Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Definitief geen boete bij ontbreken Boordcomputer Taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport zal definitief tot 1 juli 2016 geen boetes uitdelen wegens het niet hebben van een Boordcomputer Taxi. Taxi-ondernemers krijgen alleen een waarschuwing. Dat bevestigt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Verder blijkt uit de cijfers van Mansveld dat het project nu al tientallen miljoenen heeft gekost die waarschijnlijk nooit meer terugverdiend worden. Een jaar na invoering zijn de doelstellingen van de BCT niet gehaald.

Vanaf 1 juli 2016 moeten alle BCT’s over software volgens de nieuwe specificaties beschikken, zodat de ILT de apparaten volledig kan uitlezen en de gegevens juridisch kan gebruiken. Hiervoor moeten alle taxi’s nog wel even langs een RDW-werkplaats. Wie de kosten gaat betalen voor het ontwikkelen en installeren van de nieuwe software, dat is volgens Mansveld nog niet duidelijk.

Kosten

“Twee van de fabrikanten (Qtwee en Neone Nederland, red.) hebben aangegeven kosten in rekening te moeten brengen aan de taxi-ondernemers. Om deze kosten te beperken is er een financiële bijdrage aan IenM gevraagd. Daarover is nog overleg gaande”, schrijft Mansveld. Want het was immers IenM die de specificaties heeft opgesteld waarmee de huidige BCT’s hun typegoedkeuring hebben gehaald.

Wat meespeelt is dat de bovenstaande bedrijven onlangs een faillissement meemaakten. Ze zijn dus niet happig op forse investeringen, zonder opbrengsten. De typegoedkeuring bij de RDW voor de BCT van Qtwee is nog altijd niet afgegeven. “Het is nog niet duidelijk wanneer deze aanvraag is afgerond”, meldt Mansveld.

Handhaving

De ILT gaat dus pas vanaf medio volgend jaar handhaven op het bezitten van een BCT als alle BCT’s de software-update naar aanleiding van de nieuwe specificaties hebben ondergaan, kondigt Mansveld aan.

“Fabrikanten en ondernemingen hebben tot 1 juli 2016 de tijd om dit te regelen. Tot die tijd legt de ILT geen sancties op. Wel geeft de ILT waarschuwingen en registreert (en bewaart) deze op naam. Deze gegevens zullen in de handhaving worden gebruikt bij het opstellen van risicoprofielen van bedrijven, met als gevolg dat ondernemingen die een of meerdere waarschuwingen op hun naam hebben staan eerder in aanmerking komen voor handhavingscontroles.”

Twijfels

In haar brief gaat de staatssecretaris in op alle twijfels die spelen bij de Tweede Kamer over het BCT-project. Maar Mansveld is er nog altijd van overtuigd dat de BCT een prima apparaat is. “De BCT biedt, naar de huidige inzichten nog steeds, het beste instrument de beleidsdoelen te realiseren. De investeringen in de BCT om een digitale registratie van ritten en arbeids- en rusttijden voor handhavingsdoeleinden mogelijk te maken, zijn omvangrijk maar hebben resultaat gehad”, vindt Mansveld.

“De BCT zorgt niet voor extra administratieve verplichtingen voor de taxi-ondernemers. Ondernemers en chauffeurs die zijn afgestapt van de papieren administratie, ervaren nu al een vermindering van de administratieve lasten door de BCT”, meldt Mansveld aan de Kamerleden.

Duur betaald

Maar het is alleen een besparing in tijd. En die besparing in tijd wordt heel duur betaald door de taxibranche en overheid. Volgens Mansveld zorgt de BCT als de invoering is afgerond voor 4,4 miljoen euro per jaar aan administratieve kostenbesparing in de hele taxibranche. Maar de kosten van het project liggen tientallen keren hoger. Het is alsof een belastingadviseur 50.000 euro kost en in totaal slechts 5.000 euro aan belastingvoordeel oplevert.

De Rijksoverheid heeft namelijk nu al 35 miljoen euro uitgegeven aan het BCT-project. De kosten voor de rijksoverheid van de ontwikkeling van de BCT bedragen 14,2 miljoen euro, zo schrijft Mansveld. Het gaat hierbij onder meer om kosten van personeel en inhuur deskundigen, het opstellen van de specificaties en van de regelgeving, ICT en communicatie. De kosten van de subsidieregeling bedragen 18 miljoen (30.000 x 600 euro).

Totale kosten overheid

De omwisseling van chauffeurskaarten kostte het Rijk 2,2 miljoen euro. Verder ontwikkelt ILT de handhavingsapplicatie a 505.000 euro. En heeft ILT een fout moeten herstellen in de aanvraagapplicatie voor BCT-kaarten; 113.000 euro.  En de Belastingdienst heeft zo’n 200.000 euro aan kosten gemaakt. Totale kosten bij de overheid op dit moment: 35,2 miljoen euro.

“Over het geheel genomen zijn de investeringen als verantwoord te beschouwen in het licht van de doelstellingen”, schrijft Mansveld. ” De nog te maken kosten voor de invoering van de nieuwe specificatieregeling wordt geschat op maximaal 3 miljoen euro. De gesprekken over een bijdrage van IenM zijn nog niet afgerond.”

Taxibranche

Wat Mansveld in haar brief niet vermeldt, zijn de kosten die de taxibranche heeft gemaakt voor de BCT. Want een taxi-ondernemer is minimaal 1200 euro excl btw kwijt voor een BCT met inbouw (basismodel van marktleider Cabman). Daar ging tot vorig jaar 600 euro subsidie vanaf.

Dat betekent dat de aanschafkosten voor de taxibranche 18 miljoen euro bedroegen. Alle kosten door de onvoorziene storingen en abonnementen niet eens meegerekend. Dat betekent dat er in totaal nu al minimaal 53 miljoen euro is uitgeven voor de toekomstige besparing van 4,4 miljoen euro per jaar.

Vervangingsvraag

De kosten gaan echter nog verder oplopen. Een BCT moet in maximaal 5 jaar afgeschreven worden; daarna is het tijd voor een nieuw exemplaar waar geen subsidie meer op zit. Daardoor is de taxibranche jaarlijks 7,2 miljoen euro kwijt voor de vervangingsvraag. Dat betekent dat de lastenverlichting van jaarlijks 4,4 miljoen nooit wordt terugverdiend. Sterker nog; de kosten lopen ieder jaar steeds verder op omdat de aanschaf niet meer opweegt tegen de besparing.

