Taxilerarendag 2013, Zeist

SFT Taxilerarendag 2014 voor didactische vaardigheden

Sociaal Fonds Taxi houdt op woensdag 14 mei voor de tweede keer een taxilerarendag voor de TX-Keur geregistreerde taxileraren. De dag vindt plaats in Doorn. Het programma richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden. De Taxilerarendag 2014 vormt de start van het bijscholingsprogramma voor taxileraren.

“Naar aanleiding van het succes van de vorige taxilerarendag hebben wij er voor gekozen om een bijscholingsprogramma voor taxileraren te ontwikkelen”, laat SFT weten. “Een programma dat zo wordt ingericht dat een taxileraar de mogelijkheid krijgt om het naar eigen behoefte samen te stellen en in het door hem zelf te kiezen tempo te volgen.”

Het bijscholingsprogramma biedt de taxileraar de mogelijkheid om zijn kennis bij te spijkeren om op een goede manier zijn taak als taxileraar te vervullen. Verder kan hij gedurende deze dag ervaringen uitwisselen met collega’s. Hiermee wil SFT bereiken dat de taxileraar zich sterker en zekerder voelt in de uitvoering van z’n taak.

Leerdoelen

“We hebben er deze keer bewust voor gekozen om in te gaan op de didactische kant van de taak van de taxileraar en niet op inhoudelijke aspecten ervan”, aldus SFT. Deze komen op een later moment aan de orde. Taxileraren hebben in de afgelopen jaren een korte taxilerarencursus gevolgd bestaande uit een deel e-learning en één dag praktijk. Ook in die cursus is aandacht besteed aan didactiek.

Veel taxileraren vonden deze cursus te beperkt. Taxileraren hebben vaak geen of slechts heel weinig ervaring met les geven of presenteren. Daarom laat SFT deelnemers gedurende deze bijscholingsdag kennis maken met de didactische werkvormen voor het les geven aan groepen. Ook het geven van feedback (en het ontvangen ervan) komen aan de orde.

Programma (voorlopige opzet)

 • Ontvangst vanaf 09.00 uur
 • Plenaire bijeenkomst     09.30 – 10.30
 • Pauze                        10.30 – 10.45
 • 1e ronde training         10.45 – 12.45
 • Werklunch                  12.45 – 14.00
 • 2e ronde training         14.00 – 16.00
 • Evaluatie en afsluiting  16.00 – 16.30

Plenaire bijeenkomst

In het plenaire deel van de dag spelen acteurs situaties na uit de praktijk van de taxileraar. SFT: “Door de aanwezigen actief bij het spel te betrekken zijn we instaat om verschillende didactische werkvormen uit te beelden en zo inzicht te geven in welke vorm slecht, goed en beter is. Het plenaire deel sluit aan op wat er later die dag in de twee verschillende trainingsbijeenkomsten aan de orde komt.”

Trainingen

• Les geven aan groepen

In deze interactieve bijeenkomst gaan de deelnemers in groepen, max. 10 deelnemers, onder leiding van een ervaren trainer werken aan het geven van lessen aan groepen. De theorie en de verschillende werkvormen wordt bekend geacht en in het plenaire deel is getoond waar de valkuilen liggen.

In deze bijeenkomst gaat men zelf aan de slag en wordt er geoefend met verschillende werkvormen. De deelnemers evalueren met elkaar en er worden tips en trics uitgewisseld.

• Het geven van feedback

Ook in deze workshop gaat de deelnemers zelf aan de slag. Ook nu wordt de theorie als bekend verondersteld en in het plenaire deel hebben we laten zien wat er zoals fout kan gaan. Nu is het tijd om zelf te oefenen.

Aanmelden

U kunt zich online inschrijven via het aanmeldformulier. Deelname aan de taxilerarendag is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging met een opdracht.

Let op. Mocht u zich aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan hoort SFT dat graag zo spoedig mogelijk. zij kunnen dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen.

Vervolg op de taxilerarendag

In aansluiting op deze dag zal SFT, na de zomer, train-de-trainersbijeenkomsten organiseren die aansluiten op de trainingen die tijdens de taxilerarendag zijn gegeven. Naast opnieuw bijeenkomsten gericht op de (didactische) vaardigheden worden er dan ook bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op de inhoud. Denk hierbij aan:

 • Boordcomputer taxi
 • Nierdialyse vervoer
 • Lastige situatie in de taxi
 • leerlingenvervoer

De opzet is dat al deze trainingsbijeenkomsten jaarlijks worden aangeboden en naar behoefte zullen worden uitgebreid. De taxileraren kunnen met dit aanbod aan cursussen zelf een programma opstellen en bepalen wanneer ze zo’n training willen volgen.

Taxilerarenregister

Het TX-taxilerarenregister wordt geactualiseerd en uitgebreid. Zo zal per deelnemer worden vastgelegd aan welke workshop, train-de-trainer bijeenkomst etc. men heeft deelgenomen.

