het als zijn ‘kindje’. Jarenlang heeft hij keihard gewerkt om van elektrisch taxi rijden een succes te kunnen maken. De waanzinnige hoeveelheid tijd en energie die mijn cliënt in het project heeft gestoken wordt ook door alle getuigen in het dossier – ook van Agentschap – volmondig bevestigd”, aldus zijn advocaat.

Geld

Tijdens de zitting werd uitgebreid stilgestaan bij de financiële afwikkeling van het project. Want er is niemand die kan aantonen wat er is gebeurd. Het OM kan niet bewijzen dat de directeur het geld aan de verkeerde dingen heeft besteed, of in eigen zak gestoken. En de directeur kan niet aantonen dat het geld daadwerkelijk is besteed aan zaken die subsidiabel waren.

De Officier van Justitie hamerde erop dat het geld ‘onder voorwaarden’ was uitbetaald. Eén van die voorwaarden was dat er achteraf een verantwoording met accountantsverklaring afgegeven moest worden, waarna de subsidie definitief werd vastgesteld. Omdat J. dat niet aan kon leveren, is de uiteindelijke subsidie vastgesteld op 0 euro en de voorschotten moeten terugbetaald worden. Dat geld is er niet meer, Prestige GreenCab is inmiddels failliet.

Valse facturen

Ook neemt het Openbaar Ministerie J. kwalijk dat hij bij de vaststelling van de subsidie valse, onbetaalde en gecrediteerde facturen ingeleverd heeft. Volgens J. is daar echter geen sprake van. “De boekhouding was verdwenen. Ik heb gewoon alles verzameld wat ik nog kon vinden en dat ingeleverd. AgentschapNL en ik zouden daarna samen kijken wat er wel of niet subsidiabel was.”

J. was op dat moment geen directeur of bestuurder meer van Prestige GreenCab. De onderneming was in 2012 eerst overgegaan naar Van D. omdat J. met een burn-out kampte, en vervolgens naar notoire katvanger Van R. Die zou 500 euro ontvangen hebben om de vennootschap op zijn naam te zetten. “Omdat ik me toch nog verantwoordelijk voelde voor het project, ben ik na afloop van het project in 2013 de bonnetjes gaan verzamelen”, verklaarde J. tijdens de zitting. Hij ontkende op voorhand op de hoogte te zijn geweest van de discutabele bestuurswissel. “Ik voelde me moreel verplicht om het goed af te handelen. Ik vind het verschrikkelijk dat dit niet is gelukt omdat de boekhouding is verdwenen. Maar alle subsidies zijn daadwerkelijk aan het project besteed.”

Management fee’s

Het OM hield de rechtbank voor dat er veel geld is betaald aan managementfee’s. Ze beschuldigde J. ervan dat alleen ‘hij en zijn vriendjes ervan hebben geprofiteerd’. “Uiteindelijk is er voor 450.000 euro aan advieswerk, management-fees en begeleiding besteed in twee jaar tijd voor 16 auto’s die altijd stil stonden.” Ook nam ze het de oud-directeur kwalijk dat diverse facturen, zoals de financial lease termijnen voor de elektrische taxi’s, al tijdens de proeftuin nooit zijn betaald.

“Mijn cliënt heeft managementvergoedingen ontvangen. Echter, alle getuigen zijn het erover eens dat hij keihard voor dit project heeft gewerkt. Ook toen hij er vanaf medio 2012 niet meer voor betaald kreeg, heeft hij zich nog vol overgave ingezet voor het project. Er blijkt geenszins dat hij geld uit het project op oneigenlijke gronden in eigen zak heeft gestoken”, aldus de advocaat. Ook de management fee’s aan derden waren volgens J. terecht, omdat er daadwerkelijk tijd en energie was besteed om het project te laten slagen.

Kosten

Overigens is het volgens hem logisch dat er veel kosten zijn gemaakt voor de begeleiding van het project. “Dat was ook bekend bij AgentschapNL. Er moest immers veel gelobbyd worden om een laadpalen-infrastructuur te krijgen, veel contact met fabrikanten over de auto’s, er moest een nieuwe planning en ICT systeem komen om de elektrische auto’s aan te sturen, opleidingskosten, noem maar op. Eén van de doelstellingen van het project was ook om elektrisch rijden te promoten in Nederland.”