Toch gaat Mansveld het project pas evalueren nadat de invoering is afgerond op 1 juli 2016. Want daarvoor is volgens haar ‘eerst ervaring nodig met het gebruik van de aangepaste BCT’s’. En dat is pas vanaf volgend jaar het geval. Een evaluatie zou dus op zijn vroegst in 2017 aan de Kamer gestuurd kunnen worden.

Stoppen

Volgens Mansveld is stoppen met de BCT geen goed idee. Er zou een wetswijziging nodig zijn om de BCT-plicht af te schaffen. En er moet dan volgens haar een alternatieve vorm voor de registratie van ritten en arbeids- en rusttijden worden gevonden. Tot die tijd moeten chauffeurs dat weer handmatig bijhouden.

“De doelstellingen van de BCT zullen dan niet worden gerealiseerd”, vindt Mansveld. “De BCT is voor zowel contractvervoer als straattaxivervoer onmisbaar voor de digitale registratie van de genoemde gegevens”, schrijft ze aan de Kamer.

Dataterminals

Al zullen veel taxi-ondernemers het niet met die stelling van Mansveld eens zijn. Want diverse opdrachtgevers eisen al jarenlang een sluitende digitale administratie van ritten via dataterminals, nog voordat ooit een BCT werd ingebouwd. En talloze bedrijven werken nog altijd naar volle tevredenheid met die systemen, die meer functies hebben dan de huidige BCT’s. En met de vernieuwde rij- en rusttijden zal vrijwel geen zzp-taxichauffeur nog de regels overtreden.

In haar brief noemt Mansveld vier onderstaande doelstellingen van de BCT. Hierachter de conclusie van de redactie van TaxiPro.nl in hoeverre deze gehaald zijn:

  1. Het verbeteren van de handhaving van onder meer rij- en rusttijden. Die doelstelling wordt hopelijk gehaald zodra alle BCT’s met de nieuwe software zijn voorzien en de ILT alle apparaten ook op straat kan gaan handhaven. Doelstelling is nu een jaar na invoering in ieder geval nog niet gehaald.
  2. Het verminderen van administratieve lasten. Digitaal kost minder arbeidstrijd dan papier. Maar de kosten hiervoor zijn erg hoog. De besparing van 4,4 miljoen aan administratieve arbeid wordt niet terugverdiend vanwege de hoge kosten van het apparaat (opstartkosten 52 miljoen + 7,2 miljoen per jaar). Doelstelling van lastenverlichting in kosten (daar gaat het uiteindelijk om) wordt dus niet gehaald.
  3. Het verbeteren van administratieve procedures en het optimaliseren van managementinformatie voor taxibedrijven. Het is merkwaardig dat dit een doelstelling is van de overheid om een apparaat te verplichten. Want indien er daarvoor nu een beter en goedkoper apparaat op de markt komt, is het niet mogelijk deze te gebruiken. Iedereen moet immers verplicht een specifieke BCT gebruiken.
  4. Betere informatieverstrekking naar de klant bij afrekening van ritten. Deze doelstelling wordt ook niet gehaald. Want er is geen koppeling verplicht tussen BCT en taxameter. En als dat wel ooit het geval wordt, dan heeft de klant dan alleen maar coördinaten waar hij niets mee kan. Voor het meten en delen van een afgelegde route is bijvoorbeeld een smartphone veel handiger (zie Uber). Ook deze doelstelling wordt dus niet gehaald met een BCT.

Belastingdienst

Ook de volledige controle van BCT-gegevens door de Belastingdienst is nog altijd niet in orde. “Op welke wijze de ondernemer de rittenregistratie voert (digitaal, papier, al dan niet via een BCT) is niet aan de Belastingdienst om voor te schrijven, omdat hiervoor de vrije bewijsleer geldt”, merkt Mansveld op.

“Op basis van de gesprekken die de Belastingdienst met de leveranciers van de BCT heeft gevoerd, is het denkbaar dat een sluitende digitale rittenregistratie in de vorm van de BCT in 2015 gerealiseerd kan worden. Dit is echter afhankelijk van de bereidheid van de leveranciers om deze aanpassingen te realiseren qua investering in tijd en geld.”

Staatssecretaris

Al met al rept de staatssecretaris in haar brief van 21(!) kantjes over lastenverlichting die niet behaald wordt. Terwijl er geen kosten/baten analyse wordt gegeven. Toch blijft ze vol goede moed dat de invoering op 1 juli 2016 afgerond is. Dat valt echter nog te bezien, want er kan in een jaar tijd veel gebeuren. Zowel op politiek, als op technisch vlak. Terwijl de specificaties van een BCT in beton zijn gegoten door de overheid. Bovendien staat dit dossier vol met deadlines die niet gehaald zijn.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

27 reacties op “Definitief geen boete bij ontbreken Boordcomputer Taxi”

Gino de Vries|28.05.15|07:37

…..en nu?? ….schoffelen of gevangenisstraf voor de verantwoordelijke prutsers?? …. want “wir haben es nicht gewusst” gaat in deze context natuurlijk ( weer ) niet op, deze Overheid heeft er een irritant handje van om niet te luisteren naar mensen die er verstand van hebben, dat heet in den volksmond “Arrogantie”, “Hoogmoed” en “Minachting”, chronische aandoeningen in dat Den Haag!.

Martin van der Plas|28.05.15|07:49

Hierover is al zoveel gezegd inmiddels……..we zitten in dit land opgezadeld met een regering die totaal geen visie heeft, een zeer zwalkend beleid voert en een rekenniveau heeft van een gemiddelde kleuter.
Het is intriest dat een overheid een branche zo naar de rand van de afgrond leidt.
Een groot Amerikaans beleid dat roept dat ze innovatief bezig is krijgt wel alle ruimte en daarvoor worden de regels zelfs versoepeld.

Taxi Volendam|28.05.15|08:12

Een brief met 21 kantjes boordevol onwaarheden, bedriegerij.
De oorzaak van het BCT drama , daar moeten we verder mee als Mansveld haar zin krijgt.
Dat is onmogelijk.
We zijn weer bij af met de BCT, dat weet zo’n beetje iedereen.
Wie brengt haar dit aan het verstand?