Lees ook: Taxilerarendag SFT en TX-Keur geeft extra ondersteuning

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

SFT Taxilerarendag 2014 voor didactische vaardigheden | TaxiPro
Taxilerarendag 2013, Zeist

SFT Taxilerarendag 2014 voor didactische vaardigheden

Sociaal Fonds Taxi houdt op woensdag 14 mei voor de tweede keer een taxilerarendag voor de TX-Keur geregistreerde taxileraren. De dag vindt plaats in Doorn. Het programma richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden. De Taxilerarendag 2014 vormt de start van het bijscholingsprogramma voor taxileraren.

“Naar aanleiding van het succes van de vorige taxilerarendag hebben wij er voor gekozen om een bijscholingsprogramma voor taxileraren te ontwikkelen”, laat SFT weten. “Een programma dat zo wordt ingericht dat een taxileraar de mogelijkheid krijgt om het naar eigen behoefte samen te stellen en in het door hem zelf te kiezen tempo te volgen.”

Het bijscholingsprogramma biedt de taxileraar de mogelijkheid om zijn kennis bij te spijkeren om op een goede manier zijn taak als taxileraar te vervullen. Verder kan hij gedurende deze dag ervaringen uitwisselen met collega’s. Hiermee wil SFT bereiken dat de taxileraar zich sterker en zekerder voelt in de uitvoering van z’n taak.

Leerdoelen

“We hebben er deze keer bewust voor gekozen om in te gaan op de didactische kant van de taak van de taxileraar en niet op inhoudelijke aspecten ervan”, aldus SFT. Deze komen op een later moment aan de orde. Taxileraren hebben in de afgelopen jaren een korte taxilerarencursus gevolgd bestaande uit een deel e-learning en één dag praktijk. Ook in die cursus is aandacht besteed aan didactiek.

Veel taxileraren vonden deze cursus te beperkt. Taxileraren hebben vaak geen of slechts heel weinig ervaring met les geven of presenteren. Daarom laat SFT deelnemers gedurende deze bijscholingsdag kennis maken met de didactische werkvormen voor het les geven aan groepen. Ook het geven van feedback (en het ontvangen ervan) komen aan de orde.

Programma (voorlopige opzet)

 • Ontvangst vanaf 09.00 uur
 • Plenaire bijeenkomst     09.30 – 10.30
 • Pauze                        10.30 – 10.45
 • 1e ronde training         10.45 – 12.45
 • Werklunch                  12.45 – 14.00
 • 2e ronde training         14.00 – 16.00
 • Evaluatie en afsluiting  16.00 – 16.30

Plenaire bijeenkomst

In het plenaire deel van de dag spelen acteurs situaties na uit de praktijk van de taxileraar. SFT: “Door de aanwezigen actief bij het spel te betrekken zijn we instaat om verschillende didactische werkvormen uit te beelden en zo inzicht te geven in welke vorm slecht, goed en beter is. Het plenaire deel sluit aan op wat er later die dag in de twee verschillende trainingsbijeenkomsten aan de orde komt.”

Trainingen

• Les geven aan groepen

In deze interactieve bijeenkomst gaan de deelnemers in groepen, max. 10 deelnemers, onder leiding van een ervaren trainer werken aan het geven van lessen aan groepen. De theorie en de verschillende werkvormen wordt bekend geacht en in het plenaire deel is getoond waar de valkuilen liggen.

In deze bijeenkomst gaat men zelf aan de slag en wordt er geoefend met verschillende werkvormen. De deelnemers evalueren met elkaar en er worden tips en trics uitgewisseld.

• Het geven van feedback

Ook in deze workshop gaat de deelnemers zelf aan de slag. Ook nu wordt de theorie als bekend verondersteld en in het plenaire deel hebben we laten zien wat er zoals fout kan gaan. Nu is het tijd om zelf te oefenen.

Aanmelden

U kunt zich online inschrijven via het aanmeldformulier. Deelname aan de taxilerarendag is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Schrijf u daarom snel in. Dan weet u zeker dat u er bij bent. Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een bevestiging met een opdracht.

Let op. Mocht u zich aanmelden en onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, dan hoort SFT dat graag zo spoedig mogelijk. zij kunnen dan een andere deelnemer op de wachtlijst benaderen.

Vervolg op de taxilerarendag

In aansluiting op deze dag zal SFT, na de zomer, train-de-trainersbijeenkomsten organiseren die aansluiten op de trainingen die tijdens de taxilerarendag zijn gegeven. Naast opnieuw bijeenkomsten gericht op de (didactische) vaardigheden worden er dan ook bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op de inhoud. Denk hierbij aan:

 • Boordcomputer taxi
 • Nierdialyse vervoer
 • Lastige situatie in de taxi
 • leerlingenvervoer

De opzet is dat al deze trainingsbijeenkomsten jaarlijks worden aangeboden en naar behoefte zullen worden uitgebreid. De taxileraren kunnen met dit aanbod aan cursussen zelf een programma opstellen en bepalen wanneer ze zo’n training willen volgen.

Taxilerarenregister

Het TX-taxilerarenregister wordt geactualiseerd en uitgebreid. Zo zal per deelnemer worden vastgelegd aan welke workshop, train-de-trainer bijeenkomst etc. men heeft deelgenomen.

Lees ook: Taxilerarendag SFT en TX-Keur geeft extra ondersteuning

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.