Achteraf moet worden geconstateerd dat de tijd nog niet rijp was voor elektrisch taxi rijden, toen het Greencab-project van start ging. De eerste generatie elektrische voertuigen hadden een te geringe batterij om lange afstanden te rijden en er was nog onvoldoende (snel)laadinfrastructuur om de elektrische auto’s effectief in te zetten. De investering bleek daardoor niet rendabel en het businessplan van Prestige viel in duigen.

Lessen

“Het subsidieproject is daarmee niet nutteloos geweest”, lichtte de advocaat van J. toe. “Het Greencab-project heeft de technologische en commerciële ontwikkelingen in de sector actief aangejaagd en het grote publiek betrokken bij elektrisch rijden. De lessen die uit het project zijn geleerd, zijn van belang geweest voor de huidige elektrische taxibranche. Het kwetst mijn cliënt dan ook zeer dat kennelijk de gedachte is ontstaan dat hij (voor eigen gewin) geld dat bedoeld was voor het project heeft verduisterd. Het tegendeel is waar.”

Tijdens het project was algemeen bekend dat Prestige Taxicentrale financieel een zeer moeilijke tijd doormaakte. In de branche ging al snel het gerucht de ronde dat de subsidiegelden werden gebruikt om het bedrijf draaiende te houden, in plaats van alleen het elektrische taxi-project. Maar dat was onvermijdelijk volgens de advocaat.

Besteding subsidiegelden

“De ontvangen voorschotten vloeiden in het vermogen van de volledige bedrijfsvoering. Dat zorgde administratief voor problemen omdat daardoor niet altijd goed zicht kon worden gehouden op de exacte besteding van de subsidiegelden. Door het ontbreken van een duidelijke scheiding kwam het dan ook veelvuldig voor dat diverse kosten voor het GreenCab-project werden betaald uit de reguliere omzet van Prestige en omgekeerd.”

“Opvallend is daarbij dat mijn cliënt dat bij de start van het project al had voorzien en Agentschap specifiek heeft voorgesteld een nieuwe BV op te richten om die geldstromen gescheiden te houden. Dat wilde Agentschap zelf echter niet omdat dit formeel niet mogelijk was aangezien Prestige (en niet die nieuwe BV) de rechtspersoon was die de subsidie had aangevraagd.”

Mijlpalen

Dat de mijlpaal-methode die was vastgesteld door AgentschapNL zeer risicovol was, daar is iedereen het over eens. Prestige GreenCab kreeg 4 x 400.000 euro overgemaakt toen er mijlpalen werden bereikt. Van een échte relatie tussen de mijlpalen en de projectkosten was geen sprake. Een verantwoording van de uitgaven hoefde pas na afloop van het project gegeven te worden.

“Het was een eenvoudig rekensommetje. We wilden 4 mijlpalen. De eerste was de laadinfrastructuur. Dan zijn er nog 3 mijlpalen en 18 voertuigen. Dan kom je op 6”, verklaarde de verantwoordelijke ambtenaar van AgentschapNL hier later over. Deze mijlpaal-methode wordt inmiddels niet meer gebruikt door RVO.

Ontnemingsvordering

Overigens is deze strafzaak niet de enige juridische procedure van deze kwestie. Er loopt ook nog een ontnemingsvordering van het OM waarin zij eist dat J. zo’n 600.000 euro terugbetaalt als wederrechtelijk verkregen voordeel van Prestige. En de kans bestaat dat de curator van het failliete Prestige GreenCab nog een civiele zaak aanspant, als hij vermoedt dat er nog ergens geld te halen valt. Hij heeft onbehoorlijk bestuur vanaf de jaren 2011 vastgesteld, omdat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Maar voordat hij verder gaat met deze zaak, moet er eerst iemand geld in de boedel storten.

J. liet overigens weten zeer geschrokken te zijn van de straf-eis. Of hij de cel in moet, dat zal aan het eind van deze maand duidelijk worden. De rechtbank, die normaal binnen 2 weken uitspraak doet, heeft in deze zaak wat extra tijd nodig voor onderzoek. De uitspraak volgt daarom over 4 weken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Eis van twee jaar cel tegen voormalig directeur Prestige GreenCab”

Mark X|02.06.17|13:01

En Abel taxi 3 miljoen euro? Pfff achja wie ben ik

Duco Douwstra|02.06.17|13:55

Mijn complimenten Bart,een goed gedocumenteerd duidelijk stuk.Dat het project te hoog gegrepen en niet realistisch was dat zagen kenners in de branche als snel.Maar dat George overenthousiast en vol overtuiging zich daarop heeft gestort kan niemand ontkennen.Ik heb veel bewondering voor zijn daadkracht en natuurlijk is er heel veel niet goed gegaan en niet goed gedaan.Een kat in het nauw maakt rare sprongen,iedereen liet hem in de steek waardoor het kaartenhuis instortte.Hij is nu ridder te voet

Rene Kamphorst|02.06.17|14:05

Ik wil ook wel 24 maanden minus 8 maanden zitten voor 1,6 miljoen euro. Waar kan ik dat doen? Bij Sharon?