Karel Rietman Senior|28.05.15|10:10

Mansveld heeft gefaald dus, Aftreden en iemand uit de Taxibranche aanstellen zodat de Taxiwereld rust krijgt en eindelijk weer eens winst kan gaan maken , dan maar weer de ritten opschrijven dat werkt in ieder geval beter dan al die rotzooi van de Overheid.

John van der Horst|28.05.15|10:35

Voor eerlijke taxiondernemers is de BCT van harte welkom en een goede oplossing!!
De taxibranche is altijd een uitnodiging geweest voor fout denkende mensen: contant geld en eigen handmatige registratie van de ritten…. Daarom is ook 95% bezig met valse boekhouding en werd het ritregistratieboekje in de volksmond het leugenboekje genoemd, zo erg was dit ingeburgerd. De protesten tegen de BCT komen dan ook voornamelijk van criminelen die er tot nu toe mee weg wisten te komen…

John van der Horst|28.05.15|10:42

Ik hoop dat de mensen die op makkelijk geld verdienen uit zijn een andere tak gaan zoeken, en de taxi weer bestuurd word door echte dienstverleners. Je behoord een butler te zijn die mensen professioneel van A naar B brengt en daar ook de prioriteit hebben liggen, niet bij wat het maximaal op kan leveren in je portemonnee.

Johan Zevenbergen|28.05.15|10:51

KANSLOOS,
Afschaffen meter verplichting, maar wel vasthouden aan de BCT?
En wat is de adm. verlichting dan, als de meter en printer onderling niet gekoppeld aan de BCT zijn?
En er maandelijks moet worden betaald om dat ding uit te lezen?
En er maandelijksbetaald moet worden voor de update?
En er min jaarlijks 1 keer naar de werkplaats aan de andere kant van het land moet worden gereden?
Geen landelijk dekking ?
Is dat geen werktijd of kosten dan ??????

Marco Mens|28.05.15|11:08

Ehhhmmm 7,2 miljoen jaarlijkse vervangingskosten tegen een (fictieve) administratieve besparing van 4,4 miljoen.. Ik kom snel rekenend op een lastenverzwaring voor de branche van 2,8 miljoen!!!! Leg mij de besparing eens uit! Zal ook dit debacle op een parlementiare commissie uitdraaien? Waar de verantwoordelijke van toen zich menen te herinneren.. Ik zie vele rekensommetjes die toch aantonen dat het een MEGADUUR project is. Die van geen kant zijn doelstellingen behaald.

Marco Mens|28.05.15|11:16

@John ik ben het met jou eens dat wij de dienstverleners zijn die de dienst dienen te verlenen op een correcte manier. Zoals zoveel beroepen dat hebben! Maar om gelijk even 95% van de taxiondernemers onder de criminelen te scharen gaat wel erg ver!!Omdat zij bezwaren hebben tegen een BTC. Een apparaat die “VERPLICHT” ingebouwd moest zijn op 1 juli 2014! Nu straffeloos tot 1 juli 2016 niet hoeft ingebouwd te zijn. Zonder dat er een alternatief digitaal registratiesysteem aanwezig hoeft te zijn

Marco Mens|28.05.15|11:19

maakt de onbalans in eerlijke concurrentie alleen maar groter. Wat te denken van de TTO steden waar een legaal eerlijk werkende ondernemer geen straattaxi werk mag verrichtten (ondanks landelijke vergunning). Tegen over de uit de TTO steden komende collega’s die dat dus wel mogen in geval van een storing zoals weken geleden de stroomstoring of regelmatig de schiphol storingen levert dat zeer veel oneerlijke concurrentie op. Want ja jij MOET leeg terug! En zij draaien gewoon ff de standplaats op!

Johan Zevenbergen|28.05.15|11:48

Kunnen we nu spreken van het ,, de kamer onjuist en onvolledig informeren” ?

John van der Horst|28.05.15|13:21

Ik begrijp dat er commotie is ontstaan door mijn generalisering. Die 95% is voornamelijk gebaseerd op mijn 20 jaar ervaring.Kan dus ook makkelijk maar 75% zijn, of nog minder en heb ik gewoon pech gehad met werkgevers.
@marco Met die TTO regels ben ik het absoluut niet eens: das idd concurrentievervalsing. Ik kan toch niet verplicht worden mijn bedrijf aan te sluiten bij concurrenten, die ik het liefst failliet zie gaan? Om over prijsafspraken in de TTO`s nog maar te zwijgen. Pure kartelvorming.

Peter Walgreen|28.05.15|14:47

Prijsafspraken in TTO’s, Hoe bedoel je dat? Ik ben zelf in Amsterdam bij een TTO aangesloten, maar begrijp je opmerking niet over kartelvorming.

Johan Zevenbergen|28.05.15|15:35

Goed, voortaan dus op geel kenteken, geen bct, geen vergunningseisen eisen, geen meter.
Alleen een waardeloze taxipas.
Ik snap het echt niet meer.

Paul Dijkhuizen|28.05.15|21:39

Kunnen we dan nu ook al die andere regels aan onze laars lappen? Die regels die kostenverhogend werken en nergens toe bijdragen? En die regels die toch al niet voor iedereen gelden? TTO, maximumtarieven, chauffeurspas, premies en sociale- en pensioenlasten, CAO-lonen, Taxiwetgeving,… kunnen we bij nader inzien niet beter gewoon alle regels weghalen, gewoon iedereen een beetje doen waar ie zin in heeft, ongeacht de financiële consequenties? Of kan dat alleen als politicus?

Albert Lasschuit|29.05.15|06:37

door pech met mijn taxibus kocht ik even snel een 2 hands van een collega in de tijd van verplichting bct met subsidie, tot mijn verassing kreeg ik de subsidie niet daar die gerelateerd is aan het taxi kenteken fijn dat dat zo onduidelijk was, 600,– extra strop buiten de verplichte aanschaf van dit debakel 900,–, heb nieuwe bus besteld, maar laat daar geen bct in bouwen daar ik niet geloof dat dit in de toekomst nog nodig zal zijn, dit was een toneel stuk in 3 delen start midden en einde!!!

Rodney Barten|29.05.15|10:45

Ik heb het al vaker gezegd en zal dat blijven roepen, ondanks de tegenstand die er is gaat de BCT echt niet meer verdwijnen. We moeten waarschijnlijk zelf opdraaien voor de kosten om dat apparaat goed te krijgen en eigenlijk zouden we dat ook allemaal maar gewoon moeten willen. De BCT of een soortgelijk ander apparaat kan en zal ons beschermen tegen de uitwassen in onze branche en tegen UberPop. Rittenstaat en werkmapjes zijn echt niet meer van deze tijd!

Duco Douwstra|29.05.15|18:18

Beste Rodney en John en al de anderen die in de BCT geloven en vooral aan vasthouden.In 1985 was er al een BCT met stoelcontacten om passagiers te registreren, iets wat de door onkundige ambtenaren bedachte BCT niet kan.In 2005 hadden de leveranciers al een veel beter online BCT systeem,die werkmap en rittenstaat overbodig maakte en mee kon groeten in de digitale revolutie, lees Quipment offerte. https://drive.google.com/drive/my-drive Wakker worden de huidige BCT is een dramatische misbaksel!!

Taxi Volendam|29.05.15|19:24

@Rodney.
Moeten gebruikers opdraaien voor de reparatiekosten van een verplichte BCT die niet deugt?
Dat zullen veel gebruikers vanzelfsprekend NIET doen.
Er is wettelijke garantie, wat ook voor een BCT geldt.
Er bestaat bovendien zoiets als productaansprakelijkheid.
Illegaal vervoer is nooit voorzien van registratie,BCT,of wat ook!
UberPop,Snorders,Belbussen e.d. dus ook niet.
Hoe ONZE Taxiterminal’s of BCT’s bescherming bieden tegen illegaal vervoer is mij dan ook een raadsel.

Taxi Volendam|29.05.15|20:13

@ Rodney.
Onze onkosten stijgen onnodig door de ondeugdelijke verplichte BCT’s, die veel te duur zijn in vergelijk met apparatuur zoals Taxiterminals e.d.(zonder verplichte digitale handtekening).
Het wordt nog aantrekkelijker voor snorders en passagiers, die zonder deze verplichte apparatuur in hun auto, of rijtijdenwet, hun diensten daardoor goedkoop kunnen blijven aanbieden.
(De digitale ritestaten worden al gebruikt vanaf 1998!
Echter verboden door ILT. Handmatig invullen was hun eis)

Rodney Barten|29.05.15|21:21

@ TV: U bent tegen de BCT en dat zal u altijd blijven, dit doordat u al veel eerder en veel beter geautomatiseerd bent, dat verdiend een pluim. Echter waren er vele na u die dat nog niet hadden. Daarvoor is de BCT uitgevonden, tegen uw wil en dank. Op een paar kleine technische onmogelijkheden en wellicht een aantal storinkjes zijn het best prima apparaatjes. Zulke apparaatjes onderscheiden ons van een snorder, die dat namelijk niet heeft.

Rodney Barten|29.05.15|21:24

We kunnen de BCT wel blijven vervloeken totdat die werkelijk afgeschaft gaat worden, we kunnen ook blij zijn dat we straks weer op geel mogen rijden en dat de vakbekwaamheid word afgeschaft, echter speelt dit alles alleen maar UberPop en overige snorders in de kaart. We moeten onze branche juist beschermen met de eis van een BCT, de eis van vakbekwaamheid en de blauwe platen.

Nordin Alkoua|30.05.15|02:31

dus als ik t goed begrijp is als ik nu een nieuw auto zou aanschaffen dat ik er geen bct in hoeft te bouwen??? dus gewoon weer op de werkmap…. scheelt me minimaal 1200 euro!

of heb ik t nou verkeerd begrepen??

Taxi Volendam|30.05.15|10:47

@Rodney
Ik ben tegen de BCT , hij niet voldoet aan de afspraken van destijds gemaakt met Jan Hofsteenge van V&W en KNV!
Noem er slechts een paar afspraken:
Besparing kosten,
Fraude voorkomen,
minder admin.nodig,
Complete BCT zou zijn: inkl.printer kaartlezer taximeter inbouw enz, zonder abo, nooit over gesproken! Totaal kosten Hoogstens € 1000.-
Nu verplicht worden een bct te kopen die niet deugt en in de praktijk uitgetest is gelijk de Fyra dan de kosten bij ons verhalen.
Denk eens na..

Rodney Barten|01.06.15|09:20

@ TV, dat ik een andere mening dan u heb betekent nog niet dat ik niet nadenk, hou een beetje respect. Ondanks dat ik uw argumenten zeer zeker goed begrijp denk ik wel dat het goed is dat de bct verder word ontwikkeld en dat het noodzakelijk is om onze branche te update-en. Gelijke monniken, gelijke kappen idee. Uw argumenten zoals hierboven omschreven kunnen nooit uit gesloten worden, helaas.

marielle van kimmenade|09.06.15|10:21

Hallo,

Zijn er bedrijven die mij meer informatie kunnen geven over controle door belasting i.v.m. BPM.
Ze willen de BPM terug vorderen daar we de rittenstaten niet juist ingevuld zouden hebben, ik ben op zoek naar collega bedrijven die dit ook mee hebben gemaakt. Ik moet nu zoveel mogelijk (ander) bewijsmateriaal verzamelen om aan te kunnen tonen dat ik aan de 90% regel heb voldaan.
Groet, Leon
Mail: marielke69@icloud.com

Jean van der Horst|19.06.15|07:32

Gewoon straks allemaal op geel kenteken rijden en je hebt nergens meer last van !
Dan hebben ze helemaal geen controle meer en kan je doen wat je wil, want dat is toch waar ze naar toe willen.
Hoeven we ook geen P-nummer meer, geen BCT, geen meter,geen keuring NMI, geen upgrade voor BCT,geen Taxi verzekering, geen rij en rusttijden, geen V.O.G.,geen medische keuring enz. Dat word luilekkerland voor ons ! Toch ???