Marion van Dijk|02.06.17|19:13

Het rijk doet dit soort dingen toch zelf. Geen kennis geen inzicht en absoluut geen realiteitsinzicht. Alleen maar regeltjes bedenken om het moeilijker te maken en de markt te overspoelen zodat iedereen straks in de bijstand zit. Goed gedaan George wou dat ik op het idee was gekomen.

Paul Dijkhuizen|08.06.17|13:14

En als ander (ex staatsbedrijf) voor 7,5 miljoen fraudeert krijgt het 45.000,00 boete… Worden de betrokken ambtenaren, die dus onbehoorlijk met gemeenschapsgeld zijn omgegaan hier nog voor aangeklaagd? of op z’n minst een reprimande met een degradatie? een overplaatsing? of krijgen zij een ‘gebruikelijke’ promotie?

Eis van twee jaar cel tegen voormalig directeur Prestige GreenCab | TaxiPro
GreenCab, Prestige, elektrische taxi, energie, zuinig

Eis van twee jaar cel tegen voormalig directeur Prestige GreenCab

Is er sprake van verduistering als je 1,6 miljoen euro overgemaakt krijgt van de Nederlandse overheid om te experimenteren met elektrisch taxivervoer, maar achteraf kun je niet aantonen dat je het geld daar daadwerkelijk voor hebt gebruikt? Over die vraag zal de rechtbank Utrecht zich de komende weken buigen. Volgens het Openbaar Ministerie is het antwoord ‘ja’. Die eiste deze week maar liefst 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen de voormalig directeur G. J. van Prestige GreenCab uit Nieuwegein wegens leiding geven aan verduistering en valsheid in geschrifte.

Volgens de advocaat van J. kán er echter simpelweg geen sprake zijn van verduistering. “Vanaf moment van ontvangst behoorden de subsidiegelden rechtmatig toe aan Prestige en konden dus niet verduisterd worden.”

Bewijzen

Prestige zou volgens hem strafrechtelijk niet verplicht zijn om de gelden te besteden op de wijze zoals beloofd aan AgentschapNL (nu RVO). En als dat wel zo zou zijn, dan zou het Openbaar Ministerie eerst maar eens moeten bewijzen dat de gelden niet besteed zijn aan de doelstellingen van het project. Volgens hem is vrijspraak dan ook de enige mogelijkheid in deze strafzaak.

J. herkent zich niet in de beschuldigingen van het OM. “Hij heeft zijn ziel en zaligheid in het Greencab-project gelegd en beschouwde het als zijn ‘kindje’. Jarenlang heeft hij keihard gewerkt om van elektrisch taxi rijden een succes te kunnen maken. De waanzinnige hoeveelheid tijd en energie die mijn cliënt in het project heeft gestoken wordt ook door alle getuigen in het dossier – ook van Agentschap – volmondig bevestigd”, aldus zijn advocaat.

Geld

Tijdens de zitting werd uitgebreid stilgestaan bij de financiële afwikkeling van het project. Want er is niemand die kan aantonen wat er is gebeurd. Het OM kan niet bewijzen dat de directeur het geld aan de verkeerde dingen heeft besteed, of in eigen zak gestoken. En de directeur kan niet aantonen dat het geld daadwerkelijk is besteed aan zaken die subsidiabel waren.

De Officier van Justitie hamerde erop dat het geld ‘onder voorwaarden’ was uitbetaald. Eén van die voorwaarden was dat er achteraf een verantwoording met accountantsverklaring afgegeven moest worden, waarna de subsidie definitief werd vastgesteld. Omdat J. dat niet aan kon leveren, is de uiteindelijke subsidie vastgesteld op 0 euro en de voorschotten moeten terugbetaald worden. Dat geld is er niet meer, Prestige GreenCab is inmiddels failliet.