Definitief geen boete bij ontbreken Boordcomputer Taxi | TaxiPro
Mansveld, staatssecretaris, IenM, Infrastructuur

Definitief geen boete bij ontbreken Boordcomputer Taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport zal definitief tot 1 juli 2016 geen boetes uitdelen wegens het niet hebben van een Boordcomputer Taxi. Taxi-ondernemers krijgen alleen een waarschuwing. Dat bevestigt staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Verder blijkt uit de cijfers van Mansveld dat het project nu al tientallen miljoenen heeft gekost die waarschijnlijk nooit meer terugverdiend worden. Een jaar na invoering zijn de doelstellingen van de BCT niet gehaald.

Vanaf 1 juli 2016 moeten alle BCT’s over software volgens de nieuwe specificaties beschikken, zodat de ILT de apparaten volledig kan uitlezen en de gegevens juridisch kan gebruiken. Hiervoor moeten alle taxi’s nog wel even langs een RDW-werkplaats. Wie de kosten gaat betalen voor het ontwikkelen en installeren van de nieuwe software, dat is volgens Mansveld nog niet duidelijk.

Kosten

“Twee van de fabrikanten (Qtwee en Neone Nederland, red.) hebben aangegeven kosten in rekening te moeten brengen aan de taxi-ondernemers. Om deze kosten te beperken is er een financiële bijdrage aan IenM gevraagd. Daarover is nog overleg gaande”, schrijft Mansveld. Want het was immers IenM die de specificaties heeft opgesteld waarmee de huidige BCT’s hun typegoedkeuring hebben gehaald.

Wat meespeelt is dat de bovenstaande bedrijven onlangs een faillissement meemaakten. Ze zijn dus niet happig op forse investeringen, zonder opbrengsten. De typegoedkeuring bij de RDW voor de BCT van Qtwee is nog altijd niet afgegeven. “Het is nog niet duidelijk wanneer deze aanvraag is afgerond”, meldt Mansveld.

Handhaving

De ILT gaat dus pas vanaf medio volgend jaar handhaven op het bezitten van een BCT als alle BCT’s de software-update naar aanleiding van de nieuwe specificaties hebben ondergaan, kondigt Mansveld aan.

“Fabrikanten en ondernemingen hebben tot 1 juli 2016 de tijd om dit te regelen. Tot die tijd legt de ILT geen sancties op. Wel geeft de ILT waarschuwingen en registreert (en bewaart) deze op naam. Deze gegevens zullen in de handhaving worden gebruikt bij het opstellen van risicoprofielen van bedrijven, met als gevolg dat ondernemingen die een of meerdere waarschuwingen op hun naam hebben staan eerder in aanmerking komen voor handhavingscontroles.”

Twijfels

In haar brief gaat de staatssecretaris in op alle twijfels die spelen bij de Tweede Kamer over het BCT-project. Maar Mansveld is er nog altijd van overtuigd dat de BCT een prima apparaat is. “De BCT biedt, naar de huidige inzichten nog steeds, het beste instrument de beleidsdoelen te realiseren. De investeringen in de BCT om een digitale registratie van ritten en arbeids- en rusttijden voor handhavingsdoeleinden mogelijk te maken, zijn omvangrijk maar hebben resultaat gehad”, vindt Mansveld.

“De BCT zorgt niet voor extra administratieve verplichtingen voor de taxi-ondernemers. Ondernemers en chauffeurs die zijn afgestapt van de papieren administratie, ervaren nu al een vermindering van de administratieve lasten door de BCT”, meldt Mansveld aan de Kamerleden.

Duur betaald

Maar het is alleen een besparing in tijd. En die besparing in tijd wordt heel duur betaald door de taxibranche en overheid. Volgens Mansveld zorgt de BCT als de invoering is afgerond voor 4,4 miljoen euro per jaar aan administratieve kostenbesparing in de hele taxibranche. Maar de kosten van het project liggen tientallen keren hoger. Het is alsof een belastingadviseur 50.000 euro kost en in totaal slechts 5.000 euro aan belastingvoordeel oplevert.

De Rijksoverheid heeft namelijk nu al 35 miljoen euro uitgegeven aan het BCT-project. De kosten voor de rijksoverheid van de ontwikkeling van de BCT bedragen 14,2 miljoen euro, zo schrijft Mansveld. Het gaat hierbij onder meer om kosten van personeel en inhuur deskundigen, het opstellen van de specificaties en van de regelgeving, ICT en communicatie. De kosten van de subsidieregeling bedragen 18 miljoen (30.000 x 600 euro).

Totale kosten overheid

De omwisseling van chauffeurskaarten kostte het Rijk 2,2 miljoen euro. Verder ontwikkelt ILT de handhavingsapplicatie a 505.000 euro. En heeft ILT een fout moeten herstellen in de aanvraagapplicatie voor BCT-kaarten; 113.000 euro.  En de Belastingdienst heeft zo’n 200.000 euro aan kosten gemaakt. Totale kosten bij de overheid op dit moment: 35,2 miljoen euro.

“Over het geheel genomen zijn de investeringen als verantwoord te beschouwen in het licht van de doelstellingen”, schrijft Mansveld. ” De nog te maken kosten voor de invoering van de nieuwe specificatieregeling wordt geschat op maximaal 3 miljoen euro. De gesprekken over een bijdrage van IenM zijn nog niet afgerond.”

Taxibranche

Wat Mansveld in haar brief niet vermeldt, zijn de kosten die de taxibranche heeft gemaakt voor de BCT. Want een taxi-ondernemer is minimaal 1200 euro excl btw kwijt voor een BCT met inbouw (basismodel van marktleider Cabman). Daar ging tot vorig jaar 600 euro subsidie vanaf.

Dat betekent dat de aanschafkosten voor de taxibranche 18 miljoen euro bedroegen. Alle kosten door de onvoorziene storingen en abonnementen niet eens meegerekend. Dat betekent dat er in totaal nu al minimaal 53 miljoen euro is uitgeven voor de toekomstige besparing van 4,4 miljoen euro per jaar.

Vervangingsvraag

De kosten gaan echter nog verder oplopen. Een BCT moet in maximaal 5 jaar afgeschreven worden; daarna is het tijd voor een nieuw exemplaar waar geen subsidie meer op zit. Daardoor is de taxibranche jaarlijks 7,2 miljoen euro kwijt voor de vervangingsvraag. Dat betekent dat de lastenverlichting van jaarlijks 4,4 miljoen nooit wordt terugverdiend. Sterker nog; de kosten lopen ieder jaar steeds verder op omdat de aanschaf niet meer opweegt tegen de besparing.

Toch gaat Mansveld het project pas evalueren nadat de invoering is afgerond op 1 juli 2016. Want daarvoor is volgens haar ‘eerst ervaring nodig met het gebruik van de aangepaste BCT’s’. En dat is pas vanaf volgend jaar het geval. Een evaluatie zou dus op zijn vroegst in 2017 aan de Kamer gestuurd kunnen worden.

Stoppen

Volgens Mansveld is stoppen met de BCT geen goed idee. Er zou een wetswijziging nodig zijn om de BCT-plicht af te schaffen. En er moet dan volgens haar een alternatieve vorm voor de registratie van ritten en arbeids- en rusttijden worden gevonden. Tot die tijd moeten chauffeurs dat weer handmatig bijhouden.

“De doelstellingen van de BCT zullen dan niet worden gerealiseerd”, vindt Mansveld. “De BCT is voor zowel contractvervoer als straattaxivervoer onmisbaar voor de digitale registratie van de genoemde gegevens”, schrijft ze aan de Kamer.

Dataterminals

Al zullen veel taxi-ondernemers het niet met die stelling van Mansveld eens zijn. Want diverse opdrachtgevers eisen al jarenlang een sluitende digitale administratie van ritten via dataterminals, nog voordat ooit een BCT werd ingebouwd. En talloze bedrijven werken nog altijd naar volle tevredenheid met die systemen, die meer functies hebben dan de huidige BCT’s. En met de vernieuwde rij- en rusttijden zal vrijwel geen zzp-taxichauffeur nog de regels overtreden.

In haar brief noemt Mansveld vier onderstaande doelstellingen van de BCT. Hierachter de conclusie van de redactie van TaxiPro.nl in hoeverre deze gehaald zijn:

  1. Het verbeteren van de handhaving van onder meer rij- en rusttijden. Die doelstelling wordt hopelijk gehaald zodra alle BCT’s met de nieuwe software zijn voorzien en de ILT alle apparaten ook op straat kan gaan handhaven. Doelstelling is nu een jaar na invoering in ieder geval nog niet gehaald.
  2. Het verminderen van administratieve lasten. Digitaal kost minder arbeidstrijd dan papier. Maar de kosten hiervoor zijn erg hoog. De besparing van 4,4 miljoen aan administratieve arbeid wordt niet terugverdiend vanwege de hoge kosten van het apparaat (opstartkosten 52 miljoen + 7,2 miljoen per jaar). Doelstelling van lastenverlichting in kosten (daar gaat het uiteindelijk om) wordt dus niet gehaald.
  3. Het verbeteren van administratieve procedures en het optimaliseren van managementinformatie voor taxibedrijven. Het is merkwaardig dat dit een doelstelling is van de overheid om een apparaat te verplichten. Want indien er daarvoor nu een beter en goedkoper apparaat op de markt komt, is het niet mogelijk deze te gebruiken. Iedereen moet immers verplicht een specifieke BCT gebruiken.
  4. Betere informatieverstrekking naar de klant bij afrekening van ritten. Deze doelstelling wordt ook niet gehaald. Want er is geen koppeling verplicht tussen BCT en taxameter. En als dat wel ooit het geval wordt, dan heeft de klant dan alleen maar coördinaten waar hij niets mee kan. Voor het meten en delen van een afgelegde route is bijvoorbeeld een smartphone veel handiger (zie Uber). Ook deze doelstelling wordt dus niet gehaald met een BCT.

Belastingdienst

Ook de volledige controle van BCT-gegevens door de Belastingdienst is nog altijd niet in orde. “Op welke wijze de ondernemer de rittenregistratie voert (digitaal, papier, al dan niet via een BCT) is niet aan de Belastingdienst om voor te schrijven, omdat hiervoor de vrije bewijsleer geldt”, merkt Mansveld op.

“Op basis van de gesprekken die de Belastingdienst met de leveranciers van de BCT heeft gevoerd, is het denkbaar dat een sluitende digitale rittenregistratie in de vorm van de BCT in 2015 gerealiseerd kan worden. Dit is echter afhankelijk van de bereidheid van de leveranciers om deze aanpassingen te realiseren qua investering in tijd en geld.”

Staatssecretaris

Al met al rept de staatssecretaris in haar brief van 21(!) kantjes over lastenverlichting die niet behaald wordt. Terwijl er geen kosten/baten analyse wordt gegeven. Toch blijft ze vol goede moed dat de invoering op 1 juli 2016 afgerond is. Dat valt echter nog te bezien, want er kan in een jaar tijd veel gebeuren. Zowel op politiek, als op technisch vlak. Terwijl de specificaties van een BCT in beton zijn gegoten door de overheid. Bovendien staat dit dossier vol met deadlines die niet gehaald zijn.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Word nu TaxiPro Premium abonnee en krijg toegang tot alle vakinformatie over de taxibranche en het zorgvervoer. Daarnaast ontvangt u korting op onze taxi evenementen.

Abonneren

Auteur: Bart Pals

27 reacties op “Definitief geen boete bij ontbreken Boordcomputer Taxi”

Gino de Vries|28.05.15|07:37

…..en nu?? ….schoffelen of gevangenisstraf voor de verantwoordelijke prutsers?? …. want “wir haben es nicht gewusst” gaat in deze context natuurlijk ( weer ) niet op, deze Overheid heeft er een irritant handje van om niet te luisteren naar mensen die er verstand van hebben, dat heet in den volksmond “Arrogantie”, “Hoogmoed” en “Minachting”, chronische aandoeningen in dat Den Haag!.

Martin van der Plas|28.05.15|07:49

Hierover is al zoveel gezegd inmiddels……..we zitten in dit land opgezadeld met een regering die totaal geen visie heeft, een zeer zwalkend beleid voert en een rekenniveau heeft van een gemiddelde kleuter.
Het is intriest dat een overheid een branche zo naar de rand van de afgrond leidt.
Een groot Amerikaans beleid dat roept dat ze innovatief bezig is krijgt wel alle ruimte en daarvoor worden de regels zelfs versoepeld.