Valse facturen

Ook neemt het Openbaar Ministerie J. kwalijk dat hij bij de vaststelling van de subsidie valse, onbetaalde en gecrediteerde facturen ingeleverd heeft. Volgens J. is daar echter geen sprake van. “De boekhouding was verdwenen. Ik heb gewoon alles verzameld wat ik nog kon vinden en dat ingeleverd. AgentschapNL en ik zouden daarna samen kijken wat er wel of niet subsidiabel was.”

J. was op dat moment geen directeur of bestuurder meer van Prestige GreenCab. De onderneming was in 2012 eerst overgegaan naar Van D. omdat J. met een burn-out kampte, en vervolgens naar notoire katvanger Van R. Die zou 500 euro ontvangen hebben om de vennootschap op zijn naam te zetten. “Omdat ik me toch nog verantwoordelijk voelde voor het project, ben ik na afloop van het project in 2013 de bonnetjes gaan verzamelen”, verklaarde J. tijdens de zitting. Hij ontkende op voorhand op de hoogte te zijn geweest van de discutabele bestuurswissel. “Ik voelde me moreel verplicht om het goed af te handelen. Ik vind het verschrikkelijk dat dit niet is gelukt omdat de boekhouding is verdwenen. Maar alle subsidies zijn daadwerkelijk aan het project besteed.”

Management fee’s

Het OM hield de rechtbank voor dat er veel geld is betaald aan managementfee’s. Ze beschuldigde J. ervan dat alleen ‘hij en zijn vriendjes ervan hebben geprofiteerd’. “Uiteindelijk is er voor 450.000 euro aan advieswerk, management-fees en begeleiding besteed in twee jaar tijd voor 16 auto’s die altijd stil stonden.” Ook nam ze het de oud-directeur kwalijk dat diverse facturen, zoals de financial lease termijnen voor de elektrische taxi’s, al tijdens de proeftuin nooit zijn betaald.

“Mijn cliënt heeft managementvergoedingen ontvangen. Echter, alle getuigen zijn het erover eens dat hij keihard voor dit project heeft gewerkt. Ook toen hij er vanaf medio 2012 niet meer voor betaald kreeg, heeft hij zich nog vol overgave ingezet voor het project. Er blijkt geenszins dat hij geld uit het project op oneigenlijke gronden in eigen zak heeft gestoken”, aldus de advocaat. Ook de management fee’s aan derden waren volgens J. terecht, omdat er daadwerkelijk tijd en energie was besteed om het project te laten slagen.

Kosten

Overigens is het volgens hem logisch dat er veel kosten zijn gemaakt voor de begeleiding van het project. “Dat was ook bekend bij AgentschapNL. Er moest immers veel gelobbyd worden om een laadpalen-infrastructuur te krijgen, veel contact met fabrikanten over de auto’s, er moest een nieuwe planning en ICT systeem komen om de elektrische auto’s aan te sturen, opleidingskosten, noem maar op. Eén van de doelstellingen van het project was ook om elektrisch rijden te promoten in Nederland.”

Achteraf moet worden geconstateerd dat de tijd nog niet rijp was voor elektrisch taxi rijden, toen het Greencab-project van start ging. De eerste generatie elektrische voertuigen hadden een te geringe batterij om lange afstanden te rijden en er was nog onvoldoende (snel)laadinfrastructuur om de elektrische auto’s effectief in te zetten. De investering bleek daardoor niet rendabel en het businessplan van Prestige viel in duigen.

Lessen

“Het subsidieproject is daarmee niet nutteloos geweest”, lichtte de advocaat van J. toe. “Het Greencab-project heeft de technologische en commerciële ontwikkelingen in de sector actief aangejaagd en het grote publiek betrokken bij elektrisch rijden. De lessen die uit het project zijn geleerd, zijn van belang geweest voor de huidige elektrische taxibranche. Het kwetst mijn cliënt dan ook zeer dat kennelijk de gedachte is ontstaan dat hij (voor eigen gewin) geld dat bedoeld was voor het project heeft verduisterd. Het tegendeel is waar.”

Tijdens het project was algemeen bekend dat Prestige Taxicentrale financieel een zeer moeilijke tijd doormaakte. In de branche ging al snel het gerucht de ronde dat de subsidiegelden werden gebruikt om het bedrijf draaiende te houden, in plaats van alleen het elektrische taxi-project. Maar dat was onvermijdelijk volgens de advocaat.