Taxi Volendam|28.05.15|08:12

Een brief met 21 kantjes boordevol onwaarheden, bedriegerij.
De oorzaak van het BCT drama , daar moeten we verder mee als Mansveld haar zin krijgt.
Dat is onmogelijk.
We zijn weer bij af met de BCT, dat weet zo’n beetje iedereen.
Wie brengt haar dit aan het verstand?

Karel Rietman Senior|28.05.15|10:10

Mansveld heeft gefaald dus, Aftreden en iemand uit de Taxibranche aanstellen zodat de Taxiwereld rust krijgt en eindelijk weer eens winst kan gaan maken , dan maar weer de ritten opschrijven dat werkt in ieder geval beter dan al die rotzooi van de Overheid.

John van der Horst|28.05.15|10:35

Voor eerlijke taxiondernemers is de BCT van harte welkom en een goede oplossing!!
De taxibranche is altijd een uitnodiging geweest voor fout denkende mensen: contant geld en eigen handmatige registratie van de ritten…. Daarom is ook 95% bezig met valse boekhouding en werd het ritregistratieboekje in de volksmond het leugenboekje genoemd, zo erg was dit ingeburgerd. De protesten tegen de BCT komen dan ook voornamelijk van criminelen die er tot nu toe mee weg wisten te komen…

John van der Horst|28.05.15|10:42

Ik hoop dat de mensen die op makkelijk geld verdienen uit zijn een andere tak gaan zoeken, en de taxi weer bestuurd word door echte dienstverleners. Je behoord een butler te zijn die mensen professioneel van A naar B brengt en daar ook de prioriteit hebben liggen, niet bij wat het maximaal op kan leveren in je portemonnee.

Johan Zevenbergen|28.05.15|10:51

KANSLOOS,
Afschaffen meter verplichting, maar wel vasthouden aan de BCT?
En wat is de adm. verlichting dan, als de meter en printer onderling niet gekoppeld aan de BCT zijn?
En er maandelijks moet worden betaald om dat ding uit te lezen?
En er maandelijksbetaald moet worden voor de update?
En er min jaarlijks 1 keer naar de werkplaats aan de andere kant van het land moet worden gereden?
Geen landelijk dekking ?
Is dat geen werktijd of kosten dan ??????

Marco Mens|28.05.15|11:08

Ehhhmmm 7,2 miljoen jaarlijkse vervangingskosten tegen een (fictieve) administratieve besparing van 4,4 miljoen.. Ik kom snel rekenend op een lastenverzwaring voor de branche van 2,8 miljoen!!!! Leg mij de besparing eens uit! Zal ook dit debacle op een parlementiare commissie uitdraaien? Waar de verantwoordelijke van toen zich menen te herinneren.. Ik zie vele rekensommetjes die toch aantonen dat het een MEGADUUR project is. Die van geen kant zijn doelstellingen behaald.

Marco Mens|28.05.15|11:16

@John ik ben het met jou eens dat wij de dienstverleners zijn die de dienst dienen te verlenen op een correcte manier. Zoals zoveel beroepen dat hebben! Maar om gelijk even 95% van de taxiondernemers onder de criminelen te scharen gaat wel erg ver!!Omdat zij bezwaren hebben tegen een BTC. Een apparaat die “VERPLICHT” ingebouwd moest zijn op 1 juli 2014! Nu straffeloos tot 1 juli 2016 niet hoeft ingebouwd te zijn. Zonder dat er een alternatief digitaal registratiesysteem aanwezig hoeft te zijn

Marco Mens|28.05.15|11:19

maakt de onbalans in eerlijke concurrentie alleen maar groter. Wat te denken van de TTO steden waar een legaal eerlijk werkende ondernemer geen straattaxi werk mag verrichtten (ondanks landelijke vergunning). Tegen over de uit de TTO steden komende collega’s die dat dus wel mogen in geval van een storing zoals weken geleden de stroomstoring of regelmatig de schiphol storingen levert dat zeer veel oneerlijke concurrentie op. Want ja jij MOET leeg terug! En zij draaien gewoon ff de standplaats op!

Johan Zevenbergen|28.05.15|11:48

Kunnen we nu spreken van het ,, de kamer onjuist en onvolledig informeren” ?

John van der Horst|28.05.15|13:21

Ik begrijp dat er commotie is ontstaan door mijn generalisering. Die 95% is voornamelijk gebaseerd op mijn 20 jaar ervaring.Kan dus ook makkelijk maar 75% zijn, of nog minder en heb ik gewoon pech gehad met werkgevers.
@marco Met die TTO regels ben ik het absoluut niet eens: das idd concurrentievervalsing. Ik kan toch niet verplicht worden mijn bedrijf aan te sluiten bij concurrenten, die ik het liefst failliet zie gaan? Om over prijsafspraken in de TTO`s nog maar te zwijgen. Pure kartelvorming.

Peter Walgreen|28.05.15|14:47

Prijsafspraken in TTO’s, Hoe bedoel je dat? Ik ben zelf in Amsterdam bij een TTO aangesloten, maar begrijp je opmerking niet over kartelvorming.

Johan Zevenbergen|28.05.15|15:35

Goed, voortaan dus op geel kenteken, geen bct, geen vergunningseisen eisen, geen meter.
Alleen een waardeloze taxipas.
Ik snap het echt niet meer.

Paul Dijkhuizen|28.05.15|21:39

Kunnen we dan nu ook al die andere regels aan onze laars lappen? Die regels die kostenverhogend werken en nergens toe bijdragen? En die regels die toch al niet voor iedereen gelden? TTO, maximumtarieven, chauffeurspas, premies en sociale- en pensioenlasten, CAO-lonen, Taxiwetgeving,… kunnen we bij nader inzien niet beter gewoon alle regels weghalen, gewoon iedereen een beetje doen waar ie zin in heeft, ongeacht de financiële consequenties? Of kan dat alleen als politicus?

Albert Lasschuit|29.05.15|06:37

door pech met mijn taxibus kocht ik even snel een 2 hands van een collega in de tijd van verplichting bct met subsidie, tot mijn verassing kreeg ik de subsidie niet daar die gerelateerd is aan het taxi kenteken fijn dat dat zo onduidelijk was, 600,– extra strop buiten de verplichte aanschaf van dit debakel 900,–, heb nieuwe bus besteld, maar laat daar geen bct in bouwen daar ik niet geloof dat dit in de toekomst nog nodig zal zijn, dit was een toneel stuk in 3 delen start midden en einde!!!

Rodney Barten|29.05.15|10:45

Ik heb het al vaker gezegd en zal dat blijven roepen, ondanks de tegenstand die er is gaat de BCT echt niet meer verdwijnen. We moeten waarschijnlijk zelf opdraaien voor de kosten om dat apparaat goed te krijgen en eigenlijk zouden we dat ook allemaal maar gewoon moeten willen. De BCT of een soortgelijk ander apparaat kan en zal ons beschermen tegen de uitwassen in onze branche en tegen UberPop. Rittenstaat en werkmapjes zijn echt niet meer van deze tijd!

Duco Douwstra|29.05.15|18:18

Beste Rodney en John en al de anderen die in de BCT geloven en vooral aan vasthouden.In 1985 was er al een BCT met stoelcontacten om passagiers te registreren, iets wat de door onkundige ambtenaren bedachte BCT niet kan.In 2005 hadden de leveranciers al een veel beter online BCT systeem,die werkmap en rittenstaat overbodig maakte en mee kon groeten in de digitale revolutie, lees Quipment offerte. https://drive.google.com/drive/my-drive Wakker worden de huidige BCT is een dramatische misbaksel!!

Taxi Volendam|29.05.15|19:24

@Rodney.
Moeten gebruikers opdraaien voor de reparatiekosten van een verplichte BCT die niet deugt?
Dat zullen veel gebruikers vanzelfsprekend NIET doen.
Er is wettelijke garantie, wat ook voor een BCT geldt.
Er bestaat bovendien zoiets als productaansprakelijkheid.
Illegaal vervoer is nooit voorzien van registratie,BCT,of wat ook!
UberPop,Snorders,Belbussen e.d. dus ook niet.
Hoe ONZE Taxiterminal’s of BCT’s bescherming bieden tegen illegaal vervoer is mij dan ook een raadsel.

Taxi Volendam|29.05.15|20:13

@ Rodney.
Onze onkosten stijgen onnodig door de ondeugdelijke verplichte BCT’s, die veel te duur zijn in vergelijk met apparatuur zoals Taxiterminals e.d.(zonder verplichte digitale handtekening).
Het wordt nog aantrekkelijker voor snorders en passagiers, die zonder deze verplichte apparatuur in hun auto, of rijtijdenwet, hun diensten daardoor goedkoop kunnen blijven aanbieden.
(De digitale ritestaten worden al gebruikt vanaf 1998!
Echter verboden door ILT. Handmatig invullen was hun eis)

Rodney Barten|29.05.15|21:21

@ TV: U bent tegen de BCT en dat zal u altijd blijven, dit doordat u al veel eerder en veel beter geautomatiseerd bent, dat verdiend een pluim. Echter waren er vele na u die dat nog niet hadden. Daarvoor is de BCT uitgevonden, tegen uw wil en dank. Op een paar kleine technische onmogelijkheden en wellicht een aantal storinkjes zijn het best prima apparaatjes. Zulke apparaatjes onderscheiden ons van een snorder, die dat namelijk niet heeft.

Rodney Barten|29.05.15|21:24

We kunnen de BCT wel blijven vervloeken totdat die werkelijk afgeschaft gaat worden, we kunnen ook blij zijn dat we straks weer op geel mogen rijden en dat de vakbekwaamheid word afgeschaft, echter speelt dit alles alleen maar UberPop en overige snorders in de kaart. We moeten onze branche juist beschermen met de eis van een BCT, de eis van vakbekwaamheid en de blauwe platen.

Nordin Alkoua|30.05.15|02:31

dus als ik t goed begrijp is als ik nu een nieuw auto zou aanschaffen dat ik er geen bct in hoeft te bouwen??? dus gewoon weer op de werkmap…. scheelt me minimaal 1200 euro!

of heb ik t nou verkeerd begrepen??

Taxi Volendam|30.05.15|10:47

@Rodney
Ik ben tegen de BCT , hij niet voldoet aan de afspraken van destijds gemaakt met Jan Hofsteenge van V&W en KNV!
Noem er slechts een paar afspraken:
Besparing kosten,
Fraude voorkomen,
minder admin.nodig,
Complete BCT zou zijn: inkl.printer kaartlezer taximeter inbouw enz, zonder abo, nooit over gesproken! Totaal kosten Hoogstens € 1000.-
Nu verplicht worden een bct te kopen die niet deugt en in de praktijk uitgetest is gelijk de Fyra dan de kosten bij ons verhalen.
Denk eens na..

Rodney Barten|01.06.15|09:20

@ TV, dat ik een andere mening dan u heb betekent nog niet dat ik niet nadenk, hou een beetje respect. Ondanks dat ik uw argumenten zeer zeker goed begrijp denk ik wel dat het goed is dat de bct verder word ontwikkeld en dat het noodzakelijk is om onze branche te update-en. Gelijke monniken, gelijke kappen idee. Uw argumenten zoals hierboven omschreven kunnen nooit uit gesloten worden, helaas.

marielle van kimmenade|09.06.15|10:21

Hallo,

Zijn er bedrijven die mij meer informatie kunnen geven over controle door belasting i.v.m. BPM.
Ze willen de BPM terug vorderen daar we de rittenstaten niet juist ingevuld zouden hebben, ik ben op zoek naar collega bedrijven die dit ook mee hebben gemaakt. Ik moet nu zoveel mogelijk (ander) bewijsmateriaal verzamelen om aan te kunnen tonen dat ik aan de 90% regel heb voldaan.
Groet, Leon
Mail: marielke69@icloud.com

Jean van der Horst|19.06.15|07:32

Gewoon straks allemaal op geel kenteken rijden en je hebt nergens meer last van !
Dan hebben ze helemaal geen controle meer en kan je doen wat je wil, want dat is toch waar ze naar toe willen.
Hoeven we ook geen P-nummer meer, geen BCT, geen meter,geen keuring NMI, geen upgrade voor BCT,geen Taxi verzekering, geen rij en rusttijden, geen V.O.G.,geen medische keuring enz. Dat word luilekkerland voor ons ! Toch ???