Besteding subsidiegelden

“De ontvangen voorschotten vloeiden in het vermogen van de volledige bedrijfsvoering. Dat zorgde administratief voor problemen omdat daardoor niet altijd goed zicht kon worden gehouden op de exacte besteding van de subsidiegelden. Door het ontbreken van een duidelijke scheiding kwam het dan ook veelvuldig voor dat diverse kosten voor het GreenCab-project werden betaald uit de reguliere omzet van Prestige en omgekeerd.”

“Opvallend is daarbij dat mijn cliënt dat bij de start van het project al had voorzien en Agentschap specifiek heeft voorgesteld een nieuwe BV op te richten om die geldstromen gescheiden te houden. Dat wilde Agentschap zelf echter niet omdat dit formeel niet mogelijk was aangezien Prestige (en niet die nieuwe BV) de rechtspersoon was die de subsidie had aangevraagd.”

Mijlpalen

Dat de mijlpaal-methode die was vastgesteld door AgentschapNL zeer risicovol was, daar is iedereen het over eens. Prestige GreenCab kreeg 4 x 400.000 euro overgemaakt toen er mijlpalen werden bereikt. Van een échte relatie tussen de mijlpalen en de projectkosten was geen sprake. Een verantwoording van de uitgaven hoefde pas na afloop van het project gegeven te worden.

“Het was een eenvoudig rekensommetje. We wilden 4 mijlpalen. De eerste was de laadinfrastructuur. Dan zijn er nog 3 mijlpalen en 18 voertuigen. Dan kom je op 6”, verklaarde de verantwoordelijke ambtenaar van AgentschapNL hier later over. Deze mijlpaal-methode wordt inmiddels niet meer gebruikt door RVO.

Ontnemingsvordering

Overigens is deze strafzaak niet de enige juridische procedure van deze kwestie. Er loopt ook nog een ontnemingsvordering van het OM waarin zij eist dat J. zo’n 600.000 euro terugbetaalt als wederrechtelijk verkregen voordeel van Prestige. En de kans bestaat dat de curator van het failliete Prestige GreenCab nog een civiele zaak aanspant, als hij vermoedt dat er nog ergens geld te halen valt. Hij heeft onbehoorlijk bestuur vanaf de jaren 2011 vastgesteld, omdat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Maar voordat hij verder gaat met deze zaak, moet er eerst iemand geld in de boedel storten.

J. liet overigens weten zeer geschrokken te zijn van de straf-eis. Of hij de cel in moet, dat zal aan het eind van deze maand duidelijk worden. De rechtbank, die normaal binnen 2 weken uitspraak doet, heeft in deze zaak wat extra tijd nodig voor onderzoek. De uitspraak volgt daarom over 4 weken.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

5 reacties op “Eis van twee jaar cel tegen voormalig directeur Prestige GreenCab”

Mark X|02.06.17|13:01

En Abel taxi 3 miljoen euro? Pfff achja wie ben ik

Duco Douwstra|02.06.17|13:55

Mijn complimenten Bart,een goed gedocumenteerd duidelijk stuk.Dat het project te hoog gegrepen en niet realistisch was dat zagen kenners in de branche als snel.Maar dat George overenthousiast en vol overtuiging zich daarop heeft gestort kan niemand ontkennen.Ik heb veel bewondering voor zijn daadkracht en natuurlijk is er heel veel niet goed gegaan en niet goed gedaan.Een kat in het nauw maakt rare sprongen,iedereen liet hem in de steek waardoor het kaartenhuis instortte.Hij is nu ridder te voet

Rene Kamphorst|02.06.17|14:05

Ik wil ook wel 24 maanden minus 8 maanden zitten voor 1,6 miljoen euro. Waar kan ik dat doen? Bij Sharon?

Marion van Dijk|02.06.17|19:13

Het rijk doet dit soort dingen toch zelf. Geen kennis geen inzicht en absoluut geen realiteitsinzicht. Alleen maar regeltjes bedenken om het moeilijker te maken en de markt te overspoelen zodat iedereen straks in de bijstand zit. Goed gedaan George wou dat ik op het idee was gekomen.

Paul Dijkhuizen|08.06.17|13:14

En als ander (ex staatsbedrijf) voor 7,5 miljoen fraudeert krijgt het 45.000,00 boete… Worden de betrokken ambtenaren, die dus onbehoorlijk met gemeenschapsgeld zijn omgegaan hier nog voor aangeklaagd? of op z’n minst een reprimande met een degradatie? een overplaatsing? of krijgen zij een ‘gebruikelijke’ promotie?